lördag

Ord för dagen den 31 mars - Lukas 20

ANPASSA SIG TILL MÄNNISKOR

Bibelläsning: Lukasevangeliet 20
"De frågade honom: "Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte anpassar dig efter människor utan verkligen förkunnar Guds väg" (Luk 20:21 FB)

Det finns en fara att kyrkan och enskilda kristna försöker anpassa det kristna budskapet så att det inte väcker anstöt. I stället för att förkunna Guds väg anpassar man sig till det som för tillfället är politiskt korrekt i samhället.

Men kyrkans och enskilda kristnas uppgift idag är fortfarande densamma: Att undervisa rätt och inte anpassa sig efter männikor utan verkligen förkunna Guds väg.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre, att fråga mer efter vad du förväntar dig av mig, än vad människor förväntar sig.


Översikt - Kommentar - Till eftertanke

Visdomens nådegåva
Bland de nådegåvor som det talas om i 1 Kor 12:7-11, finns också gåvan att tala visdomens ord. Det kan hända att den Helige Ande i ett speciellet ögonblick får lov att tala ett visdomens ord genom vår mun in i någon människas situation.
   Hos Jesus verkar dessa nådegåvor ständigt. I detta kapitel får vi fler exempel på visdomen nådegåva:

Först är det frågan om Jesu fullmakt (vers 1-8)

Översteprästerna, de skriftlärda och de äldste kommer till Jesus med en fråga. Jesus kommer då med en motfråga som gör dem helt svarslösa.
Till eftertanke:
- Hur kom det sig att de inte svarade på fråga, även om de hade ett svar?

Sedan kommer frågan om man ska betala skatt till kejsaren (vers 20-26)
Här får Jesus en fråga som man inte kan svara på utan att det skapar stora problem. Jesu svar gjorde dem svarslösa "De förundrade sig över hans svar och hade inget mer att säga"
Till eftertanke:
- Vad var det med Jesu svar som gjorde dem som frågade svarslösa?
- Vad kan Jesu svar innebära för vårt givande idag?

Sedan kommer frågan om vem som ska vara gift med vem i himmelen (vers 27-40)
Frågan som Jesus får här ställdes för att göra Jesus svarslös, men Jesus svarar på ett sätt som tar bort udden i frågan.
Till eftertanke:
- Varför ställde Saduceerna denna fråga till Jesus? (vers 27)
- Vilka tankar får du av Jesu svar då det gäller livet i himmelen?

Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna (vers 9-19)
Jesus berättar här en liknelse med en klar udd mot de skriftlärda och översteprästerna "De förstod att det var om dem han hade talat" (vers 19).
Till eftertanke:
- Vad var det för budskap i liknelsen som riktades mot de skriftlärda och översteprästerna?
- Vad kan denna liknelse ha för budskap för oss idag?

fredag

Ord för dagen 30 mars - Psalm 38 och 39


VÄNTAN... - Psalm 38

Dagens bibelläsning - Psalm 38
"Men jag väntar på dig, Herre, du skall svara, Herre, min Gud." (Ps 38:16 FB)

Ibland är det det enda vi kan göra. Att vänta på Herren. Vi har kanske gjort allt vi kunnat göra. Våra resurser kan kännas uttömda. Vi kanske bara får acceptera att saker är som de är just nu. Och vänta på Herren.

Någonstans därframme kommer Herren att öppna en dörr och ljuset kan få växa sig starkare. Men just nu får vi bara vänta på Herren.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vänta på Herren
____________________
LÅS FÖR MUNNEN - Psalm 39

Dagens bibelläsning - Psalm 39
"Jag vill ta mig i akt, så att jag inte syndar med min tunga. Jag vill sätta ett lås för min mun" (Ps 39:2 FB)

Det kan bli många ord under en dag. Inte alla ord är uppbyggliga. Inte alla ord är nödvändiga. Ord som är uttalade kan inte tas tillbaka in i munnen. De kan redan ha orsakat skada.

Gode Gud, hjälp oss att vara försiktiga med vad vi tillåter kommer ut ut vår mun.

"Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp" (Jak 3:2 FB)
"Med den (tungan) välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder" (Jak 3:9-10 FB) 
__________________

torsdag

Ord för dagen den 29 mars - Psalm 37

VAD BEGÄR DITT HJÄRTA?

Bibelläsning - Psalm 37
"Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär"
(Ps 37:4 FB)

Jesus frågar vid några tillfällen "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Om Jesus skulle ställa den frågan personligen till dig nu, vad skulle du svara? Vad är ditt hjärtas längtan? Vad är det du hoppas ska hända? Och vad är det du absolut inte vill ska hända?

Gud vill att vi ska komma till Honom och uttrycka vår längtan efter vad han ska göra i vårt liv? Ibland kan vi också genom den Helige Ande få en förvissning om att Gud kommer att besvara vår bön: "...han skall ge dig vad ditt hjärta begär"

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: "Var stilla inför Herren och vänta på honom" (vers 7)

onsdag

Ord för dagen den 28 mars - Lukas 19

FÖRVALTARSKAP

Bibelläsning: Lukasevangeliet 19 
"Den förste kom och sade: Herre, ditt pund har gett tio pund till. Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i det minsta skall du härska över tio städer." (Luk. 19:16-17 FB)

Jesus berättar här liknelsen om punden. Det handlar om hur vi förvaltar det som vi har fått att förvalta.

Det handlar om hur vi förvaltar våra förmågor. Vad gör vi med de förmågor vi fått? Investerar vi vårt kunnande och vår erfarenhet så att det kan bära frukt i Guds rike?

Det handlar om vår tid. Förvaltar vi vår tid så att det kan bära frukt i Guds rike?

Det handlar om våra materiella resurser. Allting vi har och äger är egentligen bara sådant som vi fått att förvalta en tid. Då vi inte finns längre tar någon annan över förvaltarskapet över det. Förvaltar vi våra pengar, hus, bil så att det bär frukt i Guds rike?

Ställ dessa frågor till dig själv inför Gud. Skriv ned de svar du upplever att du får. Handla sedan därefter.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ska jag på bästa sätt förvalta denna dag.

Översikt - Kommentar - Till eftertanke

Det handlar om förvaltarskap
Det avgörande är inte hur mycket vi har fått att förvalta, utan vad vi gör med det vi har fått. Det är lätt att se med avund på dem som har fått mer än jag, men jag är inte ansvarig för det. Jag ansvarar bara för hur jag förvaltar det jag fått.
Till eftertanke:
Vad menar Jesus då han säger: "Var och en som har skall få, men den som inget har, från honom skall tas också det han har." (vers26)

Bundna resurser
Det stod ett åsneföl i byn som Herren behövde. Men det var bundet. Någon måste gå och lösa ut de resurser Herren vill använda. (vers 30-31).
Till eftertanke:
Vilka bundna resurser kan jag vara med att frigöra för Guds rike? Tid? Pengar? Mina naturlia gåvor? Mig själv?
Hur kan jag uppmuntra andra att frigöra resurser de kan bidra med?

Om du hade förstått
Jesus gråter över människorna i Jerusalem (vers 42). De hade inte förstått de möjligheter som fanns färdiga för dem. De hade inte förstått den besökelsetid som de just levde i (vers 44).
Jesus säger samma sak till sina lärjungar då de gick över fälten och trodde att det var fyra månader kvar till skördetiden. Jesus måste be dem lyfta sin blick och se och förstå att det var nu som skörden var klar för bärgning (Joh 4:35).
Man talar ibland om momentum. Det betyder att det finns tillfällen där något är möjligt som kanske inte alls skulle fungera i en annan tid eller situation. Det kan finnas dörrar som kan vara öppna för oss under en viss period. Tillfällen som inte kommer igen om vi missar dem.
Till eftertanke:
Hur ska vi kunna vara uppmärksamma och beredda så att vi inte missar dessa gudagivna tillfällen?

Hänger du vid Jesu läppar?
Det finns ett ovanligt uttryck i kapitlets sista vers. "Ty allt folket hängde vid hans läppar och lyssnade ivrigt" (vers 48). Folket var ivriga att inte missa ett enda ord som utgick ur Jesu mun, så de "hängde vid hans läppar".
Till eftertanke:
Är du ivrig att ta emot det som kommer ifrån Guds läppar? Hur kan du tillämpa detta uttryck då du läser Guds ord?
Vad kommer ut ur sina läppar? Är det något som är värt att hänga vid?

tisdag

Ord för dagen den 27 mars - Lukas 18

ROPA DAG OCH NATT

Bibelläsning: Lukasevangeliet 18
"I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök."
Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?"
(Luk 18:2-8 FB)

Här talar Jesus om uthållig bön. Jag tror inte att det handlar om att vi ska prestera en viss längd eller uthållighet i vår bön för att Gud ska höra oss. Han lyssnar ju tåligt till sina utvalda. Det handlar nog mer om hur angelägna vi är. Hur viktigt det är för oss och hur ivriga vi är att gå till Gud med alla våra behov och önskningar.

Hur angelägna vi är avgör säkert i hög grad om vi verkligen ropar till Honom dag och natt. Hur ivriga vi är att be Gud om ett ingripande då kanske våra egna resurser är uttömda.

-Hörs min bön inför Guds tron dag och natt? Han lyssnar och väntar tåligt.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill göra min röst hörd inför Guds tron idag

Översikt - Kommentar - Till eftertanke

Uthållig bön - vers 1-8
Syftet med den uthålliga bönen är inte att förändra Guds vilja, utan att förlösa det Gud vill ska ske.
Det ser ut som om Gud har valt att begränsa sig till att verka genom sina älskade barn på jorden eller som svar på deras böner.
Gud vill att hans vilja ska ske på jorden. Men han ber oss, att vi ska be till honom, att hans vilja ska ske. Våra böner är med att förlösa Guds vilja på jorden. (Matt 6:10)
Gud ser att det behövs människor som inbärgar skörden för Guds rike på jorden. Då ber han oss, att vi ska be honom, att han ska sända de skördearbetare han vill se på jorden. (Matt 9:38)
Vår bön är med att förlösa det Gud vill ska ske på jorden.
Till eftertanke:
Fundera vidare på konsekvenserna av vår bön, och konsekvenserna av frånvaron av våra böner.

Farisé eller publikan? - vers 9-14
Jesus talar här om två slags människor. 
- Farisén som gör allt rätt. Han fastar, ger tionde och är stolt att han inte är som publikanen.
- Publikanen som gör det mesta fel i sina egna ögon och som skamset kommer inför Gud med sina misslyckanden.
Till eftertanke:
- Borde inte fariséen få lite beröm för att han fastar två gånger i veckan och ger tionde av allt han tjänar? Vad gör han för fel?
- Var befinner jag mig? Farsisé eller publikan?

Jesus och den rike mannen - vers 18-23
Här möter Jesus den rike mannen som ville få evigt liv, men som inte var beredd att släppa det enda som fattades för att det skulle kunna ske. Den unge mannen frågade Jesus vad det var som fattas. Jesus svarade att det var mannens rikedom som hindrade honom att följa Jesus.
Till eftertanke:
Kan vi också ha saker som hindrar oss att följa Jesus helt och fullt? Vilka är hindren och vad ska vi göra med dem?
Kamelen och nålsögat - vers 24-30
 Då Jesus använder bilden av en kamel och ett nålsöga utbrister lärjungarna "Vem kan då bli frälst?" (vers 26). Jesus svarar då att det är helt omöjligt för människor men allting är möjligt för Gud.
    Man hör ibland en utläggning om att det fanns en port i Jerusalem som hette "Nålsögat". För att kamelen skulle kunna komma in genom porten måste den lägga sig på knäna och ta av all packning. Då kunde den komma in genom porten.
   Men denna tolkning leder helt fel. För det första har det aldrig funnits en port i Jerusalem med det namnet. För det andra blir konsekvensen att det visserligen är svårt att komma in i Guds rike, men om vi verkligen anstränger oss och tar av all packning kan vi klara det. Jesus har en helt annan slutsats. Det är inte svårt att komma in i Guds rike - det är omöjligt för människor. Bara Gud kan åstadkomma det.
Lärjungarna förstår ingenting - vers 31-34
Jesus berättar för tredje gången  om sin kommande död och uppståndelse. "Men lärjungarna förstod ingenting av detta" (vers 34).
Till eftertanke:
Vi ser ofta att apostlarna framställs som oförstående, opålitliga och måna om sin egen position. Apostlarna som sedan blev ledare för kyrkan hade väl haft makt att skriva om texterna för att inte framstå i så dålig dager. Det är ju vad som ständigt sker i världshistorien. En ny ledare skriver om historien för att främja sina egna syften.
Kan man se den negativa beskrivningen av apostlarna som ett bevis på Nya Testamentets trovärdighet? Vad tänker du om den saken?

"Vad vill du att jag ska göra för dig?" - vers 35-43
Då Jesus möter den blinde mannen som sitter och tigger är det ju uppenbart för alla vad det är mannen behöver. Ändå frågar Jesus det alla vet svaret på: "Vad vill du att jag ska göra för dig."
Till eftertanke:
Varför tror du att Jesus frågar om det han borde veta?
Om Jesus ställer samma fråga till dig idag, vad skulle du svara?

Jesu samtal med den blinde mannen avslutas med att Jesus säger till honom "Du får din syn. Din tro har frälst dig." (vers 42)
Till eftertanke:
Varför säger Jesus att det var mannens tro som frälste honom? Var det inte Jesus som gjorde det?

måndag

Ord för dagen den 26 mars - Lukas 17

 VAR ÄR GUDS RIKE?

Bibelläsning: Lukasevangeliet 17 
"Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er." (Luk 17:20-21 FB)

Var är Guds rike och när kommer det, är två frågor som kommenteras i bibelverserna. Guds rike är mitt ibland er, svarar Jesus.

Guds rike är den plats där Jesus är Herre och Kung.

Guds rike är inne i er. Guds rike är mitt ibland er. Guds rike är mellan er. Jesus ber oss i bönen Fader vår att be "Låt ditt rike komma".

-Låt Guds rike manifesteras ibland oss i våra kårer och församlingar.
-Låt Guds rike manifesteras mellan oss i våra relationer.
-Låt Guds rike manifesteras i mig.

Varför blir så få människor frälsta i västvärlden idag? Är det för att Guds rike inte får bli synligt i våra församlingar eller i mitt liv?

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Låt ditt rike komma, låt din vilja ske - i mitt liv.


Översikt - Kommentar - Till eftertanke

Ge oss mer tro
Då apostlarna ber Jesus om mer tro, svarar Jesus att den allra minsta tro räcker för att göra stora mirakler (vers 5-6).
Till eftertanke:
Betyder det att det inte beror på mängden tro, utan mer på att vi använder den tro vi har? Eller vad tänker du?

Din tro har frälst dig!
 Jesus frågar om det inte var tio som blev rena. Jesus säger till mannen "Din tro har frälst dig!" (vers 19).
Först kan vi konstatera att Jesus säger att det var mannens tro som åstadkom resultatet. Vi kanske skule säga att det var Jesus som gjorde det, men Jesus säger att det var mannens tro. Det sägs ingenting här om mannens tro var stor eller liten, utan bara att han använde den tro han hade för att ge Jesus äran.
Jesu ord "Din tro har frälst dig" översätts på många olika sätt i olika bibelöversättningar. I Bibel 2000 står det "Din tro har hälpt dig". Hjälpt dig till vad, kan man kanske fråga. Alla tio blev ju rena. I den engelska översättningen, King James, översätts det med "Din tro har gjort dig hel"
Till eftertanke:
Kan det vara så att alla tio blev rena från spetälskan men levde vidare med spåren av spetälskan, med sina förvridna lemmar. Men att den som återvände blev helt återställd och såg ut som om han aldrig hade haft spetälska? Eller vad tror du hände med den som återvände, som inte hände med de nio andra?

Guds rike kommer!
Guds rike kommer på olika sätt. Dels kommer Guds rike där Guds vilja får ske här och nu. Men vi väntar ännu på att Guds rike ska bryta igenom fullständigt vid tidens slut. Vi lever i ett tillstånd av redan nu - men inte ännu. Vi kan redan här få smaka den tillkommande världens krafter (Hebr 6:4), men ännu är det inte Guds vilja som dominerar det som sker på jorden.
Jesu återkomst beskrivs i Nya Testamentet på två olika oförenliga sätt.
- Dels kommer han som en tjuv om natten som ingen ser. Det enda som sker är att något försvinner. Två ligger i samma säng och en försvinner (vers 34), Två kvinnor står och mal tillsamman och en försvinner (vers 39). Den beskrivningen liknar det som man brukar kalla "Uppryckelsen" där de troende tas bort från jorden och möter Jesus i skyarna (1 Tess 4:17).
- Dels beskrivs Jesu återkomst så att alla kan se honom. Hans ankomst ackompanjeras med basunljud och kosmiska förändringar (Matt 24:29-31). Då kommer Jesus tillbaka tillsammans med himmelens härskaror (Upp 19:11).
Något som ständigt diskuteras är om Jesus ska hämta sin brud, församlingen, före den stora vedermödan som Jesus talar om i Matteus 24. Eller om det ska ske efter vedermödan, eller kanske mitt under vedermödan.
I detta kapitel får vi kanske en ledtråd till den frågan. Jesus säger att det ska vara som på Noas tid (vers 26) vid människosonens ankomst. Hur var det då? Jo, först tog Guds bort sitt folk, sedan kom förödelsen. Jesus säger att det ska vara som på Lots tid (vers 28+) då människosonen kommer tillbaka. Hur var det då? Jo, Jesus tog först bort sitt folk, sedan kom förödelsen över Sodom.
Till eftertanke:
Vad har du för tankar om Jesu tillkommelse? Vad kan du göra för att vara förberedd på hans ankomst?

söndag

Ord för dagen den 25 mars - Lukas 16

INGEN KAN TJÄNA TVÅ HERRAR

Bibelläsning: Lukasevangeliet 16
 "Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon." (Luk 16:13 FB)

Att bli en kristen innebär att bekänna Jesus som herre i sitt liv (Rom 10:9). Den som är Herre är den som bestämmer. Men det är så lätt att ta tillbaka delar av, eller hela herraväldet från Jesus. Det är också lätt att låta andra saker bli "herre" över dig: pengar, makt, alkohol, saker, berömmelse, behov av bekräftelse.

Du måste ständigt vara på din vakt så att dessa eller andra "herrar" inte tar över makten i ditt liv.
-Kan du bekänna idag att Jesus är Herre i ditt liv?

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus är Herre i mitt liv.


Översikt - Kommentar - Till eftertanke

Det handlar om förvaltarskap
I liknelsen om den ohederlige förvaltaren (vers 1-18) talar Jesus direkt till sina egna lärjungar. Han berättar om en förvaltare som förskingrade det han hade att förvalta.
   Vi är alla den förvaltaren. Vi äger egentligen ingenting här i världen. Antingen vi har mycket eller lite är det bara en kort period vi har möjlighet att förvalta det vi fått. Den som dör rik har ingen glädje av all sin rikedom efter döden. Detta tema tar Jesus upp senare i detta kapitel i liknelsen om den rike mannen och Lasarus (vers 19-31).
   Förutom materiella tillgångar förvaltar vi våra naturliga gåvor, vår kallelse, de andliga gåvor Herren ger oss att förvalta, ja, hela vårt liv.
   Några lyckas väl då det gäller de materiella gåvorna och misslyckas med att förvalta livet (den rike mannen i liknelsen om Lasarus), andra misslyckas med förvaltarskapet av de materiella gåvorna, men lyckas bättre med att förvalta livet (kanske Lasarus hör till den kategorin).
   Men förmodligen misslyckas vi alla att förvalta all den välsignelse som Herren ger oss. Alla tillfällen att förmedla hans kraft, kärlek och omsorg. Vi är alla som den ohederlige förvaltaren. Vi har förskingrat många tillfällen att lyssna och lyda Herrens uppmaningar i våra liv.
   På samma sätt som den ohederlige förvaltaren i liknelsen kommer vi alla att få skiljas från vårt uppdrag en gång. Och då vi märker att tiden närmar sig kanske vi också vill använda de resurser vi har fått att ge dem vidare til andra.
   Detta är en liknelse som kan vara väldigt svår att förstå, men jag får gång på gång återvända till några ord som Mark Twain lär ha sagt: "Det som bekymrar mig mest i Bibeln är inte det som jag inte förstår, utan det jag förstår". 
   Det som framgår tydligt i liknelsen om den ohederlige förvaltaren är:
- att vi en dag ska stå till svars för hur vi har förvaltat det som Herren har gett oss att förvalta
- att vi måste välja vem som ska vara Herre i våra liv, Gud eller Mammon (vers 13). Vi kan inte ha två herrar.
Till eftertanke:
Varför tror du att den ohederlige förvaltaren får beröm av sin herre? (vers 8)

   I kapitlet uttrycker Jesus en uppmaning för alla att komma in i Guds rike (vers 16). Och som så många andra gånger påminner Jesus här om den dubbla utgången av livet, där den rike mannen plågas i helvetet och Lasarus fick platsen vid Abrahams sida (vers 22-23).
Till eftertanke:
- Jesus säger att evangeliet om Guds rike ska predikas med en uppmaning att komma in i Guds rike. Är också spridandet av evangeliet en del av vårt förvaltarskap?
- I vilka andra sammanhang talar Jesus om detta livets dubbla utgång?


lördag

Ord för dagen den 24 mars - Lukas 15

AVDELNINGEN FÖR BORTTAPPADE EFFEKTER

Bibelläsning: Lukasevangeliet 15
"Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig." (Luk 15:10 FB)

I Lukas 15 hittar man mycket av det som är bortappat. Ett borttappat får, ett borttappat mynt och en försvunnen son.

Kapitlet demonstrerar Guds unika kärlek till varje enskild individ. Då herden förlorar ett får kan det inte ge honom tröst att han har 99 får kvar. En individ saknas. Varje individ är oersättlig i Guds ögon. Du är oersättlig i Guds ögon!

Änglarna står på tå i himlen av spänning då du talar med en person som ännu inte har blivit kristen. Och då den människan förs tillbaka hem, in i gemenskapen med Gud, då blir det stor glädje bland Guds änglar.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: För Gud är varje individ är oersättlig! Hjälp mig att se andra människor med Guds ögon.


Översikt - Kommentar - Till eftertanke

Tre berättelser om det som har kommit bort. Ett får, ett mynt och en son.

Kapitlet börjar med att beskriva två grupper av människor omkring Jesus. Dels är det publikanerna och syndarna som höll sig nära Jesus för att höra honom, dels var det fariseerna och de skriftlärda som inte var lika entusiastiska och som kritiserade Jesus.

De tre berättelserna i kapitlet har en udd mot fariseerna och de skriftlärda och är ett svar på deras kritik mot Jesus för att han är tillsammans med syndare.

1/ Det återfunna fåret
Till eftertanke:

- På vilket sätt är detta en udd mot fariseerna och de skriftlärda?
- Vad kan den berättelsen säga oss idag i våra församlingar?

2/ Det återfunna myntet
Till eftertanke:
- På vilket sätt är detta en udd mot fariseerna och de skriftlärda?
- Tror du fariseerna och de skriftlärda kunde glädja sig tillsammans med änglarna?

3/ Den återfunne sonen
Till eftertanke:

- På vilket sätt är detta en udd mot fariseerna och de skriftlärda?
- Vem är det som representerar fariseerna och de skriftlärda? Den återfunne sonen eller den hemmavarande?
- Kan det vara så att vi också kan vara hemma tillsammans med far utan att vara tillsammans med far? Förklara ditt svar.
- Varför ville inte den hemmavarande sonen vara med på festen?

Vem handlar liknelsen om?
Liknelsen brukar kallas "liknelsen om den förlorade sonen". Men är det verkligen han som är huvudpersonen? Eller är det kanske den hemmavarande sonen som är huvudpersonen? Det finns många "hemmavarande" söner i våra kårer och församlingar. Människor som alltid är där och ger av sin tid och sina resurser, men utan glädje och kanske med viss avund på andra som får mer uppmärksamhet.
Nej jag tror att huvudpersonen i liknelsen varken är den förlorade sonen eller den hemmavarande sonen. Huvudpersonen är far! Liknelsen börjar med orden "En man hade två söner". Liknelsen handlar om vad som finns i Gud Faders hjärta. Den handlar om hur Gud ser på den som lider och går vilse. Den handlar om Guds längtan att få gemenskap med oss. Den handlar om Gud!

fredag

Ord för dagen den 23 mars - Psalm 35 och 36

MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN - Psalm 35

Bibelläsning: Psalm 35

"Min själ skall jubla i HERREN och vara glad över hans frälsning" (Ps 35:9 FB)
"Herre, hur länge skall du se på? Befria min själ..." (Ps 35:17 FB)

Många psalmer uttrycker ett pendlande mellan hopp och förtvivlan. Mörkret och hopplösheten finns där samtigt som man försöker fokusera på Guds löften och Guds omsorg.

Många kristna kan känna igen sig själva i den bönekampen. Många har ropat tillsammans med psalmisten: "Hur länge...?"

Men det finns skäl att hålla fast vid Guds omsorg och Guds löften. Efter den mörkaste natt, även om den kan kännas oändligt lång och mörk, kommer en gryning med en soluppgång.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Säg till min själ, ´Jag är din frälsning´" (vers 3)
___________________

NÅD - Psalm 36

Bibelläsning: Psalm 36
"HERRE, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna." (Ps 36:6 FB)

Psalm 36 är en lovsång om Guds nåd. Den beskriver hur vi lever i skydd av Guds nåd: "Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga." (vers 8)

Det är tryggt att veta att vår frälsning, förlåtelse och evighet inte bygger på vad vi själva kan prestera. Den bygger på Guds nåd. Vi får tillräkna oss Jesu försoningsverk i våra liv. Vi får ta emot frälsning och förlåtelse av bara nåd. Jesus tog straffet på sig så att vi får gå fria. Det är nåd!

torsdag

Ord för dagen den 22 mars - Psalm 34

UTAN SKULD

Bibelläsning: Psalm 34
"HERREN friköper sina tjänares själar, ingen som flyr till honom skall stå med skuld." (Ps 34:23 FB)

Det händer något i mötet med Herren. Speciellt i lovsången. Då "lyfter" vi blicken från alla våra vardagliga problem som vi ber om. Då vi går över i lovsång och betraktar Honom, händer det något med oss:
"De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av blygsel" (vers 6)

I mötet med Gud får vi också uppleva ett djupgående reningsverk inom oss: Han friköper våra själar och tar bort vår skuld (vers 23)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Se upp till honom.
______________________
Översikt/kommentar

Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar? (vers 23)
Det flesta människor svarar säkert ja på den frågan. Det finns naturligtvis människor som lever ett liv som de inte älskar, men ett liv fyllt av goda dagar vill väl de flesta människor älska.

I denna psalm får vi vägledning till det livet. Det står både vad vi ska göra och vad vi inte ska göra för att leva goda dagar.
Vi ska ständigt ha hans lov i vår mun och berömma oss av Herren (vers 2-3)
Vi ska inte använda vår tunga till det som är ont och vi ska vända oss bort från det onda (vers 14-15).

Hur kan vi veta att det fungerar?
Smaka och se att Herren är god! (vers 9)

Vad blir resultatet?
"De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av blygsel" (vers 6)
"De som söker Herren saknar ej något gott" (vers 11)
"Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt"
(vers 20)
"Herren friköper sina tjänares själar, ingen som flyr till honom skall stå med skuld"
(vers 23)

onsdag

Ord för dagen den 21 mars - Lukas 14

URSÄKTER, URSÄKTER

Bibelläsning: Lukasevangeliet 14
"Men de började alla ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sade..." (Luk 14:18-19 FB)

Ursäkter, ursäkter. I och för sig bra ursäkter, men ändå...
Det finns många bra ursäkter att hitta i Bibeln. Då Mose blev kallad sa han bland andra ursäkter:
-Jag är ingen talare
-Ingen kommer att lyssna på mig i alla fall

Vad är dina ursäkter??
Är du för gammal? Är du för ung? Är du för outbildad? Är du för blyg?

Vi behöver inte tala om för Gud hur gamla vi är eller vad vi kan eller inte kan. Han vet faktiskt redan det.

Då Gud kallar oss in i små eller stora uppgifter, är vår uppgift inte att komma med ursäkter, utan att lyda.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vågar du fråga Gud idag: "Är det något Du vill att jag ska göra för Dig idag?" - Risken är att Han svarar!
______________________
 Översikt/kommentar

Vem ska vi bjuda in tll den stora måltiden?
Då vi bjuder in till den stora måltiden, Guds rike, ska vi inte bjuda in dem som vi kan tjäna något på att bjuda (vers 13-14), uan istället bjuda in dem som inte kan ge något tillbaka.
Då de vi bjuder in är allt för upptagna med sitt eget, ska vi istället gå ut till dem som ingen vill vara med och bjuda in dem (vers 21-24)
Till eftertanke:
Om vi ska tillämpa den principen i vår evangelisation, vem ska vi då vända oss till?

Villkor för att vara Jesu lärjunge
Jesus nämner här två villkor:
"Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge" (vers 27)
"På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår allt hän äger" (vers 33)
Till eftertanke:
Fundera på vad desa två villkor innebär. I allmänhet och för dig personligen. 

Salt som förlorat sin sälta vers 34-35
Salt som inte längre är salt är värdelöst. Jesus talar inte här om vanligt salt, utan saltet är en bild på oss kristna.
Till eftertanke:
Vad innebär det att förlora sin sälta?

tisdag

Ord för dagen den 20 mars - Lukas 13

"...MEN NI VILLE INTE..."

Bibelläsning: Lukasevangeliet 13
"Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte." (Luk 13:34 FB)

Jesus vill att du ska leva ditt liv nära Honom. Han använder bilden av hönan som samlar sina kycklingar under sina vingar. Men i bibelversen ovan blev det inte som Jesus ville. Människorna var upptagna av andra saker. De tyckte kanske att de hade viktigare saker att göra.

Gud har kallat dig till gemenskap med sin son Jesus (1 Kor 1:9). Han vill att du lägger andra saker åt sidan och sätter av tid för bön, bibelläsning och efterTanke i Hans gemenskap.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur blir det idag? Kommer Jesus att få säga ännu en gång:"Men de ville inte".
_____________________
Översikt/kommentar

Sabbatsbudet
Synagogföreståndaren har ingen förståelse för att Jesus botar en sjuk kvinna på sabbaten (vers 10-17)
Till eftertanke:
- Hur reagerade kvinnan?

- Hur reagerade synagogföreståndaren?
- Hur reagerade folket runt omkring?
- Hur skulle du ha reagerat? 

Guds rike 
Jesus använder två bilder för att illustrera Guds rike
Den första bilden på Guds rike är ett senapskorn och den andra bilden är en surdeg.
Till eftertanke:

Vad är det för likhet mellan Guds rike och ett senapskorn?
Vad är det för likhet mellan Guds rike och en surdeg?


Den trånga porten
Jesus liknar frälsningen med att komma igenom den trånga porten (vers 24). Han säger också att många som försöker kommer inte att klara det.

Till eftertanke:
Vad menas med att porten är trång?
Varför är det så svårt att komma in?


Jesu klagan över Jerusalem
Jesus sörjer att så många människor inte inte vill komma till honom (vers 34). Konsekvensen är att Jesus går därifrån och inte kommer tillbaka förrän man frågar efter honom.
Till eftertanke:
Kan det vara på samma sätt idag att Jesus lämnar en församling till dess de verkligen efterfrågar honom?


måndag

Ord för dagen den 19 mars - Lukas 12

TÄNDA EN ELD

Bibelläsning: Lukasevangeliet 12

"Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd" (Luk 12:49 FB)

Varför kom Jesus till jorden? Det finns flera svar på den frågan i Bibeln och här ger Jesus ett svar: "Jag har kommit för att tända en eld på jorden". Jesus uttrycker också sin längtan efter att se den elden tänd.

Denna längtan fick sin första uppfyllelse på pingstdagen då lärjungarna blev döpta med den helige Ande och eld. Elden spred sig sedan redan första dagen till tretusen andra människor.

Jag tror att Jesus har samma längtan idag att se en eld på jorden. Att se människor som brinner för Jesus, evangeliet och för andra.

Men det måste börja hos dig och hos mig. Brinner du för Jesus?

"O att den elden redan brunne"
(Frälsningsarméns sångbok 632)
==>  Mannakorn att tugga på under dagen:  "Han skall döpa er i den Helige Ande och i eld" (Matt 3:11)
______________________
Översikt/kommentar

"Jag har kommit..."
Jesus talar här om varför han har kommit till jorden
- Jag har kommit för att tända en eld (vers 49)
Det finns också andra Jesusord som talar om varför Jesus kom til jorden
- Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd (Joh 10:10)
Till eftertanke:
-Tänk igenom vad dessa två bibelord får för konsekvenser i ditt liv?
-Kan du finna andra bibelord som förklarar varför Jesus kom till jorden? Vad får de för konsekvenser för ditt liv?

Att vara rik
Jesus talar i detta kapitel om förhållandet mellan rikdom, eller brist på rikdom, och våra liv.
Till eftertanke:
- Vad menas med att vara rik inför Gud? (Vers 21)
Jesus talar också om våra prioriteringar i livet: "Sök först hans rike, så skall ni få detta också" (vers 31)
- På vilka sätt kan jag prioritera Guds rike, framför min egna önskningar, i min nuvarnade situation?

Tidens tecken
Jesus talar i detta kapitel också om den sista tiden och sin återkomst (vers 35-59).
- Jesus säger att vi ska vara beredda på hans återkomst (vers 40)
Till eftertanke:
På vilket sätt kan vi vara bereda på Jesu återkomst?
- Jesus anklagar människorna för att de inte kan tyda tidens tecken 
Till eftertanke:
Vilka tidstecken kan du se idag?

söndag

Ord för dagen den 18 mars - Luk 11

BE OCH NI SKALL FÅ

Bibelläsning: Lukasevangeliet 11
"Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas" (Luk 11:9-10 FB)

Detta kapitel handlar mycket om bön. Det innehåller Herrens bön (v.1-4), det handlar om uthållig bön (v.5-8) och där finns starka löften om bönhörelse (v.9-13).

Ibland kan det kännas som om vår bön inte ger några resultat. Det kan kännas som om våra ord faller rakt ned på marken eller försvinner i tomma intet.

Men vi får hålla fast löftet från Gud. Gud hör varenda bönesuck och Han säger till oss: "Be och ni skall få".

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds öra är vänt till mig
_______________________
Översikt/kommentar

Det handlar om bön
Kapitlet börjar med att Jesus var på en plats och bad (vers 1). Jesus prioriterade verkligen den enskilda bönen till sin Far i himlen. Då lärjungarna förstod hur viktig bönen var för Jesus bad de att Jesus skulle lära dem att be. Jesu svar var den bönen är det som vi brukar kalla FaderVår.
I den bönen ber vi att Gud ska förlåta våra synder, eftersom vi förlåter andra människor (vers 4). I parallellstället i Matteusevangeliet förklarar Jesus sammanhanget mellan den förlåtelse vi ger ut och den vi tar emot: "Ty, om ni förlåter människorna deras övertrtädelser, skall er himmelske Fader förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser." (Matt 6:14-15). Om vi inte ger ut förlåtelse kan vi alltså inte heller ta emot förlåtelse. Guds förlåtelse är inte villkorslös, den bygger på att vi ger förlåtelsen vidare till andra människor. Vi måste ge ut för att kunna ta emot. Dagens avsnitt har rubriken "Be och ni skall få". Avsnittet skulle lika gärna kunna heta "Ge och ni skall få".
Till eftertanke:
Kan du ge fler exempel på principen att du får efter hur mycket du är villig att ge vidare?

Uthållig bön
Vi finner här fler löften om bönhörelse:
- Be och ni skall få (vers 9)
- Ty var och en som ber, han får... (vers 10)
- Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom (vers 13)
Till eftertanke:
Vad kan vi lära om bön genom dessa löften?

Guds rike är här
Vi kan läsa på många ställen i evangelierna att Guds rike är nära (Matteus 3:2), men här säger Jesus inte att Guds rike är nära, nu säger han att det är här. Jesus säger att de under Jesus utför är beviset för att Guds rike är här.
Till eftertanke:
Hur kan vi idag manifestera att Guds rike är här och nu?

Jesus går tillräta med fariséerna
Jesus säger att
- de bryr sig mer om utsidan (hur det ser ut) än insidan (hur det är på riktigt), vers 40
- de ger tionde (det yttre), men visar inte kärleken till Gud (det inre), vers 42
- de vill gärna sitta på den främsta platsen och synas, vers 43
De skriflärda har i alla tider förföljt och dödat profeterna, vers 49-50. Detta har de gjort från Abel till Sakarja, genom hela historien. Jesu Bibel hade samma böcker som vi har i vårt Gamla Testamente idag, men inte i samma ordningsföljd. Abel fanns i Bibelns första bok och Sakarja i den sista boken.

lördag

Ord för dagen den 17 mars - Lukas 10

SKÖRDEN ÄR MOGEN

Bibelläsning: Lukasevangeliet 10"Han sade till dem: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut!" (Luk 10:2-3 FB)

Skörden är stor, säger Jesus, och den är säkert ännu större idag än den var då orden först uttalades. Det behövs även idag skördearbetare som kan gå ut och skörda den mogna skörden.

Jesus ger två uppmaningar i detta citat. Dels att vi ska be om skördearbetare och dels att vi själva ska gå ut.

Det ser ut som om den som ber ofta själv är det bönesvar vi ber om. Vi ska både be om att någon ska gå ut och gå ut själva.

Ibland kan det vara så att den bedjande själv är bönesvaret. Det är som om Gud säger ungefär så här: "Ja, det var en bön efter mitt hjärta. Nu kan du gå och göra det"

==> Hur lyder den bön idag, som Gud vill att jag ska vara bönesvaret på?
______________________
Översikt/kommentar

Vers 1-22 Jesus sänder ut skördearbetare
Det ser ut som att Jesus väntar på våra förböner för att kunna sända ut skördearbetare. Jesus vill sända ut skördearbetare, och då ber han oss, att vi ska be Honom, att Han ska sända ut det Han vill.
Till eftertanke:
Våra böner är viktiga för Gud och våra böner är med att förlösa det Gud vill ska ske.

Jesus ger lärjungarna två uppdrag då han sänder dem ut. Att bota de sjuka och att förkunna Guds rike (vers 9).
Till eftertanke:
Hur tycker du vi fullgör de uppdragen idag?

Vers 23-37 Vem är min nästa?
För att klargöra vem som är min nästa använder Jesus en samaritan. Samaritanerna var inte speciellt uppskattade av judarna. De hade på många sätt avvikit från den rätta tron och man såg med förakt på den folkgruppen.
Till eftertanke:
Vilka skulle Jesus ha använt som exempel idag för att illustrera vem som är vår nästa?

Vers 38-42 Marta eller Maria eller både-och?
Marta var den som tog ansvar och bekymrade sig för det praktiska arbetet. Tack gode Gud för alla "Martor" vi har ibland oss. Utan dem skulle mycket av arbetet avstanna.
Men trots det är det Maria som Jesus framhåller. Hon som var mer upptagen av Jesus själv, än av alla praktiska göromål.
Till eftertanke:
Varför tror du att Jesus framhåller Gudsgemenskapen framför det praktiska arbetet? Är inte det praktiska arbetet viktigt?

fredag

Ord för dagen den 16 mars - Psalm 32 och 33

BEFRIELSE FÖR DEN SOM ÄR FÄNGSLAD - Psalm 32

Bibelläsning: Psalm 32
"Så länge jag teg förtvinade mina ben...Då uppenbarade jag min synd för dig....Då förlät du mig min syndaskuld" (Ps 32:3-5 FB)

David hade syndat allvarligt, mot både Gud och människor. Han upplevde synden och skulden som en tung hand över sig och han kom inte undan. Den fanns där både dag och natt (vers 4). Han försökte låtsas som om den inte fanns. Han försökte tiga bort den (vers 3).

Det var som om han var fast och fängslad i sin egen synd. Han var fångad. Men det fanns en väg till befrielse. En väg ut i frihet. Och David hittade nyckeln, öppnade cellen och blev fri. Nyckeln heter bekännelse!
"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9)

Därför behöver jag inte längre sitta fast, vara fången, i det som varit. Jesus har köpt förlåtelsens möjlighet för mig. Jag får vara fri!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Friköpt! 
_____________________

HERRENS ÖGON - OCH MINA - Psalm 33

 
Bibelläsning: Psalm 33
"Se, HERRENS ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd." (Ps 33:18 FB)

Herren ser naturligtvis alla människor. Men det ser ut som om Herrens ögon på ett speciellt sätt når fram till dem som väntar på hans nåd. Till dem som har vänt sina ögon mot Herren.

Gud tvingar sig inte på. Han står för dörren och knackar. Där det öppnas går han in.

Han söker ögonkontakt med oss. Och hans blick kan bara möta de ögon som är vända till honom.

Vi ber ofta "Vänd ditt ansikte till oss". Då vi vänder vårt ansikte till Gud, kommer vi att finna att han redan vänt sitt ansikte till oss.
_____________________

torsdag

Ord för dagen den 15 mars - Psalm 31

STARK OCH FRIMODIG
Bibelläsning:  Psalm 31
"Ty du är min klippa och min borg, du skall leda och föra mig för ditt namns skull." (Ps 31:4 FB)

Detta är en psalm som pendlar mellan hopp och förtvivlan. Jag har satt som överskrift för denna psalm "stark och modig", som är ett citat från psalmen (vers 25). Men överskriften hade lika gärna kunnat vara "svag och missmodig".

Mellan ord av hopp och rop om hjälp uttrycks också förtvivlan:
"... jag är i nöd. Av sorg förtärs mitt öga, min själ och min kropp. Ty mitt liv har försvunnit i bedrövelse, mina år i suckan. Min kraft är bruten... " (Vers 10-11)

Stundtals upplever sig psalmförfattaren övergiven av Gud:
"Jag är bortdriven från dina ögon!" (vers 23)

Men även i djup förtvivlan finns det i psalmen en grundtrygghet som säger att då Herren får vara vår klippa och vår borg, så kan vi vara starka och frimodiga. David avslutar psalmen med en uppmaning till sig själv och alla ni som nu läser detta:

"Var starka och frimodiga i era hjärtan, alla ni som hoppas på Herren!" (vers 23)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du är min klippa och min borg.

onsdag

Ord för dagen den 14 mars - Lukas 9

PREDIKA GUDS RIKE OCH BOTA SJUKA

Bibelläsning: Lukasevangeliet 9
"Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka" (Luk 9:2 FB)

Då Jesus sände ut sina lärjungar fick de två uppdrag: att predika och att bota sjuka. Att tala om Guds rike och att göra gudsrikets gärningar.

I samma kapitel:
-kommer lärjungarna tillbaka till Jesus och berättar om sina framgångar (vers 10)
-upplever lärjungarna att de inte kunde utföra gudsrikets gärningar ("..men de kunde inte" vers 40)
-upplever lärjungarna att de inte har något att ge ("Vi har bara... vers 13)

Lösningen på problemet var då som nu att överlåta sig själva och allt det som de hade i Jesu händer och be honom välsigna det. Det slutade med att Guds överflöd manifesterades i de tolv fulla korgarna som blev över (vers 17).

Jesus sänder fortfarande ut sina lärjungar med samma uppdrag: att berätta om Guds rike och göra gudsrikets gärningar. Vi får överlåta oss själva till Herren för att Hans kraft sak kunna förlösas i och genom våra liv. "Helga er, för i morgon skall Herren göra under bland er" (Jos 3:5 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad sänder Jesus mig att göra idag? 
_______________________
Översikt/kommentar

Vers 1-9 Predika och bota
Jesus sände ut sina lärjungar med två uppdrag: predika och bota (vers 2).
Lärjungarna gick ut överallt och gjorde just detta: predika och bota (vers 6)
Till eftertanke:
Fortsätter Jesu lärjungar idag att fullgöra dessa två uppdrag? Varför? Varför inte?

Vers 10-17 Tolv fulla korgar
Jesus ber sina lärjungar att ge något som de inte har: "Ge ni dem att äta" (vers 13). Det fanns tydligen mycket mer tillgängligt än vad lärjungarna kunde drömma om.
Till eftertanke:
Är det möjligt att samma sak gäller för oss? Har vi fått tillgång till mer än vad vi har förstått?
Berättelsen slutar med att det står tolv fulla korgar kvar som ingen orkar äta upp. Varför gjorde Jesus så?

Kontraster
Jesus talar ett par gånger om att han skulle fänglas och dödas (ver 22 och 44). Då Jesus talar om det den andra gången är lärjungarna upptagna av en helt annan diskussion, frågan om "vem som kunde vara störst bland dem" (vers 46).
Till eftertanke:
Kan det vara så också med oss att vi är mer intresserade av våra egna angelägenheter än Guds?

Vers 27-43 Uppe på berget, och nere i dalen
Jesus tar med sig tre av sina lärjungar upp berget för att be.
Uppe på berget möts lärjungarna av Moses och Elia. Men hur kommer det sig att de kan vara med på Förklaringsberget? Är inte de döda och ska vara i dödsriket till uppryckelsens dag (2 Tess 4:16)?
Ja, vi vet att Elia inte dog en naturlig död. Han fick åka direkt till himlen (2 Kung 2:11).
Men hur var det med Moses? Ja, det var något mystiskt med Mose död. Vi kan läsa att Gud själv begravde honom och att ingen vet var den graven finns (5 Mos 34:6).
Vi kan också i Nya Testamentet få reda på att det var en tvist mellan ärkeängeln Mikael och djävulen om Mose kropp (Judas brev 1:9). Tydligen vann ärkeängeln den tvisten och Moses kunde komma direkt till Jesus i himlen.
    Då Jesus är på väg ned från förklaringsberget möter han några av sina lärjungar som hade misslyckats med att hjälpa en man att bota hans son.
Det verkar som om Jesus anser att lärjungarna borde ha klarat av den situationen för han säger: "Du släkte som inte vill tro" (vers 41)
Till eftertanke:
Jesus förebrår inte sina lärjungar för att de inte kunde tro, utan för att de inte ville tro. Fundera över vilken betydelse viljan har för vår tro.

Att följa Jesus (vers 23-26 och 51-62)
Jesus talar om vad det kostar att följa Jesus:
- förneka sig själv (vers 23)
- bära sitt kors, varje dag (vers 23)
- inte skämmas för Jesus (vers 26)
- inte prioritera andra ting före Jesus (vers 61-62)
Till eftertanke:
Vad menas med att "förneka sig själv"?
Vad inebär det att bära sitt kors
Vad sker om vi skäms för Jesus?
"Men låt mig bara först"? (vers 61). Vilken prioritet har Jesus i ditt liv?

tisdag

Ord för dagen den 13 mars - Lukas 8

"NÅGON RÖRDE VID MIG"

Bibelläsning: Lukasevangeliet 8Jesus frågade: "Vem var det som rörde vid mig?" Då alla nekade, sade Petrus: "Mästare, folkmassan trycker och tränger sig inpå dig." Men Jesus sade: "Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig." (Luk 8:45-46 FB)

Det var mycket folk som trängde på och Jesus stod i centrum. Men det var bara en person som rörde vid honom.

Så kan det kanske upplevas ibland. Många människor kan vara samlade. Det kan vara underbar musik, lovsång och bra predikan. Men ändå kanske du inte nådde fram och rörde vid Jesus.

Många gånger kanske vi bara rör vid de kristna "sakerna" antingen vi är ensamma eller tillsammans med många. Det kan vara bibelläsning, bön och lovsång. Men ändå kankse vi inte "träffar" Jesus.

- Gud skapa i mig en längtan efter att verkligen möta dig och inte bara de yttre "sakerna". Hjälp mig att vara så angelägen så att jag inte ger mig förrän jag nått ända fram och fått röra vid dig. Och att du rört vid mig.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Gudslängtan. Vad innebär det för mig idag?
______________________
Översikt/kommentar

Vers 1-3 Kvinnorna som följde Jesus
Då Jesus vandrade från stad till stad och från by till by och predikade är vi vana att de tolv följde med honom. Men det var fler som följde Jesus på vandringen och här nämns några kvinnor vid namn som var med Jesus på vandringen.
Till eftertanke:
Vilka var det som följde Jesus och hur många var de? Vet vi något mer om någon av dessa kvinnor?

Vers 4-18 Liknelsen om såningsmannen
Säden är Guds ord och den sås i fyra olika jordmåner:
- Vid vägen
- På stenig mark
- Bland tistlar
- I god jord
Till eftertanke:
Beskriv människorna med olika mottaglighet. Vad är problemet och vad kan vi göra åt det?
Kan det vara så att vi representerar olika jordmån olika dagar? Vilken jordmån är jag idag?

Vers 19-21 Jesu familj
Jesus definierar vilka som tillhör hans familj.
Till eftertanke:
Vilka två kännetecken finns det på att tillhöra Guds familj? Var befinner jag mig då det gäller de två kännetecknen?

Vers 22-25 Jesus stillar stormen
Lärjungarna hade blivit mycket förskräckta i den stora stormen. Då Jesus stillat stormen säger han till lärjungarna "Var är er tro?"
Till eftertanke:
Hur är det med min tro, då det börjar blåsa i mitt liv?

Vers 26-39 Jesus botar en besatt
Då Jesus hade botat den besatte säger han till honom att vända tillbaka hem och berätta allt vad Gud har gjort med honom.
Till eftertanke:
Ofta ger Jesus uppmaning till dem han botar att inte berätta vad som hänt. Varför ber han mannen som varit besatt att berätta allt?

Vers 40-56 Jesus uppväcker Jairus dotter
På väg till Jairus hus var det en kvinna som rörde vid hörntofsen på Jesu mantel så att kraft gick ut från Jesus. Jesus säger till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig."
Till eftertanke:
Varför säger Jesus att det var kvinnans tro som frälste henne? Var det inte Jesus som frälste henne?

Då Jesus senare ska gå in till Jairus dotter, som då var död, fick bara några få följa med in till den döda flickan.
Till eftertanke: Varför fick inte fler följa med in?

måndag

Ord för dagen den 12 mars - Lukas 7"GÅ OCH BERÄTTA"

Bibelläsning: Lukasevangeliet 7
"Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap." (Luk 7:22 FB)

Gång på gång hör jag det. En nyfrälst berättar om hur han eller hon blivit frälst. Det handlar nästan alltid om att någon kom och berättade vad Jesus hade gjort i deras liv.

"Gå och berätta" lyder uppmaningen i dagens bibelvers. Din berättelse kan vara med att förvandla någons liv. Människor idag är intresserade av andra människors berättelser. Man är kanske inte så intresserad av en gammal bok och en person som levde för tvåtusen år sedan. Man är intresserad om vad som händer här och nu.

Vad betyder Jesus för dig?
Vad har Jesus gjort i ditt liv?

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Vem kan jag berätta min berättelse för idag? 
_______________________
Översikt/kommentar

Vers 1-17 Jesus helar och uppväcker en död man
Kapitel 7 börjar med två berättelser om hur Jesus gör under.
Den första berättelsen handlar om en hednisk officer med en döende tjänare (vers 1-10). Jesus blir imponerad av officerens tro och säger: "Jag säger er: Inte ens i Israel har jag funnit en så stark tro" (vers 9).
Till eftertanke:
Ibland kan man uppleva en större förväntan att Gud ska göra under bland dem vi inte ville kalla för troende. Vad har du för tankar om detta?

I den andra berättelsen uppväcker Jesus en änkas son (vers 11-17). Detta gjorde ett stort intryck på dem som var med "och detta tal om honom gick ut i hela Judeen och trakten däromkring" (vers 17).
Till eftertanke:
Om du skulle berätta för någon om något under som du upplevt under din vandring med Gud, vad skulle du berätta då?

Vers 18-23 Jesus svarar Johannes Döparen
Johannes Döparen som tidigare varit övertygad om att Jesus var den Messias man väntade på, blir plötsligt tveksam och sänder två av sina lärjungar att fråga Jesus om han verkligen var den som skulle komma (vers 19).
Jesu svar till Johannes var att blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår. Detta menade Jesus var svar nog.
Till eftertanke:
Vad skulle du svara om någon frågade dig varför du tror att Jesus är den du tror han är?


Vers 24-35 Jesus vittnar om Johannes
Jesus talar om Johannes Döparen som den som gick före Jesus och beredde vägen för honom (vers 27). Jesus säger vidare: "Allt folket som lyssnade... gav Gud rätt och döptes med Johannes dop" (vers 29).
Till eftertanke:
Men det var några som förkastade Guds plan för dem (vers 30).
-Vilka var de?
-Varför tror du de inte ville böja sig för budskapet?
-Möter vi samma förhållande idag?

Vers 36-50 Synderskan som smorde Jesu fötter
Under en måltid hemma hos en farisé dyker det upp en kvinna med en alabasterflaska och smörjer Jesus fötter. Fariseen visste att hon var en synderska och det tyckte han att Jesus också borde veta.
Jesus försvarar kvinnans handling och börjar med orden: "Simon, jag har något att säga dig" (vers 40).
Till eftertanke:
Om Jesus skulle säga något personligt till dig idag och börja med orden "(Ditt namn), jag har något att säga dig", vad tror du han skulle säga då?

Berättelsen slutar med att Jesus säger till kvinnan "Din tro har frälst dig." (vers 50)
Till eftertanke:
Varför säger Jesus till kvinnan "din tro har frälst dig"? Var det inte Jesus som frälste henne?


söndag

Ord för dagen den 11 mars - Lukas 6

HUSBYGGNADSKONST

Bibelläsning: Lukasevangeliet 6

"Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset." (Luk 6:47-49 FB)

Här undervisar Jesus om hur man bygger hus. Men vad han egentligen talar om är att bygga liv. Han berättar om en man som bygger ett hus som håller och om en som bygger ett hus som rasar ihop.

Vad är skillnaden mellan de två männen? Det blåser lika mycket på bägge husen. Båda männen lyssnar lika mycket. De har tagit emot Guds ord i samma utsträckning. Men den ena handlar utifrån ordet och den andra gör det inte.

Då vi handlar som om Guds ord är sant, frigörs kraften i Guds ord!
==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att frigöra kraften i Guds ord. I mitt liv och i andras. 
_____________________
Översikt/kommentar

Vers 1-11 Sabbatens Herre
Jesus har två samtal med fariseerna om vad man får och inte får göra på Sabbaten.
   Det första samtalet handlar om Jesu lärjungar som rycker ax för att äta dem då de går genom ett sädesfält. Fariseerna menade att det var mot lagen att göra så.
   Det andra samtalet gäller en man med förtvinad hand. Fariseerna och de skriftlärde iaktog Jesus för att se om han botade mannen på sabbaten. Jesus menar att det är lov att göra gott på sabbaten.
Då Jesus till slut med några ord botar mannen, blev de ursinniga och började diskutera vad de kunde göra med Jesus.
Till eftertanke:
Kan du förklara varför fariseerna blev så ursinniga på Jesus? Reagerar du på samma sätt så någon ifrågasätter ditt sätt att tro?

Vers 12-16 Jesus utser tolv apostlar
Jesus går upp på berget för att be till Gud hela natten. Då han kommer ned utser ha de tolv apostlarna.
Till eftertanke:
Jesus använder en hel natts bön innan han väljer ut sina tolv apostlar. Hur mycket tid i bön använder vi inför viktiga beslut?

Vers 17-49 Jesu slättpredikan 
Saligprisningar över dem som har behov och ve-rop över dem som inte ha behov.
Till eftertanke:
Läs igenom listan på dem som Jesus föklarar saliga. Varför tror du dessa männskor är saliga i Jesu ögon.

Vers 27-36 Den gyllene regeln
"Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem" (vers 31).
Uppmaning till bön för dem som förbannar och förorättar er, och gör gott mot dem som hatar er (27-28).
Till eftertanke:
Detta låter som motsatt sätt de flesta skulle agera på. Kan du förklara hur vi ska förklara och leva ut detta.

Vers 37-45 Flisan och bjälken
Många av oss har mycket lättare att finna fel hos andra än hos oss själva. Här talar Jesus också om villkoret för att vi ska bli förlåtna.
Till eftertanke:
Vi säger kanske ofta att Jesu kärlek är villkorslös. Men det är den inte. Det finns ett tydligt villkor för att vi ska kunna ta emot förlåtelse (vers 37). Kan du finna fler bibelställen där Jesus poängterar detta villkor i ännu starkare ordalag?

Vers 46-49 Att bygga hus och att bygga liv
Jesus ger två exempel på hur man ska bygga. Det ena slutar bra, det andra dåligt? Vad är det som är skillnaden mellan de två sätten att bygga?
 

lördag

Ord för dagen den 10 mars - Lukas 5

"LÄGG UT ERA NÄT TILL FÅNGST"

Bibelläsning: Lukasevangeliet 5"Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten." De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder." (Luk 5:5-6 FB)

Petrus var professionell fiskare. Fiska var hans yrke. Men nu hade han försökt fånga fisk hela natten och missyckats. Nu hade han gett upp och höll på att skölja näten. Då ber Jesus honom att lägga ut näten på ett ställe där det normalt inte skulle finnas någon fisk. Det blir en stor fångst. Berättelsen slutar med att Jesus talar om för Petrus att han från och med nu ska fånga människor i stället för fiskar.

I gamla tider gick frälsningssoldaterna omkring i avslutningen av mötena för att "fiska" bland människorna. Det vill säga man frågade mötesbesökarna om de inte ville bli frälsta. Efter hand blev det kanske så att det inte blev någon "fångst" så man gav upp fiskandet och började skölja sina nät i stället.

Om vi lyssnar till Jesus kanske han säger till oss att fiska på ett annat sätt eller på ett annat ställe. Tänk om det är så att det finns en massa människor i Sverige som längtar efter att någon ska fråga dem om de inte vill bli frälsta. Tänk om alla "fiskare" har gett upp för att de har försökt hela natten utan att få någon fångst.

"De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder"

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tänk om det är så att det finns en massa människor i Sverige som längtar efter att någon ska fråga dem om de inte vill bli frälsta.
___________________
Översikt/kommentar

Jesus kallar lärjungar
Först var det Petrus, Jakob och Johannes som lämnade allt och följde Jesus (vers 11). Sedan var det publikanen Levi. Publikaner ansågs vara landsförrädare och syndare. Jesus sa två ord till Levi och han lämnade allt och följde Jesus (vers 28).
Till eftertanke:
Hur kunde det komma sig att alla fyra plötsligt lämnade allt och följde Jesus? Utan att känna honom?
Det var ju inte så att de var arbetslösa. Alla fyra möts av kallelse mitt under arbetet.

Slagen med häpnad
Både kallelsen av Petrus, Jakob och Johannes samt kallelsen av Levi kom i en situation där folket slogs av häpnad.
"Ty han och alla som var med honom hade slagits av häpnad över den fångst de hade fått" (vers 9)
"Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sade: ´Det vi har sett idag är ofattbart´" (vers 26)
Till efertanke:
När slogs jag av häpnad sist över vad Jesus gör?

Vår tro frigör något som finns hos Gud
Jesus botar den lame mannen. Det fanns något hos den lame mannens vänner som gjorde att Jesus agerade: "Jesus såg deras tro..." (vers 20)
Till eftertanke:
Hur kan jag också få en tro som frigör Guds kraft?

Gamla skinnsäckar vers 36-39
Vin förvarades i skinnsäckar, men man använde sig inte av engångsförpackningar på den tiden. Då vinet tagit slut buntade man ihop de tomma vinsäckerna och förvarade dem till nästa års vinskörd.
Då man tog fram de ioppackade vinsäckarna var de alldeles stela, och om man försökte fylla dem med nytt vin skulle de bara spricka sönder.
Jag har hört någon berätta att uttrycket "nya säcker" också kan betyda "förnyade vinsäckar". Då man tog fram de gamla säckarna för årets skörd måste de först förberedas, förnyas. Man la dem i ett vattenbad och smorde sedan in dem med olja. Då det var gjort kunde de gamla säckarna formas och ta emot det nya vinet utan att spricka.
Det är på samma sätt med oss som med vinsäckarna. Vi kan lätt fastna i en "form" i vår tradition eller vårt sätt att vara församling. Då vi fastnat i en form kan vi inte ta emot Guds förnyelse. Men då vi fastnat i en form är hoppet inte ut. Gud kan förnya oss om vi vill vara formbara i hans hand.
Till eftertanke:
Vilken slags skinnsäck är jag?

fredag

Ord för dagen 9 mars - Psalm 29 och 30

GE HERREN MAKT

Bibelläsning: Psalm 29
"Ge åt HERREN ära och makt! Ge åt HERREN hans namns ära"
(Ps 29:1-2 FB)

Visst låter det konstigt. Ska vi ge Herren makt? Det är ju han som har all makt i himmel och på jord.

Men Gud tvingar sig inte på oss människor. Guds Ande flödar in där det finns ett öppet hjärta. Men vi kan själva bestämma om vi vill ge Herren makt i våra liv eller inte. Så många människor på jorden har bestämt sig för att inte ge Gud makt i sina liv. Det är därför det ser ut som det gör på jorden.

Ta emot utmaningen idag. Ge Herren makt över ditt liv. Vad du ska säga. Vad du ska göra. Hur du ska göra det du gör. Ge Herren makt!

Men det verkar båda hållen. Då vi öppnar oss för den Helige kommer han till oss med sin kraft och ger oss makt att göra det vi inte skulle kunna klara av i egen kraft.

Psalmen avslutas med just de orden:
"Herren ger makt åt sitt folk" (vers 11)

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Ge Herren makt!
 _____________
 Översikt/kommentar

Det handlar om makt i Psalm 29.
Makt som vi ger Herren och makt som han ger oss.
   Det kanske är en ny tanke för många idag. Jesus har ju all makt i himmelen och på jorden (Matt 28:18). Hur ska vi kunna ge Jesus det han redan har?
   Här gäller principen som återkommer genom hela Bibeln. Vad vi gör kan vara med att frigöra det som finns hos Gud och som Gud vill. Det kan vi göra genom vår tro, våra böner och vår lydnad.
   Definitionen på att vara frälst är att bekänna Jesus som Herre i vårt liv. Då vi gör Jesus till Herre, ger vi honom makten i vår liv.
   Det är inte Jesus som bestämmer vem som ska bli frälst. Om Jesus fick som han ville skulle alla människor ta emot frälsningen. Men då vi gör honom till Herre, ger vi honom makt och vi blir Guds barn. "Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn" (Joh 1:12).
Till eftertanke:
På vilka sätt kan jag ge Jesus makt?


VITTNESBÖRDET

Bibelläsning: Psalm 30
"Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna. HERRE, min Gud, jag vill tacka dig för evigt." (Ps 30:12-13 FB)

Vi lever i en tid då berättelser är viktiga. Många människor är mycket mer mottagliga för berättelser än för fakta. Många människor i vår postmoderna värld har väldigt svårt att acceptera färdigformulerade svar. Man vill hitta egna svar på livets frågor.

Därför är vittnesbördet så viktigt i våra dagar. Man kan alltid argumentera emot min teologi eller tro. Men det är svårt att argumentera mot min berättelse. Då jag berättar min upplevelse om hur Gud förvandlade mitt liv, är det ingen som säger "Så kan du inte uppleva det." Jag vet bäst i hela världen hur jag upplever saker och ting.

Så, fortsätt frimodigt att berätta om vad Jesus gjort i ditt liv.

Davids vittnesbörd var: "Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje."Hur låter ditt vittnesbörd? Det är säkert någon som behöver höra det idag.torsdag

Ord för dagen den 8 mars - Psalm28

VILKA ÄR DINA STARKA SIDOR?

Bibelläsning:
"HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta." (Ps 28:7 FB)

På anställningsintervjuer får den arbetssökande ofta svara på frågan "Vad är dina starka sidor?"
Nu var David inte på antällningsintervju då han skrev psalm 28, men han deklarerar klart var han har sin styrka:
-HERREN är min styrka (vers 7)
-HERREN är sitt folks styrka (vers 8)

Herren var Davids styrka och på Honom förtröstade han.

Det är gott att ha sin styrka förankrad i något utanför mig själv. Något som inte förändras med mina känslor eller min dagsform. Något som är fast och pålitligt och som jag verkligen kan förtrösta på.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren är min styrka!
__________________
Översikt/kommentar

Psalmen har två delar
Den första delen (vers 1-5) är ett förtvivlat rop på hjälp. Om psalmisten inte får svar blir han lik dem som far ner i graven.
Den andra delen (vers 6-9) är ett tack för bönhörelse. Allt missmod är borta. Nu finns bara tacksamhet.
Till eftertanke:
- Vad är det som psalmisten så desperat behöver hjälp med?
- Vad är det han tackar för i den andra delen?
- Kan du ge exempel från ditt eget liv på liknande bönhörelse?

onsdag

Ord för dagen den 7 mars - Lukas 4

I DAG!

Bibelläsning: Lukasevangeliet 4
"Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren." (Luk 4:18-19 FB)

Då Jesus läst de orden i Synagogan sa han: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar." (Vers 21). Profetian från Jesaja hade funnits där i flera hundra år, men plötsligt gick den i uppfyllelse i Jesus.

Men Jesus vill att den profetian ska fortsätta att gå i uppfyllelse genom oss. Varje gång vi:
-förmedlar glädje där ingen glädje finns
-förmedlar hopp där allt hopp är ute
-förmedlar ljus där det bara finns mörker
-förmedlar frihet för människor som lever i fångenskap i missbruk, oförlåtenhet eller någon annan form av fångenskap

Varje gång detta sker kan vi också säga: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse".

En ny dag har börjat. Profetian väntar på att uppfyllas genom våra liv.
==>  Mannakorn att tugga på under dagen: I dag! Se idag efter tillfällen att förmedla det jag är kallad att förmedla. 
___________________
Översikt/kommentar

Vers 1-14 Jesus frestas
Anden förde Jesus ut i öknen för att frestas (vers 1). Då Jesus hade övervunnit djävulens frestelser återvände han "i Andens kraft" (vers 14).
Till eftertanke:
Resultatet av att övervinna frestelser blir att vi blir blir starkare i Andns kraft. Vad säger du om det? Har du egna erfarenheter av detta?

Vers 15-30 Jesus undervisar i Nasaret
Jesus kommer till sin hemstad Nasaret, där han hade vuxit upp (vers 16). Detta är Jesu första offentliga framträdande sedan han blivit döpt av Johanes Döparen. Jesus går till synagogan och läser där en profetia från Jesaja som har funnits där i många hundra år. Jesus säger vidare att denna profetia uppfylls i den stund han läser den i synagogan. Detta är Jesu programförklaring. Jesus kom för att
- predika ett glädjens budskap
- ropa ut frihet för de fångna
- ge syn till de blinda
- ge betryckta frihet
Mötet i synagogan slutar med att folket driver ut Jesus ur staden och vill döda honom genom att störta ned Jesus från ett berg.
Till eftertanke:
Varför blir människor så ursinniga av Jesu positiva budskap?

Vers 31-44 Jesus i Kapernaum
- Då Jesus undervisade kände sig folket "träffade av hans undervisning" (vers 32).
Till eftertanke:
Vad kan det finnas för orsaker till att vår undervisning idag inte resulterar i att människor blir träffade?
- Jesus driver ut onda andar och botar sjuka i Kapernaum. Då Jesus botar Simons svärmor står det att han "talade strängt till febern" (vers 39)
Till eftertanke:
Hur kommer det sig att Jesus tilltalar febern? Har du några tankar om det?
- Ofta händer det i evangelierna att Jesus drar sig tillbaka till en enslig plats (vers 42)
Till eftertanke:
Varför tror du att Jesus så ofta hade behov att dra sig tillbaka till en enslig plats? Vad kan vi lära av det?