onsdag

Ord för dagen den 31 januari - Matteus 23

HÖNAN OCH KYCKLINGARNA

Bibelläsning: Matteusevangeliet 23
"Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte." (Matt 23:37)

Efter att Jesus sagt de orden lämnar han Templet och säger att han inte kommer tillbaka förrän de frågar efter honom. Då Jesus var på väg bort från Templet kom lärjungarna till honom och visade på tempelbyggnaderna och menade att Jesus inte kunde lämna det fantastiska Templet. (Matt 24:1).

Lärjungarna fokuserade på formerna, strukturerna och traditionerna. Jesus fokuserade på relationen. Vi blir ibland så upptagna av Guds verk att vi glömmer bort Gud själv. Vi blir ibland så upptagna av vår kallelse och vad vi gör för Herren att vi glömmer bort att Jesus i första hand inte kallade oss till en tjänst utan till gemesnkap med Honom själv. "Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre." (1 Kor 1:9).

Den viktigaste frågan för idag blir då inte vad jag kan uträtta för Jesus (även om det är en mycket viktig fråga), utan om jag vill vara tillsammans med Honom. Jesus vill det. Vill jag det?

"Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.

-->  Mannakorn att tugga på underdagen: Vill jag?
De ville inte samlas i gemenskapen med Jesus. Hur är det med mig idag?

********************************

Översikt/kommentar

Kapitlet ägnas huvudsakligen åt att Jesus varnar för, och går till rätta med fariseerna och de skriftlärda. Han kallar dem för hycklare, blinda ledare, dårar, ormar och huggormsyngel. Dessutom uttalar Jesus ett antal ve-rop till fariseerna och de skriftlärda.
Till eftertanke:
Vad är det som gör Jesus så upprörd? Vilka saker anklagar han dem för? Skulle han kunna säga liknande saker om våra församlingar idag?

 


tisdag

Ord för dagen den 30 januari - Matteus 22


VAD SVARAR DU?

Bibelläsning: Matteus 22

I dagens kapitel berättar Jesus en liknelse om en kung som bjuder in människor till ett bröllop. Så här reagerade människorna:

"De brydde sig inte om det utan gick sin väg, en till sitt jordbruk, en annan till sina affärer" (Matt 22:5 FB)

-Många människor upplever en kallelse att komma in i Guds rike, men är alltför upptagna av annat för att hinna bry sig om inbjudan.

Men kallelsen handlar inte bara om en livsuppgift, utan kan handla om något som Gud vill att jag ska göra i dag eller just nu. Det kan handla om att ringa till någon, skriva ett brev eller att gå till någon. Om Gud ber mig göra något speciellt i dag, vad kommer det då att stå om mig? Kommer det att stå: "Han brydde sig inte om det utan gick sin väg till TV-fåtöljen"?

Om jag blir riktigt stilla så att jag kan höra Gud tala personligt till mig i dag, vad säger han och vad kommer jag att svara?

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Lyssna på Gud. Är jag för upptagen för att lyssna på Gud idag? Och om jag hör vad han vill är jag för upptagen för att göra vad han säger?

*********************************

Översikt/kommentar

Efter liknelsen om kungens bröllopsinbjudan kan vi i kapitlet läsa om Jesu återkommande samtal med fariseer och sadduceer:
- om man ska betala skatt till kejsaren eller inte (vers 15-22)
- om hur det blir i himmelen med dem som varit gifta mer än en gång (vers 23-33)
- om det viktgaste budet (vers 34-40)
- om vem Messias är (vers 41-46

Guds ord och Guds makt
I samtalet med sadduceerna talar Jesus om varför de har fel uppfattning: "Ni tar fel och förstår varken Skriften eller Guds makt." (vers 29). Orsaken till att de tog fel var alltså två saker:
- bristande förståelse av Guds ord
- bristande förståelse av vad Gud har makt att göra
Till eftertanke:
- Vilken plats har Guds ord idag?  I det svenska samhället? I församlingarna? I våra liv?
Kan det vara så att vår bristande kunskap och tillit till Guds ord gör att också vi tänker fel?
- Hur är det med våt tillit till Guds makt? Reducerar vi Gud genom att bara lita på vad vi själva kan åstadkomma?

Det viktigaste budet (vers 34-40)
De skriftlärda hade många olika bud och föreskrifter att hålla reda på. För att sätta Jesus på prov frågar de vilket bud som är det viktigaste i lagen.
Jesu svar är klart, Det finns bara ett bud som är det viktigaste, största och främsta: att älska Gud högre  än allt annat. Av hela hjärtat, av hela själen och av hela förståndet.
Till eftertanke:
- Vad innebär det att älska Jesus av hela ditt hjärta?
- Vad innebär det att älska Jesus av hela din själ?
- Vad innebär det att älska Jesus av hela ditt förstånd?

Sedan kommer ett bud som inte är det främsta och det största, men som liknar det första budet:
"Du skall älska din nästa som dig själv"
Till eftertanke:
- Varför är detta bud inte lika stort som det första?
- Vilket av dessa två bud är det svårast att hålla?

måndag

Ord för dagen den 29 januari - Matteus 21

"HERREN BEHÖVER DEM"

Bibelläsning: Matteusevangeliet 21"När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: "Gå till byn som ligger framför er. Där skall ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, skall ni svara: Herren behöver dem." (Matt 21:1-3 FB)

Oftast handlar kristendomen om vad vi behöver. Det handlar om våra behov och hur Gud kan möta dem.

Men ibland kan vi se att Jesus har behov. Det står: "Herren behöver dem". I denna situation kunde inte den mest lärde eller mest andlige lärjunge möta Jesu behov. Han behövde helt enkelt en åsna.

Många kristna kommer inte i funktion därför att de anser sig själva för betydelselösa. De kanske tänker att det finns så många duktiga och att de själva inte duger till något. Men om Jesus kunde använda en åsna...

Det finns situationer i livet där Gud bara kan använda dig. Det finns människor som Gud bara kan använda dig för att nå. Herren vill lösa dig från det som håller dig tillbaka. "Lös dem och led dem till mig".

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Gör mig fri att tjäna dig

********************************
Översikt/kommentar 

Vers 1-11 Hosianna!
Jesus rider in i Jerusalem och folket jublar ooch hälsar konungen välkommen in. Vi får på samma sätt ta emot ooch hylla Jesus i våra liv.
Jesus säger till lärjungarna att de ska lösa åsnan och på samma sätt har vi resurser som behöver lösgöras för Guds rikes skull. Vår tid, våra tillgångar, vi själva.
Och även om vi tycker att vi inte har något att komma med kan vi läsa: "Herren behöver dem"
(vers 3)

Vers 12-46 Jesu har kontroverser med översteprästerna och fariséerna
Vi närmar oss tiden för Jesu korsfästelse och motståndet från översteprästerna och fariséerna ökar:
- De blir upprörda då man ropar Hosianna till Jesus. (vers15)
- De ifrågasätter Jesu fullmakt (vers 23-27)
- Jesus berättar liknelsen om hur vingårdsarbetarna dödar husbondens son och översteprästerna och fariséerna förstod att han talade om dem (vers 45)

Vers 18-22 Bönesvar och vår tro
Två gånger poängterar Jesus att bönesvar påverkas av vår tro:
- "Om ni har tro och inte tvivlar..." (vers 21)
- "Allt vad ni ber om i er bön skall ni få om ni inte tvivlar" (vers22)

Till eftertanke:
- Varför reagerar översteprästerna och fariséerna så negativt på Jesu verksamhet? Händer samma saak idag? I så fall ge exempel.
- På vilket sätt hänger tro och bönesvar ihop enligt Jesus? Har du egna erfarenheter av det?

söndag

Ord för dagen den 28 januari - Matteus 20

"VAD VILL NI ATT JAG SKALL GÖRA FÖR ER?"

Bibelläsning: Matteusevangeliet 20
"Två blinda satt där vid vägen, och när de fick höra att Jesus gick förbi, ropade de: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!" Folket uppmanade dem strängt att tiga. Men de ropade ännu högre: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!" Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade: "Vad vill ni att jag skall göra för er?" (Matt 20:30-32 FB)

Vid ett flertal tillfällen ställer Jesus frågan: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Det borde vara självklart att den som är blind vill se, men ändå ställer Jesus frågan.

Jag tror att Jesus vill att vi ska formulera våra behov för honom så konkret som möjligt. Då vi är konkreta i vår förbön demonstrerar vi vår tro och tillit till Gud och förbereder oss för bönesvaret.

Många kanske svarar Jesus, som vi ofta svarar varandra: "Tack, det är bara bra!" Men då vi börjar formulera vårt svar uppenbarar vi vårt behov. Då inbjuder vi Jesus in i vår längtan och vårt behov.

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: 
Då Jesus just nu frågar dig: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Vad svarar du då? Hur ser ditt svar ut?
********************************
Översikt/kommentar
Vers 1-16 Samma lön
Ur fackföreningssynpunkt kan man tycka att Jesus tillämpar en orättvis lönepolitik. Den som har arbetat kort tid får lika mycket betalt som den som arbetat lång tid.
Men det handlar om himmelriket och nåd. Nåden att bli frälst kan man aldrig förtjäna eller arbeta ihop till. Frälsningen får vi av bara nåd.
På samma sätt är det med den som blir frälst sent i livet. Även han eller hon får evigt liv. Det finns inget sådant som "ett halvt evigt liv".
Vers 17-19 Jesus talar om sin död och uppståndelse
För tredje gången talar Jesus med sina lärjungar om sitt fängslande, sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Trots att Jesus upprepade gånger och detaljerat berättar om det som skulle komma, verkar det som om lärjungarna blir överrumplande och förvånade då det sedan händer.
Vers 20-28 Vem är störst?
Då Jesus talar om sitt kommande lidande och sin död, tänker lärjungarna på något helt annat. De verkar mer intresserade om vem som är främst bland dem.
Till eftertanke: Vad svarar Jesus och vad betyder det?

Vers 29-34 Vad vill ni?
Vid flera tillfällen frågar Jesus vad människorna vill att han ska göra för dem, även om det är uppenbart för alla vad personen behöver.
Till eftertanke: Varför ställer Jesus sådan frågor, som han själv vet svaret på?

lördag

Ord för dagen den 27 januari - Matteus 19

FÖR MÄNNISKOR ÄR DET OMÖJLIGT

Bibelläsning: Matteusevangeliet 19
"Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt." (Matt 19:24-26 FB)

Från Biblisk uppslagsbok (Saarisalo, Hedegård): "Man hör ofta förklaras att nålsögat betyder en liten och trång port i Jerusalem. Men i verkligheten har det aldrig funnits en port med detta namn."

Man kan ibland höra utläggningar i detta tema om att man måste falla på knä, ta av sig all packning, för att sedan kunna ta sig in i den trånga porten. Budskapet blir då att det är mycket svårt att komma in, men det går om man verkligen försöker. Men Jesu poäng är inte att det är svårt. Jesu poäng är att det är omöjligt.

Hur vi än tar i, hur vi än anstränger oss kan vi aldrig lyckas uppnå frälsning i egen kraft. Det är då vi förstår att frälsningen är av bara nåd som vi kan emot från Jesus. Ingen av oss blir någonsin värdig i vår egen kraft.
Guds rike uppnås inte genom att ta i, utan ta emot.
-->  Mannakorn att tugga på under dagen:
Tack att jag får lita på din nåd för min frälsning och för mitt liv idag.


********************************  
Översikt /kommentar

Vers 1-12 Äktenskapet
Jesus undervisar om äktenksap och skilsmässa. Jesus citerar "äktenskapsversen" från skapelsberättelsen som också återfinns i brevlitteraturen. Den talar om att äktenskapet består av tre delar:
1/ Att lämna den gamla kärnfamiljen och få en ny familj som får vara förstaprioriteten. Denna dela av äktenskapet illustreras ofta med att fadern, som representerar den familj hon lämnar, leder sin dotter fram till altaret. Sedan är det inte fadern utan den äkta mannen, som representerar den nya familjen, som leder ut sin nya hustru.
Det kan skapa stora åproblem i äktenskapet om någon av parterna inte flyttar över sin lojalitet till den nya familjen, utan fortsätter att vara styrd av föräldrarna.
2/ Hålla sig till innebär att stå fast vid trohetslöftet som ges. Det ska gälla "tills döden skiljer" de äkta makarna från varandra.
3/ Bli ett kött handlar om den fysiska föreningen mellan de nya makarna.

Vers 13-15 Jesus och barnen
Jesus fortsätter att tala om barnens särställning (Se förra kapitlet).
Till efteranke:
Vad är det med barn som gör den speciellt lämpade för himmelsriket?

Vers 14-30 "Vad är det som fattas?"
Här möter Jesus den rike mannen som ville få evigt liv, men som inte var beredd att släppa den enda som fattades för att det skulle kunna ske. Den unge mannen frågade Jesus vad det var som fattas. Jesus svarade att det var mannes rikedom som hindrade honom att följa Jesus.
Till eftertanke: Kan vi också ha saker som hindrar oss att följa Jesus helt och fullt? vilka är hindren och vad ska vi göra med dem?

fredag

Ord för dagen den 26 januari - Psalm 11 och 12


"NÄR GRUNDVALARNA RIVS UPP..."

Bibelläsning - Psalm 11
"När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?" (Ps 11:3 FB)

Psalmförfattaren frågar uppgivet vad man kan göra då grundvalarna rivs upp.

Vi lever verkligen i en tid då grundvalarna rivs upp på alla plan. Det som var självklart för några år gäller inte längre. Etiska värderingar som varit vägledande i hundratals år betraktas idag av många som helt förkastliga.

Vad kan man göra då etiska värderingar raseras? Vad kan man göra då trosbekännelser och trossatser som varit vägledande kastas på sophögen?

I tider som dessa är det viktigt att det finns människor som vågar stå upp för det som är sant, även om det kostar förlöjligande och förföljelse.

I tider som dessa behövs det människor som inte kastas hit eller dit i varje vindkast i läran eller opinionen. Det behövs människor som är grundade i Guds ord och vad som är Herrens vilja.

"JAG VILL NU GRIPA IN"
Bibelläsning - Psalm 12
"Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar, vill jag nu gripa in", säger HERREN, "jag skall ge frälsning åt den som längtar därefter." (Ps 12:6 FB)

Gud älskar alla människor. Men de finns några som på ett speciellt sätt rör vid Guds hjärta. Det är de som lider och har det svårt. Jesus betecknar dessa människor som speciellt "saliga" i saligprisningarna i Matteusevangeliet.

Då Israels barn var slavar i Egypten sa Herren att han hade sett deras lidande och hört deras rop till Honom och att Han därför griper in (2 Mos 3:7).

Våra behov och vår längtan för oss alltid närmare Herren. I tider då allt går bra finns en risk att vi glömmer bort Gud och Hans närvaro.

Gud vill att vi ska komma till Honom med våra behov. Gud vill att vi ska komma till Honom i förväntan att Han ska gripa in. Gud vill att vi ska komma till Honom med vår längtan.

En bön som utgår från vår längtan når mycket längre än en bön som bara bes formellt.
"Jag skall ge frälsning åt den som längtar därefter."
-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Min längtan är Guds möjlighet i mitt liv.

torsdag

Ord för dagen den 25 januari - Psalm 10

HERRENS ÖRA

Bibelläsning: Psalm 10
"Du, Herre, hör de förtrycktas längtan, du ger deras hjärtan mod, du vänder ditt öra till dem" (Ps 10 17 FB)

Psalm 10 beskriver människor som lever utan att bry sig om Gud: "...i alla hans tankar finns ej plats för Gud" (vers 4).

Men det beksrivs även människor i djup nöd som kommer med sina behov till Herren. Om dem står det: "du vänder ditt öra till dem" (vers 17)

Gud hör alla böner. Till och med böner som bara beds som ett formellt uppläsande av ord.

Men de böner som verkligen tränger igenom är de böner som beds i nöd, i desperat behov av Guds ingripande.

Jag har tre söner. Jag älskar alla tre lika mycket. Men om en av dem skulle skada sig eller drabbas av svårigheter så finns hela min uppmärksamhet hos den sonen.

Till den människa som ber utifrån nöd, behov eller stark önskan, till den människan har Herren på ett speciellt sätt vänt sitt öra.


-->  Mannakorn att tugga på under dagen:  Herren hör när jag ber 

***************************
Översikt/kommentar

Vers 1-11 "Varför!"
Psalmen börjar med klagan och frågor till Gud.
Varför ser det ut att gå så bra för de ogudaktiga? Hur länge ska de få hålla på?
Människor lever som om Gud inte finns (vers 4), och om han finns lägger han inte märke till det onda de gör (vers 11).

Vers 12-18 Från förtvivlan till förtröstan
Mitt i psalmen vänder sinnesstämningen. Den går från förtvivlan till förtröstan. Den byter fokus, från allt negativt runt omkring mig till Gud, vem han är och vad han kan göra.
Gud hör de förtryckas längtan och han ger nytt mod. Gud är den faderlöses hjälpare, han hjälper den som är utan beskydd.

Till eftertanke
Kan du känna igen dig i psalmen? Var finns du, i den första delen eller i den andra? Om du är i den första delen, hur kan du röra dig mot den andra delen?

onsdag

Ord för dagen den 24 januari - Matteus 18

ATT BLI BARN PÅ NYTT

Bibelläsning: Matteusevangeliet 18
"I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: "Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket." (Matt 18:1-3 FB)

Vad är det som är så speciellt med att vara barn? Barn kan vara osams, elaka, avundsjuka och skräniga. Varför ställer Jesus fram barnet som förebild för hur vi måste vara för att komma till himmelriket?

Kan det vara det lilla barnets fullständiga beroende av föräldrarna?
Kan det vara det lilla barnets tillit till att föräldrarna i alla lägen ska sörja för barnets behov?

I alla fall är det egenskaper som Jesus önskar se hos oss.
-ett fullständigt beroende av Gud i våra liv. "Utan mig kan ni inget göra"
-en tillit till att Gud ska ta hand om oss i alla livets situationer. "Gör er inte bekymmer"
-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Gudstillit
*******************************
Översikt/kommentar 

Vers 18-10 Barn och förförelser 
Jesus talar om barn som förebilder och varnar för kommande förförelser. Låt ingenting hindra dig från att sträva efter att leva ett heligt liv.  
   Till eftertanke: Hur kan dagens förförelser ut? Vad frestar oss att hansla fel?


Vers 12-14 Du är oersättlig
Om ett av hundra får går vilse ger sig herden iväg för att söka det som gått bort. Det räcker inte med att trösta sig med de nittionio fåren, eller att gå köpa ett nytt får. Varje får är värdefullt i Guds ögon. Varje får är oersättligt. Vi är de fåren!

Vers 15-20 Löften om bönhörelse
Jesus välsignar då hans älskade barn kommer samman i endräkt. Om två kommer överens om att be om något, så skall de får det de ber om, och där två eller tre är samlade i Jesu namn är han mitt ibland dem.

Vers 21-35 Obegränsad förlåtelse
Frågan som ställs till Jesus är hur många gånger man ska förlåta en annan person. Är det nog med sju gånger?
   Jesus svar är att förlåtelsen har ingen ände. Sju gånger är inte nog, det handlar mer om sjuttio gånger sju.
   På samma sätt som i bergspredikan säger Jesus här att vi bara kan ta emot förlåtelse från Gud om vi i vår tur förlåter andra människor. Vill vi leva i Guds obegränsade förlåtelse måste vi också förlåta andra gränslöst. "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser" (Matt 6:14-15)

tisdag

Ord för dagen den 23 januari - Matteus 17


VARÖR KUNDE INTE VI?

Bibelläsning: Matteusevangeliet 17
"Varför kunde inte vi driva ut honom?" Han svarade:"Därför att ni har så lite tro" (Matt 17:19-20)

Då Jesus hade varit uppe på förklaringsberget och varit tillsammans med sin himmelske fader kommer han in i en situation där lärjungarna misslyckats hjälpa en man i nöd. Jesus löser situationen och lärjungarna frågar "varför kunde inte vi?"

Berättelsen kan ge två svar på den frågan:

1/ Jesus kommer in i situationen efter en tid i bön och avskildhet med Fadern. Tid med Gud är en viktig investering för att lyckas i det andliga livet och i den andliga tjänsten.

2/ Jesu svar på lärjungarnas fråga: "därför att ni har så lite tro".

De två svaren hänger ihop. Tid i tillbedjan inför Gud, där Gud får tala in i våra liv, skapar tro hos oss. Sedan får vi förvalta den tro vi fått till vara med och förlösa människor.

Mannakorn att tugga på under dagen: Tid i enrum med Gud

****************************
Översikt/kommentar

Vers 1-13   I enrum med Gud
Jesus tog dem avsides "för att vara ensam med dem" (vers 1). Hör vi då Jesus vill kalla oss in i enrum med honom, då han säger: "Gå in i den kammare och stäng din dörr och be till din Fader"? (Matt 6:6).

Vers 14-21   Varför kunde inte vi?
Jesus tillrättavisar lärjungarna. Han hade förväntat att de skulle ha kunnat hjälpa mannen med en sjuk son. Lärjungarna hade tillgång till mer än vad de trodde.

Vers 22-24   Jesus talar om sin död och uppståndelse
Här förutsäger Jesus inte bara sitt lidande och död, utan även sin uppståndelse och hur lång tid efter korsfästelsen det skulle ske.  Det står att lärjungarna blev bedrövade då Jesus talar med dem om detta. Kan du förstå varför de blev bedrövade?

Vers 24-27   Pengar i fiskens gap
Här gör Jesus ännu ett underverk. Har du upplevt något liknade då du till exempel letar efter något och du plötsligt bara "vet" var du kan hitta det? Varför tror du Jesus gjorde något så märkvärdigt?

måndag

Ord för dagen den 22 januari - Matteus 16

VEM ÄR JESUS FÖR MIG

Bibelläsning: Matteusevangeliet 16
"De svarade: "Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna." Han sade till dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son." (Matt 16:14-16 FB)

Vem är Jesus? Den frågan ställs i dagens bibelverser. Det fanns många svar redan då, och ännu fler kanske det finns idag. Många är villiga att acceptera Jesus som en god man, ett föredöme eller en profet. Men han påstår själv att han är Guds son. Om han inte är det som han påstår sig vara, är han varken en god man eller ett föredöme.

Försök att formulera ditt svar på följande två frågor:
-Vem är Jesus för mig?
-Vem vill Jesus vara för mig?


--> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus är Herre över mitt liv

******************************
Översikt/kommentar

Vers 1-4 Tidens tecken
De skriftlärda ber att Jesus ska visa dem ett tecken. Jesus går till rätta med dem för att de inte kan tyda tidens tecken. Jesus förväntade sig att de skulle kunna tyda tidens tecken. Kan vi det idag?

Vers 5-12 Glömt att ta med sig bröd
Lärjungarna hade varit med om två stora mirakel. Först var det fem bröd och två fiskar som räckte att mätta femtusen män förutom kvinnor och barn. Det blev till och med tolv korgar med mat över (Matt 14).
   Sedan var det sju bröd och några fiskar som räckte att mätta fyra tusen männ förutom kvinnor och barn. Det blev till och med sju korgar fulla med överblivna stycken (Matt 15).
   Nu sitter lärjungarna i båten på väg hem från mötet och klagar på att de inte har något att äta. Nu blir Jesus besviken på sina lärjungar och utropar "Förstår ni ingenting?" (vers 9). Skulle inte Jesus, som kunde mätta tusentals människor med nänstan ingen mat alls, kunna sörja för tolv hungriga lärjungar i en båt?

Vers 13-20 Vem säger ni att jag är?
Jesus frågar lärjungarna om vem folk tror han är. Efter en del svar frågar Jesus lärjungarna: "Vem säger ni att jag är?"
Petrus svarade då "Du är Messias, den levande Gudens Son."  Petrus svar var ingenting han hade tänkt ut själv. det var något som Gud i den stunden uppenbarade för honom. Jesus säger ju själv om Petrus svar: "Kött och blod har inte uppenbarat det för dig, utan min Fader som är i himlen."
Det är på den grunden Gud bygger sin församling på jorden. Inte på en människa, utan på en gudomlig uppenbarelse om vem Jesus är.
Till eftertanke:
Vad menar Jesus då han säger: "Jag skall ge dig himmelrikets nycklar...."

söndag

Ord för dagen den 21 januari - Matteus 15

"DIN TRO ÄR STOR. DET SKALL BLI SOM DU VILL!

Bibelläsning: Matteus 15: 
"Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill." Och från det ögonblicket var hennes dotter botad." (Matt 15:28 FB)

Ännu en gång i Matteusevangeliet betonar Jesus betydelsen av vår tro. Först är Jesus motvillig till att kommunicera med kvinnan, men kvinnans trosvisshet och enträgenhet får Jesus att agera och säga: "Det får bli som du vill".

Det ser ut som om vår tro är med och förlöser det som finns hos Gud.

-Herre, ge mig en större tro. En tro som får vara med och förlösa det som finns hos dig.


-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Din tro är stor. Det ska bli som du vill (vers 28). Kan Jesus säga samma sak till mig som till den kananeiska kvinnan?

****************************
Översikt/kommentar

Vers 1-20 Guds bud eller människors regler?
Det finns mycket som är bra med traditioner. Men vi kan ha så lätt att styras av vårt sätt att göra saker på, vad vi anser vara rätt, våra traditioner, att vi sätter det högre än vad Gud säger.
   Fariséerna tog illa vid sig (vers 12). Målet är inte att människor ska ta illa vid sig, men kan det vara så att vi ibland är så rädda att folk ska ta illa vid sig att vi undanhåller sanningen?

Vers 21-28 "Din tro är stark"
Här ser vi det igen. Det är ett tema som går igen. Vår tro har en stor betydelse för att Guds kraft ska bryta igenom. Här är de exempel ifrån Matteus evangelium som vi mött hittills:
- "Gå, som du tror skall det ske dig" (Matt 8:13)
- "Din tro har frälst dig" (Matt 9,22)
- "Som ni tror skall det ske med er" (Matt 9:29)
- "Och han gjorde inga kraftgärningar där. eftersom de inte trodde" (Matt 13:58)
- "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill" (Matt 15:28)

Vers 29-31 Jesus botar sjuka

Vers 32-39 Mat åt fyra tusen
Här händer det igen. Mötet är långt och människor börjar bli hungriga. I kapitel 14 var det fem tusen män, förutom kvinnor och barn. Här är det fyra tusen män, förutom kvinnor och barn.
Det ser ut som om lärjungarna inte hade lärt någonting från det första mötet. Lärjungarna ser bara till det som syns och kan räknas. De ber Jesus skicka iväg folket så de kan skaffa sig mat själva. Lärjungarna ser ingen annan lösning, trots det stora under de fick uppleva i förra mötet. De säger "Varifrån skall vi få så mycket bröd här i ödemarken?"
   Jesus frågar hur mycket mat lärjungarna hade och ber dem ge maten till honom. Jesus välsignar maten och då alla hade ätit sig mätta stod det sju fulla korgar fulla med mat som ingen orkade äta. De sju korgarna står som ett vittnesbörd om vem Jesus är: Överflödets Gud!
   Igen sker undret i lärjungarnas händer. Jesus tar de sju bröden och fiskarna, ber bordsbönen och ger dem (=sju bröd och några fiskar) tillbaka till lärjungarna, och lärjungarna gav åt folket (vers 36).

Till eftertanke:
Då vi läser dagens bibelläsning gör vi det för lätt för oss själva om vi pekar finger åt fariseerna som bröt mot Guds lag för att upprätthålla sina traditioner. Men hur är det med dig och mig, våra kyrkor och Kyrkan i stort? Har vi traditioner, läror eller doktriner i kyrkan som är människoverk och som kan bli ett hinder i vår relation till Gud?

lördag

Ord för dagen den 20 januari - Matteus 14

"GE DEM NÅGOT ATT ÄTA"

Bibelläsning: Matteusevangeliet 14
Jesus svarade: "De behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta, ni själva." (Matt 14:16 Bibel 2000)

Det hade varit ett långt möte. Lärjungarna påpekar för Jesus att människorna var hungriga och att Jesus borde göra något åt det.

Då säger Jesus att det kan lärjungarna göra själva. Lärjungarna svarar att dom har inget att ge och Jesus svarar att de ska ge det de har till honom. Lärjungarna ger det till Jesus och han ber bordsbönen och sedan räcker han tillbaka två fiskar och fem bröd till lärjungarna.

I lärjungarnas händer sker undret! Maten tar helt enkelt inte slut. Det blev till och med tolv korgar mat över.

Vi kan kanske många gånger uppleva att vi inte har något att bidra med. Vår kunskap, vår förmåga och våra resurser är alltför små. Då får vi överlåta oss själva och det vi har till Jesus. Och då Han får välsigna det vi ger till honom, kan det bli överflödande rikt.


-->  Mannakorn att tugga på under dagen: "Lämna dem till mig" (vers 18 Bibel 2000). Det sa Jesus till lärjungarna då de såg på sina otillräckliga resurser och bristande möjligheter att klara av situationen.

*****************************
Översikt/kommentar

Vers 1-11 Johannes döparen dör
Vers 13-21 Mat till femtusen
Vers 22-33 Jesus och Petrus går på vattnet

Jesus undervisar, ber och gör underverk
I kapitel 14 ser vi de ingredienser som är kännetecknande för Jesu liv. Han förkunnade Guds rike och gjorde gudsrikets övernaturliga gärningar.

Undervisar
Jesus undervisar för fem tusen män, förutom kvinnor och barn

Ber
Vid flera tillfällen i kapitlet står det att Jesus bad:
Efter beskedet om Johannes Döparens död, vers 13
Jesus ber och välsignar maten vers 19
Efter matundret, vers 23

Gör underverk
Mättar femtusen, förutom kvinnor och barn
Stillar stormen
Jesus botar alla dem som var sjuka, vers 14
Jesus botar alla sjuka, vers

fredag

Ord för dagen den 19 januari - Psalm 8 och 9

JESUS HERRE ÖVER ALLT
Daglig bibelläsning - Psalm 8
”En liten tid lät du honom (människosonen) vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter” (Ps 8:6-7 FB)

I psalm 8 möter vi en tydlig profetia om Jesus. Den citeras och förklaras vidare i Nya Testamentet (Hebr 2:6-9 och 1 Kor 15:27).

Förutsägelsen benämner Jesus som Människosonen och att han för en kort tid kommer att vara ringare än Gud, men att Gud har satt honom som Herre över allt.

Psalmförfattaren förundras över att Gud som har skapat hela världsalltet ändå tänker på varje liten människa. (Vers 4-5)

Man kan på samma sätt förundras över hur Gud inspirerar David till att profetera om hur Jesus blir människa niohundra år innan det sker. Det finns en röd tråd genom hela Bibeln.

Då man ser allt detta är det inte svårt att instämma i psalmens sista vers som är en lovprisning till Gud: ”Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden!” vers 10

Jesus är Herre över allt! Allt innefattar också alla de saker som vi ibland bekymrar oss över.


-->  Mannakorn att tugga på under dagen:  
Tacka Gud för hans skapelse och omsorg (vers 2+4)

**********************
HERREN ÄR EN BORG
Daglig bibelläsning - Psalm 9
"HERREN är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. De som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, HERRE." (Psalm 9:10-11 FB)

En borg representerar beskydd med murar och vallgravar som skyddar mig från det onda som annars vill nå mig. Herren är en borg säger psalm 9. Då jag är i Herren är jag skyddad, men då jag går ur hans närhet och vilja är jag utan skydd.

Jag får vara i Herren, men Herren vill också vara i mig. På en borg eller ett slott markeras det ofta med en hissad flagga om kungen är hemma. Då vi har tagit emot Jesus får vi hissa flaggan i vårt hjärtas borg som påminner oss om att kungen är hemma. Och då jag är medveten om hans närvaro i mitt liv växer också min tillit och förtröstan.

För många år sedan brukade vi sjunga en kör om detta:
"Uppå mitt hjärtas borg står glädfen nu topp,ty konungen hemma nu är."


-->  Mannakorn att tugga på under dagen:  
Lita på Gud och vittna om hans under (vers 11 + 2)


*************************

torsdag

Ord för dagen den 18 januari - Psalm 7

VAKA ÖVER DINA TANKAR

Dagens bibelläsning - Psalm 7
"Se, han avlar ondska, han går havande med olycka, han föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup, men han faller själv i den grav han gräver." (Psalm 7:15-16 FB)

Havandeskap leder till att man föder fram det man har inom sig. Psalm 7 poängterar att det vi avlar blir vi havande med och det vi går havande med föder vi också fram.

Fyller vi vårt inre med negativa, destruktiva, tankar, så kommer det också att färga av sig på vårt liv.

I Jakobs brev kan vi läsa: "När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död." (Jak 1:15 FB)

All synd börjar i våra tankar. Om vi ger de negativa tankarna utrymme och ger dem näring blir vi havande med olyckan och förr eller senare föder den fram synd.

Det är viktigt att vi vakar över våra tankar. För de tankar vi ger utrymme kommer att forma våra liv.


--> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Gud att vaka över mina tankar och ord idag. Mina tankar påverkar hur mitt liv kommer att bli och mina ord är med att forma andra människor.

onsdag

Ord för dagen den 17 januari - Matteus 13

MEN EN DEL FÖLL I GOD JORD

Bibelläsning: Matteusevangeliet 13
"Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt." (Matt 13:8 FB)

Liknelsen handlar om att så ut Guds ord. Människorna liknas vid åkrar med olika beredskap att ta emot budskapet.

Så är det också med vårt vittnesbörd om Jesus. Människor har olika beredskap att ta emot budskapet om Jesus. Några är inte speciellt mottagliga.

Några kristna har kanske slutat berätta eftersom de upplevt att människor inte velat höra. Men kom ihåg: "en del föll i god jord." Det kan gå flera år och så kommer någon och säger: "Kommer du ihåg vad du sa till mig för tio år sedan. De orden förvandlade mitt liv". Ibland kanske vi aldrig ens får veta vilken effekt våra ord har haft.

-Låt aldrig ditt vittnesbörd tystna
-Be Gud om de rätta tillfällena

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: "Hör, du som har öron" (vers 9).
Kapitlet talar mycket om vår mottaglighet eller icke mottaglighet för vad Gud säger. Ett liknande uttryck finner vi sju gånger i budskapen till församlingarna i Uppenbarelseboken 2-3: "Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!"

********************************
Översikt/kommentar

Kapitlet kallas ofta för "Liknelsetalet" för att det i stort sett handlar om Jesu liknelser. I kapitlet finner vi följande liknelser:
- Liknelsen om sådden
- Liknelsen om ogräset
- Liknelsen om senapskornet
- Liknelsen om surdegen
- Liknelsen om skatten
- Liknelsen om den dyrbara pärlan
- Liknelsen om nätet i sjön

Varför berättar Jesus liknelser?
- Jesus svarar själv på den frågan som ställs av lärjungarna (vers 11-13)

Den dubbla utgången
Centralt i Jesu undervisning är att våra liv på jorden kommer att påverka vår evighet. Det handlar om evigt liv eller förtappelse. Tydligast framgår det då Jesus förklarar varför han måste ge sitt liv (Joh 3:16). Det handlar om att gå under eller få evigt liv.
I Liknelsetalet (kap 13) kommer Jesus tillbaka till detta tema tre gånger: (Matt 13:30+42+49)

Underverk och vår tro

Då Jesus kommer till sin hemstad gjorde han inga underverk (vers 58). Orsaken till det säger Jesus är att folket inte ville tro. I parallelstället i Lukas står det till och med att Jesus inte kunde göra några underverk på grund av folkets bristande tro (Luk 5:6).
På samma sätt som flera gånger tidgare i Matteusevangeliet ser vi ett förhållande mellan vår tro och Guds kraft utgjuten.

- Genom att berätta liknelser uppfylls ytterligare profetior i Jesu liv (vers 14-15 och vers 34-35)
- Liknelser är ett pedagogiskt förnämligt sätt att förkunna. En liknelse är dels lätt att komma ihåg, dels förmedlar den budskapet på ett spännande sätt som får den som lyssnar att tänka vidare.

tisdag

Ord för dagen den 16 januari - Matteus 12

GUDS RIKE ÄR HÄR

Bibelläsning: Matteusevangeliet 12
"Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er" (Matt 12:28 FB)

Folket på Jesu tid väntade på att Guds rike skulle komma. Också människor idag väntar på Guds rike, himmelriket. Och med all rätt. I det kommande himmelriket sker Guds vilja helt och fullt. Inga tårar, inga sjukdomar, inget lidande.

Men Gud vill att vi ska smaka den kommande tidsålderns krafter redan här och nu (Hebr 6:4). Varje gång en människa får uppleva helande eller befrielse är det bara en försmak av vad en gång ska komma.

Vår uppgift som kristna är att låta gudsriket få bryta igenom här i vår värld. Så att Guds rike får komma och Guds vilja får ske här på jorden såsom i himmelen (Matt 6:10).

Varje gång det sker får vi säga som Jesus: "...då har Guds rike kommit till er".

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Herre hjälp mig idag att låta ditt rike bryta igenom i mitt liv.
___________________

Översikt/kommentar


Vers 1-14 Sabbatsdagen
Jesus har två kontroverser med de lagkunniga om sabbatsbudet. Den ena handlar om att lärjungarna rycker av ax och äter och det andra om att Jesus botar en man på sabbaten.
De laglärda var fast i sin bokstavliga lydnad för sabbatsbudet. Jesus menar att sabbatsbudet inte får begränsa oss från att göra det som är gott.
Resultatet av kontroverserna om sabbatsbudet blev att fariséerna började överlägga om hur de skulle kunna röja Jesus ur vägen (vers 14)

Vers 15-21 Jesus botar sjuka och uppfyller ytterligare profetior från det Gamla Testamentet

Vers 22-30 Guds rike är här
Hittills hade Johannes Döparen, Jesus och lärjungarna undervisat att Guds rike är nära. Det var inte speciellt kontroversiellt, det var något alla väntade på och hoppades skull komma snart.
Men här säger Jesus att Guds rike är här. Då började alltfler att se på Jesus som en villolärare eftersom de inte kunde hålla med om att Guds rike redan hade kommit. De var ju fortfarande ockuperade och förtryckta, och det fanns fortfarande orättfärdighet och synd.
Detta bidrog säkert ännu mer till tankarna att röja Jesus ur vägen.

Vers 31-37 På frukten känner man trädet
Ett äppelträd kan inte bära fram apelsiner. En god människa tar fram det som är gott ur sitt förråd och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt förråd. (vers 33-35)

Vers 38-42 Tecken och under
De skriftlärda ville se Jesus göra ett under, men Jesus gjorde dem inte till viljes. Tecken och under var inte till för att imponera, de svarar alltid till ett behov. De skulle vara till nytta och inte leva sitt eget liv.
Det är på samma sätt som då vi, på samma sätt som lärjungarna, får fortsätta Jesu övernaturliga verksamhet genom de nådegåvor han ger oss. Andens gåvor får vi förmedla för att de ska bli "till nytta". (1 Kor 12:7)

Vers 43-45 Den orena andens återkomst

Vers 46-50 Jesu familj
Här definierar Jesus vem som hör till hans familj: "Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor" (vers 50)

___________________________

måndag

Ord för dagen den 15 januari - Matteus 11

GÅ OCH BERÄTTA

Bibelläsning: Matteusevangeliet 11
"Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap." (Matt 11:4-5 FB)

Johannes döparen, som satt i fängelse, sände sina lärjungar för att fråga om Jesus var den som skulle komma. Jesus svarade lärjungarna: "Gå och berätta"

Också idag är det många människor som inte vet vem Jesus är. Vi som har lärt känna Jesus har alla ett ansvar att "gå och berätta" vem Jesus är och vad han gör.

-->  Mannakorn att tugga på under dagen:
Herre, ge mig idag tillfälle att berätta för någon om vem du är och vad du gör.


**************************
 Översikt/Kommentar:

Är du den som skall komma? Vers 3
Då Johannes Döparen sitter i fängelse sänder han sina lärjungar till Jesus med frågan om Jesus verkligen var den de väntade på. Hur kommer det sig att Johannes plötsligt hade börjat tvivla på det? I början deklarerade han ju frimodigt att Jesus var Guds lamm som tar bort världens synd och att Jesus kom för att döpa med den Helige Ande och eld.
   Då Jesus träder fram uppfyller han väldigt tydligt många profetior från det Gamla Testamentet, vilket evangelisten Matteus ofta påpekar. Men många av profetiorna förblir ouppfyllda i Jesu verksamhet.
   I Gamla Testamentet finns det många profetior om att Jesus skulle komma till jorden, men de flesta av dem handlar inte om Jesu första tillkommelse, utan om Jesu återkomst till jorden. De profetiorna väntar vi fortfarnade på att de ska uppfyllas. Det var säkerligen detta som gjorde att Johannes ställde sig frågan om Jesus verkligen var den de väntat på.

"Berätta för Johannes" Vers 4
Jesu svar till Johannes var tydligt. Det kan inte vara någon tvekan om vem Jesus är. Då Guds rike kommer skall det både kunna höras och ses.
Höras: Ett glädjebud till fattiga. Vers 5
Synas: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör och döda står upp. Vers 5
   I bönen "Fader Vår" ber Jesus oss att be att Hans rike ska komma. Då människor både hör och ser Guds rike då är det mitt ibland oss.

Bered väg för Jesus. Vers 10
Jesus talar inte bara om vem han själv är, han talar också om vem Johannes Döparen är och vilket uppdrag han har. Johannes är den profeten som Gamla Testamentet talar om som skulle vara en budbärare som bereder vägen för Jesus.
   Vi behöver också idag människor som bereder vägen för Jesus in i människor hjärtan. Människor som gör det lätt att tro. Människor som undanröjer hindren för att människor ska tro. Människor som går och berättar om Guds rike i både ord och tecken.

Kom till mig. Vers 28
Jesus talar om den inre vilan, själens vila, som vi kan få ta emot då vi kommer till Jesus. Det handlar här inte om att vila från arbetet, det handlar om att vila i arbetet, i vardagen. Man kan ligga och vila hela dagar utan att få vila för den inre människan. Den inre fridan kan vi bara få hos Jesus.
__________________________
Phil Laytons studiefrågor

 Jesus talar om Johannes Döparen och nödvändigheten av ånger
 
1. Tror du att verserna 20-24 indikerar att vissa icke-troende kommer att finna Guds dom mer uthärdlig än andra?
2. Det sägs ibland att Nya Testamentets Gud är kärleksfull och fredlig, medan Gamla Testamentets Gud är vredens och bestraffningens Gud. Håller du med? Eller kan dessa två olika sidor rymmas hos Gud?
3. Finns det en tydlig skillnad mellan vad Jesus säger i verserna 20-24, jämfört med vad han säger i verserna 25-30, eller hänger dessa två ihop?

söndag

Ord för dagen den 14 januari - Matteus 10

ORD OCH GÄRNINGAR

Bibelläsning: Matteusevangeliet 10
"Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva." (Matt 10:5-8 FB)

Då Jesus sände ut sina tolv lärjungar befallde Han dem att presentera himmelriket både i ord och gärningar. Både predika och hela.

I Nya Testamentet presenteras nästan alltid Guds rike i ord som ackompagneras av Gudsrikets gärningar. Förkunnelsen av Guds rike går hand i hand med övernaturliga gärningar. Både i Evangelierna och i Apostlagärningarna. Både i Jesu liv och i den första församlingens.

Alltför ofta har församlingen förkunnat Guds rike enbart i ord.
-Herre hjälp mig att förvänta att se dina övernaturliga gärningar i mitt liv.

---> Mannakorn att tugga på under dagen:  Lyssna och agera
"... och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut" (vers 27)
"...det ni skall säga skall lägga i er mun" (vers 20)
Herren talar också till sina lärjungar idag.
****************************
Översikt/kommentar:

Vers 1-15 De tolv sänds ut

Lärjungarna fick makt att driva ut orena andra och att bota sjukdomar.
Lärjungarnas uppdrag var att presentera Guds rike genom ord och gärningar:
Genom ord: Förkunna himmelriket (vers 7)
Genom gärningar: "Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner" (vers 8)
Lärjungarna fick ta emot dessa gåvor som egentligen inte var till dem själva utan skulle ges vidare till andra: "Ge som gåva vad ni har fått som gåva" (vers 8)

Vers 16-25 Förföljelse
Jesus förutsäger att de som föjer honom kommer att möta motstånd och bli förföljda. De kommer att bli förrådda, misshandlade, ställas inför räta och bli hatade.
Men lärjungen kan inte förvänta att bli bättre behandlad än sin mästare (vers 24)

Vers 26-31 Var inte rädda
Men mitt i all förföljelse är lärjungen inte utlämnad till sig själv. Jesus är med och han kommer att viska i våra öron vad vi ska säga. Tre gånger i detta lilla avsnitt upprpas orden "Var inte rädda" (v.26,28,31)

Vers 32-42 Lärjungaskapets villkor
Om vi bekänner oss till Herren, kommer han att bekänna sig till oss.
Vår största prioritet är kärleken till Jesus. Den är inte värd att tillhöra Jesus som älskar far och mor eller son och dotter, mer än Jesus.
"Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig" (vers 38)
___________________________
Phil Laytons studiefrågor

I detta kapitel nämns de tolv lärjungarna och de blev senare utsända att evangelisera.
1. Vilka var de tolv lärjungarna...kan du deras namn?... visste du att evangelisterna Lukas och Markus inte fanns bland de tolv?
2. v 14 Om vi ska följa denna modell, betyder det att det finns tillfällen då vi ska vända oss till andra med evangeliet?
3. v 15. Bland dem som inte tar emot budskapet, kommer det att bli lättare för en del människor än för andra på domens dag?
4. v 32-33. Är detta en utmaning eller en tröst för dagens kristna?

lördag

Ord för dagen den 13 januari - Matteus 9

TRONS KRAFT

Bibelläsning: Matteusevangeliet 9
"Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig." (Matt 9:22 FB)
Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror skall det ske med er." (Matt 9:29 FB)

Också i detta kapitel (jämför kommentar till kapitel 8) talar Jesus om trons betydelse. Vår tro frigör kraften i Guds löften. Vi kanske skulle ha sagt att det var Jesus som frälste kvinnan, men Jesus säger till kvinnan att det var hennes tro som frälste henne.

Jesus dog på korset för att alla mäniskor skulle bli frälsta. Men alla människor blir inte frälsta. Bara de som tror på hans löfte och tar emot honom i sina liv blir frälsta. Det är Gud som ger löftet, men det förverkligas bara då det finns någon som tar emot löftet. Vår tro gör Guds  löfte verkligt i vårt liv.

Vår tro kan i många tillfällen utgöra skillnaden på om Guds kraft blir utlöst i en situatioen eller inte: "Som ni tror skall det ske med er".

-->  Mannakorn att tugga på under dagen:
"Min tro påverkar hur min dag, och mitt liv, kommer att bli"

*******************************
Översikt/kommentar

Betydelsen av vår egen tro
Också i detta kapitel talar Jesus om betydelsen av vår tro för att Guds under ska ske.
1. "När Jesus såg deras tro" (vers 2). Jesus såg något hos männen som kom med den lame mannen som fick honom att agera.
2. Jesus säger "Din tro har hjälpt dig" till kvinnan han möter. (vers 22)
3. "Tror ni att jag kan hjälpa er?" frågar Jesus två blinda män.(vers 28). Då männen svarar ja på frågan säger Jesus "Ni tror, och det skall ske." (vers 29).

Nytt vin i nya säckar (vers 17)
Vin förvarades i skinnsäckar, men man använde sig inte av engångsförpackningar på den tiden. Då vinet tagit slut buntade man ihop de tomma vinsäckerna och förvarade dem till nästa års vinskörd.
Då man tog fram de ioppackade vinsäckarna var de alldeles stela, och om man försökte fylla dem med nytt vin skulle de bara spricka sönder.
Jag har hört någon berätta att uttrycket "nya säcker" också kan betyda "förnyade vinsäckar". Då man tog fram de gamla säckarna för årets skörd måste de först förberedas, förnyas. Man la dem i ett vattenbad och smorde sedan in dem med olja. Då det var gjort kunde de gamla säckarna formas och ta emot det nya vinet utan att spricka.
Det är på samma sätt med oss som med vinsäckarna. Vi kan lätt fastna i en "form" i vår tradition eller vårt sätt att vara församling. Då vi fastnat i en form kan vi inte ta emot Guds förnyelse. Men då vi fastnat i en form är hoppet inte ut. Gud kan förnya oss om vi vill vara formbara i hans hand.

En stor skörd (vers 37-38)
Med skörden menas människor som ännu inte har tagit emot Jesus. Ibland kanske vi inte ser möjlighterna till skörd. Vi kanske är som lärjungarna som inte såg att fälten hade vitnat till skörd omkring dem. Jesus fick säga till dem "Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd" (Joh 4:35)
_______________________________
Phil Laytons studiefrågor
 

Mer helande. Vi läser också om de som ifrågasatte Jesus.

1. Varför anklagas Jesus för att häda? Vers 3
2. Vers 9. Tror du att denna man har skrivit detta Evangelium?
3. Jesus fortsätter med att uppväcka en död flicka, och att hela den blinde och stumme – kan du föreställa dig vilket intryck detta måste ha gjort på dem som hörde om det?
Tror du att dessa händelser gjorde det lättare för människorna att tro då lärjungarna senare berättade att Jesus själv hade uppstått från de döda?
Var allt detta som hände en förberedelse för att människor att ta emot budskapet om frälsning och uppståndelse?

fredag

Ord för dagen den 12 januari - Psalm 5 och 6


NÅD SOM EN SKÖLD

Kommentar till den dagliga Bibelläsning -Psalm 5
"Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige, du omger honom med nåd som med en sköld." (Ps 5:13 FB)

Psalm 5 är en morgonbön under förföljelse. Psalmisten ber och vi får också be orden:
"Lyssna till mina ord, HERRE! Ge akt på mina suckar!
Hör mig när jag ropar om hjälp, du min konung och min Gud, ty till dig ber jag.
HERRE, om morgonen hör du min röst, om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt."
(vers 2-4)

Psalmen avslutas med att konstatera att Gud omger den rättfärdige med nåd som med en sköld.

Den sköld som beskyddar oss är Guds nåd. Det är inte vår egen rättfärdighet eller förträfflighet som beskyddar oss. Det är precis tvärtom! Då vi litar på våra egna gärningar är vi helt oskyddade. Men den som söker sig till Herren blir omsluten av Hans rättfärdighet och nåden bildar en sköld runt denne.

Romarbrevet skriver om denna nya rättfärdighet:
"...en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem." (Rom 3: 22-24 FB)

Då du känner dig misslyckad och fördömd får du se dig själv friköpt och iklädd denna rättfärdighet. Låt nådens sköld skydda dig.


-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Nåd som en sköld
______________________________

"HERREN HAR HÖRT"
Bibelläsning - Psalm 6
"HERREN har hört mitt rop om nåd, HERREN har tagit emot min bön." (Ps 6:10 FB)

Psalm 6 är bön i djupaste nöd:
"Min själ är mycket förskräckt. HERRE, hur länge?" (vers 4)
"Jag är trött av mitt suckande, var natt blir min bädd genomvåt, jag dränker sängen med tårar." (vers 7)

David uttrycker i psalmen sin fruktan och sin kraftlöshet genom ändlösa nätter.

Det är lätt hänt att våra böner fastnar där. I mörkret och i hopplösheten. Vår bön kan ibland bli ett fortsatt ältande av våra problem, fast i bönens form. Och efter vår bön kan vi känna oss ännu mer nedtyngda än då vi började be. Vi kanske under bönen har umgåtts med våra problem i stället för att umgås med Herren.

Men Davids bön kommer igenom på andra sidan. Bönen slutar med förvissningen att Gud har hört bönen och att problemet nu ligger hos Honom.

Förhållandena hade kanske inte förändrats, men vetskapen att Gud hade hört bönen gav lindring i problemen. Det är bönens funktion. Att inte bara umgås med våra problem i bönens form utan att lyfta upp problemen inför Herren som hör, tar emot vår bön och bär våra problem.

" Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila." (Matt 11:28 FB)


-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Herren hör min bön
_______________________________

torsdag

Ord för dagen den 11 januari - Psalm 4

FÖRTRÖSTAN TROTS OMSTÄNDIGHETERNA

Bibelläsning -Psalm 4
"När jag är trängd ger du mig utrymme" (Ps 4:2 FB)
"Ni skall veta hur förunderligt HERREN tar sig an den fromme. HERREN hör när jag ropar till honom." (Ps 4:4 FB)

Psalm 4 uttrycker tröst och förtröstan även om omständighterna inte är de bästa.

-Då vi är trängda från alla håll, vill Herren ge oss utrymme.(v.2)
-I svåra tider visar det sig hur förunderligt Herren tar sig an oss (v.4)
-Vi får förtrösta på Herren under livets alla förhållanden (v.6)

Smaka på ordet förtröstan. Förtröstan innebär en fast punkt bortom mina känslor. En fast punkt bortom mina tankar och intellekt. En fast punkt bortom mina omständigheter.

Smaka på ordet för-tröstan. Att visa tillit före. Att förtrösta på Gud är att visa tillit innan vi sett honom gripa in.

Utifrån denna förtröstan avslutas psalmen med aftonbönen:
"I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet." (v.9)


-- >  Mannakorn att tugga på under dagen: "Förtrösta på Herren" (vers 6)

***************************
 Kommentar

Det pågår en kamp om psalmistens tankar.
-Å ena sidan upplever han sig skymfad av människor runt omkring som ljuger om honom. Hur ska man kuna försvara sig mot lögner?
-Å andra sidan finns en förtröstan på att Gud hör hans böner och öppnar en väg för honom

Då psalmisten tänker på dem som vill skada honom och göra honom illa uppmanar han sig själv att inte synda, att inte ge tillbaka. Han säger till sig själv "Var stilla" (vers 5). Istället för att bli upprörd vill han göra det som är rätt: "Förtrösta på Herren"(vers 6)

Vad ska vi fokusera på? Kampen om våra tankar pågår ständigt. Det vi fokuserar på blir det liv vi lever i våra tankar, och det vi tänker blir så småningom det vi är.
___________________________

onsdag

Ord för dagen den 10 januari - Matteus 8

"SOM DU TROR SKALL DET SKE DIG" 

Bibelläsning: Matteusevangeliet 8
"Till officeren sade Jesus: "Gå, som du tror skall det ske dig." Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk." (Matt 8:13 FB)

I det åttonde kapitlet i Matteusevangeliet omnämns flera tillfällen där Jesus botar människor från olika sjukdomar. Bland annat talas det om en officer med en stark tro på att Jesus kunde bota hans tjänare. Officerens starka tro förvånade till och med Jesus (v.10).

Det är då Jesus säger till officeren: "Gå, som du tror skall det ske dig!"  Många gånger i evangelierna påpekas det vilken stor roll vår egen tro spelar.

-Vår tro kan vara med att förlösa Guds under i våra liv.
-Vår otro kan vara ett hinder för att Guds under ska bryta igenom.


-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Min tro på Jesus kan vara med att förlösa Guds under

*****************************
Översikt över kapitlet

Vers 1-4
Jesus går ned från berget efter Berspredikan (kap 5-7) och folkskaror följer honom.
Jesus helar en man som lider av spetälska.

Vers 5-13
En officers tjänare botas

Vers 14-17
Många sjuka helas, däribland Petrus svärmor.
Jesus driver ut onda andar.

Vers 18-27
Att följa Jesus. Stormen stillas.

Vers 28-34
Jesus befriar två män som var besatta av onda andar.


Kommentar:
Kapitlet talar mycket om Jesus som helar och driver ut onda andar. Jesus antyder också vad som bidrog till helandet. Han säger till officeren "Du trodde, och det skall ske" (vers 13 Bibel 2000). Jesus säger att det som sker hänger ihop med mannens tro.
   Av andra bibelsammanhang kan vi förstå att det inte i första hand handlar om officerens tro på helande utan om hans tro på Jesus. Jesus säger i Joh 14:12 "Den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större"
  Den spetälske som kommer till Jesus demonstrerar samma tro på Jesus: "Herre, vill du, så kan du göra mig ren" (vers 3).
   Det viktigaste är inte hur mycket tro man har, utan på vad, eller rättare sagt, på vem man tror. Det är bättre att ha en liten tro på något som är trovärdigt, än att ha en stor tro på något man inte kan lita på.

_____________________________
Phil Laytons studiefrågor:

Berättelser om Jesu helande kraft, samt ett exempel på Hans makt över naturen.
1. På vilket sätt var den hedniska officerens tro större än de andras?
2. Detta kapitel talar om Jesu helande kraft, Hans makt över naturen, och till och med Hans makt över det övernaturliga. Har det funnits någon tidigare eller senare som har haft en sådan makt?
3. Om dessa mirakel aldrig hände på riktigt, tror du hans lärjungar hade fortsatt att vara lojala mot en bedragare?
4. Om någon idag skulle göra anspråk på att vara gudomlig, vilka slags bevis skulle du då förvänta dig att se? Skulle de skilja sig från de som Jesus gjorde?

tisdag

Ord för dagen den 9 januari - Matteus 7

DE TVÅ VÄGARNA

Bibelläsning: Matteusevangeliet 7
"Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den." (Matt 7:13-14 FB)

Rubriken över dessa versar lyder de två vägarna. Det finns bara två vägar. En bred väg som leder till fördärvet och en smal väg leder till livet.

Jag har mött många kristna som tänker undefär så här:
"Den breda vägen vill vi absolut inte gå. Den smala besvärliga vägen är till för pastorer, missionärer och speciellt andliga kristna. Mitt emellan finns det en väg för allmänt hyggligt kristenfolk med det bästa från båda sidor." Det finns kanske ingen som säger så, men säkert många som tänker så.

Gud tycker inte om kompromisser. Det finns ingen väg som leder halvvägs till livet, eller halvvägs till fördärvet. Vi måste välja.

Jag tror att Jesus längtar efter människor som helhjärtat bestämt sig att följa honom. Oavsett hur smal vägen än stundom kan kännas.

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: "Be så ska ni få" (vers 7)
**************************** 
Översikt/Kommentar

Vers 1-6 Döm inte
   Vi ska inte döma andra människor. Men det betyder inte att vi inte ska bedöma ord eller handlingar. Tvärtom, vi uppmanas i Bibeln att inte tro på allt vi möter. 
   Då det gäller profetiska budskap ska vi inte okritiskt tro det vi hör. Vi ska pröva/bedöma det vi hör (1 Kror 14:29).
   I breven till församlingarna i Uppenbarelseboken är en av de vanligaste negativa kommentarerna att man har öppnat för felaktiga läror i församlingen (Upp 2:14,15 och 20). En positiv kommentar till en av församlingarna är att man vägrat godta felaktiga läror. (Upp 2:6).
   I våra dagar finns det många tendenser till synkretism, att man för in läror från andra religioner i församlingarna. Vi är verkligen i stort behov av att pröva/bedöma vad människor säger även om vi inte dömer männikorna som säger det. Vi behöver gåvan att skilja mellan andar (1 Kor 12.10)

Vers 7-11 Löfte om bönhörelse
Vi uppmanas här att vara frimodiga och aktiva inför Gud då vi kommer till honom med våra behov och önskningar. Vi ska inte vara passiva utan vi ska be, söka och bulta på dörren till bönesvaret.

Vers 12 Den gyllene regeln

Vers 13 Två portar och två vägar
Det är allvar. De som inte går den smala vägen är på väg mot fördärvet. De flesta kanske utan att veta om det. Jesus är den enda vägen till Fadern. Vem ska berätta det för dem som inte vet? Och på vilket sätt kan man berätta det så att det blir mottaget?

Vers 15-23 Det handlar om att göra Guds vilja
Det räcker inte med att ha rätt lära. Att vara kristen är inte en åsikt. Det handlar om att göra Guds vilja. Himmelriket är till för dem som gör Guds vilja.

Vers 24-29 Den kloke mannen och dåren
Den kloke mannen och dåren hade hört lika mycket från Gud. Skillnaden låg inte i att den ena hörde bättre än den andra. Skillnaden låg i att den kloke mannen handlade efter det han hört och dåren nöjde sig att bara höra budskapet.

____________________________
Phil Laytons studiefrågor

Mer undervisning om att bedöma på rätt sätt och att få undervisningen att fungera i det praktiska livet.
 
1. Finns det en risk att vi dömer andra efter vad de gör, medan vi dömer oss själva efter våra motiv?
2. v 7-8. Talar dessa verser om frälsning, saker som ärar Gud, eller vad vi ber om?
3. v 13-14 Varför är vägen som leder till livet ´smal´ jämfört med vägen som leder till fördärvet? Vad tror du att dessa verser handlar om?
4. v 21-23. Vad menar dessa verser är det viktigaste; det yttre, gärningar, eller att känna Jesus?
5. v24-27 Om Jesus är klippan, vad kan då sanden, regnet och vinden representera?
___________________________

måndag

Ord för dagen den 8 januari - Matteus 6

RÄTT PRIORITERING

Bibelläsning: Matteusevangeliet 6
"Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen." (Matt 6:31-34)
Det handlar om prioriteringar.

Bli inte för upptagen med dina egna behov. Hur ska jag få det bättre? Hur ska jag få mat och kläder nog? Hur ska jag kunna förverkliga mig själv? Hur ska jag kunna relatera bättre till mina närmaste?

Jesus vill att jag ska börja i den andra änden. Om jag söker först Guds rike, så kommer allt annat att komma på plats i mitt liv.

-Vilka saker kan jag sluta bekymra mig för idag och i stället överlåta till Herren?
-Vad innebär det för mig om jag idag skall söka Guds rike först?
Mannakorn att tugga på under dagen: Sök först Guds rike 
*******************************
Kommentar:

Vers 1-16
Det handlar inte bara om vad vi gör, utan också varför vi gör det vi gör. Som kristna är det naturligt att dela med oss till andra, be till Gud och fasta. Men om vi gör det för att imponera på andra människor så har vi "redan fått ut vår lön" (vers 2+5+16). Vår lön är då människors uppskattning. Men var det därför vi egentligen bad?

I detta avsnitt finns bönen som vi brukar kalla FaderVår. Många böner som vi ber handlar mest om mig, mitt och mina. Men bönen FaderVår handlar mest om Gud själv och det som är hans: ditt namn, ditt rike, din vilja, din ära. Det är viktigt att vi lyfter vår bön från oss själva och möter Honom som vi ber till och frågar efter hans vilja och vad som är bra för hans rike.

Det finns en speciell välsignelse och ett speciellt löfte då vi går i bön till Gud. Då är det bara du och Honom som gäller. Det står till och med vad du ska göra med dörren då du ber. Det handlar om att gå i avskildhet i mötet med Gud. "Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Vers 6).

Jesus talar också om att den förlåtelse vi kan ta emot från Gud är begränsad. Det är inte Gud som begränsar den, men vi själva. "Om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta era överträdelser" (Vers 15)

Vers 19-24
Var är din skatt? Det avgör var ditt hjärta finns (vers 21).
Vi måste välja prioriteringarna i våra liv. Man kan inte både dyrka Gud och pengar. (vers 24)

Vers 25-34
Gör er inga bekymmer. Det betyder inte att vi inte kan möta bekymmer. Så länge vi bryr oss om andra människor blir vi bekymrade då vi ser att det går dåligt för dem vi älskar. Bekymmer kommer så länge vi älskar andra människor. Men här handlar det om att ta bekymren då de kommer "Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer." (vers 34). Här handlar det om att vi inte ska göra, producera, bekymmer. De kommer då de kommer.
Det som tär mest på människor är ofta inte det som möter dem, utan oron för vad som eventuellt kan hända i framtiden. Och mycket av det som vi oroar oss för kommer aldrig att hända. Då har vi "gjort" oss bekymmer helt i onödan.
Vill du få ut mycket av livet? Fokusera på det som hör Gud till, så kommer allt det andra på rätt plats i ditt liv. Sök hans rike, sök hans rättfärdighet "så skall ni få allt det andra också" (vers 33)
______________________________


Phil Laytons studiefrågor till kapitel 6

Jesus fortsätter att undervisa, bland annat om bön och hur vi ska prioritera i våra liv.
1. v 1-4. Då du ger till de behövande (antingen det är matpaket, kläder, pengar, tid m.m.), gör du det för att man ska tycka bra om dig eller gör du det av kärlek till Gud?
2. Vad innebär det att bedja? Vem har rätt att bedja? Ska bönen ha en bestämd längd? Måste den bes högt? Behöver den bes vid en bestämd tidpunkt?
3. Hur skulle du sammanfatta verserna 19-33 och tillämpa dem på ditt eget liv?
___________________________

söndag

Ord för dagen den 7 januari - Matteus 5

SALT OCH LJUS

Bibelläsning: Matteusevangeliet 5
"Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er." (Matt 5:11-12 FB)

Att bli hånad och misstänkliggjord är en del av efterföljelsen. Den som är kristen leds och inspireras av något som den icke-kristne inte kan uppfatta. Någon har sagt: "De som dansade uppfattades som tokiga av dem som inte hörde musiken."

De närmast följande verserna i Matteus talar om att kristna är jordens salt (v.13) och världens ljus (v.14). Det känns inte behagligt med salt i ett öppet sår. Ljuset är inte välkommet där man har något att dölja.

Då vi blir hånade och förtalade för Kristi skull får vi glädja oss och jubla, därför att vi får följa Jesus även in i detta.


-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser det ut i mitt tankeliv? - Jesus säger att synden börjar redan i vår tanke, innan vi ens har gjort något illa (vers 21-37).
******************************
Översikt

Här börjar det vi brukar kalla Bergspredikan (Kapitel 5-7)

Vers 1-12 Saligprisningarna. Vilka är de saliga? De fattiga i anden, de som sörjer, de ödmjuka, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de barmhärtiga, de renhjärtade, de som håller fred, de som förföljs för rättfärdighets skull. Alla dessa har ett behov eller något att sträcka sig mot. De som inte är saliga är de likgiltiga och de liknöjda.

Vers 13 Jordens salt. Saltet får inte förlora sin sälta.

Vers 14 Världens ljus. Ljuset får inte döljas.

Vers 17-20 Jesus och lagen. Inte minsta prick ska förgå. Jesus är inte bara bokstavstrogen, han är tll och med prick-trogen

Vers 21-37 Jesus skärper lagens krav. Redan tanken bakom handlingen är synd. Om din bror har något emot dig ska du söka försoning, även om du inte har något emot din bror.

Vers 38-48 Älska era fiender. Vänd andra kinden till. Gå den andra milen. Var fullkomliga, var som er Far i himlen.

______________________________
Phil Laytons studiefrågor till kapitel 5

Saligprisningarna och hur Jesus tolkar lagen
 
1. På vilket sätt är dagens Kristi efterföljare ´jordens salt´ eller ´världens ljus´? (v 13-16)
2. v 17-20. Blir lagen övergiven eller fullkomnad genom Kristus? Betyder det att vi inte längre behöver följa ´Tio Guds bud´, eller betyder det att vi ska förstå dem på det sätt Jesus tolkar dem?
3. Har du någonsin brutit mot något av de Tio budorden? (Du kan läsa dem i 2 Mos 20).
4. Om en domare finner någon skyldig tilll att bryta lagen, förväntar du dig då att det ska utdömas ett straff för lagöverträdaren?
5. Om Gud är en fullkomligt perfekt domare och vi har brutit lagen, vad skulle vara det rätta att göra för domaren?
6. När kristna talar om att ´bli frälst´... vad är de frälsta från? ...och hur?

lördag

Ord för dagen den 6 januari - Matteus 4

  FÖLJ MIG

Bibelläsning: Matteusevangeliet 4
"Han sade till dem: "Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare." Genast lämnade de näten och följde honom." (Matt 4:19-20 FB)

De första orden som Jesus sa till Petrus var "Följ mig". Tre år senare då Jesus skulle lämna lärjungarna var Jesu sista ord till Petrus: "Följ du mig" (Joh 21:22).

"Följ mig" var det första, det sista och allt däremellan.

Att följa Jesus är inte bara ett beslut man tar en gång i livet. Det är ett ständigt pågående beslut. Att varje dag välja att följa Jesus. Att i varje situation välja att följa Jesus.

Jesus går före och han vill leda mig i de stora besluten i livet såväl som i de små. Vad innebär det för mig att följa Jesus idag?

-Herre hjälp mig att ta emot din ledning och följa dig idag.

Mannakorn att tugga på under dagen: "Följ mig!" Vad skulle det innebära för mig idag?

*****************************
Innehåll:

Vers 1-11 Jesus frestas av djävulen

Vers 12-17 Jesus börjar förkunna

Vers 18-22 De första lärjunganra kallas

Vers 23-25 Jesus börjar hela människor
_____________________________

Kommentar:

Då Jesus frestas av djävulen är hans försvar och hans trygghet Guds ord. Som svar på djävulens försök att fresta Jesus säger han: "Det står skrivet" (vers 4 och 10).

Då djävulen sedan själv citerar Guds ord, svarar Jesus "Det står också skrivet" (vers 7). Här ser vi en viktig bibeltolkningsprinsip. Det går inte att bygga sin teologi på lösryckta bibelverser. De lösryckta verserna måste tolkas i samklang med Bibelns totala budskap, det står också skrivet. Sanningen finns i helheten av Guds ord "Summan av ditt ord är sanning" (Psalm 119:160).

I detta kapitel börjar Jesus sin offentliga verksamhet. Jesu tjänst består huvudsakligen av två saker: förkunnelse (vers 17) och underverk (vers 24). "Han...undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar" (vers 23). Lärjungarna fortsatte sedan efter pingstdagen  Jesu verksamhet. De förkunnade och tecken och under följde i deras väg. I Nya Testamentet presenteras evangeliet sällan i bara ord. Både hos Jesus och hos lärjungarna ackompanjerades orden av tecken och under.

________________________
Phil Laytons studiefrågor till kapiel 4

Jesus börjar förkunna, hela och kalla sina lärjungar


1. Tror du att författaren symboliskt beskriver en ´mörk´ period av tvivel och prövningar i Jesu liv, eller tror du han beskriver händelser som verkligen hände, som till exempel djävulens existens.
2. Om författaren inte beskriver händelser som verkigen hände, hur ska vi då kunna veta vad vi ska ta bokstavligt och vad vi inte ska ta bokstavligt? Kan man plocka och välja själv vad som är trovärdigt och vad som inte är trovärdigt?

3. Tror du att djävulen finns på riktigt? Tror du att änglarna existerar?

4. Var bodde Jesus då han började sin offentliga tjänst?
____________________