måndag

Ord för dagen den 31 december - Upp 22

                                                                    KOM SNART!

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 22
"Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla." (Upp 22:20-21 FB)

Bibelns sista kapitel fortsätter att tala om den kommande härligheten, där det inte finns någon lampa, "ty Herren Gud skall lysa över dem" (vers 5).

Tre gånger i kapitlet säger rösten: "jag kommer snart" (verserna 7, 12, 20). Både den Helige Ande och församlingen säger "kom" (vers 17).

Den avslutande bönen i Bibeln är en önskan om Jesus snara tillkommelse: "Amen, kom, Herre Jesus!" (vers 20)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kom, Herren Jesus!                                       ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Vers 1-5  Den dubbla stömmen
- Vers 6-21  Avslutning


Kommentar:
Vers 1-6
Johannes ser synen om den framtida härligheten. Den dubbla strömmen rinner fram på ömse sidor av den stora gatan. Vattnet, Livets vatten, är klart som kristall och ger liv och läkemedel till växter och människor.  Människorna ska se Guds ansikte och hans närvaro ger allt ljus man behöver.

Vers 7-20
På nytt kan vi läsa att det finns en speciell välsignelse över dem som tar vara på profetian i dena bok (vers 7): I början av Uppenbarelseboken står det att den är salig som lyssnar och tar vara på innehållet i boken (Upp 1:3). Här i sista kapitlet läser vi att den är salig som håller fast vid orden i denna profetia.
Det räcker inte bara att lyssna på Guds Ord, vi måste också hålla fast vid det. Till och med i en tid som denna då Guds Ord ifrågasätts mer och mer.

Boken avslutas med att Jesus säger att han kommer snart och bruden säger "Amen, kom, Herre Jesus".


Till eftertanke:
- På vilket sätt skulle det påverka ditt liv och dina prioriteringar om du visste att Jesus skulle komma tillbaka i år?

- Anden och bruden säger till alla som törstar att de får komma och dricka fritt av livets vatten. Anden är den Helige Ande och bruden det är vi. Anden fortsätter att säga det i vår tid. Gör vi det också, eller har vi tystnat?

- Är du redo för att Jesus kommer tillbaka för att hämta sin brud och för de händelser som Uppenbarelseboken berättar om? 

söndag

Ord för dagen den 30 december - Upp 21

                                   
                                    ALLT BLIR NYTT


Bibelläsning: Uppenbarelseboken 21
"Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta." Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." (Upp 21:4-5 FB)

I kapitel 21 börjar den nya verkligheten. Det kommer en ny himmel och en ny jord (vers 1), och Gud själv ska vara hos sitt folk (vers 3).

I Guds nya verklighet är allt nytt. Där finns inga tårar, ingen sorg, ingen smärta och ingen död.

Rösten som talar med Johannes i synen säger: "Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten" (vers 6).

Det är en röst som talar om vad som ska komma. Men den talar också rätt in i vår tid. Vår törst, vårt behov är Guds möjlighet i våra liv. Den avgörande frågan är om jag längtar och törstar efter ett djupare liv i gemenskap med Jesus.


==> Mannakorn att tugga på under dagen:
"Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade". (Jesus i bergspredikan)                                 ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Vers 1-8 En ny himmel och en ny jord. Det nya Jerusalem är församlingen, en brud smyckad för brudgummen. Ingen död, ingen sorg eller smärta ska finnas för det som var en gång är nu borta. Han som sitter på tronen säger: "Se, jag gör alltig nytt"

- Vers 9-27 Syn om församlingen som det nya Jerusalem, Lammets hustru. Bara de som har sina namn skrivna i Livets bok får vara med i det nya Jerusalem.

Kommentar:Se, jag gör allting nytt - Vers 1-8
Då Jesus talar om den stora Vedermödan i Matteus 24, talar han om lidandet som ´födslovåndor´. Här i Uppenbarelseboken 21 är födslovåndorna över. Den nya verkligheten bryter igenom. Jesus säger: "Se jag gör allting nytt" (vers 5).

Där finns inga tårar, ingen sorg, ingen plåga (vers 4).

Orden från Uppenbarelsebokens första kapitel kommer tillbaka. Jesu säger jag är A och O (Upp 1:6). Alpha och Omega, den första och den sista bokstaven, början och slutet.

Den nya Jerusalem - Vers 9-27
Johannes ser i en syn det nya Jerusalem. Där finns det inget Tempel för Guds härlighet lyser upp staden. Där blir det aldrig natt (vers 25) och något orent kan aldrig komma in i den staden (vers 27).


Till eftertanke:
 - Det finns de som påstår att människorna genom att omsätta sin  tro till aktiviteter, social rättvisa och andlig utveckling, kommer att förbättra mänskligheten så att den blir färdig för Jesu återkomst och att himmelriket kan förverkligas på jorden. Efter att ha läst Uppenbarelseboken så här långt håller du med om det? ... eller tror du att livet kommer att bli hårdare, med mer förföljelse av kristna, en större intolerans mot kristendomen, helt till dess Jesus bryter in och regerar i tusen år?

lördag

Ord för dagen den 29 december - Upp 20

DEN SLUTLIGA DOMEN

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 20
"Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna." (Upp 20:12 FB)

I kapitel 20 beskrivs Kristi seger över Satan. Satan blir besegrad och bunden i tusen år och martyrerna regerar med Kristus i dessa tusen år: "Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år." (vers 4)

Därefter beskrivs den slutliga domen där alla människor döms efter sina gärningar. Samma dom som Jesus beskriver i sitt stora tal om den sista tiden i Matteusevangeliet 24-27. "Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig." (Matt 27:40 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Rättvisan segrar till slut


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Vers 1-3 Satan binds i tusen år
- Vers 4-6 Martyrerna blir levande igen och regerar med Kristus i tusen år.
- Vers 7-10 Satan blir fri igen och förför människor. Därefter kastas han slutligen i den brinnande sjön.
- Vers 11-15 Livets bok öppnas och var och en döms efter sina gärningar


Kommentar: 
Djävulen grips och kastas i avgrunden (vers 3). Han benämns med olika namn (vers 2): Draken, Satan, den gamle ormen (Ormen är den skepnad som djävulen först uppenbarar sig i. Det sker redan i Bibelns första bok i syndafallet).

Efter de tusen åren släpps Djävulen lös igen för en kort tid (vers 3). Under de tusen åren är det en grupp människor som lever och regerar tillsammans med Kristus. Det är de som halshuggits för att de (vers 4):
- vittnat om Jesus
- förkunna Guds Ord
- inte tillbett vilddjuret och dess bild
- inte tagit emot vilddjurets märke på pannan eller handen
Detta är den första uppståndelsen. De övriga döda blev inte levande förrän efter de tusen åren.

Därefter kommer den slutliga domen där människorna blir dömda efter sina gärningar (vers12)


Till eftertanke:
- Tror du att de tusen åren är en symbolisk tid eller är det tusen vanliga år?
- Vad tror du orsaken är till att Satan släpps lös en kort tid efter de tusen åren?
- Tror du att de som tar emot vilddjurets märke på pannan eller handen är medvetna om vad det innebär, eller är det en förändrings som "smyger" sig på??


fredag

Ord för dagen den 28 december - Psalm 150

PRISA HERREN!

Bibelläsning: Psalm 150
"Må allt som andas prisa Herren! Halleluja!" (Ps 150:6 FB)

Den sista psalmen i Bibeln är en uppmaning att prisa Herren för hans väldiga gärningar. Prisa honom med allt som finns tillgängligt, basuner, cymbaler, pukor och allt annat som kan användas.

Men framför allt prisa honom med dig själv och det sätt du lever ditt liv på. Han är värld vår lovsång. Var med att fylla hela jorden med lovsång till levande Gud.


==> Mannaakorn att tugga på under dagen: Jag vill göra mitt liv till en lovsång till Gud

torsdag

Ord för dagen den 27 december - Ps 149

LOVSÅNG OCH GUDS ORD

Bibelläsning: Psalm 149
"Guds lov skall var i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand" (Ps 149:6 FB)

Psalm 149 talar om att Herren gläder sig över sitt folk (vers 4) och att det folk han gläder sig över har två kännetecken: lovsång i munnen och ett tveeggat svärd i handen.

Guds folk är ett lovsjungande folk. Psaltaren är full av psalmer som uttrycker vår lovsång till Gud. Men kännetecknet är inte bara lovsång. Det tveeggade svärdet, Guds ord, finns i handen. Det tveeggade svärdet används på andra ställen i Bibeln som en bild på Guds ord (Hebr 4:12).

Det kristna livet bygger inte på en känsla. Det bygger på Guds ord. Och då vi läser Guds ord och lär känna Gud mer och mer fylls munnen med lovsång.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Med lovsång och Ordet

onsdag

Ord för dagen den 26 december - Upp 19

                          
JESUS KOMMER TILLBAKA!

Bibelläsning: Uppenbareleboken 19
"Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är "Guds Ord". De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg." (Upp 19:11-14 FB)

Äntligen är himlen öppen igen! Kapitel fyra inleds med en öppen dörr till himlen och en inbjudan att se världsutveckelingen från ett himmelskt perspektiv. Från kapitel fyra till kapitel 19:11 får vi del av Johannes syn ur ett himmelskt perpektiv. Det handlar om den ständigt pågående lovsången i himlen och om de dramatiskta händelserna på jorden.

Det är en smärtsam läsning att se hur det onda tar över mer och mer och situationen på jorden förvärras under Antikrists styrelse.

Men i kapitel 19 ser vi ljuset igen. Himlen är öppen och Jesus kommer tillbaka till jorden med de himmelska härarna för att upprätta sitt fredsrike på jorden.

Vilken dag det kommer att bli!!!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus kommer tillbaka!


                                         ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Översikt:
Halleluja-rop i himlen - Vers 1-10
Jesus kommer tillbaka tillsammans med himmelens härskaror - Vers 11-9
Striden mellan vilddjuret och ryttaren med sin här - Vers 19-21


Kommentar:
Här bryter ljuset igenom i Johannes mörka vision. Efter många kapitel som beskriver tiden under den stora Vedermödan som Jesus talar om i sitt stora tal om den sista tiden, får mörkret ge vika. Jesus kommer tillbaka tillsammans med himmelens härskaror!

Då Jesus talar om den stora Vedermödan i Matteus 24, avslutas den perioden på samma sätt: Jesus kommer tillbaka till jorden (Matt 24:29).

Jesus besegrar vilddjuret och dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild (Matt 19:20)

Då Jesus kommer tillbaka kommer han inte ensam. Han kommer tillsammans med himmelens härskaror (vers 14). Det är de kristna som var med om uppryckelsen innan den stora Vedermödan brýter loss. Dessa kristna är klädda i vitt, rent linnetyg (vers 14). Linnetyget är de heligas rättfärdighet, men det är inte deras egen rättfärdighet, det är en rättfärdighet som har givits dem (vers 8). Det är Jesu rättfärdighet. En värdighet som Jesus köpte genom sin död på korset åt alla dem som tog emot Honom i tro.

Jesus kommer klädd i en mantel som doppats i blod och det namn han fått är "Guds Ord". Jesus var och är Ordet som blev kött (Joh 1:14). Och alla dem som tog emot Honom gav han rätt att bli Guds barn (Joh 1:12)


Till eftertanke:
- Vem är Lammets brud? (vers 2)

- Om församlingen (de kristna togs upp i uppryckelsen före vedermödan) är bruden (se t.ex. Ef 5:32) vilka är då gästerna som inbjuds till bröllopsmiddagen (vers 9)?  Kan det vara de som sätter sin tro på Jesus efter uppryckelsen?

tisdag

Ord för dagen den 25 december - Upp 18

VÄRLDSEKONOMIN KOLLAPSAR

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 18
"På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts." (Upp 18:14 FB)
"Jordens köpmän gråter och sörjer över henne, eftersom ingen längre köper deras fartygslaster." (Upp 18:11 FB)

Hela världsekonomin som bygger på vilddjurets handelssystem (se kap.13) kollapsar plötsligt. Återigen ser vi att Johannes inte beskriver sin egen tid. Då fanns ingen världsekonomi. Om det på den tiden skulle uppstå handelsproblem i en by, tog det kanske en vecka innan nästa by fick reda på det.

Men här kollapsar världsekonomin på en enda timme. Det är bara sånt som sker i våra dagar, då hela världsekonomin hänger samman. Vi har redan upplevt några tillfällen då allt plötsligt rasar på världsmarknaden.

Men håll ut i alla dystra beskrivningar från Uppenbarelseboken. I nästa kapitel (kap.19) vänder det! Jesus kommer tillbaka! Håll ut - slutet närmar sig!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning" (Luk 21:28 FB)                                          ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Babylons fall - Vers 1-9
Världsekonomi kollapsar - Vers 10-20
Glädje i himlen - Vers 20
Mörjer över Babylon - Vers 21-24


Kommentar:
Ännu en ängel framträder och proklamerar Babylons fall. Babylon har blivit ett tillhåll för ockult religion, onda och orena andar (vers 2)

En röst från himlen uppmanar Guds folk att dra sig bort från Babylon och inte ta del av hennes synder, för att undkomma de kommande plågorna (vers 4).

Plötsligt, på en enda timme, kollapsar världsekonomin (vers 10). Köpmännen kan inte längre sälja. Rikedomar förlorar allt värde (vers 11-12).

Guds församling uppmanas till lovsång över det fallna Babylon och för befrielse av Guds folk (vers 20). Mörkret sänker sig över Babylon och över alla dem som varit vilseledda av svartkonst (vers 23). Babylon hade också bedrivit förföljelse av Guds barn och där "fanns blodet från profeter och heliga och alla dem som slaktats på jorden" (vers 24)


Till eftertanke:
- Vad tror du Babylon symboliserar? En person, ett rike, en religion, ett handelscentrum eller ett globalt handelssystem? Kan det samtidigt symbolisera flera av dessa?
- Vad är budskapet till Guds folk i detta kapitel?

söndag

Ord för dagen den 23 december Upp 17

KAMPEN HÅRDNAR

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 17
"De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung." (Upp 17:14 FB)

Vilddjurets makt ökar. Jordens regeringschefer "överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret" (vers 13). De har ställt "sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse" (vers 17).

Men mitt i den eskalerande konflikten finns en förutsägelse om hur striden kommer att sluta. Lammet, tillsammans med de troende kommer att segra, eftersom han (Jesus) är herrarnas Herre och konungarnas konung (vers 14).

Här kommer de goda nyheterna. Du som är troende - du är med på det segrande laget! Även om det inte alltid ser ut så...

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus är herrarnas Herre och konungarnas Konung (vers 14)


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Domen över den stora skökan
- Kampen mellan vilddjuret och Lammet


Kommentar:
Johannes får i en ny syn uppleva domen över Babylon. Babylon gestaltas av en kvinna som är berusad av blodet från Jesu vittnen (vers 6). Det talar om alla martyrer som får ge sitt liv under den Stora Vedermödan. I synen ser Johannes också alla dem som inte har sitt namn skrivet i Livets bok (vers 8).

Kvinnan bärs upp av vilddjuret med sju huvuden och tio horn. De sju huvudena är sju berg och sju kungar (vers 9). De tio hornen är tio kungar. De tio kungarna överlämnar sin makt och myndighet till vilddjuret (vers 13).

Vilddjuret, och de tio kungarna, strider mot Lammet och de utvalda troende (vers 14). Igen ser vi att det i himlen finns en räddad skara vid sidan av lammet (Jesus). De troende som finns i himlen under den stora vedermödan är förmodligen alla kristna som är med om uppryckelsen som föregår Vedermödan.

I striden som utbryter besegrar Lammet med sina trogna de tio hornen. Sedan vänder sig de tio hornen och vilddjuret mot kvinna (den stora staden) och förgör henne.


Till eftertanke:
- Då du läser Uppenbarelseboken, tror du att det beskriver något som har hänt, något som händer just nu, något som aldrig kommer att hända eller något som kommer att hända i framtiden? Kan budskapet tala in i flera tidsperioder?

lördag

Ord för dagen den 22 december - Upp 16

BEHÅLL KLÄDERNA PÅ

Bibelläsning: Uppebarelseboken 16
"De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. - "Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön." - Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon." (Upp 16:14-16 FB)

Sista striden är här! Det börjar i varje fall närma sig den stora striden i tidens slutskede vid Harmagedon.

Som Jesus sagt i evangelierna säger han nu igen: "Se, jag kommer som en tjuv". Och som så många gånger tidigare i Nya Testamentet uppmanas vi att inte slumra till i vårt andliga liv, utan vara vakna. Här används bilden av att vara klädda och bevara kläderna på.

I Jesu stora tal om tidens slut (Matteus 24-25) berättar Jesus liknelsen om de tio jungrurna:
"Vid midnatt hördes ett rop: Se brudgummen kommer!" (Matt 25:6)
"Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer." (Matt 25:13)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Då nu allt detta går mot sin upplöstning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva" (2 Petr 3,11)


                                             ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Vers 1-7
De tre första vredesskålarna töms.
- Vers 8-11
Den fjärde och den femte skålen töm.
- Vers 12-16
Den sjätte skålen töms.
- Vers 17-21
 Den sjunde skålen töms.


Kommentar:
Den första vredesskålen
  (vers 2) töms över dem som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild.

Den andra vredesskålen (vers 3) töms över havet och allt liv i havet dör

Den tredje vredesskålen (vers 4-7) töms över floderna och vattenkällorna som straff för dem som utgjutit heligas och profeters blod.

Den fjärde vredesskålen (vers 8-9) töms över solen så att människorna bränns med eld

Den femte vredesskålen (vers 10-11) töms över vilddjurets tron och människorna fortsätter att häda Gud.

Den sjätte vredesskålen (vers 12-16) gör att floden Eufrat torkas ut. De onda andarna samlar sig till striden på Harmageddon.

Den sjunde vredesskålen (vers17-21) töms över luften och orsakar naturkatastrofer


Till eftertanke:
I detta kapitel ser Johannes stora naturkatastrofer drabba jorden i den sista tiden.
Livet i havet dör ut, brist på driscksvatten, solstrålar skadar människor, föroreningar i luften skapatr naturkatastrofer mm.
- Är det detta vi börjar se i våra dagar, eller vad tänker du om detta?


- Vad menas med att "bevara sina kläder"?

- Hur regarer de som är i himlen?
- Hur reagerar de som är på jorden?
- Om du skulle se de ting som förutsägs i Bibeln hända i verkligheten, skulle du förbanna domaren eller söka hans nåd?

fredag

Ord för dagen den 21 december - Psalm 148

DU FÅR VARA MED

Bibelläsning: Psalm 148
”Prisa Herrens namn, ty endast hans namn är högt, hans majestät når över jord och himmel” (Ps 148:13 FB)

Psalm 148 är en lovsång till Gud. Och alla får vara med!

-änglarna och hela hans här (vers 2)
-solen, månen och stjärnorna (vers 3)
-himlen och vattnet (vers4)
-havsdjuren (vers 7)
-eld och hagel och snö (vers 8)
-berg och höjder (vers 9)
-fruktträd och cedrar (vers 9)
-vilda djur, boskap, kräldjur och fåglar (vers 10)
-kungar och folk (vers 11)
-gamla och unga (vers 12)

==> Mannakorn at tugga på under dagen: Alla får vara med! Jag får vara med och min lovsång är viktig. Den tränger igenom ända upp till Guds tron.

torsdag

Ord för dagen den 20 december - Psalm 147

GUDS ORD

Bibelläsning: Psalm 147
"Han sänder sitt ord och det frusna smälter" (Ps 147:18 FB)

Guds ord har en alldeles speciell förmåga att smälta det som är fruset.

På pingstdagen var många människor samlade. Plötsligt fångades deras intresse av en person som förkunnade Guds ord och "när de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem".(Apg 2:37 FB).

Guds ord har en förmåga att avslöja vårt hjärtas innersta.

Guds Ord kan förvandla våra liv - om vi bara tror det.
- Det är vår tro på Guds löfte om frälsning som gör att vi blir frälsta.
- Det är vår tro på Guds löfte om förlåtelse som gör att vi kan ta emot förlåtelsen.
- Det är vår tro på Guds löfte om den Helige Ande som gör att vi kan bli fyllda med den Helige Ande.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds Ord kan förvandla mitt liv - om jag bara tror det. 

onsdag

Ord för dagen den 19 december - Upp 15


ALLA FOLK SKALL TILLBE

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 15

"Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe
inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats." (Upp 15:4 FB)

Även i detta kapitel talas de om de som "vunnit seger över vilddjuret och dess bild" (vers 2). De står inför tronen i tillbedjan.
Men det ser ut som om alla människor till slut kommer att förstå att Jesus var den han säger sig vara (vers 4). Och att alla människor till slut kommer att falla ned och tillbe Honom. Till och med de som under sitt liv ivrigt förnekat honom.
"Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren." (Fil 2:10 FB)

Tänk vilken förmån att redan här på jorden få vara med i den lovsången. Att redan här få förstå det som en gång alla kommer att förstå. Och att veta att jag är välkommen in i den lovsången. Idag!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Stora och underbara är dina gärningar (vers 3)

                      ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Vers 1-4 
Guds församling sjunger lovsång till Gud
Vers 5-8
Sju änglar framträder med sju skålar av guld fyllda av Guds vrede
Kommentar:
Här introduceras de sista sju plågorna. Med dessa har Guds vrede nått sin fullbordan (vers 1).

Återigen får vi en inblick i vad som sker i himlen. Det handlar om lovsång, tacksägelse och tillbedjan (vers 5-6).  De som sjunger är de som vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal (vers 4).

Därefter gör sig de sju änglarna beredda att bära ut de sju skålarna av Guds vrede (vers 6-7).

Till eftertanke:
- Vilka ord använder "övervinnarna" i sin tllbedjan till Gud? Vilka ord använder du då du tillber Gud?
- Vad hade de som lovsjunger i himlen gjort för att vinna över vilddjuret? Vad kan vi göra för att vara med i den skaran?
- Vad tror du menas med att skålarna är fyllda av Guds vrede? (vers s7)

tisdag

Ord för dagen den 18 december - Upp 14

EN NY SÅNG

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 14
"Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark åska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste" (Upp 14:2-3 FB)

I kapitel 14 fortsätter synen om vilddjurets märke (se kapitel 13). De som tillber vilddjuret får ingen ro: "De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn" (vers 11). I kontrast mot detta beskrivs utgången för dem som höll fast vid Guds ord och tron på Jesus: "Ja, säger Anden, de skall vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem." (vers 13).

Samtidigt beskrivs den ständigt pågående lovsången inför Guds tron: "De sjöng en ny sång" (vers 3). Någon kanske frågar vad det är fel på de gamla sångerna. Varför måste man hitta på en ny sång?

Jag tror att svaret är att kärleken finner alltid ett nytt sätt att uttrycka sin kärlek. Den som har mött Jesus fylls av en ny lovsång. Den nya sången kanske uttrycks i en gammal sång som i det ögonblicket blir helt ny för mig. Därför att i mötet med Guds kärlek blir även gamla ord nya och sjungs på ett nytt sätt.

Då vi lever i kärleksrelationen till Jesus kan till och med orden i den gamla bönen "Fader Vår" bli "en ny sång"

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur låter min sång till Jesus idag?
                                         ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Vers 1-5

De som varit trofasta Kristus lever i gemenskap med honom

Vers 6-13
Tre änglar. En som proklamerar det evangeliet, en annan proklamerar Babylons fall, och en tredje proklamerar Guds vrede över dem som tillber Vilddjret.
Välsignelsen över dem som dör i Herren.

Vers 14-16
En vision  av Kristus med en skära och om den mogna skörden som skall skördas

Vers 17-20
Guds vredes stora vinpress


Kommentar:

En ny sång - Vers 1-5
Här möter vi igen hundrafyrtiofyra tusen människor. Det är förmodligen de hundrafyrtiofyra tusen som vi läste om i kapitel 7:1-8.
   I kapitel 7 var dessa hundrafyrtiofyra tusen på jorden och skulle märkas som Guds tjänare med ett sigill på pannan medan Vedermödans ödeläggelse tog en en paus (7:3). Här i kapitel 14 är de friköpta från jorden en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet (vers 7-8). De finns nu i himlen och sjunger lovsånger till Gud. De är märkta med Guds namn på sina pannor (vers 1).

Tre änglar förkunnar Guds dom - Vers 6-13
Ängel nummer ett förkunar att stunden för Guds dom har kommit (vers 7)
Ängel nummer två förkunnar det stora Babylons fall (vers 8)
Ängel nummer tre förkunnar att de som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller hand (se Upp 16:13) ska få dricka av Guds vredes vin (vers 9-10)
   Här kommer också de heligas uthållighet att visas: De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus (vers 12).

Skörden är mogen - Vers 14-20
En som liknar Människosonen visar sig och en ängel proklamerar att skördetiden har kommit och att grödan är mogen  (vers 14-15). Men här handlar det inte längre om den skörd det talas om i evangelierna, utam om Guds vrede som drabbar jorden.


Till eftertanke:
- Vi läser i vers 3 att ingen kan lära den nya sången utom de utvalda. Vad tror du menas med att ingen kunde lära sig den sången?
- Det som kännetecknar Guds heliga är att de håller fast på Guds bud och tron på Jesus (vers 12). Det avgörande, förutom att de tror på Jesus, var att de höll fast vid Guds Ord. Att hålla fast vid Guds Ord har en helt avgörande betydelse i Jesu undervisning och genom hela Nya Testamentet. Vi lever i en tid där Guds Ord alltmer ifrågasätts, till och med i kyrkorna. Hur är ditt förhållande till Guds Ord?
- I vers 6 läser vi om en ängel som förkunnar evangeliet för alla som bor på jorden. Tror du det är den yttersta uppfyllelsen av att evangeliet skall förkunnas för alla folk och nationer innan Jesus kommer tillbaka?

måndag

Ord för dagen den 17 december - Upp 13

VILDDJURETS MÄRKE

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 13
"Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex." (Upp 13:16-18 FB)

Här talar Johannes om den svåra tid som ska råda på jorden i denna tidsålders slut. Han beskriver ett nytt handelssystem där det avgörande inte är om man har pengar eller inte, utan om man är ansluten till ett globalt kontosystem som bygger på en sifferkombination.

Även här talar Johannes om en teknik han inte kan ha haft någon kunskap om. Det bygger på ett globalt system där alla transaktioner registreras. Vi är i själva verket den första generation där ett sådant penninglöst system är möjligt.

Att ansluta sig till detta system innebär också att man måste tillbe vilddjurets bild. Om man inte gör det kommer man att dödas. "Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild." (Upp 13:15)

Det finns flera liknande händelser i Bibeln och i historien. I Esters bok skulle alla dödas som inte tillbad Haman (Ester 3:2). I Daniels bok skulle alla dödas som inte tillbad kungens staty (Daniel 5-6). Många martyrer dödades under de första århundradena efter Kristus för att de inte avsa sig den kristna tron och tillbad kejsaren.

Johannes konstaterar att här kommer de heligas uthållighet och tro prövas (Upp13:10)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: De heligas uthållighet och tro kommer att prövas. Kommer jag att bestå då min tro prövas?ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Ver 1-10

Ett vilddjur stiger upp ur havet och draken ger det sin kraft
Vers 11-15
Ett annat odjur stiger fram. Det har två horn, ser ut som ett lamm men talar som en drake
Vers 16-19
Odjuret befaller alla att ta emot dess märke som ett tecken på att de underkastar sig honom.


Kommentar:

Vilddjuret, Antikrist, Laglöshetens människa
I förbindelse med undervisningen om den sista tiden i Bibeln tals det mycket om Vilddjuret, Antikrist, Laglöshetens människa. Här kommer en liten kommentar i ämnet som jag skrivit i bibelstudieserien om Tessalonikerbrevet:

Laglöshetens människa (2 Tess 2:2-12)
I detta kapitel talas det mycket om Laglöshetens människa. Ämnet väcker många frågor: Vem är det? Vad är hans funktion? När kommer detta att hända?
Låt oss börja med att se vilka upplysningar som vi får om Laglöshetens människa i kapitlet:
-Det är ett verk av Satan (vers 9)
-Han utger sig för att vara Gud (vers 4)
-Han kommer att uppenbaras i framtiden (vers 8)
-Han är verksam redan nu (vers 7)
-Det finns något som hindrar honom och som ska tas bort (vers 6-7)
Låt mig först säga att det finns många olika uppfattningar och tolkningar om vad som kommer att ske i tidens slut, och ingen kan göra anspråk på att äga sanningen i alla detaljer.
Men låt mig ändå göra ett försök att, med den information vi får här om laglöshetens människa, Jesu egen undervisning om den sista tiden, budskapen i Uppenbarelseboken och Daniels bok samt övrig information från brevlitteraturen, sammanställa en helhetsbild av vad som kan komma att hända i den sista tiden.
Jesus talar mycket om den stora vedermödan, en begränsad tidsperiod, som ska komma över världen.
Då kommer det att uppstå en världshärskare som kräver lydnad och att man tillber honom. Denna härskare kallas här Laglöshetens människa och på andra ställen Antikrist.
Han kommer att träda fram som en person som välkomnas av folket och räddar världen ur kaos. Det kan vara i en tid av ekonomiskt och politiskt kaos där politikerna inte klarar av att rädda situationen. Människorna lämnar villigt ifrån sig makten till Laglöshetens människa för att rädda världen från katastrof.
Laglöshetens människa inför ett nytt ekonomiskt system som inte bygger på mynt och sedlar, utan är ett världsomfattande system som bygger på en sifferkombination. Att ansluta sig till systemet innebär samtidigt underkastelse under Laglöshetens människa och de som ansluter sig till systemet kommer att bli märkta med sin personliga sifferkombination på handen eller på pannan. Utan att vara med i det nya ekonomiska systemet kan man varken köpa eller sälja något. De som står utanför systemet kommer att förföljas och dödas.
Laglöshetens människa kommer med ”stor makt, falska tecken och under” (vers 9) och kommer bedra alla dem som är på väg mot fördärvet.
Den Laglöse är redan verksam. Den kraft som ligger bakom har visat sig många gånger i historien. En totalitär makt som förtrycker människor och förföljer och dödar dem som inte inordnar sig i leden. Vi kan se många exempel på detta i världshistorien: Kejsar Nero, Stalin, Hitler, Islamiska Staten (IS) och många fler.
Men det finns något som håller honom tillbaka så att han inte fullständigt tar över makten över hela världen. Det finns något på jorden som fortfarande är en motkraft och håller den Laglöse tillbaka. Detta något ska först tas bort. Sedan kan den Laglöse ta makten fullt ut.
Detta något som håller honom tillbaka kan vara den Helige Andes närvaro på jorden i den kristna församlingen. Men vid uppryckelsen, då Jesus hämtar sitt folk till mötet i skyn, då försvinner motkraften och den Laglöse kan få oinskränkt makt under en period innan Jesus kommer tillbaka tillsammans med himmelens härskaror och tar makten över jorden.
Många detaljer som nämns i profetiorna om de sista dagarna är möjliga först i våra dagar. Det är först nu som det finns teknik för ett globalt betalningssystem som bygger på en sifferkombination.
Vi kan se många andra ”tecken” på att tiden närmar sig. Globaliseringen gör att allt hänger ihop. En ekonomisk kris i ett land påverkar andra länder och om det ekonomiska systemet kollapsar i några länder kommer det att sända chockvågor in i den övriga världsekonomin. Många ropar efter en ledare som kan ”frälsa” världen från ekonomiskt och politiskt kaos.
Vi kan naturligtvis inte säga när detta kommer att hända, men jag tror man kan säga att scenen börjar lägga sig tillrätta för den sista tidens dramatiska händelser.
(Slut på citat från kommentaren till Tessalonikerbreven)

Till eftertanke:
Vem är "alla som bor i himlen"?...(vers 6), och varför skull odjuret vilja häda dem?
- Vad är dina egna tankar om framtiden? Vad som kommer att hända? Och när det kommer att hända?
-Om du var övertygad om att Jesu tillkommelse var nära, på vilket sätt skulle det påverka ditt liv här och nu? Vilka konsekvenser skulle det få för ditt liv och vad du gör med dina återstående dagar?

söndag

Ord för dagen den 16 december - Upp 12

ANKLAGAD?

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 12
"Och jag hörde en stark röst i himlen säga: Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden." (Upp 12:10-11 FB)

I Uppenbarelseboken får vi ofta se in i det som sker "bakom kulisserna". Vi ser att djävulen kallas åklagaren och att han anklagar oss dag och natt. Ibland kanske vi till och med "hör" inom oss alla anklagelser som dag och natt riktas mot oss och som kan få oss att må väldigt dåligt.

I bibelavsnittet ovanför talas det om dem som övervunnit åklagaren. De övervann honom med två vapen:

1/ Lammets blod
Det handlar om förlåtelsen från Jesus och om beskydd. De litade inte på sin egen förträfflighet eller rättfärdighet utan var ständigt beroende av Guds beskydd och förlåtelse.
2/Sitt vittnesbörd
De vågade vittna om frälsningen och förlåtelsen genom Jesu blod.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det finns befrielse och förlåtelse i kraften från Jesus blod. Det är mitt vittnesbörd.

                                       ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Vers 1-6 - Kampen mellan kvinnan och frakrn.
Vers 7-12 - Mikael och hans änglar i kamp mot djävulen och hans änglar som blir besegrade.
Vers 13-14 - Draken förföljer kvinnan
Vers 14-17 - Då djävulen misslyckas med att besegra henne, återupptar han sitt krig mot hennes avkomma.

Kommentar:
I kapitlet möter vi ett antal aktörer som är mer eller mindre klart definierade.
Vi möter en havande kvinna som föder barn
Vi möter en drake som strider mot kvinnan och mot kvinnans avkomma

Draken är tydligt definierad som ormen, djävulen , Satan (vers 9)
Sedan finns det många sätt att se på de andra aktörerna.
Här kommer ett försök att förstå dessa symboler, utan att på något sätt påstå att jag själv har den fullkomliga sanningen.

- Kvinnan kan vara Israel som föder en son, Jesus.
- Sonen, som ska styra alla folk blir uppryckt till himlen (Jesu himmelsfärd)
- Kvinnans övriga barn blir också uppryckta till himlen (Församlingens uppryckelse före den stora Vedermödan)

Församlingen förföljs och anklagas av den Onde (våra bröders åklagare, vers 10)
Församlingen övervinner den Onde genom Lammets blod och sitt vittnesbörds ord (vers 11)
Draken fortsätter att kämpa mot församlingen (de som blir kristna under vedermödan). De kallas här "kvinnans övriga barn" och "de som lyder Guds ord" (vers 17).

Vi möter också en tidsangivelse i vers 6. Tiden som anges är 1.260 dagar, det vill säga hälften av den stora Vedermödan som ofta förmodas vara en sjuårsperiod.


Till eftertanke:
Vad tänker du om allt detta? Är det meningsfullt att försöka förstå alla symboer i Uppenbarelseboken? Om de inte har någon betydelse varför finns de då med i Bibeln?

lördag

Ord för dagen den 15 december - Upp 11

 TVÅ VITTNEN

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 11

"Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar." (Upp 11:3 FB)
"Människor av olika folk och stammar, språk och folkslag ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra, ty dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden." (Upp 11:9-10 FB)

Johannes skriver i kapitel 11 om två vittnen som vittnar och profeterar på Jerusalems gator under den sista tiden. Det är tydligt att Johannes talar om en annan tid än den han lever i. Han beskriver hur "jordens invånare" från "olika folk, stammar och språk" ser de två döda kropparna ligga "tre och en halv dag".

Detta var naturligtvis inte möjligt på Johannes tid att hela jordens befolkning kunde se under tre och en halv dag vad som hände i Jerusalem. Vi är den första generation där det är tekniskt möjligt för jordens befolkning att samtidigt se vad som händer i olika delar av världen.

De två vittnena som profeterade blev inte populära. Till slut blev de dödade till människornas stora glädje. Man blir inte alltid populär av att vittna och profetera. Det fick även profeterna i Gamla Testamentet ofta uppleva.

Också idag väcker budskapet om Jesus och Sanningen negativa reaktioner. Det är inte alltid populärt att tala om att det finns synd. Att det finns något som är rätt och fel. Att människan behöver förlåtelse för sina synder. Att människan behöver bli frälst.

Men det behövs vittnen som vågar stå upp och säga det idag: "Det finns bara en enda väg till frälsning, och det är genom Jesus. Alla andra vägar leder fel."
==> Mannakor att tugga på under dagen: "Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta" (Apg 4:12)
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Vers 1-14
Två vittnen står fram i Jerusalem. De dödas av Vilddjuret, men blir levande igen.
- Vers 15-19
En syn om Guds framtida seger

Kommentar:
Ännu ett exempel på att Johannes syn handlar om våra dagar. Idag är det helt möjligt att hela världen kan se vad som händer i Jerusalem samma dag som det händer. Vi kan se det på TV, men också genom digitala medier.

Vi fortsätter tankegången att Uppenbarelseboken kap 4-18 handlar om den stora vedermödan som Jesus talar om i Matteus 24. De kristna finns då i himlen sedan de blivit hämtade av Jesus. Jesus talar om den händelsen i Matteus 24:40-41, och Paulus i 1 Tess 4:16-18. Men vilka är då de två vittnena som uppträder här i Jerusalem under vedermödan? Här kommer ett försök till förklaring: I förbindelse med uppryckelsen försvinner många människor från jorden. Många av dem som känner skrifterna, däribland många judar, kommer då att förstå att Jesu ord om den sista tiden är sanna. De kommer då att omvända sig till Jesus och många av dem kommer att dö martyrdöden. De två vittnena i Jerusalem skulle kunna vara två av dessa nya kristna, som sedan dödas av Antikrist för att sedan stå upp igen. De två vittnena som blivit levande blir sedan upptagna till himlen synbart för sina fiender.

Därmed är det andra veropet över (vers 14). Det första veropet avslutades efter den femte basunen (kap 9, vers 12). Därefter blåser den sjunde ängeln i den sista basunen (vers 15), lovsången stiger upp till Gud och Guds vredes dag och domen proklameras (vers 18).


Till eftertanke:
- Reflektera över tanken att Johannes talar in i vår tid då han talar om tekniska lösningar som inte har funnits förrän i vår tid? Är det riktigt, eller tror du att man då övertolkar bilderna i Uppenbarelseboken?

- Kan du hålla med om att Guds vrede och Guds domar inte är avsedda att vara sadistiska, utan att skaka om människorna så att de kan finna sin trygghet i Gud?  Eller hur tänker du om om Guds vrede?

fredag

Ord för dagen den 14 december - Pslam 146

                         
LOVA HERREN!

Bibelläsning: Psalm 146
"Jag vill lova HERREN så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till."  (Ps 146:2 FB)
Psalmen börjar med en deklaration av hur psalmisten vill leva sitt liv. "Jag vill lova Herren så länge jag är till."

Det finns verkligen skäl att lova Herren och i psalmen får vi många orsaker till lovprisning:
-han har skapat allt underbart vi ser omkring oss (vers 6)
-han engagerar sig för de förtryckta och hungriga (vers 7)
-han befriar de fångna (vers 7)
-han ger de blinda syn (vers 8)
-han styrker föräldralösa och änkor (vers 9)

Att lova Herren är ett sätt att leva som formar mitt eget liv. Det ger ett riktigt perspektiv på livet. Livet handlar inte bara om mig själv och mina problem. Herren lever och han bryr sig om mig och alla andra människor.

Att lova Herren är att umgås med Honom och då vi umgås med Herren förvandlas våra liv (2 Kor 3:18).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill lova Herren så länge jag lever och jag vill börja idag.

torsdag

Ord för dagen den 13 december - Psalm 145

BERÄTTA OM HERRENS STORHET

Bibelläsning: Psalm 145
"Om dina väldiga gärningars makt skall man tala och din storhet skall jag förkunna" (Ps 145:6 FB)
Psalmen handlar om att leva i nära gemenskap med Herren och att berätta för andra om vem Han är och vad Han gör.


Psalmen talar om att dagligen lova Herren (vers 2) och att Herren är nära alla som åkallar Herren (vers 18) och att Herren hör de gudfruktigas böner och ger dem vad de begär (vers19).

Resultatet av vår gemenskap med Herren är att vi gärna vill berätta för andra att Herren är stor och gör fantastiska saker i människors liv.

Psalmen utmanar oss att se över vårt eget liv:
-Hur ser min gemenskap med Gud ut?
-Hur fungerar min dagliga stund med Gud?
-Är jag ivrig att berätta för andra vem Gud är och vad han gör för mig?

I den sista versen i psalmen kan vi läsa "Min mun skall förkunna Herrens lov?" (vers21)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fråga Herren vem han vill att du "förkunna" för idag. Be Herren att han i dag ska ge dig ett tillfälle att berätta för någon om Herren.

onsdag

Ord för dagen den 12 december - Upp 10


ONT I MAGEN

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 10
"Jag tog den lilla bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade ätit upp den, kände jag en svidande smärta i min mage. Och man sade till mig: "Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar." (Upp 10:10-11)

Johannes hade fått ett budskap och en uppmaning att profetera. Men budskapet gjorde att han fick ont i magen.

Många kristna känner säkert igen sig. Du upplever att Gud vill att du ska säga något, men helst skulle du vilja vara tyst.
-det kan vara i gudstjänst där du upplever att du ska vittna eller bära fram ett budskap
-det kan vara i ett helt annat sammanhang där du upplever att du måste säga något som du vet de andra inte kommer att hålla med om
-det kan vara ett telefonsamtal du upplever du måste ringa

Då Gud ber oss säga något har vi lätt att söka efter ursäkter varför det inte passar att säga det. Vi kan bli oroliga och vår kropp kan reagera på olika sätt. Kanske på samma sätt som Johannes med ont i magen.

Men om vi tror oss veta att det är Gud som ber oss bära fram budskapet kan det vara viktigt att tala ut det även om det kan få negativa konsekvenser för oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att bli så stilla att jag kan höra Din röst. Hjälp mig sedan att göra det jag hör.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Här gör Uppenbarelseboken ett liten paus från ve-rop, änglar och basuner. Den sjunde basunen kommer Johannes tillbaka till i det 11 kapitlet. I detta kapitel får Johannes i en syn se en ängel med en bokrulle. Johannes får besked att han inte får skriva ned vad som står i bokrullen, innehållet ska förseglas (vers 1-7).

Sedan får Johannes order om att äta upp bokrullen och budskapet i bokrullen ger honom invärtes smärta. Därefter får Johannes uppmaningen att profetera på nytt (vers 10-11).


Kommentar
Eftersom kapitel 10 gör en paus i kedjan av händelser,gör jag det också. Här lyfter vi blicken från detaljerna och ser i ett vidare perspektiv hur scenen ser ut i förhållande till Uppenbarelseboken.

Följande inlägg är hämtat från min serie bibelstudier från Tessalonikerbreven, som också den har den sista tiden som huvudtema. Det blir delvis en repetition på mina tidigare kommentarer till Uppenbarelseboken

Kommentar från Första Tessalonikerbrevet
Jesus kommer (1 Tess 4:13-18)
Här får vi en ytterligare inblick i det som ska ske i förbindelse med Jesu andra tillkommelse.
…då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom.” (1 Tess 4:16-17)
   I förra kapitlet läste vi att Jesus kommer tillbaka till jorden ”med alla sina heliga”, med dem som blivit kristna. I detta kapitel kommer Jesus för att hämta dem som blivit kristna, både de som hunnit dö och de som fortfarande lever.
   Jesu andra tillkommelse beskrivs på två helt olika sätt som absolut inte kan ske samtidigt. I det ena fallet är det något som försvinner från jorden och rycks upp i skyarna och i det andra fallet är det något som kommer till jorden. Låt oss se hur de olika scenarierna beskrivs:

Något försvinner
Ett uttryck som återkommer på flera ställen i Nya Testamentet är att han ska komma ”som en tjuv om natten”. En tjuv om natten kommer oväntat och osynligt, tar något med sig, och försvinner lika osynligt som han kom.
   Det enda som man kan märka på jorden är att något plötsligt försvinner. Jesus säger:
Jag säger er: den natten ligger två män på samma bädd; den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor mal tillsammans; den ena skall tas med och den andra skall lämnas kvar.” Luk 17:34-35)
   Det är det som beskrivs i detta kapitel. Man brukar kalla det för ”Uppryckelsen”.

Något kommer
Som vi läste i förra kapitlet kommer Jesus tillbaka till jorden ”med alla sina heliga”. Jesus beskriver det så här:
Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra.” (Matt 24:30-31)
Detta liknar inte alls bilden av en tjuv om natten. En tjuv om natten kommer knappast så att alla kan se honom och spelar basun.

En trolig (och vanlig) tolkning
1. Jesu återkomst inleds med uppryckelsen. Jesus kommer och hämtar de troende som lever och som har levt.

2. Sedan inträffar den stora vedermödan som Jesus talar om  i Matteus 24. I Tessalonikerbreven talas det om Vreden och i Uppenbarelseboken om Vredesskålar. Det blir en svår tid och Jesus säger:
Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas.” (Matt 24:21)
Många menar att den stora Vedermödan kommer att vara en sjuårsperiod på grund av en profetia i Daniels bok som Jesus hänvisar till i sitt stora tal om den sista tiden i Matt 24.

3. Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga för att ta tillbaka makten på jorden.

Det finns naturligtvis många olika sätt att tolka bibelställena om Jesu andra tillkommelse, men här kommer några argument för ovanstående ordning.
a/ Jesus ”räddar oss från den kommande vreden” (1 Thess 1:10)
b/ Jesus säger att det i den sista tiden kommer att vara som på Noas dagar och som på Lots dagar (Luk 17:26-30). Hur var det då? Jo, Gud tog först bort sitt folk innan domen föll.
c/ Uppbyggnaden av Uppenbarelseboken. De första tre kapitlen handlar om församlingarna på jorden. Fjärde kapitlet inleds med att himlen öppnas och en röst som säger ”Kom hit upp”. Sedan skildras alla vedermödor som kommer att drabba jorden, sett från himlen. I kapitel 19:11 öppnas himlen igen och Jesus kommer tillbaka tillsammans med ”de himmelska härarna” för att ta makten och upprätta sitt fredsrike på jorden. (Slut citat från kommentaren från Tessalonikerbreven)


Till eftertanke:
- Ja, här finns det säkert mycket att tänka över. En viktig sak är att talet om Jesu tillkommelse inte är skrämselpropaganda. Det är tröstens ord. I Tessalonikerbrevet avslutas undervisningen om uppryckelsen med orden ”Ge nu varandra tröst med dessa ord” (1 Tess 4:18).
Men samtidigt är det ett varningens ord. Jesus älskar människorna så mycket att han gav sin ende son för att ingen skulle gå förlorad utan alla få evigt liv.
Hur tänker du om Bibelns budskap om Jesu andra tillkommelse? För din egen del? För din iver att berätta för andra om Jesus?

- I vers 7 i Upp 10 omtalas den sista tidens händelser som ett "glädjebudskap". Vad tror du menas med det?

tisdag

Ord för dagen den 11 december - Upp 9

ELD, RÖK OCH SVAVEL

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 9
"...och ur deras mun kom eld, rök och svavel" (Upp 9:17 FB)

Johannes fortsätter i sin syn att se vad som kommer att hända i den sista tiden. Någon har sagt att profetia är historia skriven i förväg. Och det är förvånande med vilken precision han beskriver saker som han inte kan ha haft någon kunskap eller erfarenhet av.

Han beskriver flygande bepansrade krigsmaskiner: "Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid....och bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar, som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna" (vers 7-10)

Han beskriver krigsmaskiner på marken och skjutvapen: "Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn: ryttarna hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstharnesk, och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras mun kom eld och rök och svavel." (vers 17)

Men avsikten med att beskriva händelserna i den sista tiden är inte att skrämma utan att framhålla att ur det stora kaoset ska det födas fram något nytt och gott, en ny himmel och jord. Jesus säger, då han talar om den sista tiden: "Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning." (Luk 21:28 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus ska komma tillbakaÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Den femte ängeln blåser i sin basun - Vers 1-12. 
Gräshoppor som plågar människorna i fem månader
- Den sjätte ängeln blåser i sin basun - Vers 13-21. Hästar med ryttare i svavelgula bröstharnesk

Kommentar:
Kapitel nio börjar med att den femte ängeln blåser i sin basun. Avgrunden öppnas och därifrån kommer gräshoppor och ett stort lidande över människorna. De som drabbas kommer att önska att de var döda medan de plågas i fem månader.

Sedan blåser den sjätte ängeln i sin basun. En enorm armé av krigare kommer frön öster och dödar en tredjedel av människorna.

Här ser vi igen hur många av symbolerna i Uppenbarelseboken blir verklighet först i vår egen tid.

Tidigare har jag pekat på att naturkatastroferna blir mer globala efter att tidigare varit lokala. De drabbar stora delar av jorden då de händer. Se till exempel den globala uppvärmningen.

Det är naturligtvis omöjligt att tolka bilderna i Uppenbarelseboken bokstavligt, men i kapital nio ser vi ännu ett exempel på att Johannes beskriver saker som han inte visste vad det var. Det är först nu som vi har täckning för de symboler som nämns. Pansarklädda krigsmaskiner som flyger omkring i luften och sprider död genom att det kommer eld, rök och svavel både från framsidan och från baksidan på krigsmaskinerna.


Till eftertanke:
Den femte och sjätte basunen i himlen förebådar dåliga nyheter för dem som är på jorden.
Vad får du för associationer till de bilder som målas upp i detta kapitel:
- Pansarklädda gräshoppor som som kommer med öronbedövande ljud (vers 7-10)

- Ryttarhästar som ur munnen sprutar eld, rök och svavel (vers 16-19)

I de två avslutande verserna får vi hjälp att förklara orsakerna bakom beskrivningarna (vers 20-21). Hur tänker du om detta?

måndag

Ord för dagen den 10 december - Upp 8

DE HELIGAS BÖNER

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 8

"Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud." (Upp 8:4 FB)

I det åttonde kapitlet beskrivs de heligas böner som rökelse som stiger upp inför Guds tron. "De heliga" är inte en benämning på extremt vällyckade kristna utan är helt enkelt en benämning på kristna människor.

Dina böner finns med inför Guds tron. Det finns någon som hör när du ber, även om du inte tycker att dina ord når så långt.

Bara det att vi får bära fram våra böner inför Gud gör att vi kan fyllas med en "frid som övergår allt förstånd" (Fil 4:6-7)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Mina böner stiger upp som rökelse inför Guds tron.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Det sjunde sigillet bryts - Vers 1
De sju änglarna med de sju basunerna - Vers 2-6
De första fyra änglarna blåser i sina basuner - Vers 7-13

Kommentar:
Här bryts det sjunde sigillet. De första sex sigillen bröts i kapitel 5 och 6. Kapitel sju ger oss in inblick i vad som sker i himlen.

När det sjunde sigillet bryts inträder en tystnad och sju basuner ges åt de sju änglarna. Änglarna blåser i de fyra första basunerna:
- Den första basunen:

Hagel och eld, blandat med blod slår ned på jorden och en tredjedel av jorden bränns av.
- Den andra basunen:

Ett brinnande berg slår ned i havet oc en tredjedel av vattnet blev till blod, en tredjedel av alla levande väsen i havet dör, en tredjedel av alla fartyg går under.
- Den tredje basunen:
En brinnande stjärna slår ned på jorden och en tredjedel av alla vattendrag blir förgiftat och många människor dör av vattnet.
- Den fjärde basunen:
En tredjedel av solen, månen och stjärnorna förmörkas och dagen förlorar en tredjedel av sitt ljus

Som jag påpekat tidigare är naturkatastrofer och krig inte längre lokala katastrofer i den sista tiden. Katastroferna ökar i omfattning och utbredning och drabbar stora delar av jorden i stället för bara närområdet.

Det ser ut som de sju änglarna är utsända av Gud. Det innebär att de katastrofer det talas om i den sista tiden är uttryck för Guds vrede. Dessa katastrofer hölls tillbaka för en tid, så att Guds tjänare skulle hinna märkas med Guds sigill (Upp 7:3).

Till eftertanke:
- De katastrofer som drabbar jorden och människorna i den sista tiden ser ut att vara uttryck för Guds vrede. Vad tänker du om det?

söndag

Ord för dagen den 9 december - Upp 7


                                TVÄTTADE KLÄDER

Bibelläsning:
Uppenbarelseboken 7
 "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?" Jag svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig: "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. (Upp 7:13-14 FB)

Här talas det om en oräknelig skara i himlen. Av alla folkslag, länder och språk (v.9). På frågan vilka det är blir svaret att det är dem som tvättat sin kläder i lammets blod. Att tvätta sina kläder i lammets blod handlar om att ta emot förlåtelse, "Jesu, hans sons blod renar oss från all synd" (1 Joh 1:7).

Vår tid präglas av relativism där alla "sanningar" kan vara lika sanna och där det inte finns något som är rätt eller fel, därför att alla handlingar kan vara lika rätta.

Om alla handligar är lika rätta finns det ingenting som är synd. Finns det ingen synd finns inte längre något behov för förlåtelse. Och har vi inte behov av förlåtelse, diskvalificerar vi oss själva från att vara med i den grupp människor som tvättat sina kläder i lammets blod.

Men alla dem som tar Guds ord på allvar och ser och bekänner sin egen synd får ta emot förlåtelse från Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag (2 Pet 3:11)

                                       ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt
144.000 människor på jorden som märks med ett sigill som Guds tjänare - Vers 1-8
En oräknelig skara i himlen som prisar Gud - Vers 9-17

Kommentar:
Här kommer vi till en paus i öppnandet av de sju sigillen. Sex av dem är öppna och en order går ut från himlen att hålla tillbaka ödeläggelsen till dess Guds tjänare har blivit märkta med ett sigill på pannan. Dessa 144.00 betecknas som judar, 12.0000 ur varje stam.

Samtidigt som Guds tjänare märks ut på jorden får vi en inblick i himlen. Gruppen i himlen är mycket större än den som är på jorden. Den är så stor så den betecknas som oräknelig (vers 9). De står inför Lammet iklädda vita kläder och tillbeder Gud. Gruppen i himlen måste vara alla de kristna som blev uppryckta före vedermödan (1 Tess 4:17). De har kommit ur "det stora lidandet" (vers 14).

Kvalfikationen att få vara med där är att "de har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod." (vers14).

I kommentaren till Kapitel fyra skrev jag:
´Kapitel fyra börjar med en öppen dörr in i himlen och en röst som säger "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som skall ske härefter". Här byter Uppenbarelseboken utkikspunkt. De första tre kapitlen är från ett jordiskt perspektiv, i kapitel fyra ser vi händelserna från ett himmelskt perspektiv.
   Det står bara två gånger i Uppenbarelseboken att himlen öppnas. Den andra gången är i Upp 19:11, där det talas om Jesu återkomst tillsammans med himmelens härskaror.
   Man kan tänka sig att de tre första kapitlen handlar om församlingen på jorden. I kapitel fyra inträffar uppryckelsen som vi kan läsa om i 1 Tessalonikerbrevet 4:16-18. Därefter kommer den stora vedermödan som Jesus talar om i Matteus 24. I kapitel 19, vers 11, i Uppenbarelseboken kommer Jesus tillbaka till jorden och upprättar sitt fridsrike och därefter kommer den yttersta domen och en ny himmel och en ny jord (se översikten över kapitlen i Uppenbarelseboken nedan).´

 Om denna tolkning är riktig är det logiskt att de som inte blev med under uppryckelsen, och som blivit kristna efter det, märks med Guds sigill medan den stora vedermödan tar en paus (vers 3).

Den uppryckta församlingen finns samtidigt logiskt i himlen. De är människor från "alla folkslag och stammar och länder och språk" (vers 9)

Då Jesus talar om den sista tiden i Matteus 24, talar han framförallt om tre saker. Det kommer att bli en (1) svår tid under den sista tiden med stora lidanden för jordens befolkning. Denna period avslutas med att (2) Jesus kommer tillbaka synligt till jorden och alla ska se honom. Men Jesus talar också om en situation där (3) människor bara försvinner: två män ska var ute på åkern och en av dem ska tas bort och en lämnas kvar, två kvinnor ska mala vid samma kvarn och en ska tas med, den andra lämnas kvar.

Vid det ena tilfäller kommer Jesus tillbaka till jorden och vid det andra tillfället hämtar Jesus något från jorden. Frågan som många diskuterar är om uppryckelsen ska ske före, under eller efter den stora Vedermödan.

Som framgår av undervisningen här, menar jag att det mesta pekar på att Jesus hämtar de sina före den stora Vedermödan. Jesus säger även att det ska bli på den dagen som det var på Noas dagar och på Lots dagar. Hur var det då? Jo Gud tog först bort de sina och sedan kom ödeläggelsen.

Till eftertanke:
- Hur tänker du om de sista tiderna? Hur tänker du dig att Jesu tilkommelse kommer att gå till?
- Vilka tankar väcker läsandet om den stora Vedermödan hos dig?

lördag

Ord för dagen den 8 december - Upp 6

SLAKTAD FÖR GUDS ORDS SKULL

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 6
"När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade."
(Upp 6:9 FB)

I kapitel 6 fortsätter Johannes apokalyptiska syn. I synen ser han martyrerna som har gett sitt liv för sin tro.

Det står om martyrerna att de blivit slaktade för att de höll fast vid Guds ord. Man kan undra om de vet att det finns många kristna idag som tar mycket lätt på Guds ord. Martyrerna hade ofta möjligheten att slippa bli slaktade om de kompromissade med Guds ord.

I synen ropar martyrerna och frågar hur länge de ska vänta och svaret blir att det finns ännu ett antal martyrer som ska ge sitt liv för sin tro. Vem av oss kan det handla om?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur mycket är jag villig att offra för Guds ords skull?                               ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

I kapitel 6 bryts sex av de sju sigillen som fick Johannes att gråta i kapitel 5. Den ende som var värdig att öppna sigillen var lammet som ble slaktat. Här börjar beskrivningen av den stora vedermöda som Jesus talar om i Matteus 24.

Översikt:
Det första sigillet (vers 1-2):
En vit häst och den som satt på hästen fick en segerkrans. Kan vara en bild på den kristna församlingen under vedermödan.

Det andra sigillet (vers 3-4):
En eldröd häst och den som satt på hästen fick makt att ta bort freden från jorden ocjh många människor blir dödade:

Det tredje sigillet (vers 5-6):
En svart häst och den som satt på den hade en våg i handen.

Det fjärde sigillet (vers 7-8):
En gulblek häst och den som satt på den hette Döden och fick makt över en fjärdedel av jorden. Han gavs makt att döda med vapen, svält och pest.

Det femte sigillet (9-11):
Bakom det femte sigillet fick Johannes under altaret se själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. De ropade och frågade hur länge Gud tänkte dröja med att hålla dom. Åt var och en av dem gavs en vit klädnad.

Det sjätte sigillet (vers 12-17):
Bakom det sjätte sigillet fick Johannes se kommande naturkatastrofer: en väldig jordbävning, solförmörkelse och månen som blir till blod.

Kommentar:
Här börjar beskrivningen av den stora nöden som Jesus talar om då han talar om den sista tiden. Liknande händelser har inträffat många gånger tidigare i historien men om den här perioden säger Jesus "Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas." (Matt 24:21).

Händelserna under vedermödan skiljer sig från tidigare naturkatastrofer och mänskligt orsakade katastrofer. Tidigare har dessa katastrofer huvudsakligen varit lokala och bara drabbat avfränsade områden.

Vad vi ser i Uppenbarelseboken är att katastroferna inte längre är lokala utan globala. De drabbar hela, eller i varje fall stora delar av världen. I kapitel 6 talas det om att det drabbar en fjärdedel av jorden och liknande uttryck kommer vi att möta i den fortsatta läsningen av Uppenbarelseboken.

Vi kan redan nu se tecken på sådana globala katastrofer: stora stormar och vädersystem, global uppvärmning, global spridning av sjukdomar (delvis beroende på att vi reser i mycket högre utsträckning än tidigare). Ett eventuellt kommande världskrig kommer också, med tanke på de vapensystem som finns idag, inte bara drabba geografiskt utan kommer att påverka hela jordens befolkning.

Till eftertanke:

Detta, och de kommande kapitlen i Uppenbarelseboken, handlar om varningar, Guds vrede och den kommade domen.
- Vilket svar får martyrerna då de ropar till Gud och frågar hur länge det ska dröja innan Gud ska utkräva hämnd? Vad innebär det svaret?
- Uttrycket "församlingen" eller "församlingarna" nämns mer än 20 gånger i de tre första kapitlen. Varför tror du att "församlingen" inte nämns i de följande kapitlen (6-19 som handlar om Guds vredesskålar)? Vad kan det ha för betydelse att uttrycket församlingen/församlingarna försvinner från Uppenbarelseboken samtidigt med att Johannes kallas upp till himlen? (Kap 4:1)