måndag

Ord för dagen den 30 april - Johannes 18

DEN SKYLDIGE GÅR FRI

Bibelläsning: Johannesevangeliet 18
"Jag finner honom inte skyldig till något brott. Nu är det sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag skall frige judarnas konung åt er?" Då skrek de: "Inte honom, utan Barabbas!" Men Barabbas var en förbrytare. (Joh 18:38-40 FB)

Evangeliet bygger inte på rättvisa. Det bygger på nåd. Den som är skyldig går fri. Någon annan tar straffet. Rövaren på korset var välkommen in i himmelriket fastän han var skyldig.

Ingen kommer in i himmelriket av rättvisa. In i himmelriket kommer bara syndare - frälsta av nåd.

Jag behöver inte se på mig själv och fråga: är jag bra nog? Jag får lyfta blicken och se på Jesus och säga: Han är bra nog - även för mig.
==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus har köpt mig fri
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Petrus förnekar Jesus Samtidigt som vi följer Jesu väg mot korset följer vi också hur Petrus tre gånger förnekar att han varit tillsammans med Jesus. (Vers 17, 25, 27)
Till eftertanke:
Hur kan det komma sig att Petrus, som tidigare varit så frimodig i sin bekännelse och som till och med gick till angrepp med sitt svärd mot dem som kom för att gripa Jesus (vers 10), plötsligt inte vågar erkänna att han varit med Jesus?

Jesus utfrågas och förklaras oskyldig
Först blev Jesus utfrågad av Hannas (vers 13), därefter av översteprästen Kajfas (vers 24) och slutligen till Pilatus (vers 33). Orsaken att de förde Jesus till Pilatus var att de själva inte kunde utdöma dödsstraff (vers 31).
Förhöret hos Pilatus slutar med att Jesus blir förklarad oskyldig.
Till eftertanke:
Hur kommer det sig att Pilatus, som var den högste aktoriteten, låter korsfästa Jesus, trots att Jesus var oskyldig?

Vad är sanning?
Den frågan ställer Pilatus i förhöret med Jesus (vers 38).
Till eftertanke:
Saningsbegreppet står under ständig attack i våra dagar. Man vill inte erkänna att det finns en sanning, utan var och en får hålla sig till ´sin sanning´. Hur upplever du sanningsbegreppet i dag?

söndag

Ord för dagen den 29 april - Johannes 17

EVIGT LIV REDAN NU

Bibelläsning: Johannesevangeliet 17
"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus." (Joh 17:3 FB)

Då man tänker på evigt liv tänker man ofta på längden. Att det håller på länge. I evighet..

Dagens bibelord ger en annan definition av evigt liv. Det handlar mer om kvalitet än kvantitet. Det eviga livet handlar om att känna Jesus. För att känna någon måste man tillbringa tid tillsammans med denne.

Alltför ofta kommer vi inte längre än till att känna till om Jesus. Men att verkligen känna honom. Det är livskvalitet. Det är evigt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Lära känna Gud.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

"Jag har gett dem sitt ord"
Två gånger säger Jesus dessa ord i kapitel 17.
Den första gången talar han om hur lärjungarna hade förhållt sig till Guds ord: "...de har tagit emot dem" (vers 8)
Den andra gången talar Jesus om konsekvenserna av att ta emot Guds ord: Världens hat (vers 14)
Till eftertanke:
- Vad menar Jesus med att ´ta emot´ hans ord?
- Hur är situationen idag? Tar församlingen emot Guds ord eller ifrågasätter man det?
- Tar vi emot världens hat idag? Om vi inte gör det, beror det på att vi kompromissar med Guds ord, eller att världen har blivit mer positivt inställd till Guds ord?

Utsänd av Gud
Jesus säger att han sänder sina lärjungar på samma sätt som Fadern har sänt honom till världen (vers 18)
Till eftertanke:
Vad innebär det att vara utsänd på samma sätt som Jesus?

"Då skall världen förstå..."
Jesus säger att då de kristna har blibit ett, då ska världen förstå att Jesus var utsänd av Gud (vers 23).
Till eftertanke:
Förstår världen i vår generationer att Jesus var utsänd av Gud?  Vad är det som fattas?

lördag

Ord för dagen den 28 april - Johannes 16

SYND, RÄTTFÄRDIGHET OCH DOM 

Bibelläsning: Johannesevangeliet 16
"Och när han (Hjälparen) kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig" (Joh 16:8-9 FB)

Synd är inget populärt begrepp i dag. Många menar att det inte finns något som är synd. Men den Helige Ande vill överbevisa oss om synd. Det är först när jag ser synden i mitt liv som jag kan ta emot förlåtelse och den befrielse som Jesus vann på korset.

Det grekiska ordet för "synd" kan också översättas med "att missa målet". Att inte tro på Jesus, att inte leva i gemenskap med honom är att missa målet med livet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fokusera på målet med mitt liv!


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Jesu lärjungar kommer att få möta motgångar
Kapitlet både inleds och avslutas med att Jesu lärjungar kommer att möta motstånd och lidande här i världen.
- "Den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud" (vers 2)
- "I världen får ni lida" (vers 33)
Kristna har fått ge sitt liv för sin tro i olika perioder av världshistorien. Men det har aldrig tidigare funnits en tid med så många kristna martyrer som idag. Idag uppfylls också Jesu ord mer än någonsin att de som dödar kristna tror att de tjänar Gud (vers 2).
Till eftertanke:
Hur ser det ut med kristendomsförföljelser i vår tid? Kan du ge exempel på det?

"Det är bäst för er att jag går bort" - Vers 7
Jesus talar om för lärjungarna om att det bästa är att han lämnar dem. Jag tror att det var svårt för lärjungarna att se något gott med att Jesus skulle lämna dem.
Till eftertanke:
På vilket sätt var det bättre för lärjungarna att Jesus lämnade dem? Och för oss?

Synd, vad är det? - Vers 9
Människor tänker säkert på synd som negativa handlingar som vi gör. Här säger Jesus att synd är att inte tro på Jesus.
Till eftertanke:
- Hur skulle du föklara vad synd är för någon som inte är troende?
- Det grekiska ordet som är översatt med ´synd´ betyder ordagrant ´att missa målet´. Vad är det för mål vi missar då vi syndar?

Bön i Jesu namn - Vers 23-28
Här finns det löfte om bönhörelse om vi ber i Jesu namn. Men vad innebär det att be i någon annans namn? En polis som säger ´I lagens namn´ talar om att han handlar med en mycket större auktoritet än sin egen.
Till eftertanke:
Vad innebär det för mig att be i Jesu namn?

fredag

Ord för dagen den 27 april - Psalm 50 0ch 51

ATT UTTRYCKA SIN KÄRLEK - Psalm 50

Bibelläsning - Psalm 5:

Nej, offra lovets offer åt Gud och infria dina löften till den Högste."
(Ps 50:14 FB)

Bibelordet uppmanar oss att göra två saker: Prisa Gud med vår mun och lyda Gud med våra gärningar.

Någon sa: "Det räcker inte med att säga ´jag älskar dig´, man måste också visa det i handling."

Gud vill ha vår lovsång. Men om inte lovsången åtföljs av att vi vill infria våra löften till Gud och följa Honom i allt, så klingar lovsången falskt.

Att bli frälst innebär att bekänna Jesus som Herre (Rom 10:9). Om vi inte lever med Jesus som Herre i våra liv, så hjälper inte all världens lovsång.

Jesus definierar vem det är som verkligen älskar Honom: "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig" (Joh 14:21)


"SKAPA I MIG, GUD, ETT RENT HJÄRTA" -Psalm 51

Bibelläsning: Psalm 51
"Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande"
(Ps 51:12 FB)

David hade syndat. Hans synd hade oreparerbara konsekvenser. Han hade säkert försökt ställa allt till rätta mellan sig och andra människor.

Men synden har inte bara med våra relationer till varandra att göra. Det handlar även om min relation till Gud. David hade förlorat sin frimodighet, sin glädje, sin kraft, ja till och med sin relation till Gud.

Längtan efter att åter få uppleva välsignelsen av ett rent hjärta var förtärande stark och han ber om förlåtelse och rening: "Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd." (vers 4)

I en annan psalm berättar David om sin syndanöd och sin väg till förlåtelse:
"Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning.Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN." Då förlät du mig min syndaskuld." (Ps 32:3-5 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Skapa i mig, Gud ett rent hjärta".

torsdag

Ord för dagen den 26 april - Psalm 49

"DU KAN INGENTING TA MED DIG DIT DU GÅR"

Dagens bibelläsning - Psalm 49
"Ty han ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under liksom de och måste lämna sina ägodelar åt andra." (Ps 49:11 FB)

Trubaren sjöng "Du kan ingenting ta med dig dit du går." Det är också temat för Psalm 49. Budskapet upprepas genom psalmen: "Frukta inte när en man blir rik, när hans hus växer till i härlighet. Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död, hans härlighet följer honom ej dit ner." (vers 17-18).

Men samtidigt finns evighetshoppet för den som tror på Herren: "Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld, han skall ta emot mig." (vers 16)

Det är sant att vi inte kan ta med oss våra ägodelar till himlen. Men, vi kan redan här och nu investera av det vi äger och av det vi är i Guds rike.

Våra gåvor kan vara med att finansiera kristen verksamhet som leder till att fler kommer in i Guds rike.
Vi kan investera vår tid, vårt engagemang och vår förbön för att låta Guds rike tillkomma på jorden så att fler människor kan ta emor evigheten i sina hjärtan.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var investerar jag mina resurser?

onsdag

Ord för dagen den 25 april - Johannes 15

ATT BÄRA FRUKT - Johannes 15

Bibelläsning: Johannesevangeliet 15
"Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra." (Joh 15:5 FB). "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består" (Joh 15:16 FB)

Förutsättningen för att bära frukt är att förbli i honom, för utan honom kan vi ingenting göra. Fruktbärandet är inte något vi gör, utan något han gör då vi förblir i honom.

Han har bestämt om oss att vi ska bära frukt som består. Amen = låt det ske!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Förbli i honom!


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

"Förbli i mig" - Vers 1-10
´Förbli i mig´ är ett uttryck som kommer tillbaka i kapitel 15. Uttrycket sammankopplas med olika löften som bara gäller om vi förblir i honom.
- "Förbli i mig, så förblir jag i er" - vers 4
- Den som förblir i mig bär rik frukt - vers 5
- Den som inte förblir i honom torkar bort  - vers 6
- "Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det" - vers 7
- Vi förblir i hans kärlek om vi håller hans bud - vers 10
Till eftertanke:
Vad innebär det att föbli i honom?
Hur förblir vi i hans ord? (vers 6)
Hur förblir vi i hans kärlek? (vers 10)

Bära frukt - Vers 1-16
Ett genomgående tema i kapitlet är att bära frukt (vers 2, 4, 5, 8, 16).
Till eftertanke:
Vad menar Jesus då han talar om att bära frukt? Handlar det om att vinna andra människor för Gud? Eller handlar det om att bära Andens frukt (Gal 5:22-23) och bli mer lika Jesus? Eller är det båda, eller något annat?

En befallning om att älska varandra - Vers 12-17
Jesus ger oss budet att vi ska älska varandra (vers 12), och han befaller oss att älska varandra (vers 17).
Till eftertanke:
Hur kan kärlek vara en befallning?

Hatade av världen - Vers 18-27
Jesus säger också att världen kommer att hata den som följer Jesus.
Till eftertanke:
Om världen inte hatar oss, vad kan det bero på? Har vi blivit alltför lite radikala i vår tro och kompromissat med ´världen´? Eller har ´världen´ blivit snällare?

tisdag

Ord för dagen den 24 april - Johannes 14

KÄRLEKEN OCH GUDS ORD

Bibelläsning: Johannesevangeliet 14
"Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig." (Joh 14:21 FB) "Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord." (Joh 14:24 FB)

Kärleken till Jesus är inte bara en känsla. Den tar sig också praktiska uttryck. Jesus definierar vem som älskar honom: Den som håller hans ord.Man kan inte älska Jesus om man samtidigt förnekar Guds ord.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kärlek är inte bara en känsla, det är framför allt hur vi handlar mot den vi älskar. 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Jesus ska komma tillbaka
I detta kapitel talar Jesus om att komma tillbaka på två olika sätt.
1. Jesus kommer tillbaka för att hämta sina lärjungar (vers 1-3). Här kommer Jesus inte tillbaka för att vara med oss här, utan för att hämta oss till ett annat ställe som han i förväg har förberett för oss. Här refererar Jesus säkert till det som vi brukar kalla uppryckelsen som beskrivs i 1 Tess 4:16-18.
2. Jesus kommer tillbaka till oss här på jorden på ett osynligt sätt (vers 18-19). Här talar Jesus om den helige Ande som kommer till oss på ett sätt som världen inte kan uppfatta, men som vi kan uppleva. 
Till eftertanke:
Vad tänker du inför Jesu återkomst? Är det något du överhuvudtaget tänker på? Fyller det dig med glädje eller fruktan? Bibelns budskap då den den talar om Jesu återkomst är "Trösta därför varandra med dessa ord" (1 Tess 4:18)

Det finns bara en väg till Fadern
Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. (vers 6).
Till eftertanke:
Vad får detta för konsekvenser för människor i andra religioner? För dem som inte tagit emot Jesus? Vad får detta för konsekvenser för vår iver att missionera?

Samma gärningar
Jesus säger bestämt att de som tror på honom ska göra samma gärningar som Jesus gjorde då han gick här på jorden (vers 12).
Till eftertanke:
Om vi inte ser det hända idag, vad kan orsakerna till det vara?

Större gärningar
Vad menar Jesus med att vi ska göra större gärningar än han? (vers 12). Det kan kanske vara att vi kan leda människor till frälsning. Jesus verkade på jorden före korset och uppståndelsen, och vi kan idag ta emot frälsning genom Jesu fullbordade verk på korset. Jesus kunde ge mat till femtusen män, förutom kvinnor och barn, men lärjungarna fick se tretusen frälsta på den första pingstdagen.

Vem är det som älskar Jesus?
Jesus säger att tecknet på om vi verkligen älskar Jesus är att vi håller fast på vad Jesus har sagt (vers 21), och tecknet på att vi inte älskar honom är att vi inte håller fast vid Jesu ord (vers 24).
Till eftertanke:
På vilket sätt kan vi konkret visa att vi älskar Jesus? Ge några exempel.

Den helige Ande ska påminna oss
Jesus säger att den helige Ande ska lära oss allt och påminna oss om allt vad Jesus sagt oss (vers 26). Men vi kan inte bli påminda om något som vi inte har hört eller läst. Det betyder att om vi inte läser och begrundar Guds Ord, får den helige Ande inte något att påminna oss om.
Till eftertanke:
Vad får det för konsekvenser för min bibelläsning? Hur är min bibelläsning idag? Hur skulle jag önska att den skulle vara?

Min frid ger jag er
Jesus säger att han ger oss en annan slags frid än den som världen ger (vers 27).
Till eftertanke:
Vad är det för skillnad på den frid som världen ger och den fred som Jesus ger?

måndag

Ord för dagen den 23 april - Johannes 13

ETT NYTT BUD

Bibelläsning: Johannesevangeliet 13

"Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." (Joh 13:34-35 FB)

Det nya budet är att lärjungarna ska älska varandra. På samma sätt som Jesus älskade dem. Det är ett tecken på sant lärjungaskap.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att älska mina medsyskon. Inte bara dem som jag har lätt att älska, utan även de andra.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Den sista måltiden tillsammans med lärjungarna - Vers 1-17
Under den sista måltiden tvättar Jesus lärjungarnas fötter. Jesus befaller också att lärjungarna ska tvätta varandras fötter. Han säger till och med att de är ´skyldiga´ att göra det (vers 14).
Till eftertanke:
Denna befallning från Jesus efterföljs normalt inte av Jesu lärjungar idag. Varför inte?
Menar Jesus att tvätta fötter är en bild på något annat? I så fall vad?

Jesus förutsäger Judas förräderi och Petrus förnekelse - Vers 18-38
Det måste ha varit en svår stund för Jesus. Jesus berättar om vad som kommer att hända. En av hans egna lärjungar skulle förråda honom (vers 27) och en annan förneka honom (vers 38).

Mellan avslöjandet att en av lärjungarna ska förråda Jesus och en annan förneka onom, ger Jesus sina lärjungar ett nytt bud: Att älskar varandra som Jesus har älskat dem.
Till eftertanke:
Hur uttrycker Jesus sin kärlek till dem som är hans lärjungar? På vilket sätt kan vi uttrycka kärleken till våra medsyskon på samma sätt?

Jesus säger också till sina lärjungar, då och nu, att alla kommer att förstå att de är Jesu lärjungar genom den kärlek de visar varandra.
Till eftertanke:
Förstår alla idag att vi är Jesus lärjungar? Varför/varför inte?
  

söndag

Ord för dagen den 22 april - Johannes 12

VETEKORNETS LAG

Bibelläsning: Johannesevangeliet 12
"Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt." (Joh 12:24 FB)

Jesus är vetekornet som faller i jorden för att dö. Poängen med att så vetekorn är att det ska komma upp många nya vetekorn av det ena vetekornet.

I dag uppstår Jesu liv i varje människa som tar emot Jesus i sitt liv. I dag finns det hundratals miljoner människor som bär på det liv som Jesus gav då han lät sig falla i jorden för att dö för oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att jag får vara bärare av gudomligt liv genom Jesu död på korset.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKEJesus blir smord i Betania - vers 1-11
Jesus rider in i Jerusalem - vers 12-19
Vetekornet - vers 20-36
Ärad av människor eller Gud? - vers 37-40

Det börjar med det yttersta tecknet på vördnad och tillbedjan, där Maria offrar något av det dyrbaraste hon har i tillbedjan för Jesus (vers 3). Översteprästerna hade stora problem med Jesus eftersom uppväckandet av Lasarus gjorde att många människor lämnade översteprästerna och trodde på Jesus (vers 11). Konsekvensen av det blev att översteprästerna beslöt att döda både Jesus och Lasarus.

Därefter rider Jesus in i Jerusalem och möts av jubelrop från folket "Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn" (vers 13). Fariseerna upplever uppgivenhet över att de inte kan göra något åt Jesus "Ni ser att vi inte kan uträtta något. Hela världen springer ju efter honom" (vers 19).

Då människor kommer och vill se Jesus, svarar Jesus med att tala om ett ensamt vetekorn som ska dö och uppstå i många (vers 24).

Efterhand börjar till och med medlammar av Stora Rådet att tro på Jesus, men det ville de inte bekänna av fruktan för fariseerna (vers 42). "De ville hellre bli ärade av människor än av Gud" (vers 43).

Till eftertanke:
Kan du sätta dig in i fariséernas och de skriftlärdas fruktan för Jesus och förklara varför de ville döda Jesus?
Kan du sätta dig in i rådsherrarna fruktan att öppet bekänna sig till Jesus? Hur är det med oss och vår bekännelse idag? Finns det sammanhang där vi önskar att ingen ska veta att vi tror på Bibeln? I så fall vilka?
 

lördag

Ord för dagen den 21 april - Johannes 11

GUDS HÄRLIGHET

Bibelläsning: Johannesevangeliet 11
"Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" (Joh 11:40 FB)

Vi behöver få uppleva mer av Guds härlighet. Ibland kan vi uppleva att våra samlingar och gudstjänster bara blir ord och sånger om Gud. Men jag tror att många idag har en längtan att få uppleva Guds härlighet på ett påtagligt sätt.

Jesus säger att det är vår tro på honom och hans möjlighter som öppnar för att hans härlighet ska bli synlig.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Låt mig se din härlighet!

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Lasarus uppstår från de döda
Jesus kommer försent. Det var det alla trodde. Till och med systrarna Marta och Maria, som verkligen trodde på Jesus, trodde att allt hopp var ute för att Jesus kom för sent. De säger båda två vid olika tillfällen "Om du hade varit här skulle min bror inte ha dött" (vers 21+32).
Jesus var inte oberörd av situationen och då han såg den stora sorgen finner vi den kanske kortaste versen i Nya Testamentet "Och Jesus grät" (vers 35).
   Men Jesus visste så mycket mer än de andra. Jesus visste att detta skulle bli en demonstration om hur livet övervinner döden. Jesus säger "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör" (vers 25).

Herrens härlighet
Då människorna tvekade att ta bort stenen framför graven säger Jesus: "Har jag inte sagt dig att om du tror skall du få se Guds härlighet" (vers 40)
Till eftertanke:
Det ser ut som om vår tro är det som gör att vi kan se Guds härlighet.

Befria de bundna resurserna
Och då Lasarus till slut kommer ut av graven med fötter och händer inlindade i i bindlar säger Jesus "Befria honom och låt honom gå" (vers 44)
Till eftertanke:
Kan det vara på samma sätt i dag. Att församlingen och de kristna har fallit tillbaka till passivitet och de resurser som finns är bundna? Skulle du behöva höra Jesus säga till dig "Skaka av dig bindlarna som håller dig tillbaka och kom ut i Herrens frihet och lev ut det nya livet"?

fredag

Ord för dagen den 20 april - Psalm 47 och 48

LOVSJUNG GUD! - Psalm 47

Dagens bibelläsning: Psalm 47
"Lovsjung Gud, lovsjung! Lovsjung vår konung, lovsjung! Ty Gud är konung över hela jorden, lovsjung honom med en psalm. Gud är konung över hednafolken, Gud sitter på sin heliga tron."
(Ps 47:7-9 FB)

I psalm 47 möter oss en stark uppmaning att lovsjunga Herren. Lovsången stiger upp inför Guds tron. Men lovsången finns inte bara i himlen. Den skapar också resultat i den som lovsjunger.

Då vi ger vår lovsång till Gud händer det något i oss. Vi fokuserar på vem Herren är och inte på oss själva. Vi ställer oss i ett rätt förhållande till Herren. Han blir på tronen både i himlen och i våra hjärtan.

==> Mannakorn att tugga poå nder dagen: "Lovsjung Gud, lovsjung!"


STOR ÄR HERREN - Psalm 48 Dagens bibelläsning: Psalm 48
"Stor är HERREN och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad." (Ps 48:2-3 FB)

En lovsång- och tacksägelsepsalm, som uttrycker tacksamhet över befrielse för Guds stad, Jerusalem.

På den tiden bodde Herren i Templet i Jerusalem. Idag bor han i nya tempel av kött och blod, som går omkring på två ben.

Vi får stämma in i lovsången och tacksägelsen över Herrens storhet och att han befriar den som tar sin tillflykt till Honom.

"Stor är Herren..."

torsdag

Ord för dagen den 19 april - Psalm 46


BLI STILLA


Dagens bibelläsning: Psalm 46
"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden." (Ps 46:11 FB)

Att bli stilla kan ofta upplevas som en bortglömd konst i våra dagar. Våra dagar är fyllda av aktiviteter. Vilodagen har krav på sig att vara aktivitetsdagen.

Det sägs att vi en normal dag tar emot mellan 3.000 och 10.000 intryck i form av informationsskyltar, reklambilder och annat. För bara någon generation sedan tog man emot så många intryck under ett helt liv. Hur kan man bli stilla mitt i alla aktiveter och i det enorma informationsflödet som ständigt når oss?

Jag tror att vi har ett stort behov att söka stillhet och avskildhet i Guds närhet. Att bara bli stilla och betrakta Guds storhet gör gott för den irrande själen. Jesus uppmanar oss, då han instruerar lärjungarna i bönens hemlighet, att gå in i vår kammare och stänga dörren. Stänga av alla intryck för några ögonblick och bara vara tillsammans med Honom.

==> Manna korn att tugga på under dagen: "Bli stilla och besinna att jag är Gud...."

onsdag

Ord för dagen den 18 april - Johannes 10

LIV I ÖVERFLÖD

Bibelläsning: Johannesevangeliet 10"Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. " (Joh 10:10 FB)

Jesus kom för att ge oss liv, ja, liv i överflöd. Men hela tiden utsätts vi för tjuvens, djävulens, försök att stjäla och förgöra det goda som Gud ständigt vill att jag ska leva i. Några dagar kanske lyckas tjuven  bätte än andra...

-Hjälp mig att avslöja tjuvens gärningar i mitt liv och att i stället leva i det liv Jesus ger till mig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Liv i överflöd.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Fåren känner igen hans röst - Vers 4
Här talar Jesus om sig själv som herden och om oss som följer honom som får. Det finns ting som kännetecknar Jesu efterföljare. De känner igen hans röst (vers 4).
Mediaforskare säger att vi idag tar emot mellan 3.000 och 10.000 budskap per dag i form av vägskyltar, reklampelare, ljud och ljus och allt möjligt annat. För några generationer tillbaka var det så många intryck man tog emot under ett helt liv. Idag tar vi emot så många budskap varje dag. Men ändå säger Jesus att vi ska kunna känna igen hans röst bland alla andra.
Till eftertanke:
På vilket sätt brukar du höra Herrens röst i vardagen? Har du några exempel?

Liv i överflöd - Vers 10
En kamp pågår i ditt liv varje dag. Satan gör sitt jobb, som är att stjäla slakta och döda. Han vill stjäla den frid, glädje och kraft som vi har i Kristus. Jesus å andra sidan har kommit för att ge oss liv. Inte bara liv så vi kan överleva, utan liv i överflöd.
Till eftertanke:
På vilka områden kan jag få uppleva Jesus överflödande liv?

Jesu får lyssnar till hans röst - Vers 27
Lyssna är lite mer än att bara höra. Man kan höra mycket omkring sig utan att lyssna. Lyssna är mer aktivt. Vi ställer in oss för att kunna höra. I lyssnandet är vi ivriga att få höra för att vi ska kunna följa det vi hör.
Till efteranke:
Det är inte nog att bara höra. Vi måste lyssna och ta konsekvenserna av det vi hör.

tisdag

Ord för dagen den 17 april - Johannes 9

ETT VET JAG, ATT JAG SOM VAR BLIND NU SER

Bibelläsning: Johannesevangeliet 9"Han svarade: "Om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser." (Joh 9:2)

Jesus hade botat en blindfödd man. Fariseerna försökte få fast Jesus genom att ställa många svåra frågor till den unge mannen som just fått sin syn tillbaka. Den unge mannen kunde inte svara på alla frågor han fick. Men en sak visste han helt säkert: För en liten stund sedan hade han varit blind - men nu kunde han se!

Det starkaste vittnesbördet är kanske inte att kunna svara på alla frågor jag får om Jesus. Det starkaste vittnesbördet kan vara att ärligt berätta vad Jesus har gjort i mitt liv.
Från mörker - till ljus
Från död - till liv
Från hopplöshet - till hopp
Från meningslöshet - till mål och mening
Från att vara blind - till att kunna se


==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Ge mig öppnade ögon, så att jag kan se din härlighet idag.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Öppnade ögon
Kapitlet handlar om en enda händelse. Jesus botar en blindfödd man.
Men det som var ett alldeles fantastiskt under skapade inte bara glädje. Jesus hade botat mannen på sabbaten, och det skulle man ju inte göra, enligt fariséernas sätt att se.
Till eftertanke:
Det är väldigt lätt att se hur negativt fariséerna ser på Jesu under. Men hur är det med oss? Kan vi glädja oss utan förbehåll då vi ser Gud verka i andra sammanhang än vårt eget, och på andra sätt än vi förväntar att Jesus ska agera på?

Vi ser också att det börjar uppstå en viss oenighet bland fariséerna. "Några fariséer sade: ´Den mannen kan inte vara från Gud, då han inte håller sabbaten´, andra sade: "Hur kan en syndig människa göra sådana tecken?´. De var alltså oeniga?" (vers 16).

Mannens vittnesbörd är fantastiskt enkelt. Det enda han visste var att hade varit blind och att han nu kunde se. Man kan ha motargument på vår teologi och vårt sätt att tro på Gud, men ett sådant vittnesbörd är det väldigt svårt att säga emot. Inte ens farséerna kunde hävda att mannen inte hade varit blind, eller att mannen nu kunde se.
Till eftertanke:
Hur lyder ditt vittnesbörd? Vad är det du berättar om vad Jesus har gjort i ditt liv?

Vi behöver alla be om öppnade ögon för att kunna se Gud och Guds möjligheter i våra liv.
Till eftertanke:
Tänk igenom dessa bibelord om öppnade ögon och vad de kan betyda för oss:
- "Den som inte blir född på nytt, kan inte se Guds rike" (Joh 3:3)
- "Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår, vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är." (Ef 1:18). Jesus ber för de kristna i Efesos.
- "Då öppnades deras ögon, och de kände igen honom" (Luk 23:31) På Emmausvägen.
- "Och Elisa bad: ´Herre, öppna hans ögo, så att han ser´". (2 Krön 6:17). Bön för Elisas tjänare som såg alla fiender, men som inte kunde se Guds enorma resurser.

Jesus säger i slutet av kapitlet: "de som inte ser skall se och de som ser skall bli blinda" (vers 39)
Till eftertanke:
Vad menar Jesu med de orden?

Vi får sjunga tillsammans med Pelle Karlsson:
"Giv oss o Herre öppnade ögon, vi vill se Jesus, vidröra honom...."


måndag

Ord för dagen den 16 april - Johannes 8

SANNINGEN FRIGÖR

Bibelläsning: Johannesevangeliet 8"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." (Joh 8:31 FB)

I detta kapitel sätts sanningen mot lögnen. Djävulens presenteras som en lögnare, han "har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader." (Joh 8:44 FB)

Sanningen gör oss fria och lögnen binder oss.

Vi blir fria då vi förstår sanningen - vi förstår sanningen då vi förblir i hans ord (Joh 8:31)


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Förbli i hans ord. Salig är den som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt (Psalm 1,1.2)

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Lagen och nåden - Vers 1-11
Jesus möter de skriftlärda och fariséerna som gripit en kvinna för äktenskapsbrott. Hon hade till och med blivit tagen på bar gärning. De påpekar för Jesus att lagen säger att hon måste stenas och ber om Jesu mening i frågan. 
Jesus svarar att den som är utan synd kan kasta den första stenen (vers 7) och de som varit beredda att kasta stenar på henne tills hon dog, gick därifrån den ene efter den andre.
De hade gripit kvinnan för äktenskapsbrott, men var fanns mannen? Kvinnan var inte den enda skyldiga. Och då Jesus ber den som inte syndat att kasta första stenen, förstår de kanske att de allesammans hade förtjänat att stenas. 
Till eftertanke:
Vi har lätt att se alla fel som de andra gör, men ibland blir vi kanske blinda för våra egna misslyckanden. Eller vad tänker du om det?

Jesu slutord till kvinnan var "Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer" (vers 11) 
Till eftertanke:
Menar Jesus att det inte var något fel att begå äktenskapsbrott, eller vad menar han?


Jesus - världen ljus - Vers 12-30
Jesus ifrågasätts av fariseerna och Jesu svar är inte lätta att förstå för de kritiska.
Han säger bland annat att den som följer honom inte ska vandra i mörkret utan ha livets ljus (vers 12)
Till eftertanke:
Betyder det att alla som inte följer Jesus vandrar i mörkret?


Förbli i ordet - Vers 32-59
Här har Jesus en av definitionerna på vad en lärjunge är: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31). Det vill alltså säga att om vi inte förblir i Guds ord är vi verkligen inte Jesu lärjungar.

Till eftertanke:
Vad innebär det att förbli i Guds ord? Är det något mer än att läsa Guds ord? 

Hur ska vi kunna förbli i Gud ord?

Det grekiska ordet för ´Ord´ i vers 31 är ´Logos´. I vers 47 står det också om Guds ord, men det är översatt från ett helt annat grekiskt ord ´Rhema´, vilket inte framgår av den svenska översättningen. Vi får förbli i Logos, Guds ord. Då vi förblir i Logos händer det att Gud talar ett speciellt personligt ord till oss i vår speciella situation. Då vi ´hör´ Gud tala till oss (vers 47) används ordet rhema.
Till eftertanke:
Kan du ge något exempel då du hört Gud tala ett ´rhema´ personligt in i ditt liv. söndag

Ord för dagen den 15 april - Johannes 7

HAT FRÅN VÄRLDEN

Bibelläsning: Johannesevangeliet 7
Inte ens hans bröder trodde på honom. Jesus sade till dem: "Den rätta tiden för mig har ännu inte kommit, men för er är det alltid rätt tid. Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. (Joh 7:5-7 FB)

Trots att Jesus bara gjorde det som var gott, helade de sjuka och befriade de som var besatta, säger Jesus att världen hatar honom. Orsaken till världens hat var att Jesu liv och undervisning avslöjade synden bland människorna. Han "avslöjade att deras gärningar är onda".Att stå för en kristen livsstil och etik i våra dagar kan av många upplevas som en anklagelse och dra till sig världens hat. Då får vi också, i någon mån, "dela hans lidanden" (Fil 3:10)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är jag beredd att utsätta mig för världens hat genom en rak kristen bekännelse?

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Delade meningar om vem Jesus är
Några menar att Jesus var god. Andra menar att han vilseleder folket (vers 12+43).
Det finns många som börjar hata Jesus och lägger planer för att döda honom, samtidigt som andra grips av Jesu förkunnelse: "Aldrig har någon människa talat som han" (vers 46)
Vi kan se här hur motståndet mot Jesus växer (vers 30+44).
Till eftertanke:
Hur är det med delade meningar om Jesus idag?
Hur är det att vara en Jesu lärjunge idag? I vår kultur? I andra delar av världen? 

Jesus och skrifterna
Judarna blev förvånade då de hörde Jesu undervisning. De frågar: "Hur kan han känna skrifterna, han som inte studerat?" (vers 15)
Till eftertanke:
Vad skulle ditt svar på den frågan bli?
   
Jesus säger också att det är den som vill göra hans vilja som kommer att förstå om hans lära är rätt eller inte (vers 17). Vi kanske tycker att det vore mer logiskt att först förstå om hans lära är rätt, för att sedan vilja göra hans vilja. Men det är ofta då vi tar ett steg i tro som den nya verkligheten öppnar sig. Vi blir frälsta genom munnens bekännelse, men då vi börjar säga vår bekännelse är vi inte frälsta. Vi blir det, och kan förstå det, först då vi tar ett steg i tro.
Till eftertanke:
Hur tänker du om att vi först måste göra för att förstå?

Levande vatten - Vers 37-39
Här talar Jesus om pingstdagen som skulle komma. Det framgår tydligt av vers 39.
Då Jesus beskriver pingstens under beskriver han det som något som kommer från vårt innersta (vers 38).
Då vi blir frälsta och tar emot Jesus blir det som en källa inom oss (se Jesu samtal med den samaritanska kvinnan i Joh 4:14). Alla kristna har fått den helige Ande inom sig. På pingstdagen blir källan inom oss förlöst så att det kan flyta fram strömmar av levande vatten från vårt innersta. Den helige Andes kraft blir förlöst och fruktan förbyts till frimodighet.
Till eftertanke:
Hur ser du på pingstupplevelsen som Jesus talar om här?

lördag

Ord för dagen den 14 april - Johannes 6

TOLV KORGAR FULLA

Bibelläsning: Johannesevangeliet 6
"Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sade han till sina lärjungar: "Samla ihop de stycken som har blivit över, så att inget blir förstört." De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de stycken som hade blivit över av de fem kornbröden när de ätit. " (Joh 6:11-13 FB)

Då alla var mätta och inte orkade tänka mer på mat så stod de tolv korgarna kvar. Fulla med mat. Det påminner oss om att Gud är överflödets Gud.

Kung David säger i Psalm 23 att Herren låter hans bägare flöda över.

Jesus säger: "Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." (Joh 10:10). Han vill inte bara ge oss liv så vi kan överleva - han vill ge oss liv i överflöd!

== > Mannakorn att tugga på under dagen: Överflödets Gud.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

"Men Jesus gick upp på berget..." - Vers 3
Mycket folk följde Jesus (vers 2). Hela tiden är människorna efter honom. Då Jesus åker över till andra sidan sjön följer de efter (vers 24). Men hela tiden ser vi också ett mönster i Jesu prioriteringar. Han drar sig undan för att be, eller bara för att vara i stillhet.
Till eftertanke:
Ja det är just detta "till eftertanke" som gör att Jesus ständigt drar sig undan. Då Jesus var så beroende av stillhet, bön eftertanke, återhämtning, hur mycket mer skulle inte detta vara nödvändigt för oss?

Tolv korgar fulla
Det fanns inte resurser att kunna ge mat till så många människor som var samlade. Lärjungarna gör ett överslag av egna resurser och behovet och de säger "Bröd för två undra denarer räcker inte för at alla skall få ett stycke var" (vers 7). Sedan var det en pojke som hade fem kornbröd och två fiskar. "Men vad förslår det till så många?" (vers 9). Då, när alla mänskliga resurser och möjligheter är uttömda, då finns det utrymme för Guds under. Alla fick äta sig mätta och det blev tolv korgar över.
Till eftertanke:
Tror du att det kan vara så att Guds under ligger närmare till hands då alla mänskliga resurser är uttömda? Har du exempel på det?

Livets bröd
Jesus talar om sig själv som livets bröd:
-Jag är livets bröd; vers 35
-Jag är det bröd som ger liv; vers 51
-Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt; vers 54
Till eftertanke:
Efter Jesu tal om livets bröd drog sig många av Jesu lärjungar tillbaka, så att de inte längre följde honom (vers 66).Vad var det som gjorde att några av lärjungarna lämnade Jesus?
Vad tror du är orsaken till att det finns lärjungar idag som lämnar Jesus?

fredag

Ord för dagen den 13 april - Psalm 44 och 45

VARFÖR - Psalm 44

Dagens bibelläsning: Psalm 44
"Gud, med våra öron har vi hört, våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde i deras tid, i forntidens dagar." (Ps 44:2 FB)

Varför ser det ut som om det går bra för de ogudaktiga, medan Guds folk lider? Varför kommer inte bönesvaret? Hur länge ska det dröja?

Dessa frågor återkommer ofta i Psaltaren. Så också i Psalm 44. Psalmen inleds med att konstatera att så många har vittnat om Guds stora kraft i gångna tider. Frågan som följer är varför ser vi då så lite av detta idag.

Gideon ställer ungefär samma fråga:"Var är all hans under som våra fäder har berätat om" (Dom 6:13 FB). Då Gideon ställt denna fråga till Herren får han svaret att det är han själv som är bönesvaret. Gideon fick i uppdrag att befria folket från förtryck och föra folkets hjärtan tillbaka till Herren.

Ibland kan det vara så att det är vi själva som håller bönesvaret tillbaka. Ibland kan det vara någon annan som Herren bett ingripa, men som antingen inte har hört eller som inte vill lyda. Gud tvingar ingen människa att göra sin vilja, men han inspirerar oss genom sin Helige Ande.

Idag kanske det är jag som skulle vara bönesvaret på någons bön. Det är viktigt att bli stilla och höra Herrens röst. Och då vi hört den handla efter den.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: För vem ska jag få berätta om Herrens gärningar idag?


ETT HJÄRTA SOM FÖDAR ÖVER - Psalm 45

Dagens bibelläsning: Psalm 45
"Mitt hjärta flödar över av vackra ord, jag säger: Min sång gäller en konung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Du är den skönaste bland människors barn" (Ps 45:2-3 FB)

Det är gott att lovsjunga Herren! Och i denna psalm låter författaren sitt hjärta flöda över i lovsång och tacksägelse till Gud.

Kom med i lovsången! Använd psalmens ord och dina egna. Oavsett dina förhållanden idag är Herren densamme och värd din lovsång.

Lyft din blick och låt också ditt hjärta flöda över. Då du gör det händer det något i dig själv. Du flyttar fokus från dig själv och ser på Herren. Då du gör det förvandlas du (2 Kor 3:18)!

torsdag

Ord för dagen den 12 april - Psalm 43

"SÄTT DITT HOPP TILL GUD"

Dagens bibelläsning: Psalm 43
"Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud." (Ps 43:5 FB)

Psalmförfattarens upplevelse är övergivenhet och mörker. Han ber: "Sänd ditt ljus och din sanning. Må de leda mig" (vers 3).

Sedan går han över till att tala till sig själv. Han frågar sin själ varför den är så orolig. Och han uppmanar den att i stället för att oroa sig, sätta sitt hopp till Gud.

Kan man verkligen ge uppmaningar till sin egen själ? Ja, jag tror att det är både möjligt och nödvändigt för att bryta negativa tankebanor.

Det kan vara viktigt att flytta fokus från att se på sina egna begränsade möjlighter, för att i stället att betrakta Gud och hans möjligheter.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Jag sätter mitt hopp till Gud.

onsdag

Ord för dagen den 11 april - Johannes 5

ÄRA AV MÄNNISKOR ELLER AV GUD?

Bibelläsning: Johannesevangeliet 5
"Jag tar inte emot ära av människor" (Joh 5:40 FB)
"Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?" (Joh 5:44 FB)

Vi vill väl alla att människor talar väl om oss. Vi har behov av att någon ser oss och hör oss. Men det finns en risk att vi utvecklar en generation av bekräftelseberoende människor. Där hela mitt liv hänger på vad jag tror att andra har för uppfattning av mig.

Vilken befrielse att inte vara beroende av andra människors uppfattningar om mig.! Att inte söka ära av människor - utan av Gud!

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Sök den ära som kommer från den ende Guden (vers 44)


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Jesus botar en man vid Betesda (vers 1-18)
   Vill du bli frisk? Det är den frågan Jesus ställer till en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. Det borde väl inte vara någon tvekan om att mannen ville bli frisk. Trettioåtta år är en lång tid att vara sjuk. I början hade han nog haft hoppet att bli frisk, men det blev bara den som först kom ned i vattnet, då vattnet i dammen hade kommit i rörelse. Och varje gång var det någon annan som hann före honom. Med åren hade säkert hoppet minskat, och då Jesus frågar om han vill bli frisk, svarar han inte ens ja. Istället försöker han förklara för Jesus varför det är omöjligt.
   Jesus frågade om mannen ville bli frisk, även om Jesus visste vad mannen behövde. Jesus respekterade mannen och ville inte tvinga på mannen välsignelser som han inte själv ville ha.
   Så är det med Guds löften. Jesus ger oss inte mer än vad vi är villiga att ta emot. Ingen blir frälst av tvång. Jesus har en fråga till varje människa "Vill du bli frälst?" Möjligheten finns där för alla, men den ges bara till den som är villig att ta emot den.
Till eftertanke:
Vilka andra löften är givna till alla människor på samma villkor?
Vad tror du Jesus vill säga till dig idag, då han säger sitt "Vill du...?"

Jesu förhållande till sin Fader (vers 19-47)
Jesus undervisar här om sitt förhållande till sin Fader:
- Jesus gör bara det han ser sin Fader göra (vers 19)
- Både Fadern och Sonen ger liv till de döda (vers 21)
- Fadern har gett Sonen makt att döma (vers 22)
- Det går inte att ära Fadern om man inte också ärar Sonen (vers 23)
- Sonen söker hela tiden att göra sin Faders vilja (vers 30)
- Jesus tar inte emot ära av människor (vers 41), utan bara av den ende Guden (vers 44)

Den dubbla utgången (vers 29-30)
Här som på så många andra ställen i Evangelierna talar Jesus om den dubbla utgången av livet. Vårt liv här på jorden avgör vår evighet. Några ska uppstå till evigt liv, och några ska uppstå till dom (vers 29).
Till eftertanke:
Vilka andra Jesusord talar om den dubbla utgången?
Varför tror du att Jesus talar så mycket om det?