lördag

Ord för dagen den 30 september - 1 Tim 5

HÅLL DIG SJÄLV REN 

Bibelläsning: Första Timoteosbrevet 
"Håll dig själv ren" (1 Tim 5:22 FB)

Rubriken till 1 Tim 5 i Folkbibeln är "Förmaningar till olika grupper i församlingen." Mitt i alla förmaningar hur Timoteos ska hantera praktiska problem och synd i församlingen kommer uppmaningen till Timoteos själv: "Håll dig själv ren".

Vad viktigt det är att, mitt under arbetet med människor eller praktiska saker, stanna upp och se på sin egen vandring med Herren - och att hålla sig ren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Håll dig själv ren!


ÖVERSIKT - KOMMENTAR  - TILL EFTERTANKE 

Översikt
Anvisningar om äldre män, yngre män och kvinnor - Vers 1-2
Anvisningar om fattiga änkor - Vers 3-8
Omsorgen om änkor - Vers 9-16
Visa respekt för äldste och hur man ska hantera konflikter - Vers 17-21
Personliga råd till Timoteus om andlig och fysisk hälsa - Vers 22-25

Social omsorg om dem som har det svårt i församlingen
Det framgår tydligt att den tidiga församlingen såg som sin uppgift att ta hand om de medlemmar som inte hade möjlighet at försörja sig själva. Här talas det mycket om änkornas situation.
Vi finner instruktioner om de unga änkorna, änkorna som familjen i första hand bör ta hand om och de änkor som är "verkliga änkor" och som församlingen ska försörja. Detta är skrivet till en tid och i ett samhälle där samhället inte tog på sig det sociala ansvaret för medborgarna på samma sätt som idag.
Till eftertanke:
Två saker framträder tydligt i Paulus instruktioner till Timoteus: Församlingens ansvar för att rättleda och förmana medlemmarna och Församlingens ansvar för de medlemmar som behöver hjälp.
Hur tycker du detta fungerar i dagens församling?
- Förmaningen och rättledningen?
. Omsorgen om de som behöver hjälp i församlingen?

Personliga råd till Timoteus
Timoteus får personliga råd om sin andliga och kroppsliga hälsa.
- Han får råd om handpåläggning och om att hålla sig själv ren (vers 22). 
- Timoteus hade uppenbarligen problem med sin mage. Vi får ofta intrycket att helandets gåva var starkt verksam i den tidiga församlingen, men här ber inte Paulus om helande för Timoteus dåliga mage, utan ger i stället råd om hur han ska leva för att undgå att bli dålig i magen.
Till eftertanke:
- Vad tror du är orsaken att Paulus varnar för att inte ha för bråttom med handpåläggning (vers 22)?
- Vad tänker du om balansen mellan att ge råd om att leva sunt och att be för sjuka?

fredag

Ord för dagen den 29 september - 1 Tim 4

HUR TRÄNAR MAN SIG I GUDSFRUKTAN?

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 5
"Öva dig i gudsfruktan" (1 Tim 4:7)

I några översättningar står det att vi ska träna oss, eller disciplinera oss, i gudsfruktan. En kristen liknas vid flera tillfällen i NT med en idrottsman. Idrottsmannen underkastar sig ett träningsprogram för att kunna uppnå sina mål.

Hur kan man träna sig i gudsfruktan?
Gör så här: Läs ett kapitel från Bibeln varje dag och be Gud visa dig vad du behöver ta emot från honom just den dagen. Skriv ned den tanken i en anteckningsbok och kom tillbaka till det Gud visat dig flera gånger under dagen.
-Det kan vara ett löfte du ska ta till dig
-Det kan vara en förmaning du bör rätta dig efter
-Det kan vara en bön du behöver be
-Det kan vara ord till vägledning i ditt liv
-Det kan vara ord till tröst och uppmuntran i den situation du befinner dig i
-Det kan vara något annat...

Om du invensterar den tiden till att lyssna på Herren, kommer Herren att stå för förvandligen i ditt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att troget öva mig i gudsfruktan varje dag.

Översikt - Kommentar - Till eftertanke

Anden talar - Vers 1-5
Kapitlet börjar med orden "Men Anden säger tydligt...". Det Anden här talar om är en beskrivning av förhållandena under de sista tiderna:
- Människor kommer att avfalla och hålla sig till onda andars läror (vers 1)
- De kommer att förledas av lögnare (vers 2)
- De kommer att vara emot äktenskap (vers 3)
- De kommer att befalla folk att avstå från mat som Gud har skapat (vers 3)
Till eftertanke:
- Anden talade tydligt till Paulus. På vilket sätt tror du Anden talade? Hur uppfattar du normalt Andens tilltal?
- Det talas här om saker som kommer att prägla de sista tiderna. Hur tycker du de stämmer in på våra dagar?

Öva dig i gudsfruktan - Vers 6-16
Hur övar man sig i gudsfruktan? Här kommer några viktiga ingredienser:
- Föreläs skrifterna, förmana och undervisa (vers 13), för "ordet är tillförlitligt" (vers 9).
- Använd de olika nådegåvor som Gud vill använda dig till, och försumma dem inte (vers 14). Den Helige Ande bor i varje troende och en nådegåva definieras som att Anden uppenbarrar sig eller ger sig till känna hos var och en (1 Kor 12:7).
- Tänk på detta och lev i detta (vers 15). Hur vi tänker styr i stor grad vår utveckling.
- Ge akt på dig själv och hur du lever (vers 16). Andra lägger märke till dig och du är kallad att vara ett föredöme för andra (vers 12).
Till eftertanke:
- Då vi läser om de första kristna verkar det som att de använder nådegåvorna i långt större utsträckning än vad vi gör i våra dagar. Vad tror du är orsakerna till det?
- Hur skulle du vilja utforma ditt träningsprogram för att öva dig i gudsfruktan?

torsdag

Ord för dagen den 28 september - Psalm 116 och 117

ATT INFRIA LÖFTEN - Psalm 116

Bibelläsning: Psalm 116
"Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk"  (Ps 116:14 FB)
 
Psalm 116 är en tacksägelsepsalm för Guds räddning ur stora problem.
Två gånger i psalmen återkommer orden: "Jag vill infria mina löften till Herren" (vers 14 och 18).
 
Vilka löften har jag givit till Herren?
Ta en stund och be Gud påminna dig om vilka löften du har givit honom. Skriv ned de löften du kommer ihåg. Tala med Herren om hur du uppfyller dem idag. Lyssna på vad Herren påminner dig om.
 
Du kanske vill göra nya löften till Herren idag? Skriv ned ditt nya löfte.
 
Då du blev frälst bekände du Jesus som Herre i ditt liv (Rom 10:9). Hur uppfyller du det löftet i dag? Hur kan du leva just den här dagen så att löftet går i uppfyllelse?

==> Mannakorn at tugga på under dagen: Jag vill infria mina löften till Herren!


NÅD OCH SANNING, IGEN! -Psalm 117

 Bibelläsning: Psalm 117
"Lova HERREN, alla hednafolk, prisa honom , alla folk! Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja!"  (Ps 117 FB)

En del psalmer är korta. Detta är en av de kortaste. Hela psalmen är citerad ovan.

Men även om psalmen är kort har den ett viktigt budskap. Den innehåller en uppmaning till alla människor att prisa Gud och den talar också om varför vi ska prisa Gud: Han kom med nåd och sanning! (jfr Joh 1:14).

onsdag

Ord för dagen den 27 september - Psalm 115

ALL ÄRA TILL GUD

Bibelläsning: Psalm 115
"Inte åt oss, HERRE, inte åt oss utan åt ditt namn ge äran" (Ps 115:1 FB)

Det är många som vill vara med och sola sig i glansen av vad Herren gör. Framstående predikanter, sångare och musiker och andra.

Säkert har vi alla en önskan om att folk ska tala väl om oss. Till viss del kan det vara social kompetens att bry sig om vad andra tänker, men ofta får det osunda proportioner.
 
Vi lever en tid där det ena missbruket efter det andra dyker upp. Man talar ofta idag om att vara bekräftelseberoende. Det betyder att mitt liv blir beroedne av att andra människor berömmer det jag är och det jag gör. Ett kännetecken på ett missbruk är att man behöver större och större doser. Mer och mer bekräftelse.
 
Dagens psalm påminner oss om faran att ta åt sig ära av vad Gud gör.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: All ära till Gud!

Frälsningsarméns internationella hälsningstecken, med ett pekfinger som riktas mot himlen är också en påminnelse om att ingen ära stannar hos mig, utan skickas vidare till Gud, som är värd alla ära.

(Samma tecken används dessutom vid alla övergångsställen med trafikljus, samt under den karismatiska väckelsen då vi gick omkring med knappar på jackorna med fingret som pekar uppåt och texten "One way".)

tisdag

Ord för dagen den 26 september -1 Tim 3

SANNINGENS PELARE

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 3
"...Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval." (1 Tim 3:15 FB)

Församlingen liknas här vid en pelare och en grundval som bär upp sanningen.
Pilatus frågade: "Vad är sanning?" (Joh 18:38 FB)
Bibeln svarar:
"Summan av ditt ord är sanning" (Ps 119:160 FB).
Jesus säger då han ber till Fadern: "Ditt ord är sanning" (Joh 17:17 FB).
Jesus säger också om sig själv: "Jag är ... sanningen" (Joh 14:6 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
- Är jag med och bär upp sanningen=Guds ord i min omgivning?
- Är jag med och bär fram sanningen Jesus i min omgivning?ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Om församlingsledare - Vers 1-7
Här beskrivs förutsättningar för att kunna vara församlingsledare. En församlingsledare ska:
- vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri, en god lärare (vers 2)
- inte missbruka vin, inte vara våldsam, vara vänlig, vara fridsam, vara fri från penningbegär (vers 3)
- ta väl hand om sin familj, se till att hans barn lyder och visar respekt (vers 4)
- inte vara nyomvänd, ha gott anseende, inte ha dåligt rykte.
Till eftertanke: 
- Alla dessa saker är viktiga för att han inte ska "fastna i djävulens snara" (vers 7). Vad menas med det uttrycket?
- Om detta skulle vara skrivet för församlingsledare i våra dagar, tror du att andra ting skulle behöva läggas till denna lista? I så fall vilka?

Om församlingstjänare - Vers 8-14
Sedan kommer en liknande lista som gäller för församlingstjänare. En församlingstjänare ska:
- vara allmänt aktade, inte missbruka vin, inte vara ute efter pengar (vers 8)
- äga trons hemlighet i ett rent samvete (vers 9)
- en enda kvinnas man, ta väl hand om sina barn och sin familj (vers 12)
Till eftertanke:
- Det kan vara lätt at förstå vad en församlingsledare har för uppgift, men vad tror du ligger i tjänsten som församlingstjänare?
- Vad tror du ligger i att "äga trons hemlighet"?

Sanningens pelare - Vers 15-16
Här beskrivs församlingen som "sanningens pelare och grundval" (vers 15). I dagens postmoderna samhälle ifrågasätts varje "sanning" och sanningen blir relativ och subjektiv.
Till eftertanke:
- Finns det en risk idag att till och med församlingen kompromissar med sanningen? Vad sker med en församling som inte längre bygger på saningen i Guds Ord? Vad sker med en sådan mäniska?
- I vers 16 talas det om "gudsfruktans hemlighet". Vad tror du menas med det?

måndag

Ord för dagen den 25 september - 1 Tim 2

ALLAS FRÄLSNING - 1 Tim 2

Bibelläsning: Första Timoteosbrevet 2"...Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen." (1 Tim 2:4 FB)

Gud vill att alla människor ska bli frälsta, men alla blir inte det.

Gör jag Guds vilja?
När vittnade jag senast för en människa som inte är kristen?
Är det viktigt för mig att andra människor ska bli frälsta?
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Människors frälsning är viktigt för Gud - och för dem som ännu inte är frälsta. Är det viktigt för mig?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TLL EFTERTANKE

Förbön för alla i ledande ställning - Vers 1-2
Gud vill att vi ska be för alla människor, speciellt nämns de som är i ledande ställning. Vi är alla beroende av att landets ledare utför sin tjänst så invånarna kan leva ett "lugnt och stilla liv".
Till eftertanke:
Vi kanske ofta talar kritiserande om dem som leder landet. Men hur mycket ber vi egentligen för dem?

Vad Gud vill! - Vers 4
Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Men Gud får uppenbarligen inte som han vill. Hur kommer det sig att inte Gud får som han vill?
- Dels har han givit varje människa frihet att själv välja. Gud tvingar ingen att bli frälst. Han bara ger oss möjligheten. Men Gud sträckte sig långt och offrade mycket för att var och en som vill ska kunna bli frälst: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." (Joh 3:16)
- Dels har Gud begränsat sig själv till att verka genom sina barn på jorden. Vi är Hans nya kropp och Han gör bara det Han kan göra genom sina barn, eller som svar på sina barns böner. Jesus sa till sina lärjungar: "Jag överlämnar riket åt er" (Luk 22:29).
De kristna på jorden är Guds möjlighet och samtidigt Guds begränsning.
Till eftertanke:
Om det är så att Gud bara verkar genom sina barn, vad bör det få för konsekvenser för mig?

Om bön
Kapitlet talar mycket om bön. Det börjar med att vi ska gå i förbön för dem som är ledare och talar sedan om bön med upplyfta händer (vers 8), "utan vrede och diskuterande".
Vi kan också läsa att vi ska be "på varje ort" (vers 8). En riktigare översättning är antagligen att vi ska be överallt. De vanligaste engelska översättningarna talar om att vi ska be "everywhere" och den gamla svenska översättningen (1917) talar om att vi ska be "allestädes".
Vi ska naturligtvis be på alla orter vi kommer till, men vi ska framförallt be överallt. Det är inte  bara i kyrkan vi ska be. Vi ska be hemma, på jobbet, på semestern. Vi ska göra varje plats till ett böneställe.
Till eftertanke:
På vilket sätt kan vi göra varje plats till ett böneställe?

Ska kvinnor undervisa - Vers 12
Frågan om kvinnor ska undervisa eller kommer upp i många olika sammanhang. Här tydligör Paulus sin åsikt, och han tydligör också att det är hans personliga åsikt och inte Guds: "Jag tillåter inte att en kvinna undervisar".
Hur ska man se på de olika bibelställena om kvinnans rätt att tala. I Tolkningsboken (ISBN 978-91-977239-0-9) har jag skrivit följande kommentar till detta:


Då Bibeln ger flertydiga vittnesbörd i en fråga finns det skäl att tro att anvisningen är situationsbestämd eller kulturellt betingad och inte allmängiltig för alla tider och kulturer.

Då det gäller kvinnans rätt att tala finns det olika vittnesbörd. Det finns exempel på tillfällen då kvinnan skall tiga och då kvinnan ska tala.

Exempel på då kvinnan uppmanas att tiga:
1 Kor 14:34 säger ”…skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna”. Motiveringen till varför kvinnan inte skall tala i församlingen är ”vad som passar sig” v.35. Som redan är påpekat kan det som är passande variera från kultur till kultur.

1 Tim 2:12 säger ”Att kvinnan själv undervisar tillåter jag henne inte”. I den nytestamentliga kulturen hade kvinnan en mycket underordnad ställning. Det kristna budskapet om att kvinnan i många avseende var jämlik med mannen var revolutionerande. Många bibeltolkare menar att kvinnornas unika ställning i den kristna församlingen gjorde att en del kvinnor missbrukade sin nyvunna frihet pratade sönder gudstjänsten.

Exempel på att kvinnan talar i församlingen
Apg 2:17-18; söner och döttrar skall profetera
Apg 18:26; Priscilla och Aquila undervisar om Guds väg
Apg 21:8-9; Filippos hade fyra döttrar som profeterade
1 Kor 11:5; kvinnan ber och profeterar i församlingen
Tit 2:3; de äldre kvinnorna ska vara lärare i goda seder

Till eftertanke:
Hur menar du själv att vi ska tolka de olika vittnesbörden i Bibeln om kvinnans rätt att tala i församlingen?

söndag

Ord för dagen den 24 september - 1 Tim 1

FALSKA LÄROR OCH DEN SUNDA LÄRAN

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 1
 "...förmana somliga där att inte förkunna falska läror. (1 Tim 1:3) "...för alla som står emot den sunda läran." (1 Tim 1:19)

Här uppmanar Paulus Timoteus att förmana församlingarna att hålla fast vid den sunda läran. Han talar både om människor som lever på ett felaktigt sätt (v.9-19), och mot människor som tappat fokus och ägnar sig åt struntprat och ändlösa släktregister (v.4).

Uppmaningen är lika aktuell idag. Det är viktigt att hålla fast fokus, som Paulus uttrycker så här: "Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare - och bland dem är jag den störste" (v.15).


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus  har kommit för att frälsa syndare.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR TILL EFTERTANKE

På uppdrag av Gud - Vers 1
Paulus börjar med att tala om att han är apostel på uppdrag av Gud (vers 1). Han skriver brevet till Timoteus, som också har ett uppdrag från Gud. Och du som läser detta har också ett uppdrag från Gud. Det har vi alla. En del finner sitt uppdrag, andra finner det inte, några vet inte om att de har ett uppdrag och många bryr sig inte om att de har ett uppdrag.
Till efteranke:
Hur ser mitt uppdrag ut? Försök att skriva ned det så klart som möjligt.

Varningar - Vers 3-11
Paulus varnar här för falska lärare (vers 1-7) och för att leva ett liv i uppror mot Gud (vers 8-11).
De falska lärarna är de som har förlorat fokus och befattar sig med myter och ändlösa släktregister och sådant som inte leder till en gudomlig undervisning i tron (vers 4).  De har förlorat målet ur sikte och vill hålla sig till lagen utan att förstå den (vers 6-7)
Till eftertanke:
Hur skulle du vilja beskriva en undervisning som håller målet i sikte? Vad bör den undervisningen handla om?

Sedan varnar Paulus för att leva ett liv i laglöshet och uppror mot Gud (vers 9-10) och ger exempel på ett sådant liv:
- de som misshandlar sin far och mor
- dråpare
- de som utövar otukt
- de som utövar homosexualitet
- slavhandlare
- lögnare
- menedare
- och alla som står emot den sunda läran
Till eftertanke:
Är listan lika aktuell idag, eller skulle den kompletteras med andra exempel?


Behåll fokus! - Vers 12-20
Varför kom Jesus till världen? Här får vi en tydlig förklaring till varför Jesus kom till världen: "Kristus Jesus har kommit för att frälsa syndare" (vers 15). Detta framgår också tydligt i den sammanfattningen av Bibelns budskap som vi brukar kalla "den lilla Bibeln" (Joh 3:26).
Vi som är kristna har fått som uppdrag att berätta detta för dem som ännu inte har omvänt sig till Jesus.
Till eftertanke:
- Det finns de som sällan talar om det som är det centrala budskapet i kristendomen. Man kan tala om många andra saker men kommer sällan till det centrala: Hur är det med mig och min församling?
- Paulus talar här om att lida "skeppsbrott i tron" (vers 19), utan att klart tala om vad han syftar på. Hur skulle du vilja definiera vad "skeppsbrott i tron" innebär.