måndag

Ord för dagen den 19 november - 1 Joh 1

ATT VANDRA I LJUSET - 1 Joh 1

Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 1
"Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." (1 Joh 1:7 FB)

Att vandra i ljuset, att inte ha några delar av livet som inte tål ljuset, innebär öppenhet och gemenskap med andra människor.

Att inte försöka dölja sina synder, utan att öppet bekänna dem inför Herren, leder också till att vi får leva i ett ständig mottagande av förlåtelse (1 Joh 1:9)
 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att vandra i ljuset


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Ett ögonvittne träder fram - Vers 1-4
Johannes börjar sitt första brev med att presentera sig som ett förstahandsvittne. Han har personligen sett och hört det han förkunnar:
- vi har hört (vers 1)
- vi har sett (vers 1)
- vi har rört vid det med våra händer (vers 1)
- vi har sett det (vers 2)

- det har uppenbarats för oss (vers 2)
- det vi har sett och hört (vers 3)
Johannes skriver också varför han skriver detta brev:
- för att ni ska ha gemenskap med oss och med Jesus (vers 3)
- för att vår glädje ska vara fullkomlig (vers 4)
Till eftertanke:
- Varför tror du att det är så viktigt för Johannes att gång på gång poängtera att han personligen har sett och hört det han vittnar om?


Synd och förlåtelse - Vers 5-10
Johannes poängterar att vi alla syndar:
- om vi förnekar att vi har synd bedrar vi oss själva (vers 8)
- om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare (vers 10)
Men då det är sagt kommer evangeliet, de goda nyheterna: JAG KAN BLI FRI FRÅN SYND!
- Om vi lever i ljuset renar Jesu blod oss från all synd (vers 7)
- Om vi bekänner våra synder förlåter han oss och renar oss från all orättfärdighet (vers 9)

Till eftertanke:
- Vad tror du menas med att leva i ljuset?
- Både vers 7 och 9 talar om att bli renad från all synd. Vad innebär det?
- I vers 9 gör Jesus två saker om vi gör en. Vad är det vi måste göra? Vad innebär det att förlåtas och vad innebär att bli renad? Är det samma sak eller är det två olika saker?

söndag

Ord för dagen den 18 november - 2 Pet 3

VÄX TILL I NÅD OCH KUNSKAP - 2 Pet 3

Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 3
"Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus" (2 Pet 3)

Hur växer man i nåd? Nåd innebär att man får något som man egentligen inte förtjänat. Att växa i nåd innebär då att bli mer och mer beroende av vad Gud kan göra genom mig än vad jag själv kan prestera.

Då det står att vi ska växa till i kunskap, handlar det inte om vilken kunskap som helst. Det handlar om kunskapen om Jesus. Att lära känna honom mer och mer.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, hjälp mig i dag att växa till i nåd och i kunskap om dig.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Kristi återkomst - Vers 1-10
I de sista dagarna kommer människor att håna oss för att vi tror att Jesus ska komma tillbaka snart. De kommer att säga att det har de kristna sagt i alla år, och ingenting har hänt.

Till eftertanke:
Är budskapet om Jesu återkomst ett aktuellt tema bland kristna idag? Eller har vi också sällat oss till kören som hånar det budskapet? 

Petrus talar även om varför Jesu har dröjt så länge med att komma tillbaka. Han vill inte att "någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig" (vers 9).

Då Herrens återkomst beskrivs som "en tjuv om natten" talas det förmodligen om uppryckelsen (1 Tess 4:16-18) som kommer att föregå Jesu synliga återkomst till jorden. En "tjuv om natten" talar om någon som kommer oväntat och osynlig, tar med sig något, och försvinner lika osynlig. Det enda man märker på jorden är att något fattas. Det talar även Jesus om i sitt tal om den sista tiden:
- två ska ligga i samma säng, den ena ska tas med och den andre lämnas kvar (Luk 17:34)

- två kvinnor ska mala tillsammans, den ena ska tas med och den andra lämnas kvar (Luk 17:35)
- två män ska vara ute på åkern, den ena tas med och den andre lämnas kvar (Matt 24:40)
Till eftertanke:
- Hur tänker du att det ska gå till då Jesus kommer tillbaka?
- Men det viktigaste är kanske inte att vi vet hur det kommer att bli, utan att vi är beredda. Läs liknelsen om de tio jungfrurna i Matt 25. På vilket sätt kan vi ha "olja i våra lampor".


Medan ni väntar - Vers 11-18
Budskapet om Jesu återkomst bör få konsekvenser för hur vi lever våra liv:
- tänk på budskapet som blivit förkunnat av profeterna, Jesus och apostlarna (vers 2)
- medan vi väntar måste vi leva heligt och gudfruktigt... (vers 11)

- ... så vi påskyndar Guds dag (vers 12)
- eftersom vi väntar ska vi göra allt för att leva i frid, rena och oförvitliga (vers 14)
- vi ska växa till i nåd och kunskap (vers 18)
Till eftertanke:
- Det står att vi ska påskynda Guds dag (vers 12). På vilket sätt kan vi påskynda Guds dag?


lördag

Ord för dagen den 17 november - 2 Pet 2


KÄLLOR UTAN VATTEN - 2 Pet 2

Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 2
"Dessa människor är som källor utan vatten..."
(2 Pet 2:17 FB)

Detta kapitel handlar om falska lärare, om människor som talar tomma ord, om människor som har lämnat Guds väg, om människor som är som källor utan vatten.

Då man ser en källa i öknen väcks törsten och man förväntar sig att det ska finnas friskt, gott vatten. Det finns också människor som på utsidan ser ut som källor där man kan förvänta att Guds liv bor. Men då man förväntar sig det friska levande vattnet är det bara ett tomt skal vi möter. De ser ut som en källa. Men en källa utan vatten har förlorat sin funktion.

"På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." (Joh 7:37-38)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, låt det vara så i mitt liv!


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Tiden före Jesu återkomst
Kapitlet beskriver hur det kommer att bli i den sista tiden. Det kommande kapitlet har fått rubriken "Kristi återkomst". Här i kapitel två använder Petrus samma bilder som Jesus gör i sitt tal om de sista dagarna:
- Som det var på Noas tid... (vers 5; Luk 17:26)
- Som det var på Lots tid... (vers 6; Luk 17:28)
Budskapet är att det kommer att bli såsom det var på Noas och Lots tid vid människosonens återkomst. Först tar Gud bort de sina - sedan kommer vedermödan.

Vad är det som kännetecknar tiden före Jesu återkomst?
- falska profeter (vers 1)
- falska lärare (vers 1)
- falska argument (vers 3)
Människor följer sin köttsliga natur och är fräcka och självsäkra (vers 10)
Till eftertanke:
- Vilka slags falska läror möter vi idag?
- Vad innebär det att följa sin köttsliga natur?


Källor utan vatten - Vers 17
Det talas också om människor som är som "källor utan vatten". Det vill säga att de ser ut att vara något som de inte är.
Då Paulus skriver om människorna i de sista dagarna skriver han samma sak, men med andra ord. Han skriver att de ska "ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft" (2 Tim 3:5). De vill gärna vara kristna till utseendet, men fortsätta att lita på sin egen kraft och sina egna resurser.
De kan komma att tala väl, men det blir bara ord utan konsekvenser för livet. De kommer att tala "stora och tomma ord" (vers 18).
Till eftertanke:
- Hur tycker du att beskrivningarna på människor i de sista dagarna passa in på de kristna idag?

fredag

Ord för dagen den 16 november - Psalm 136 och 137

HERRENS NÅD VARA I EVIGHET - Psalm 136

Bibelläsning: Psalm 136  
"Tacka herrarnas Herre, ty hans nåd varar i evighet" (Ps 136:3 FB)

Det är inte svårt att se vad som är budskapet i den 136:e psalmen. Det finns 26 verser i palmen och 26 gånger står uttrycket: "..ty hans nåd varar i evighet".


Psalmförfattaren ser sig om i naturen och kan bara konstatera att Guds nåd varar i evighet.


Psalmförfattaren går igenom historiska händelser och kan bara konstatera att Guds nåd varar i evighet.I denna psalm upprepas orden 26 gånger "hans nåd varar i evighet". En gång i varja vers. De gäller också idag.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Och vi kan bara fortsätta att falla in i tacksägelsen och själva konstatera att Guds nåd fortfarande gäller: "Av nåd är ni frälsta" (Ef 2:5) 


HARPOR I PILTRÄDEN - Psalm 137

Bibelläsning: Psalm 137

"I pilträden som fanns där hängde vi upp våra harpor" (Ps 137: 2 FB)

Psalm 137 är en klagosång från tiden i den babyloniska fångenskapen. Den berättar om hur de sitter och gråter vid floderna i Babel (vers 1), då de tänkte på det förstörda Jerusalem (vers 7).

Att "hänga upp sin harpa" kan också tjäna som en bild på att ge upp sin kallelse. Att ge upp. Lärjungarna var beredda att ge upp efter korsfästelsen och återvända till sitt gamla liv, "Jag ger mig ut och fiskar..." (Joh 21:3 FB).

Det finns många i dagens kristensverige som har hängt upp sina harpor. Som har slutat att leva i sin kallelse. Människor med olika gåvor som kanske, som i Psalm 137, ser sig besviket tillbaka på en tid som aldrig kommer tillbaka.

Men nu det är dags att ta ned harpan från pilträden. Det är dags att börja spela igen. Det finns många sånger som fortfarande är osjungna. Det finns fortfarande många böner som behöver bes. Det finns fortfarande många människor som behöver höra evangeliet om Jesus.

torsdag

Ord för dagen den 15 november - Psalm 135

HERREN SKAFFAR  RÄTT ÅT SITT FOLK  - Ps 135

Bibelläsning: Psalm 135 "Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk, han förbarmar sig över sina tjänare" (Ps 135:14 FB)
"Herren blir aldrig någon något skyldig"är ett livsmotto som många kristna har bekänt sig till. Det lönr sig alltid att följa Herren.

Herren tar hand om allt vi vågar överlåta åt Honom. Vårt liv, vår tid, våra ägodelar.

Då vi lägger vårt liv i hans händer kommer han att ta hand om oss, vad som än sker, "ty Herren skaffar rätt åt sitt folk."


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Herren tar hand om de sina"

onsdag

Ord för dagen den 14 november - 2 Pet 1

SNUBBLA OCH FALLA - 2 Pet 1

Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 1
"Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla." (2 Pet 1:10)

Om man vet vart man är på väg minskar risken för att "snubbla och falla" verkar bibelordet säga.

Jag tror att det högsta måttet av livskvalitet är att ha gjort sin kallelse och utkorelse fast. Att veta vart man är på väg. Att förstå vad man är till för. Att ha en mening med sitt liv.

Dessutom blir livet mycket enklare i valsituationer. Om jag har bestämt mig och vet vad som är min livsuppgift blir det enklare att välja bort många saker.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör det tydligt för mig, Gud, vilken som är min livsuppgift.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Kraften i Guds Ord - Vers 4
Det finns kraft i Guds ord! Det har makt att låta oss få del av gudomlig natur (vers 2). Genom att läsa ordet och grunna på det blir vi förvandlade. Vi börjar tänka Guds tankar. Vi börjar tala Guds tankar.
- Det finns kraft i Guds Ord - om vi bara läser det!
- Det finns kraft i Guds Ord - om vi bara tror på det!
- Det finns kraft i Guds Ord - om vi bara handlar som om Ordet är sant!
Till eftertanke:
- Hur allvarligt tar jag Jesu definition av att vara lärjunge: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31)? I nästa vers (Joh 8:32) säger Jesus att vi ska förstå någonting om vi förblir i Guds ord, och då vi förstår detta kommer det att göra något med oss.
- Vad är det vi ska förstå och vad kommer den förståelsen att göra med oss?


Andens frukt - Vers 5-9
Här får vi en kortversion av det som kallas Andens frukt (se också Gal 5:22-23).
Här skriver Petrus om tro, dygd, insikt, självbehärskning, uthållighet, gudsfruktan, broderlig kärlek, kärlek till andra.
Om detta finns hos oss och växer kommer vi inte att bli overksamma. Om vi till exempel har broderlig kärlek så måste den ta sig synliga uttryck.
Här handlar det inte om att ha kristendomen som hobby, den måste beröra allt vi har och är:
- Gör allt ni kan... (vers 5)
- Var desto ivrigare... (vers 10)
Till eftertanke:
- Jämför Petrus lista äver Andens frukt med Paulus. Likheter och olikheter?
- Då vi bär Andens frukt är vi inte overksamma (vers 8). Gå igenom Petrus lista och försök att beskriva på vilket sätt var och en av delarna kan visa sig verksam i vårt liv.


Att leva i sin kallelse - Vers 10-11
Att leva i sin kallelse är det bästa liv vi kan leva. Förutom att ge mening åt vårt liv, för det också med sig andra konsekvenser enligt detta bibelord:
- vi ska aldrig någonsin snubbla och falla (vers 10)
- vi ska finna en fri och öppen ingång till Guds rike (vers 11)
Till eftertanke:
Vad tror du Petrus menar med en fri och öppen ingång?


Förkunnelsens mål - Vers 12-21
Petrus förkunnelse är att påminna om något som de redan visste. Som förkunnare kanske vi längtar att förkunna sådant som ingen hört och som ingen vet om, men här är det tvärtom. Petrus förkunnar det som de redan vet. Resultatet av en sådan förkunnelse är att de kristna blir befästa i den sanning de äger (vers 12).
Jesus säger att den Helige Ande gör samma sak. Han säger att den Helige Ande ska påminna oss om allt det som Jesus sagt (Joh 14:26).
Då vi förkunnar gör vi det möjligt för den Helige Ande att påminna oss och göra Ordet levande. Då vi förkunnar är vi fullständigt beroende av den Helige Ande. Guds Ord kom till genom den Helige Ande och kan bara förstås genom den Helige Ande (vers 20-21).
Till eftertanke:
Tänk på uttrycket att bli befäst i en sanning som vi redan äger.
Kan det innebära att vi äger mycket mer än det som har blivit befäst i våra liv. Och hur kan vi befästa för varandra det vi redan äger?

tisdag

Ord för dagen den 13 november - 1 Pet 5

DEN ÄDLA KONSTEN ATT KASTA BEKYMMER
- 1 Pet 5


Bibelläsning: 1 Petrusbrevet 5
"Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er." (1 Pet 5:7)


Gud uppmanar oss att kasta våra bekymmer på honom. Att kasta innebär att bli av med dem fort. Han vill inte att vi ska gå och bära på dem. Han tar hand om dem.

Det står också varför vi tryggt kan kasta våra bekymmer på honom: Därför att han har omsorg om oss.

Han har omsorg om dig. Därför kan du tryggt kasta dina bekymmer på honom.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka bekymmer är jag beredd att kasta på honom i dag? Han ber mig att kasta alla.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Inte herrar, utan föredömen - Vers 1-7
Petrus skriver om kristet ledarskap till ledarna i församlingen.
Ledarna ska vara herdar:

- inte av tvång eller plikt - men av fri vilja
- inte för egen vinning - men med hängivet hjärta

- inte som herrar - men som föredömen
Här ställs två slags ledarskap mot varandra
1/ Ledarskap som Herre: talar om hur de andra ska leva
2/ Ledarskap genom att vara föredöme: visar i sitt eget liv hur de andra ska leva

Till eftertanke:
- Vad kännetecknar ledarskapet som Herre?
- Vad kännetecknar ledarskapet som föredöme?

- Vilket tror du är mer effektivt?

Vi får också besked om var vi ska placera våra bekymmer. Vi ska placera dem där de hör hemma - hos Jesus. Jesus själv talar också om vad vi ska göra med bekymmer: Istället för att göra oss bekymmer, ska vi söka Guds rike först och främst. Då kommer också alla de andra sakerna på rätt plats (Matt 6:31-36)
Till eftertanke:
Är det skillnad på att göra sig bekymmer och att ha bekymmer? 


Livet - en krigszon - Vers 8-14
Vårt liv på jorden beskrivs som en krigszon. Hela världen är i den ondes våld (1 Joh 5:19). Och där går djävulen omring som ett rytande lejon och söker någon som han kan sluka (1 Pet 5:6). Är det dig han försöker sluka?
Vi får också receptet på att inte bli slukade:
- var nyktra och vaksamma (vers 8)
- gör motstånd mot honom (vers 9)
- var orubbliga i tron (vers 9)
- tänk på era bröder i världen som lider (vers 9)
Till eftertanke: 
- Kan du uppleva att du lever i krigszon?
- På vilka sätt upplever du att djävulen går omkring och söker offer?

måndag

Ord för dagen den 12 november - 1 Pet 4

FÖRVALTARE - 1 Pet 4

Bibelläsning: 1 Petrusbrevet 4 
"Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd" (1 Pet 4:10 FB)

Hur förvaltar jag Guds nåd? Paulus säger: "Jag kastar inte bort Guds nåd" (Gal 2:21). Vad betyder det att kasta bort Guds nåd?

En förvaltare är någon som har hand om någon annans saker och som sköter dem som ägaren vill att de ska bli skötta. Gud vill att hans nåd ska nå fram till så många människor som möjligt.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur kan jag förvalta Guds nåd i dag så att den når fram till en annan människa?
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Förr och nu - Vers 1-11
Då vi lever det nya livet ska vi beväpna oss med samma sinne som Jesus (vers 1). I Bibel 2000 står det att vi ska väpna oss med Jesu sätt att tänka.
Vi ska inte leva "på hedningarnas vis" (vers 3):
- i fylleri och supkalas
- i vilda fester och förbjudna avgudakulter
Vi ska i stället:
- vara förståndiga och nyktra, så vi kan be (vers 7)
- älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder (vers 8)
- vara gästfria 
- tjäna varandra med den nådegåva vi fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd (vers 10)
- tala i enlighet med Guds Ord (vers 11).

Vi ska tjäna med de nådegåvor vi får, som goda förvaltare. Det pekar på att det inte är vi som äger nådegåvorna. Det är Andens gåvor och Anden bor i oss. Vi får bara förvalta någon annans gåvor.
En förvaltare är någon som har hand om någon annans saker och som sköter dem som ägaren vill att de ska bli skötta.Vi kan alltså inte berömma oss själva för de gåvor vi får förvalta. Om någon ska berömmas är det den som äger gåvorna och delar ut dem, den Helige Ande.

Till eftertanke:
- Att leva på hedningarnas vis då det gäller fylleri och festande kanske känns avslägset från den välartade frikyrkan av idag. Men hur är det med "förbjudna avgudakulter" som försöker tränga sig in i församlingarna idag? Avgudakulter med sina rötter i Österns religioner?
- Kan man verkligen beväpna sig med ett sätt att tänka?
- Hur gör man i så fall det?
- Hur kan vi bättre förvalta de "Andens gåvor" som bor i oss?


Glädje mitt under lidandet - Vers 12-19
Det finns lidande som är en konsekvens av att vi gör det som är ont (vers 15). Det är inget lidande vi kan vara stolta av. Men så finns det ett lidande som är en konsekvens av att vi lever ut det kristna livet (vers 16 och 4). Detta lidande ska vi bara tacka Gud för. Det lidandet kommer att vändas i glädje då Jesus kommer tillbaka (vers 13).
Jesu återkomst och den kommande domen är ett centralt tema också i Petrus brev. 

Till eftertanke:
Det står att domen börjar med Guds hus. 
- Varför tror du den gör det?

söndag

Ord för dagen den 11 november - 1 Pet 3

VAR ALLTID BEREDD -  1 Pet 3

Bibelläsning: 1 Petrusbrevet 3
"Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger" (1 Pet 3:15 FB)

Gud förbereder ständigt tillfällen där jag får vittna om min tro och det hopp jag äger (Ef 2:10).

-Är jag då beredd?
-Tar jag de tillfällen som Herren ger mig?
-Kommer jag att få ett gudagivet tillfälle i dag?
-Jag kanske är Guds möjlighet att nå fram till den människan.

Hjälp mig att göra det ödmjukt, med respekt (2 Pet 3:16 FB)


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att vara beredd då jag möter de gärningar du har förberett för mig idag
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Man och hustru - Vers 1-7
Här tar Petrus upp förhållande mellan mannen och hustrun. Han ger bland annat instruktion till kvinnor som är gifta med en man som inte är troende. Mannen "kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever" (vers 1-2).

Det som verkligen kan göra intryck på och avtryck i den som inte är troende inte vårt yttre, utan vem vi är i vårt inre (vers 3-4).
Till eftertanke:
På vilka sätt önskar jag att mitt liv ska göra intryck på och avtryck i andra människor?


Bön - Vers 7 och 12
Petrus ger här exempel på vad som kan hindra vår bön och vad som öppnar Herrens öron för våra böner.
Om vi inte visar vår hustru aktning som medarvinge till livets nåd hindras vår bön (vers 7)
Gud öppnar sitt öra till de rättfärdiga (vers 12).
Till eftertanke:
Finns det andra saker som kan vara ett hinder för våra böner? 


Kallad att välsigna - Vers 8-17
Som kristna ska vi inte löna ont med ont. Tvärtom ska vi välsigna andra. Vi är kallade att ärva välsignelse och vi är kallade att ge den vidare (vers 9). 
Att välsigna andra är i sig själv en välsinelse för "den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt" (Ordsp. 11:25).
Till eftertanke:
I vers 15 läser vi att vi ska hålla Herren helig i våra hjärtan och vara beredda att svara var och en som vill att vi ska förklara vårt hopp. Finns det ett samband mellan dessa två?

Herren väntar tåligt - Vers 18-22
Under Noas dagar väntade Gud tåligt, men bara åtta människor blev frälsta (vers 20).
Nu sitter Jesus på Guds högra sida (vers 22) och väntar tåligt på att fler ska bli frälsta innan han kommer tillbaka för att döma världen (Se också 2 Pet 3:10). Till eftertanke:
Vad kan vi göra för att inte låta Herren tåligt vänta i onödan?

lördag

Ord för dagen den 10 november - 1 pet 2

FRÅN MÖRKER TILL LJUS - 1 Petrus brev 2

Bibelläsning: 1 Petrus brev 2
" Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus." (1 Pet 2 FB)

Han har fört oss från mörkret till ljuset. Han förvandlar oss till ett heligt folk för att vi ska förkunna hans härliga gärningar.

Frank Mangs skriver i en av sina böcker: "Guds enda väg till världen går genom de helgades liv."

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Har Gud en väg till världen genom mitt liv?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Längta - Vers 1-2
En av de viktigaste egenskaperna för en kristen är att ständigt längta efter en djupare gudsnärvaro i sitt liv.  Som hjorten längtar efter vatten, så ska vi längta efter Gud. Jesus säger att den som törstar får komma och att de är saliga som törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade (Matt 5:6).
Över dem som är mätta och inte önskar något mer uttalar Jesus inte saligprisningar utan ve-rop (Luk 6:25).
Här, i det andra kapitlet, uppmanas vi att längta som nyfödda barn efter den andliga mjölken (vers 2), så vi kan växa upp.
Till eftertanke:
Hur upplever du det i den kristna fösamlingen idag? Längtar vi efter undervisning från Bibeln eller vill vi hellre få underhållning av sång och musik? Längtar vi efter ett radikalt andligt genombrott eller är vi nöjda med saker som de är?


Levande stenar - Vers 4-8
Finns det något som är så dött som en sten. Ändå liknas de kristna vid levande stenar. Guds församling liknas här vid ett hus som byggs upp av stenar som måste passa ihop med varandra och där varje sten har sin speciella plats.
Jesus själv är hörnstenen och de som inte lyder ordet snubblar på den och faller (vers 8).
Under väckelsen på 1970-talet brukade vi sjunga:
"Av levande stenar som först slipats till, nu Gud förenar och bygga vill,
sitt heliga tempel med återsken, av klippan Kristus där Guds tagit varje sten
"
Till eftertanke:
Församlingen, huset, består av många olika stenar. Varje sten är betydelsefull och har en funktion att fylla. Om man tar bort ett antal stenar, faller huset snart samman.
Bilden talar om att vi alla är viktiga och att vi är beroende av varandra. Både dem vi tycker bra om, och dem vi tycker mindre bra om.


Ett heligt prästerskap - Vers 9-10
Gud har utvalt ett konungsligt prästerskap som ska förkunna Guds gärningar (vers 9). Detta brev är skrivet till alla medlemarna i församlingen, inte bara dem vi skulle kalla för präster. Här är vi alla präster och vi brukar kalla det för "det allmänna prästadömet".
Till eftertanke:
Vad borde det få för konsekvenseer för våra liv att vi alla är präster?


En ny livsföring - Vers 10-17
Då vi blivit krisatna är vi kallade att demonstrera en ny livsföring. Vi ska hålla oss borta från de köttsliga begären  "som för krig mot själen" (vers 11).
- Vi ska leva våra liv så vi tystar munnen på dem som vill anklaga oss (vers 15).
- Vi är fria, men ska använda vår frihet till att tjäna Gud (vers 16).
Till eftertanke:
På vilket sätt kan vi säga att vi är fria, fast vi egentligen bara är tjänare åt Gud?


Kristus, vårt föredöme och vår frälsare - Vers 18-25
Som kristna måste vi vara beredda att utstå lidande. Kristus har lämnat ett exempel för oss i sitt lidande (vers 21). På samma sätt som Jesus, kan vi bli oskyldigt anklagade (vers 22-23).
Jesus uthärdade sitt lidande, grundat på falska anklagelser, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten (vers  24)
Till eftertanke:
På vilka sätt möter vi ldande för att vi är kristna i våra dagar?

fredag

Ord för dagen den 9 november - Psalm 133 och 134

ENDRÄKT - Psalm 133

Bibelläsning: Psalm 133
"Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans." (Ps 133:1 FB)


Välsignelsen av att leva i endräkt beskrivs som dyrbar olja som rinner ned i skägget och ner över kragen (vers 2), och som daggen som faller ned på Sions berg (vers 3).


Även om det kan vara svårt att se välsignelse som ett oljigt skägg, eller olja som rinner på kragen, så är budskapet klart:

-Det är en välsignelse att leva i endräkt med sin familj.
-Det är en välsignelse att leva i endräkt i sin församling.
-Där det råder osämja försvinner Herrens välsignelse.

Men där det råder endräkt "..där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid." (vers 3) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att bidra till endräkt idag.LYFTA HÄNDER - Psalm 134

Bibelläsning: Psalm134
"Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren!" (Ps 134:2 FB)

Vad ska man göra med kroppen då man ber? Lyfta händerna eller knäppa händerna? Ska man stå eller sitta eller ska man knäböja?

Några av böneställningarna kan man läsa om i Bibeln, som till exempel de lyfta händerna i dagens psalm. Andra böneuttryck har vi hittat på själva. Det som kanske mest förknippas med bön, de knäppta händerna, är något som inte finns i Bibeln, men kanske något som någon kommit på för att barnen inte ska hålla på med annat under bönen.


Några upplever att man kan koncentrera sig bättre i bönen då man promenerar eller gör något annat praktiskt.

Det är säkert inte oväsentligt vad man gör. Ofta kan det vara till hjälp för den inre människan då man uttrycker sin bön även med den yttre människan.


Det viktigaste är inte vad man gör med kroppen utan om det hjälper mig i min koncentration i bönen. Det är inte kroppsställningen som är det "heliga", utan vad kroppsställningen eventuellt hjälper mig att uppleva.  

torsdag

Ord för dagen den 8 november - Psalm 132

LÖFTEN - Psalm 132

Bibelläsning: Psalm132
" ..han som svor Herren en ed och gjorde ett löfte åt den Starke i Sion" (Ps 132:2 FB)

Rubriken för den 132:a psalmen i Folkbibeln lyder "Davids löfte och Herrens löfte". En relation bygger på ett ömsesidigt förtroende. Gud hade lovat David att vara med honom och att aldrig svika honom. David hade givit löften till Gud.

Relationen mellan oss och Gud beskrivs ofta i Bibeln som ett äktenskap. Ett äktenskap bygger på ömsesidiga löften. Vi lovar varandra livslång kärlek och trohet. Äktenskapet är ett förbund.

Men vår relation till Gud betecknas också som ett förbund. Gud hade givit löften till David och David hade givit löften till Gud.

Hur är det med vår relation till Gud? Bygger den bara på vad Gud har lovat göra för oss? Hur ser våra löften till Gud ut?

Hur skulle jag idag vilja formulera mina löften till Gud? Det kan var bra att skriva ned dem och komma tillbaka till dem med jämna mellanrum.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser mina löften till Gud ut? 

onsdag

Ord för dagen den 7 november - 1 Petrusbrevet 1

UTLÄNNINGAR - 1 Pet 1

Bibelläsning: 1 Petrus brev 1
"Till er som tillhör Gud och är främlingar i den här världen" (1 Pet 1:1 LB)

Vid flera tilllfällen i Nya Testamentet betecknas de kristna som utlänningar eller främlingar. Det syftar på att de är medborgare i ett annat rike: Guds rike. De finns bara temporärt här på jorden. Snart ska de resa "hem" till det rike de tillhör.

De är människor som "friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder" (1 Pet 1:18). "Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike" (Kol 1:13).

Kristna tillhör ett annat rike. "Mitt rike hör inte till denna världen", säger Jesus.(Joh 18:36).

De gamla sångerna handlade mycket om vår rätta hemvist. "Jag är en gäst och främling", "Mitt rätta hem är i himlen", "Jag är blott en pilgrim".

-Har vi tappat det perspektivet?
-Vet vi var vi har vår huvudsakliga medborgarskap?
-Vet vi vart vi är på väg?

Det är viktiga frågor. Svaren på de frågorna avgör hur vi lever våra liv i dag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag får vara medborgare i Guds rike.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Hälsning - Vers 1-2
Petrus presenterar sig som Jesu Kristi apostel och skriver till de som lever som främlingar.
Till eftertanke:
Om jag skulle presentera mig på samma sätt som Petrus, skulle jag kanske skriva: "Peter, Jesu Kristi tjänare på Jelöy i Norge". Hur skulle du presentera dig?


Född på nytt - Vers 3-12
Petrus prisar Gud för att han genom Jesu uppståndelse har fött oss på nytt:
- till ett levande hopp (vers 3)
- till ett arv som är förvarat i himlen (vers 4)
I väntan på vårt slutliga arv kommer vi att möta prövningar (vers 6) och vi ska bara glädja oss åt prövningarna, eftersom de hjälper oss att växa i Kristus.
Den frälsning som det här talas var något som profterna i det Gamla Testamentet sökte och forskade efter (vers 10). De profeterade om den nåd som skulle komma i framtiden och som vi nu får leva i.
Också änglarna önskar blicka in i detta evangelium (vers 12).

Även Paulus talar om att detta har varit en hemlighet som genom evighet har varit fördold i Kristus: Att Gud genom församlingen ville uppenbara vem han är (Ef 3:9-10).
Till eftertanke:
Vi lever i en tid som man bara kunde drömma om i det Gamla Testamentets dagar. Det är församlingen som ska göra Jesus tydlig i världen. Hur går det med det? Vad kan vi göra för att lyckas bättre med det uppdraget?


Lydnadens barn - Vers 14 och 22
Två gånger talas det här om lydnadens betydelse i det kristna livet:
- Vi är lydnadens barn (vers 14)
- Genom att lyda sanningen renas våra själar (vers 22)
Till eftertanke:
- Vad ligger i begreppet "lydnadens barn"?
- Hur kan vi utvecklas till att bli det vi heter (lydnadens barn)?


Ett heligt folk - Vers 13-17
Vi är kallade att föra ett alltigenom heligt liv. Det förväntar sig Herren (vers 15-16). Vår strävan mot att leva ett heligt liv motiveras dels av att Herren vill det (vers 16), och dels som en förberedelse på att Jesus ska komma tillbaka (vers 13).
Till eftertanke:
Vad innebär det för oss att leva ett heligt liv? Och hur kan vi utveckla det?
Friköpt! - Vers 18-25
Då vi tar emot frälsningen  blir vi friköpta från ett meningslöst liv (vers 18).
Guds ord har en central plats i vår kristna tillväxt. Vi blir till och med födda på nytt genom Guds ord (vers 23).
Till eftertanke:
- På vilket sätt kan man säga att livet utan Jesus är meningslöst?
- Om det är Guds ord som gör att vi blir födda på nytt och att vi utvecklas som kristna, borde vi väl använda mycket mer tid åt att studera ordet. Gör vi det?

tisdag

Ord för dagen den 6 november - Jakob 5

TRONS BÖN - Jak 5

Bibelläsning: Jakobs brev 5
"Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön." (Jak 5:14-16 FB)

Trons bön kan uträtta stora saker, säger dagens bibeltext.
Men det handlar inte om tron på vad som helst.
Det handlar inte om tron för helande.
Det handlar inte heller om jag har tro på kraften i min egen bön.

Det handlar om tron på Jesus: "Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra" (Jesus i Joh 14:12)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att leva hela mitt liv (inte bara min bön) i tron och tilliten på Gud och hans kraft i mitt liv.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Rikedomens faror och frestelser - Vers 1-6
Rikedom gör ofta att vi sätter vår lit till oss själva och vad vi äger i ställer för att sätta vår lit till Gud. Och hur mycket rikedom vi än lyckas samla in så kommer vi att förlora alltsamman en dag, för "Du kan ingenting ta med dig dit du går", som Cornelis Vreeswijk brukade sjunga.

Jesus ger oss rådet att inte samla skatter på jorden där rost och mal förstör, utan att samla skatter i himlen (Matt 6:19-21).

Rikedom har också en tendens att fånga oss i girighet så att vi utnyttjar och förtrycker andra människor i vår iver att öka vår rikedom (vers 4-6)
Till eftertanke:
- Hur samlar man skatter i himlen?


Jesus ska komma tillbaka - Vers 7-11
Även i detta brev återkommer ett av Nya Testamentets mest centrala tema: Jesus ska komma tillbaka. Det budskapet är genomgående i hela Nya Testamentet:
- i Jesu undervisning (Matt 24-25; Joh 14:1-4)
- i Apostlagärningarna (Apg 1:11; Apg 3:19-21)
- i breven (några av breven har detta som huvudtema och i nästa alla brev finns det perspektivet med)
- i Uppenbarelseboken (som handlar om vad som ska ske i de sista dagar)
I detta avsnitt uppmanas vi till uthållighet (vers 7, 8, 11) medan vi väntar på Herrens ankomst.
Till eftertanke:
Jesu återkomst är ett frekvent och centralt tema i Nya Testamentet. Hur kommer det sig att vi talar så lite om det som Nya Testamentet talar så mycket om?


Trons bön - Vers 12-20
Här får vi upppmaningar hur vi ska bete oss då vi lider, då vi är glada och då vi är sjuka (vers 13-14). Vid sjukdom uppmanas vi att kalla på församlingens äldste för att de ska be för oss och smörja oss med olja (vers 14). Trons bön ska då bota oss och ge oss förlåtelse för våra synder (vers 15).
Genom att bekänna våra synder och be för varandra blir botade (vers 16). En rättfärdig människas bön är mäktig och verksam (vers 16).
Till eftertanke:
- Här får vi en instruktion om hur vi ska bete oss då vi är sjuka. Hur brukar du göra då du är sjuk?
- Vad menas med "trons bön"?
- Vad menas med en rättfärdig människa?


måndag

Ord för dagen den 5 november - Jakob 4

NÄRMA ER GUD - Jak 4

Bibelläsning: Jakobs brev 4
"Närma er Gud, så skall han närma sig er." (Jak 4:8 FB)

Fadern stod och väntade på den förlorade sonen. Då sonen närmade sig Fadern, var Fadern där och festen kunde börja.

Gud tränger sig inte på. Då vi närmar oss Honom, närmar Han sig oss. Då finns Han där för oss.

Tycker du att Gud känns långt borta, kan du vara säker på att det inte är Han som flyttat på sig.
Då vi närmar oss Honom...

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre att leva nära dig idag. I tankar, ord och handling.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

"Ni får inget..." - Vers 1-3
Här får vi två skäl till varför vi inte får:
1/ Vi ber inte (vers 2)
2/ Om vi ber, ber vi illa (vers 3). Vi ber bara för att tillfredsställa våra egna behov. Fokus i våra böner är inte Gud eller andra människor, utan mig själv, mitt och mina.
Till eftertanke:
Hur ska vi be för att inte be illa?


Världens vän = Guds fiende - Vers 4
Vi vill gärna vara accepterade och omtyckta av "världen". Vi vill inte stå i konflikt med "världen".
Läs också 1 Joh 2:15-17: "Älska inte världen"
Till eftertanke:
- Vad menas med "världen" i detta sammanhang?
- Är det möjligtatt vara accepterad både av världen och av Gud?


Vår relation till Gud - Vers 5-10
Guds Ande längtar avundsjukt (vers 5) efter vår närhet och uppmärksamhet, medan vi ofta slösar vår tid och intresse åt alla möjliga ting, utom Gud.
Vår relation till Gud ska präglas av
- att vi underordnar oss Gud (vers 7)
- att vi står emot djävulen (vers 7)
- att vi närmar oss Gud (vers 8). Gud tvingar sig inte på oss, han närmar sig oss, då vi är villiga att närma oss honom.
- att vi ska sörja och gråta (vers 9), för att vi i så liten grad kan förhärliga Gud med våra liv.
- att vi ödmjukar oss inför Herren (vers 10)
Till eftertanke:
- Vad menas med att Guds Ande är svartsjuk?
- Vad innebär det för våra liv om vi underordnar oss Herren?
- Hur ödmjukar vi oss inför Herren?


Varningar - Vers 11-17
Här varnas vi för att förtala och döma andra människor (vers 11-12)
Vi varnas för att planera våra liv som om Gud inte fanns (vers 13-15)
Vi varnas för att skryta och vara självsäkra (vers 16)
Vi varnas för synden, som här definieras med orden "Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar" (vers 17)
Till eftertanke:
- Hur menar du vi ska planera våra liv för att kunna leva som Gud vill?
- Hur skulle du vilja definiera "synd" då du taalr med någon som inte är baknt med uttrycket?

söndag

Ord för dagen den 4 november - Jakob 3

VAKA ÖVER DINA ORD - Jakob 3

Bibelläsning: Jakobsbrevet 3
"Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder" (Jak 3:8-10 FB)

Våra ord skapar något. Både i oss själva och hos andra.

Våra ord kan förstöra dagen, ja till och med livet, för en annan människa.

Men våra ord kan också vara med att "lyfta" en annan människa. Ord av uppmuntran, uppskattning och tröst kan förvandla en annan människas liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre hjälp mig idag att vara varsam med mitt tal så jag använder det till att bygga upp och inte riva ned.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Håll tungan rätt i mun - Vers 1-12
Första delen av kapitlet handlar om tungans rätta bruk:
- den som kan tygla sin tunga är fullkomlig (vers 2)
- tungan smutsar ner vår kropp och startar en brand (vers 6)
- ingen människa kan tämja tungan (vers 8)
- samma mun bär fram välsignelser och förbannelser, så får det inte vara (vers 10)

Hur kan det komma sig att en del av kroppen betecknas som ond? Finns det goda och onda delar av vår kropp?

Det som är speciellt med tungan är att den avslöjar vad som finns inne i oss. Den avslöjar hur vi tänker, och våra ord har makt att skada andra människor. Dessutom kan den användas till att manipulera andra och att ljuga.
Till eftertanke:
- Ingen människa kan tämja tungan läste vi i vers 8. Om vi inte kan tämja vår tunga, vem är det som kan det?
- Hur kan det gå till?


Sann och falsk visdom - Vers 13-18
Här talas det om två slag visdom. En som kommer ovanifrån och en som är jordisk (vers 15).
Till eftertanke:
- På vilket sätt beskrivs den jordiska visheten?
- På vilket sätt beskrivs visheten ovanifrån?
- Hur får vi del i visheten ovanifrån?

lördag

Ord för dagen den 3 november - Jakob 2

EN DÖD TRO - Jak 2

Bibelläsning: Jakobs brev 2
"Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.
Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar"
(Jak 2:17-18 FB)

En levande tro finner alltid uttryckssätt. En levande tro demonstreras i handling.
Då vi släpper loss vår tro att uttryckas i handling - då växer vår tro. Allt som är levande tillväxer.
En levande tro växer - en död tro försvinner.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, hjälp mig idag att uttrycka min tro i handlingar som ger ära till dig.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Att göra skillnad på människor - Vers 1-13
Den som gör skillnad på människor kan inte tro på Jesus (vers 1). Om vi behandlar människor olika efter hur rika eller fattiga vi är, så kan vi döma den som Gud har utvalt. Den som är fattig i den här världen kan vara rik i tron och arvtagare till Guds rike (vers 5).

Om vi gör skillnad på människor begår vi synd, och bryter vi ett enda bud i lagen är vi "skyldiga till allt" (vers 9-10). 
Till eftertanke
- På vilka sätt kan vi praktiskt uttrycka vår tro i vardagen?
- Finns det en risk att gärningarna vi gör, får folk att berömma oss istället för att ge äran till Gud? Hur kan man undgå det?


En död tro - Vers 14-26
Den andra delen av kapitlet poängterar att tron utan gärningar är en död tro:
- tron i sig själv är död, när den är utan gärningar (vers 17)
- vi måste inse att "tron utan gärningar är  död" (vers 20)
- "liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död" (vers 26)

Med utgångspunkt i Abraham och Rahab visar Jakob att man blir rättfärdig genom en tro som uttrycks i gärningar  (vers 21-25).

I Romarbrevet skriver Paulus att vi blir frälsta genom hjärtats tro och genom att bekänna Jesus som Herre (Rom 10:9). Men om vi bekänner Jesus som Herren med vår mun, och lever ett liv där Jesus inte är Herre, då lever vi med en falsk bekännelse. Om Jesus är Herre, kommer vi att hjälpa den som lider och på andra sätt uttrycka vår tro i gärningar. 

Till eftertanke
- Vad menas med en död tro?
- Paulus skriver att vi blir rättfärdiga av tro, utan laggärningar (Rom 3:28), och Jakob skriver att en "människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro" (Jak 2:24). Menar du att Paulus och Jakob motsäger varandra? Eller kompletterar de varandra? Förklara.

fredag

Ord för dagen den 2 november - Psalm 130 och 131

LÄNGTAN - Psalm 130

Bibelläsning: Psalm130
"
Min själ längtar efter Herren, mer än väktaren längar efter morgonen, ja, mer än väktaren efter morgonen" (Ps 130: 6 FB)

 
Psalmen handlar om längtan efter Gud.
-jag väntar på Herren (vers 5)

-min själ väntar (vers 5)
-min själ längtar (vers 6)

-hoppas på Herren (vers 7)
-hoppas på hans ord (vers 5)

 
Längtan efter Herren har en orsak. 
-Det är endast han som kan ge förlåtelse (vers 4) 

-Det är endast hos honom som det finns nåd (vers 7)
-Det är endast han som kan betala full lösepenning (vers 7) 

-Det är endast han som kan friköpa oss från alla våra missgärningar (vers 8)

Ja, det finns verkligen orsak att längta efter Herren, för "om du, Herren, tillräknar missgärning, vem kan då bestå?" 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min själ längtar efter Herren


      SOM ETT AVVANT BARN - Psalm 131
Bibelläsning: Psalm 131
 "Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig." (Ps 131:2 FB)

Ett avvant barn är ett barn som inte längre är beroende av mamma för att få sin näring. 

 
Först var det en underlig tanke för mig. Betyder det att man finna friden och stillheten i att inte längre vara beroende av Herren?

Nej, så kan det naturligtvis inte vara. Det måste snarare vara så att i Herrens närhet har jag fått alla mina behov tillfredsställa. Det måste peka på att då Herren är min herde då har jag inget behov längre som behöver fyllas. Då skall "intet fattas mig." (Ps 23:1)

Som barnet vilar tryggt i moderns famn, fullt förvissad om att modern ska fylla alla barnets behov, så får vi finna vila i Herren som fyller alla våra behov.

torsdag

Ord för dagen den 1 november - Psalm 129

BUNDEN  Ps 129
Bibelläsning: Psalm 129
"Men Herren är rättfärdig, han har huggit av de orättfärdigas band"  (Ps 129: 4 FB)

Psalmförfattaren uttrycker att han under lång tid varit plågad och varit i stor nöd genom vad andra människor åsamkat honom (vers 1-3).
Vi kan lätt bli fångade i andra människors uppfattning om oss. Vårt handlingsutrymme begränsas om förtroendet för oss är litet genom att människor förtalar oss.
Vi kan bli bundna av andra människors förväntningar på oss.
Vi kan fastna i vår egen uppfattning av oss själva som vi fått genom att människor på olika sätt sårat oss.

Vi kommer kanske aldrig att kunna rentvå oss. Vi kommer kanske aldrig att kunna försvara oss mot andra människors omdömen om oss.
Men vi kan mitt under pressade situationer få uppleva frihet i Kristus. Herren är rättfärdig och bara han kan hugga av de band som håller oss fångna.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: I Kristus är jag fri!

onsdag

Ord för dagen den 31 oktober - Jakob 1

DÅ TRON SÄTTS PÅ PROV - Jak 1

Bibelläsning: Jakobs brev 1"Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga" (Jak 1:2-3 FB)

Sången "Prövningar vi möta få, som vi ofta ej förstår", brukade vi sjunga mycket förr. Vem vill ha prövningar? Det är inte det vi längtar efter här i livet.

Men dagens bibelord talar om det positiva med prövningar. Prövningar göra att vi utvecklas. Det ger en möjlighet till växt. Varje gång vi utsätts för en prövning, testas vår tro. Om vi inte möter prövningen på ett bra sätt, tror jag att prövningen ofta kommer tillbaka, till dess vi lärt oss att hantera prövningen i tro på Gud.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att lära mig fort, så jag inte möter fler prövningar än nödvändigt.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Glädje i prövningen - Vers 1-15

Det kan verkligen vara svårt att förstå att vi ska se prövningar som "den största glädjen" (vers 2). Prövningar kan vara svåra att gå igenom, men det positiva kommer på andra sidan, om vi klarat av prövningen.

Prövningar kan ge oss möjlighet att utvecklas och växa. Paulus skriver att prövningen kan göra oss uthålliga (vers 3). Vi kan se detta i Jesu liv då han fördes ut i öknen för att frestas av djävulen. Det var Anden som förde honom ut i öknen (Luk 4: 1) och då Jesus hade övervunnit alla frestelser vände han tillbaka i "Andens kraft" (Luk 4:14).

Det finns till och med ett löfte om salighet för den som håller ut i prövningen: Han ska få livets krona (vers 12).

Frestelser kommer inte från Gud, utan från våra egna begär (vers 13). Om vi inte kan vara Herre över våra begär, kommer de snart att vara Herre över oss. Begäret liknas med ett havandeskap, men havandeskapet leder fram till nytt liv, men begäret leder fram till död (vers 15)

Till eftertanke:

1/ Vi uppmanas att glädja oss i prövningar. Är det möjligt att glädja sig i det som är svårt för oss?

2/ På vilket sätt kan vi utvecklas genom prövningar?

3/ Frestelser kommer inte från Gud (vers 13). Är det skillnad på frestelser och prövningar? Är det så att Gud "tillåter" Satan att fresta oss, som han gjorde med Jesus?


Att höra och göra - Vers 16-27
Här talas det om kraften i Guds ord. Ordet har makt att frälsa våra själar (vers 21).

Men det räcker inte bara att höra Ordet, man måste också göra det (vers 22). Ordet får sin kraft då vi handlar som om Ordet är sant.

Jesu tar upp detta tema i Bergspredikan som handlar om en vis man och en dåre (Matt 7:24-29). Bägge två hörde lika mycket, men det var inte nog. Den vise gjorde också som Ordet sa och dåren gjorde inte som Ordet sa.

För att bli frälst behöver man bara tro på en enda ting: Att Jesus uppstod från de döda: Men man blir inte frälsta om man bara tror något i sitt inre. Man måste handla som om Ordet är sant och med sin mun bekänna Jesus som Herre: Då blir man frälst! (Rom 10:9)

Till eftertanke:

På vilka andra sätt kan man handla som om Ordet var sant?