tisdag

Ord för dagen den 17 juli - Första Korintierbrevet 9

ATT SPRINGA I RÄTT RIKTNING

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 9"Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften." (1 Kor 9:24-26 FB)

Det räcker inte med att springa fortast för att vinna. Man måste även springa åt rätt håll. Man måste ha målet i sikte.

Vi måste gång på gång bli stilla inför Herren och ta ut kompassriktningen. Vad är målet med det jag gör? Kommer jag närmare målet om jag agerar som jag gör?

Det gäller både för livet och för de enskilda dagarna.

Det kan vara viktigt att inför Herren ställa frågorna: Vad är målet för mitt liv? Vad vill jag uppnå med mitt liv? Vem vill jag vara?

Då vi har besvarat de frågorna kan det vara lättare att ta de små besluten i vardagslivet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är målet för mitt liv?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Rättighet och frihet
Den första delen av kapitlet argumenterar Paulus för apostlarnas rätt att leva av förkunnelsen: "När vi har sått ett andligt utsäde bland er, är det då för mycket begärt att vi skördar av ert jordiska goda?" (vers 12).  Den som plöjer och tröskar får sin del (vers 10) och de som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet (vers 13).

Paulus skriver till och med att Herren har befallt  "att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet" (vers 14).

Men Paulus vill för egen del inte utnyttja en sådan förmån (vers 15). Hellre vill han dö än att få betalt för att predika. Paulus predikar inte evangeliet frivilligt. Han gör det för att han är tvungen. Han är kallad "Ve mig om jag inte predikar evangelium" (vers 16). Han har alltså rätt att ta betalt för att predika, men han avstår från den rättigheten frivilligt för att kunna vara fri och oberoende i sin tjänst (vers 19).
Till eftertanke:
Vilka för- och/eller nackdelar finns det i att leva av att predika evangelium?
- Ska den som predikar bra få mer betalt än den som inte predikar lika bra?
- Finns det en risk att man predikar det folk vill höra istället för att predika det Herren säger om vi får vår betalning av dem som lyssnar?
- Kan du förstå den frihet och oberoende som Paulus talar om?

Med målet i sikte
I den senare delen av kapitlet hämtar Paulus bilder från idrottsvärlden. Idrottsmannen underkastar sig hård träning. han vet vad han vill uppnå och försakar mycket för att uppnå det.
För några år sedan läste jag om en fotbollsspelare som förberedde sig för VM i Kina. Hon gick upp varje morgon och tränade på Göteborgs gator. Det kunde vara mörkt och regna och hagla och det var inte många andra ute på Göteborgs gator som kunde beundra hennes hängivenhet. Hon kunde möta ett tidningsbud eller en tom spårvagn, men annars var det bara hon. Hon hade säkert gärna vilja sova en stund till, men tanken på Kina drev henne ut att träna. Rubriken på artikeln var "Många har sett resultatet, men få har sett vad som ligger bakom".
Till eftertanke:
Ser du målet för ditt liv? Hur tränar du för att uppnå det? "Öva dig i stället i gudsfruktan" kan vi läsa i första Timoteusbrevet. Hur övar du? Hur viktigt är det för dig att nå målet?

måndag

Ord för dagen den 16 juli - Första Korintierbrevet 8

AVSTÅ FÖR NÅGON ANNANS SKULL

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 8"Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder, som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Alltså, om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. " (1 Kor 8:11-13 FB)

Här handlar det om att avstå från något som i sig själv inte är fel, men att avstå för någon annans skull. För att inte denne ska komma på fall.

I exemplet handlar det om att avstå från kött från avgudaoffer. Idag kanske det handlar om att avstå från andra saker för att inte någon annan ska komma på fall. Det kan till exempel handla om att avstå från alkohol för att rädda någon att falla tillbaka i missbruk.

Att avstå från en rättighet vi har kan vara lika aktuellt idag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är det något speciellt jag kan avstå från något idag? För någon annans och för Kristi skull.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Min ´frihet´får inte bli till fall för någon annan 
Här återkommer Paulus till ett tema som han skrev om i brevet till romarna. Frågan var om man fick äta kött som kommer från djur som offrats år avgudar (vers 4).
Det fanns de som absolut inte ville beblanda sig med det som hörde till avgudarna. Paulus argumenterar att det inte behöver vara något fel i det, eftersom det bara finns en Gud som är Gud och att vi som kristna är fria och inte bundna till vad andra tycker och tänker.
Det är alltså inte synd att äta kött från djur som offrats åt avgudarna, men det blir synd om min frihet leder till andras fall. "Men se till att er frihet inte blir till fall för de svaga" (vers 9).
För sin egen del hade Paulus tagit ett klart ställningstagande "Om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall" (vers 13).
Det är bland annat på den här grunden som frälsningssoldater avlägger nykterhetslöfte. Att dricka vin är inte synd i sig själv, men det blir synd om det leder till att någon annan kommer på fall. Frälsningsarméns nykterhetslöfte bygger inte på teologiska utan på solidariska skäl. Det måste finnas miljöer i vårt samhälle som är alkoholfria för dem som har problem med alkohol.
Till eftertanke:
Hur förhåller vi oss till denna undervisning å det gäller alkohol? Var går gränsen för att inte väcka anstöt? Vi kan väl inte bygga våra liv på att vara alla till lags?

söndag

Ord för dagen den 15 juli - Första Korintierbrevet 7

KÖPT OCH BETALT

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 7
"Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor." (1 Kor 7:23 FB)

Då vi blir kristna bekänner vi Jesus som Herre (Rom 10:9). Men ibland kan vi under livsvandringen glömma bort vem som är Herre i våra liv. Vi kanske styrs av vad andra människor tycker och blir "förslavade" under människor. Eller vi kanske helt enkelt vill styra allt efter vad vi tycker.

Det är vikigt att vi ofta påminner oss själva om vem som är Herre i vårt liv. Att vi blivit köpta och att priset är betalt.

Då den tanken får fäste i oss kommer den att förvandla våra liv.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Köpt och betalt

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Äktenskapligt samliv - Vers 1-11
Paulus skriver här att äkta makar äger inte sin egen kropp (vers 4), de är givna till varandra. Det betyder inte att de har en rättighet att ´ta´, utan mer en skyldighet att ´ge´. "Mannen skall ge..." (vers 3)
Till eftertanke:
Vad är det för skillnad mellan att kräva sin rätt och att ha en skyldighet att ge?

För att inte komma i frestelse ska äkta makar inte hålla sig borta från varandra (vers 5), om man inte i förväg kommit överens om det för att hålla sig till bönen. Sedan ska de komma tillsammans igen.
Paulus råd för dem som inte är gifta är att förbli ogifta, men skriver att det är bättre att vara gift än att vara upptänd av begär (vers 9).

Gift med en icke troende - Vers 12-16
Till eftertanke: 
Läs igenom dessa verser och försök sammanfatta Paulus undervisning om att vara gift med en icke troende.

Stå kvar i kallelsen - Vers 17-24
Blev du kallad som busschaufför ska du bli kvar i din uppgift, men bli en busschaufför för Jesus. "Ni har blivit köpta och priset är betalt" (vers 23)
Till eftertanke:
Men hur ställer det sig om Gud kallar busschauffören att bli pastor eller missionär?

Den oomskurne som tar emot Jesus behöver inte gå igenom omskärelseceremonin trots att lagen föreskriver det.
Till eftertanke:
Kan man tillämpa samma princip på den som är barndöpt eller inte döpt alls? Måste den som tar emot Jesus gå igenom en ny dopceremoni?

Gift eller ogift - Vers 25-40
Paulus lägger inga hinder i vägen för att gifta sig, men föredrar att vara ogift.
Den som är ogift kan leva 100 procent för Jesus, men den som är gift lägger mycket energi på att vara sin hustru eller man till lags (vers 33+34)

lördag

Ord för dagen den 14 juli - Första Korintierbrevet 6

ETT TEMPEL ÅT DEN HELIGE ANDE

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 6
"Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!" (1 Kor 6:19-20 FB)
I det gamla förbundet bodde Gud i tabernaklet och senare i Templet. I det nya förbundet bor Gud i människor som har tagit emot honom.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad jag än gör och var jag än befinner mig är jag bärare av Guds Ande. På vilket sätt kan det påverka mitt liv idag?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Om tvister i församlingen
Paulus tillrättavisar de troende för att de tvistar och drar varandra inför domstol. Paulus råd till församlingsmedlemmarna är att de hellre borde lida en oförrätt (vers 7).
Till eftertanke:
Vi lever i en tid där vi uppmanas att stå upp för och kräva vår rätt. Hur kan Paulus råd att hellre lida en oförrätt tillämpas i våra dagar i och utanför församlingen?

Vem får ärva Guds rike?
Här räknas det upp ett antal människor som inte kommer att ärva Guds rike (vers 9-10):
- otuktiga
- avgudadyrkare
- äktenskapsbrytare
- de som utövar homosexualitet
- tjuvar
- giriga
- drinkare
- förtalare
- utsugare
Betyder det att den som bryter ett äktenskap, den som förtalar, eller någon från av de andra uppräknade synderna, inte kan ärva Guds rike? Nej, det betyder det inte! En del av dem som Paulus skriver brevet till kommer från dessa grupper, men har tvättats rena, blivit helgade och förklarade rättfärdiga (vers 17). Det finns hopp och förlåtelse för alla!
Till eftertanke:
I uppräkningen står det inte om den som är homosexuell utan om den som utövar homosexualitet. Förklara skillnaden mellan att ha en läggning och att agera efter den. Gäller samma princip för heterosexuella?

Kristi lemmar
Våra kroppar är Kristi lemmar (vers 15) och vi är ett tempel för den Helige Ande (vers 19).
Till eftertanke:
I vilken utsträckning påverkar vår bild av vem vi är, oss själva och våra handlingar?

fredag

Ord för dagen den 13 juli - Psalm 83 och 84

SKYDD MOT ANGREPP - Psalm 83

Dagens Bibelläsning: Psalm 83
"Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar" (Ps 83:4 FB)

Psalm 83 är en bön om beskydd i tider då Guds folk angrips.

Kristendomsfientligheten har tilltagit i Sverige. Vi har fått en alltmer högljudd och angripande ateism. Många röster höjs för att religionen inte ska få plats i politiken eller i det offentliga rummet. Man vill hänskjuta religionen till det tysta privata livet.

Även angriparna citeras i Psalm 83: "Kom, vi utrotar dem, så att de inte längre är ett folk" (vers 5)

Det är inte bara i det offentliga som kristendomen angrips idag. Många kristna hånas för sin tro på arbetsplatser och i skolor.

Vi får, tillsammans med psalmisten och miljoner andra kristna, be Gud om beskydd i alla angrepp. Vi får be med orden från Herrens bön: "..fräls oss från den onde" (Matt 6:13 FB)GUDS VÄGAR I HJÄRTAT - Psalm 84

Dagens Bibelläsning: Psalm 84
"Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion." (Ps 84:6-8 FB)

Psalmen talar om människor som längtar och söker Guds närhet. De går från kraft till kraft (vers 8), och Herren vägrar dem inget gott (vers 12).

Ett kännetecken på dessa människor är att de har sin styrka i Herren och inte i andra saker. Ett annat kännetecken är att de bär Guds vägar i sina hjärtan.

Att möta dessa människor är uppfriskande och uppbyggande. Där de går fram gör de tåredalen rik på källor.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig att bli en sådan människa.

torsdag

Ord för dagen den 12 juli - Psalm 82

RÄDDA DE SVAGA

Dagens Bibelläsning: Psalm 82
"Hur länge skall ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela. Skipa rätt åt den fattige och faderlöse, låt den betryckte och utblottade få rättvisa! Befria den fattige och nödställde, rädda honom från de ogudaktigas hand!" (Ps 82:2-4 FB)

Gud värnar och lider alltid med de svaga. Gud vill att vi ska dela Hans omsorg om dem som lider.

Guds barn förväntas att ta parti för och bry sig om de fattiga, föräldralösa, betryckta, utblottade och nödställda.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, tack att jag får dela din omsorg för de svaga. Visa mig idag på vilket sätt jag bistå den som lider.

onsdag

Ord för dagen den 11 juli - Första Korintierbrevet 5

ERT SKRYT LÅTER INTE BRA

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 5
"Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen?  Rensa bort den gamla surdegen" (1 Kor 5:6 FB)

I kapitlet går Paulus tillrätta med olika missförhållanden i församlingen. Han tar både upp uppenbara moraliska synder, men också mindre synliga uttryck för synd, som skryt.

Det är lätt att vi vill framställa oss själva så positivt som möjligt. Ibland så mycket att vi tänjer på sanningen. Men även om det vi säger skulle vara sant så är det inte alltid nödvändigt att tala om det för andra.

Då vi berättar om oss själva ligger det nära till hands att jämföra oss med andra. Vi vill vara bättre, mer framgångsrika, se bättre ut än andra. Men vi behöver inte ständigt jämföra oss med andra.

En god vän sa ofta: "Fräls oss från jämförelse". Vilken befrielse att få vara frälst från jämförelse.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fräls mig från jämförelse

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL ÖVERSIKT

En renad församling
Här talas det om att otuktssynder finns i församlingen (vers 1), och att församlingen måste renas från dessa synder.
    Församlingsmedlemmarna uppmanas att inte umgås med dem som är otuktiga, giriga, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare (vers 11).
   Paulus skriver också att vi inte ska döma, eller bedöma, dem som står utanför församlingen, men väl de som hör till församlingen (vers 12-13)
Till eftertanke:
-Ordet ´otukt´ är inte ett ord vi använder så mycket idag. Vad lägger du in i det ordet?
-Det finns en lista på synder i vers 11. På samma sätt som församlingen behöver renas från detta, behöver även vi som individer renas från dessa synder. Några av synderna är inte lika uppenbara som andra. Vad säger du om att vara girig eller att förtala? Hur ska vi undvika dessa?
- Varför skriver Paulus att vi ska bedöma dem som är i församlingen, men inte dem som står utanför?

tisdag

Ord för dagen den 10 juli - Första Korintierbrevet 4

FÖRVALTARE AV GUDS HEMLIGHET

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 4
"Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig." (1 Kor 4: 1-2 FB)

Här presenterar sig Paulus som förvaltare av Guds hemlighter. En förvaltare är någon som har fått ansvar för sin Herres tillgångar. Han förväntas förvalta sin Herres tillgångar så att de ger maximal utdelning.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur förvaltar jag Guds hemligheter? Gömmer jag undan dem eller använder jag dem så att de ger skörd.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Förvaltare av Guds hemligheter
Man ska betrakta oss kristna som goda förvaltare av Gud hemligheter, skriver Paulus (vers 1). Men vi är inte bara förvaltare av Guds hemligheter. Vi förvaltar vår tid, våra pengar, våra naturliga och andliga gåvor och våra kroppar, Ytterst sett är hela livet ett förvaltarskap.
Till eftertanke:
Vad har du fått att förvalta? Hur vill du förvalta det på bästa sett?

Hjärtats tankar och avsikter
Vi bedömer efter vad vi ser. Gud bedömer på ett djupare plan. Han bedömer våra hjärta och avsikter med vad vi gör. Han lyser upp det som döljs i mörker (vers 5)
Till eftertanke:
Om Gud skulle lysa upp ditt hjärtas tankar och avsikter nu, vad skulle då avslöjas? 

Mätt och belåten
Församlingsmedlemmarna i Korint beskrivs som mätta och rika. Det är ett farligt tillstånd för en församling. Då man är mätt vill man inte ha något mer. I Uppenbarelseboken beskrivs en sådan församling "Du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken" (Upp 3:17).
Jesus vill se människor och församlingar som är törstiga "Om någon törstar, så kom till mig och drick!" (Joh 7:37). Jesus prisar den salig som hungrar och törstar efter rättfärdighet (Matt 5:6).
Till eftertanke:
Det finns idag säkert församlingar som likt den i Korint är "mätta" och inte önskar något mer. Vad kan vi göra då vi möter något sådant?


Bli mina efterföljare
Paulus uppmanar folket i Korint att bli hans efterföljare (vers 16). Vi är varandras förebilder. Vi behöver idag starka kristna förebilder som är värda att följa. Paulus säger att vi ska se på honom och sedan följa honom, men vi möter ofta motsatsen "Se inte på mig. Se på Jesus". Det är ungefär som att säga att nu har jag försökt och det gick inte så bra, nu är det din tur att försöka.
Till eftertanke:
-Hur skulle församligen se ut om de hade dig som förebild och följde dig?

-Hur kan vi bli de förebilder Jesus vill att vi ska vara?

Vad är Guds rike?
"Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft" (vers 20). Om Guds rike bara bestod av ord skulle säkerligen hela världen vara frälst vid det här laget med tanke på alla hundratals predikningar som serveras varje söndag i vårt land. Men det räcker inte att tala om Guds rike, vi måste också demonstrera Guds rike i våra församlingar och i vårt liv.
Till eftertanke:
-Vad menas egentligen med att Guds rike består av kraft?
-Har vi den nödvändiga kraften för att demonstrera Guds rike? Om inte, vad ska vi göra med det?

måndag

Ord för dagen den 9 juli - Första Korintierbrevet 3

GUD GER VÄXTEN

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 3
Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. (1 Kor 3:6-9 FB)

Människor liknas vid en åker. I en del människor vi möter får vi vara med att plantera tron på Gud. Hos andra får vi vattna den tro som redan finns. Men det är Gud som ger växten.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att idag vara vaksam på de möten med andra människor som jag får. Hjälp mig att att kunna plantera och vattna tron, så att du kan ge växt.
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Spädbarn i Kristus
I det första kapitlet kunde vi läsa att församlingen i Korint inte saknade någon nådegåva, men att de saknade andlig mognad. Här går Paulus ännu längre, han kallar dem för spädbarn i Kristus, köttsliga människor som inte tål fast föda utan måste matas med mjölk (vers 1-2).
Paulus nämner tre saker som visar att de är andliga spädbarn. Avund och strid fanns ibland dem och så levde de ”som alla de andra” (vers 3).
Till eftertanke:
Kristna som lämnat spädbarnsstadiet bakom sig lever tydligen inte ”som alla de andra”. På vilket sätt skiljer sig en kristens sätt att leva från ”alla de andra”?

Guds medarbetare
Ett tecken på brist på mognad var att församlingsmedlemmarna höll sig till sina favoriter. Några höll sig till Paulus, andra till Apollos. Men, framhåller Paulus, de kommer bara in i processen vid olika tidpunkter. Paulus planterade och Apollos vattnade. De olika tjänsterna är beroende av varandra. Det är meningslöst att plantera om ingen vattnar och det är meningslöst att vattna om ingen först har planterat.
Så ska vi se på oss själva. Vi är Guds medarbetare och samverkar för att Guds rike ska bryta igenom i människor. Vi kan komma in i olika skeden av processen. I vissa fall kanske vi lägger grunden för en tro som långt senare kommer att blomma ut. I andra tillfälle får vi vattna där någon annan sått, och ibland får vi till och med skörda där andra har sått och vattnat före oss.
I varje möte med en människa bör vi fråga oss om det finns något att vattna eller skörda. Finns det inte det kanske vi får så ett korn av tro, hopp eller förhoppning som någon annan senare får vara med att föra vidare.
I varje möte med kristna syskon borde vi vara ivriga att vattna, att stärka tron, hos varandra.
Till eftertanke:
I vilken uppgift känner du bäst igen dig själv? Den som sår, den som vattnar eller den som skördar?

Vad bygger du med?
Vi kan bygga vårt kristna liv med olika byggnadsmaterial. Med ´guld, silver och dyrbara stenar´ eller med ´trä, hö och halm´ (vers 12).
Till eftertanke:
Vad lägger du i begreppet ´guld, silver och dyrbara stenar´?
Vad lägger du i begreppet ´trä, hö och halm´?

Guds tempel
Paulus påminner här församlingsmedlemmarna om deras nya identitet. Varje kristen är ett tempel och inne i det templet bor Guds Ande (vers 16).
Att Guds Ande bor i den kristne innebär att den Helige Ande inte bara kommer på besök till oss då och då. Han finns där hela tiden. Det är där han bor. Till och med då vi sover eller  inte tänker kristna tankar finns han där. Det är där han bor. I varje kristen.
Till eftertanke:
Korintierna behövde påminnas om vem de var. Behöver vi det också?
- På vilket sätt kan våra liv påverkas om vi glömmer det?
- På vilket sätt påverkas våra liv om vi kommer ihåg det?

söndag

Ord för dagen den 8 juli - Första Korintierbrevet 2

I ANDE OCH KRAFT

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 2"Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft" ( 1 Kor 2:4-5)

Det finns predikan som bygger på mänsklig visdom och det finns predikan som bygger på Ande och kraft (vers 4).

Det finns tro som bygger på mänsklig visdom och det finns tro som bygger på Guds kraft (vers 5).

Mänsklig visdom kan vara opålitlig. Den förändrar sig och finner alltid ny visdom. Men jag tror att mänsklig visdom ibland kan vara med att öppna hjärtat för Guds kraft.

-Jag längar efter att få se mer av Ande och kraft i Guds församling i stället för mänsklig visdom och självansträngning.

==> Mannakorn att tgga på under dagen:  Jag längar efter att få se mer av Ande och kraft i mitt liv och i Guds församling i stället för mänsklig visdom och självansträngning.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Svag, rädd och mycket orolig
Vi har lätt att tänka oss Paulus som den store världsevangelisten som utan att frukta var beredd att dö för sin tro. Men här berättar Paulus hur han kände sig inför ett besök i församlingen i Korint.
Vad var det han var så rädd för? Det handlade inte om förföljelse eller fysiskt lidande. Paulus stora fruktan handlade om något helt annat. Han var rädd att hans predikan skulle bygga på mänsklig visdom och inte på bevisning i Ande och kraft (vers 4). Han var rädd att deras tro skulle bygga på mänsklig visdom och inte på Guds kraft (vers 5).
Till eftertanke:
Det finns tydligen tro som byger på mänsklig visdom och tro som bygger på Guds kraft. Vad är skillnaden?
Det finns förkunnelse som bygger på mänskliga ord och förkunnelse som bygger på bevisning i ande och kraft. Försök att definiera de två slagen av predikan?

Världens ande eller Guds Ande
Paulus skriver att människor kan drivas av världens ande eller av Guds Ande (vers 12). Varje människa blir naturligtvis påverkad av den omgivande världens sätt att tänka. I Romarbrevet 12 läser vi att vi inte ska anpassa oss efter denna världen (Rom 12:2).
Till eftertanke:
Vad kännetecknar världens ande? På vilket sätt blir vi påverkade av världens ande? På vilket sätt blir vi påverkade av Guds Ande? Kan vi medvetet välja det ena eller det andra? Och om vi inte väljer, vad blir då resultatet?

lördag

Ord för dagen den 7 juli - Första Korintierbrevet 1

DIN KALLELSE

Bibelläsning: Första Korinterierbrevet 1
"Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre." (1 Kor 1:9 FB)

Gud har i första hand kallat oss till gemenskap med Jesus.

Många människor är så upptagna av att försöka hitta sin kallelse att de glömmer bort att kallelsen i första hand är en kallelse till gemenskap med Jesus.

Då Gud kallar oss är det inte för att vi ska springa ärenden åt Honom i första hand. Det kommer i andra hand.

Han kallar oss till gemenskap därför att Han älskar oss. Gud är kärleken. Men kärleken är meningslös om det inte finns någon där att älska.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud hjälp mig idag att inte vara så upptagen av tjänsten för dig att jag glömmer bort att vara tillsammans med dig.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Församlingen i Korint
Församlingen i Korint saknade ingen nådegåva. Tänk dig att få vara med i en församling där alla nådegavorna är i funktion ( vers 7). Du kn läsa mer om dessa nio nådegåver i kapitel 12. Tänk att få vara med i en församling där sjuka blir helade och där Gud får tala profetiska budskap in i församlingen.
Men samtidigt visade församlingen upp en andlig omognad som tog sig i yttryck i att medlemmarna höll sig till olika favoritledare så att det uppstod splittring i församlingen.
Man kan kanske tänka sig att bruk av nådegåvorna är ett tecken på att man har kommit långt som kristen och kanske till och med blivit en mogen kristen. Nej, det har ingenting att göra med hur långt vi har kommit i vår kristna vandring. Om det hade det skulle det inte längre vara nådegåvor, utan förtjänstgåvor.
Ordet nådegåvor talar om för oss att det är av nåd som vi får använda dessa gåvor och inte av vår egen förtjänst. Det kan till och med vara så att det är svårare för kristna som kommit längre på vägen att vara så beroende av Gud att de kan använda nådegåvor.
Till eftertanke:
Vad tänker du själv om förhållandet mellan nådegåvor och andlig mognad?

Medan ni väntar...
Perspektivet att Jesus ska komma tillbaka (vers 7) finns ständigt närvarande i Nya Testamentet. Det är ett av de absolut vanligaste teman vi möter i NT.
Till eftertanke:
Här talas det om Jesu tillkommelse i förhållande till bruket av nådegåvor. Vad tror du det finns för föhållande mellan dessa två?

Resursstarka eller resurssvaga?
Här talas det om att Gud valde att arbeta genom det som var dåraktigt och det som var svagt (vers 27-29). Det står till och med att vishet och vältalighet kan bidra till att Kristi kors förlorar sin kraft (vers 17).
Till eftertanke:
På vilket sätt kan vår vishet, kunskap och vältalighet vara hinder för evangeliet att nå fram? Varför är det så viktigt att vara totalt beroende av Gud?

Enhet och splittring
Den splittring vi kan se i detta kapitel har sedan fortsatt på olika sätt. Olika uppfattningar har lett fram till splittring och nya församingsbildningar. Ofta har detta varit nödvändigt då den etablera kyrkan stelnat oc förlorat sin kraft och sitt fokus på Jesus.
Reformationen var en reaktion på den då förstenade och livlösa kyrkan.
Baptisterna tvingades bilda egna församlingar då vuxendopet inte kunde accepteras i de etablerade församlingarna.
Helgelseväckelsen med metosdismen förde fram det personliga gudsförhållandet.
Frälsningsarmén hade inte för avsikt att bilda ett nytt samfund, men då de nyomvända från gatorna inte välkomnades i de etablerade kyrkorna, tvingades William Booth att starta egna möten för de nya kristna. Frälsningsarmén bildades inte av teologiska skäl, utan snarare av praktiska.
Pingstväckelsen blåste sedan över världen med en förnyad undervisning om Andens dop och nådegåvorna.
Den karismatiska väckelsen kom sedan att beröra kristna i alla grupperingar. Det nya med den karismatiska väckelsen var att den inte i huvudsak blev församlngsgrundande, utan de "nyväckta" stannade kvar i sina etablerade församlingar och dessa församlingar blev på det sättet också berörda.
De senare åren har fokus varit mer enande och ekumeniska.
Idag kan man kanske uppleva att skiljelinjen finns inom församlingarna mer än mellan församlingarna.
Jag skrev nyligen ned vad jag ser hända i många av våra trossamfund:
"Jeg ser....
(Profetiska morgontankar en junimorgon)
Jag ser framför mig en ökande polarisering inom kristenheten i västvärlden

Den ena sidan har en stark tro på Bibeln som Guds ord.
Den andra sidan har en fantastisk förmåga att tolka bibelordet så det stämmer överens med det som är politiskt korrekt just nu.

Den ena sidan representerar en väckelsekristendom med människors frälsning som högsta prioritet.
Den andra sidan representerar en humanistisk kristendom och är fokuserad på verksamheter.

Den ena sidan har en stark längtan att få manifestera Guds kraft och se ett andligt uppvaknande bland Guds barn.
Den andra sidan försvarar det som är och sätter sin tillit till kunskap och resurser.

Den ena sidan förkunnar omvändelse, synd, den dubbla utgången och Jesu återkomst.
Den andra sidan förkunnar en terapeutisk kristendom med mål att få människor att må bra och känna sig inkluderade.

Den ena sidan tror att Jesus är den enda vägen till Fadern.
Den andra sidan tror att Jesus är den bästa vägen till Fadern, men vill inte utesluta att det även kan finnas andra vägar.

Den ena sidan bygger på en levande, dynamisk relation till Jesus och ingenting annat.
Den andra sidan litar på strukturer, traditioner, sakrament, riter och yttre former.

Den ena sidan kommer stundtals att vara en liten kämpande minoritet utan stort inflytande.
Den andra sidan kommer att ha makt, resurser, positioner, inflytande och den kommer att ringakta den kämpande minoriteten.

Jag ser framför mig en ökad polarisering inom kristenheten i västvärlden.
Jag önskar att jag ser fel, men jag är rädd att jag ser rätt."Till eftertanke:
Hur bedömer du dessa tankar? Stämmer det med din bild av verkligheten? Vilka delar är du enig/oenig i?

fredag

Ord för dagen den 6 juli - Psalm 80 och 81

GUDS ANSIKTE - Psalm 80

Dagens Bibelläsning: Psalm 80
"Gud upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så vi blir frälsta" (Ps 80:4 FB)

Denna bön återkommer tre gånger i Psalm 80 (vers 4, 8 och 20). Den bads under en tid av stora motgångar och prövningar. Man upplevde det som om Herren inte längre hade sitt ansikte vänt mot dem, eller som om inte Guds ansikte inte längre lyste med sin närvaro.

Guds ansikte representerar Guds närvaro. Det gav, och ger, en oerhörd styrka och trygghet att uppleva att Gud finns med i situationen och att han ser och upplever det jag ser och upplever. Vi har behov av att bli sedda. Att någon ser oss.

Vi kan kanske ibland kan uppleva det som om ingen ser oss. Men då vi medvetet ber att Guds ska vända sitt ansikte till oss och att han ska låta sitt ansikte lysa över oss, då ställer vi oss i Guds synfält och vi kan till och med uppleva det som alltid är sant: Hans ansikte är vänt mot oss och lyser av kärlek.
_____________________
HÖR MIN RÖST! - Psalm 81

Dagens Bibelläsning: Psalm 81
"...om du ändå ville höra mig" (Ps 81: 9 FB)

I denna psalm möter vi Gud som försöker tala till och vägleda sitt folk, och ett folk som är så upptaget med sitt eget så att de går sina egna vägar utan att lyssna.

Gud säger:
-Hör mitt folk (vers 9)
-om du ändå ville höra på mig (vers 9)
-Men mitt folk hörde inte min röst (vers 12)
-Om mitt folk ändå ville höra på mig (v 14)

Resultatet av att folket inte ville höra blev att de fick gå sin egen väg. "Då lät jag dem gå" (vers 13). Precis som i berättelsen om den förlorade sonen (Luk 15). Det var inte Guds vilja att sonen skulle lämna hemmet, men han fick gå.

Vi har så lätt att göra upp våra planer och sedan be Gud välsigna våra planer. Men Guds planer är de bästa.

En tidigare general i Frälsningsarmén, John Gowans, sa: "Ta reda på vad den Helige Ande håller på med, och följ med."

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre att höra då du talar till mig idag.

onsdag

Ord för tisdagen den 5 juli - Psalm 79

FÖRLÅTELSE

Dagens Bibelläsning: Psalm 79
"Rädda oss och förlåt våra synder för ditt namns skull" (Ps 79:9 FB)

Människans behov av förlåtelse har alltid varit stort. Psalmförfattaren skriver för cirka tretusen år sedan om det som också är människors behov idag.

Även om ordet synd inte används så ofta idag finns behovet kvar. Behovet av befrielse från skuld och misslyckanden. Behovet att få lägga av det som varit och bli fri. Behovet om att starta på nytt. Behovet av att ha en plats där vi kan lägga av våra bördor av skuld och skam.

Jesus uppmanar oss i "Fader Vår" att be: "Förlåt oss våra skulder" (Matt 6:12).

Det fantastiska är att han gör det. Han förlåter våra synder. "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9)

Han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet! Det finns en ny start. Vi får lägga av det som tynger. Nu!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus förlåter mig och gör mig ren!

Ord för dagen den 4 juli - Romarbrevet 16

FRIDENS GUD

Bibelläsning: Romarbrevet 16
"Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter." (Rom 16:20 FB)

Gud har många namn. Det behövs många namn för att beskriva vem Han är. Här är det fridens Gud. Den Gud som säger: "Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa." (Joh 14:27 FB).

Men ibland kan vi uppleva att vi är ansatta av den onde. Då kan löftet i dagens bibelord ge oss kraft och mod att hålla ut.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fridens Gud skall krossa Satan under mina fötter

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Personliga hälsningar
Huvuddelen av detta kapitel består av personliga hälsningar till 25 olika personer. Paulus hade aldrig varit i Rom, men trots det kände han personligen ett stort antal kristna i den staden. Det vittnar om stor omsorg och att personerna fanns med i Paulus böner.
Här möter vi också uppmaningen att "Hälsa varandra med en helig kyss" (vers 16)
Till eftertanke:
Här finns en stark uppmaning att hälsa varandra med en helig kyss. Det är en form för hälsning som vi inte tillämpar i vår kultur. I Ryssland är det vanligt att hälsa varandra med en kyss, men den kan stundtals vara allt annat än helig.

Vad är det som gör att vi anser att vi inte behöver lyda denna befallning, medan vi håller starkt på att lyda andra befallningar i Bibeln? Om vi skulle översätta den befallningen till vår kultur, hur skulle den låta då?

Satan krossad
I avskedshälsningen skriver Paulus "Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter" (vers 20).
Till eftertanke:

Vad tror du Paulus menar med detta? Vem är det som ska krossa Satan: våra fötter, vi själva eller...?

tisdag

Ord för dagen den 3 juli - Romarbrevet 15

ATT FÖRVALTA GUDS EVANGELIUM

Bibelläsning: Romarbrevet 15"Och detta i kraft av den nåd som jag har fått av Gud,  att jag skall vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den helige Ande." (Rom 15:15-16 FB)

"Att förvalta Guds evangelium". Det var på det sättet som Paulus såg sin tjänst. Han inte bara talade evangeliet. Han var det evangelium som människorna mötte.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ska jag förvalta Guds evangelium idag?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Gamla Testamentets funktion - Vers 1-13
Här får vi hjälp att förstå vilken funktion Gamla Testamentet har för oss. Det är skrivet till vår undervisning, "för att vi genom den uthållighet  och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp" (vers 6).
Sedan följer en rad citat från Gamla Testamentet och den första delen av kapitlet avslutas med denna välgångönskan "Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft." (vers 13).
Till eftertanke:
Om vi inte läser Gamla Testamentet vad går vi då miste om enligt detta skriftställe?

Paulus uppdrag - Vers 14-21
Paulus redogör här för sitt uppdrag och sin speciella kallelse till hedningarna. Han sätter sin ära att inte förkunna evangeliet där Kristi namn redan var känt (vers 20).
Paulus skriver också på vilket sätt hedningarna ska vinnas och föras till lydnad (vers 17). De ska vinas "genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft" (vers 19).
Till eftertanke:
Kan du försöka utveckla Paulus evangelisationplan? Vad innebär tecken, under och Andens kraft i praktiken?

Paulus resplaner - Vers 22-33
Paulus skriver om sina planer att komma till församlingen i Rom på väg till Spanien. Vad Paulus inte vet vid detta tillfälle är att han kommer att komma till Rom som en fånge för att sedan dö martyrdöden i Rom.
Men Paulus är trygg i sin kallelse och sitt uppdrag och skriver att när han kommer, så kommer han med Kristi välsignelse i fullt mått (vers 29).
Samtidigt som Paulus är trygg är han fullt medveten om sitt behov av Gud i allt han gör. Han ber församlingen om förbön både för sig själv och de praktiska uppgifter som ligger framför honom (vers 31-31).
Till eftertanke:
Tror du det finns ett samband mellan den förbön Paulus ber om och att han kunde komma med Kristi välsignelse i fullt mått?

måndag

Ord för dagen den 2 juli - Romarbrevet 14

RÄTTFÄRDIGHET, FRID OCH GLÄDJE

Bibelläsning: Romarbrevet 15
"Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande." (Rom 14:17 FB)

Guds rike består av rättfärdighet, frid och glädje i den Helige Ande. Det är det livsrum Gud vill att jag ska leva i.

Guds rike är inte något som vi själva kan skapa. Det är något vi tar emot - och lever ut.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre hjälp mig att idag leva i din rättfärdighet, frid och glädje.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Mat och dryck och mina syskon i Herren
Det handlar om vår frihet och vårt ansvar för våra medsyskon i Herren.
Någon sätter en dag högre än den andra (vers 5), någon äter allt medan andra bara äter grönsaker (vers 2). Någon håller på en viss tradition och andra föraktar traditionen. Undervisningen handlar om att vi inte ska döma varandra, utan respektera och ta hänsyn till varandra.
Vi möter ibland syskon som, för att demonstrera sin frihet i Herren, gör saker som väcker anstöt hos andra.
Men om din frihet blir någon annan till fall, har du missbrukat din frihet: "Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av" (vers 21). "Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för" (vers 15).
Det är bland annat på den här grunden som frälsningssoldater avlägger nykterhetslöfte. Att dricka vin är inte synd i sig själv, men det blir synd om det leder till att någon annan kommer på fall. Frälsningsarméns nykterhetslöfte bygger inte på teologiska utan på solidariska skäl.
Till eftertanke:
Hur förhåller vi oss till denna undervisning? Då det gäller sabbatsbudet, mat eller alkohol? Var går gränsen för att inte väcka anstöt? Vi kan väl inte bygga våra liv på att vara alla till lags?

söndag

Ord för dagen den 1 juli - Romarbrevet 13

MÖRKRETS GÄRNINGAR

Bibelläsning: Romarbrevet 13
"Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning" (Rom 13:12 FB)

I mörkret kan vi dölja vem vi är. Men då det börjar dagas uppenbaras allt.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tål mitt liv solljuset? Mina handlingar, mina ord, mina tankar?
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Den kristne och överheten - Vers 1-8 
Här framhåller Paulus vikten av att underordna sig den överhet vi har över oss. Att sätta sig emot överheten är att gå emot det Gud har bestämt (vers 1-2).
Om vi inte underordnar oss det myndigheterna har bestämt skapar vi kaos. Om vi vill ha vår frihet att köra på vänster sida av vägen istället för på den högra sidan är vi en stor fara för oss själva och många andra. 
Men ska vi i alla situationer underordna oss överheten som står över oss? Vi får i detta kapitel exempel på bestämmelser där vi ska undrordna oss: att betala skatt och tull enligt myndegheterna beslut (vers 7). Vi ska uppfylla våra medborgerliga skyldigheter. Men finns det gränser?
Ja, i apostlagärningarna kan vi läsa att lärjungarna gick emot överhetens beslut med motiveringen "Man måste lyda Gud mer än människor" (Apg 5:29).
Till eftertanke:
Var går gränsen där man inte längre kan lyda överheten? 

Tiden är nära - Vers 9-14
Sedan följer uppmaningen att det är hög tid att vakna upp ut sömnen (vers 11) för dagen är nära (vers 12). Hur ska vi då leva när vi ser dagen närma sig?
- vi ska lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning (vers 12)
- vi ska ikläda oss Herren Jesus Kristus och inte hemfalla åt kroppens begär (vers 14)
Till eftertanke:
Är dessa levnadsråd lika aktuella idag som då de skrevs? Hur klär man sig i ´ljusets vaptenrustning´?
Vad är det för dag som ´är nära´?

lördag

Ord för dagen den 30 juni - Romarbrevet 12

BESEGRA DET ONDA MED DET GODA

Bibelläsning: Romarbrevet 12
"Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda." (Rom 12:20-21 FB)

Den bibliska principen är inte att "ge igen med samma mynt". Hämndlystnad existerar inte.
-"Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor" (vers 17)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Välsigna och be för dem som talar illa om dig.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Anpassa er inte efter den här världen - Vers 1-2
Vad är en andlig gudstjänst? Här får vi en definition. Det är inte ett program med olika inslag av bibelläsning, bön och sång. En andlig gudstjänst handlar om vår överlåtelse till Gud. Att vi ska frambära oss själva, överlämna oss själva som ett offer till Gud (vers 1).
Vi blir påverkade av den värld vi lever i. Vad vi ser och hör bidrar till forma våra liv och vem vi är. De TV-program, böcker och allt annat vi tar in kan vara med att forma oss.
Här får vi uppmaningen att vara noga med vad det är som formar oss. Vi ska formas efter det som är Guds vilja i våra liv. Vi ska förvandlas genom sinnets förnyelse inifrån och vi ska inte låta världen runt omkring oss forma oss. Vi ska inte anpassa oss till den här världens sätt att tänka och handla (vers 2).
Till eftertanke:
På vilka områden har vi lätt att på verkas av ´världens´ sätt att tänka? Hur kan vi låta vårt sinne förnyas efter Guds vilja?

En kropp med många lemmar - Vers 3-8
Vi är olika lemmar i samma kropp. Olika lemmar med olika uppgifter. Här talas det om profetians gåva, gåvan att tjäna, uppgiften att förmana och uppgiften att leda församlingen.

Goda levnadsråd - Vers 9-21
Här följer ett antal fantastiska levnadsråd. I vers 2 läste vi att vi ska formas efter Guds vilja. Dessa råd är uttryck för Guds vilja i våra liv och anger riktningen för vart vi ska utvecklas. Här kommer några av råden. vi ska:
- älska varandra uppriktigt (vers 9)
- vara brinnande i anden (vers 12)
- tjäna Herren (vers 9)
- glädja oss med dem som är glada och gråta med dem som gråter (vers 15)
- hålla fred med alla mäniskor (vers 18)
- vi ska besegra det onda med det goda (vers 21)
Till eftertanke:
Vad menas med att samla glödande kol på någons huvud (vers 20) Och hur gör man det?