tisdag

Ord för dagen den 31 juli - Andra Korintierbrevet 3

SKRIVA BREV

Bibelläsning: Andra Korinteierbrevet 3
"Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan." (2 Kor 3:2-3 FB)

Brukar du skriva brev? Det börjar väl nästan bli en utdöende konstart att skriva brev.

Men Gud skriver brev. Många brev. Varje kristen är ett brev till världen som är känt och läst och det har aldrig funnits så många kristna på jorden som nu. Det blir en ansenlig mängd brev.

Problemet med alla brev som Gud skriver är att de har fått fri vilja. Breven blir inte alltid formulerade precis så som Gud hade tänkt. Breven måste överlåta sig i skrivarens hand om det ska bli rätt.

-Hur är det i mitt liv? Är det öppet för gemenskap med Gud på en så intim nivå att Han verkligen får omforma oss till sin egen avbild? I samma kapitel läser vi:
"Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. "(2 Kor 3:18 FB)
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill öppna mitt hjärta för Gud, så att han får forma mig till det Kristusbrev han vill jag ska vara.


ÖVERSIKT -KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Kristusbrev - Vers 1-3
Det finns nu för tiden många olika bibelöversättningar att välja på. Alla uttrycker de den ursprungliga texten på sitt eget sätt. Varje bibelöversättning är en kompromiss mellan att vara exakt och att vara förståelig. Här kommer ett litet utdrag från "Tolkningsboken" som jag skrivit:
"Det går inte att översätta ord för ord från ett språk till ett annat. Meningsbyggnad och uttryckssätt är olika för alla språk.
   Om översättaren försöker vara så exakt som möjligt och översätter ord för ord, så blir det inte svenska. Texten blir oläsbar. För att uttrycka samma sak på svenska som på grundtexten måste man skriva om meningen för att det ska bli svenska.
   Så i stället för att översätta som det står måste översättaren omformulera meningen till det han eller hon tror att bibeltexten egentligen betyder.
   Översättaren måste ständigt kompromissa mellan läsbarhet och exakthet.
Ju mer ”fritt” man översätter en text desto större chans att man får ett bra flytande språk som är lätt att läsa. Risken är att man missar mycket av den ursprungliga betydelsen.
   Ju mer exakt man översätter en text, finns det en risk att texten blir oläsbar på svenska. Vad har man då för glädje av en ”exakt” text som ingen orkar läsa? (Tolkningsboken sid 10. Du kan läsa mer om Tolkningsboken på www.rupeba.se under fliken "AFFÄREN").

Så är det också med våra liv. Vi är Kristusbrev (vers 3) och var och en av oss är vår egen tolkning. Problemet med vanliga Biblar är att så få läser dem. Men du och jag blir ständigt "lästa". Våra "brev" är "känt och läst av alla människor" (vers 2).

Du är den som talar om för omvärlden vad det innebär att vara kristen. Nästan alla som blir kristna idag blir det för att de känner en kristen. Nästan alla som väljer att inte bli kristna gör det för att de känner en kristen.

Till eftertanke:
-Vad tror du det är som gör att ett "Kristusbrev" skapar vilja för andra att bli kristna? Vad tror du det är hos oss som gör att det skapas en vilja att inte bli kristna?
-Paulus skriver att han ombesörjt att Guds Ande har fått skriva i deras hjärtan (vers 3). Hur "ombesörjer" man det? Och hur "ombesörjer" man att den helige Ande får skriva något i mitt hjärta?

Ett nytt förbund - Vers 6-13
Här talar Paulus om ett nytt förbund och drar upp skiljelinjer mellan förbunden.
Bokstavens förbund - Andens förbund (vers 6)
Dödens ämbete - Andens ämbete (vers 7-8)
Fördömelsens ämbete - Rättfärdighetens ämbete (vers 9)
En slöja för bibelordet - Slöjan tas bort (14)
Till eftertanke:
Försök att med egna ord förklara skillnaden mellan det gamla förbundet och det nya

Slöjan tas bort - Vers 14-18
Då vi omvänder oss till Herren tas slöjan bort (vers 16)
Till eftertanke:
Många har sagt att man genom ett möte med Jesus har fått "en ny Bibel". Det kan upplevas som en slöja som försvinner. Har du någon erfarenhet eller någon kommentar till detta?

Sedan följer en fantastisk vers som talar om hur vi blir förvandlade till Jesu avbild: "Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden." (vers 18)
"Vi förvandlas" är en passiv verbform. Det är inte något vi kan göra, det är något som händer "då vi skådar Herrens härlighet". Det vill säga att då vi betraktar Jesus i bön och tillbedjan förvandlas vi. Till vad förvandlas vi? Jo, till samma bild som vi betraktar. Vi blir det vi ser. Detta är helgelse!

måndag

Ord för dagen den 30 juli - Andra Korintierbrevet 2

ÖVERLISTAD AV SATAN

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 2
"Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte, för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till." (2 Kor 2:10-11 FB)

Att inte förlåta andra är att bli överlistad av Satan. Det kanske är lätt att tänka att "hämnden är ljuv". Det kan vara svårt att släppa en oförrätt.

Om vi inte förlåter någon blir vi själva fångade i den situationen.

Om vi inte förlåter andra kan vi inte heller ta emot förlåtelse: "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser." (Matt 6: 14-15 FB)

Då vi lurar oss själva på Guds förlåtelse - då kan man verkligen tala om att bli överlistad av Satan.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att leva i utgivande förlåtelse, så jag inte låter mig överlistas av Satan.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Om förlåtelse - Vers 1-11
I den första delen  av kapitlet talar Paulus om förlåtelse. Han nämner speciellt en icke namngiven person som har skadat andra. Paulus anser att den personen lidit länge nog nu, och att det är dags att förlåta och trösta honom (vers 7).
Till eftertanke:
Då vi inte förlåter andra blir vi överlistade av Satan enligt vers 11. Kan du utveckla den tanken?
Paulus säger vidare att vi alla känner till Satans avsikter (vers 11). Känner du Satans avsikter? Vilka avsikter har han? Är vi lika medvetna om hans verkan bland oss som Paulus verkar vara?

Om hur vi luktar - Vers 12-16
Paulus skriver att vi sprider Guds väldoft som en rökelse där vi går fram (vers 14-15).
Till eftertanke:
-Vi sprider olika doft till de frälsta och till dem som är förtappade (vers 15-16). Försök förklara vad Paulus menar med det.
-Vi kanske också för med oss olika doft in i församlingen som till exempel högfärd, avundsjuka, missunnsamhet. Hur ska vi kunna ´förfina´den doft vi sprider.

Förfalska Guds ord - Vers 17
Paulus skriver att de flesta förfalskar Guds ord.
Till eftertanke:
Varför vill man förfalska Guds Ord? Vilka förfalskningar är vanliga i vår tid?

söndag

Ord för dagen den 29 juli - Andra Korintierbrevet 1

AMEN ELLER JA, MEN....

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet"Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära." (2 Kor 1:20 Bibel 2000)

Gud har redan svarat på sina löften. Hans svar är ja. Han vill att du ska bli frälst. Han vill att du ska ta emot förlåtelse. Han vill att du ska bli fylld med den Helige Ande.

Gud har redan svarat, men det krävs ytterligare ett gensvar för att det ska bli verklighet i ditt liv. Du får säga ditt "Amen", som betyder "Låt det ske". Gud frälser ingen som inte vill bli frälst. Han tvingar sig inte på. Han väntar på ditt gensvar. Ditt Amen.

Men många människor gör det så svårt för sig. I stället för att säga Amen säger de: "Ja, men så lätt är det väl ändå inte!"

-Man blir inte frälst genom att säga Ja, men. Man blir frälst genom att säga Amen till Guds löfte. -Man tar inte emot förlåtelse genom att säga Ja, men. Man tar emot förlåtelse genom att säga Amen till Guds löfte.
-Man blir inte fylld med den Helige Ande genom att säga Ja, men. Man blir fylld med den Helige Ande genom att säga Amen till Guds löfte.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Amen!


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Vem är du?
Då Paulus talar om vem han är i den första versen, presenterar han sig inte med sitt yrke eller var han kommer ifrån. Han presenterar sig utifrån Guds kallelse: "Genom Guds vilja Kristi Jesu apostel" (vers 1).
Till eftertanke:
Om du skulle presentera dig på samma sätt som Paulus, hur skulle din presentation låta?

Ta emot och ge vidare
Paulus berättar att han har gått igenom svåra prövningar. Han berättar om den tröst han har tagit emot av Gud "han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud" (vers 4).
   Principen är tydlig. För att vi ska kunna ge något vidare, måste vi själva först ta emot från Gud.
Vi måste själva ta emot frälsning för att kunna ge det vidare.
Vi måste själva ta emot förlåtelse för att ge det vidare.
Vi måste själva ta emot kraft för att ge det vidare.
Vi måste själva ta emot glädje för at ge det vidare.
Vi måste själva ta emot hopp för att ge det vidare.
Vi måste själva ta emot tro för attge det vidare.
Vi måste själva ta emot tröst för att ge det vidare.
Till eftertanke:
Tycker du själv att du inte har så mycket att ge vidare? Vad behöver du gå till Gud för att få för att kunna ge det vidare?

Ledd av Guds nåd
Paulus skriver att de inte har blivit ledda av värdslig visdom utan av Guds nåd (vers 12)
Till eftertanke:
Vad tror du Paulus menar med ´värkdslig visdom´? Hur kan man bli ledd av Guds nåd?

En nyckel till att ta emot det Gud har lovat
Här får vi en fantastisk nyckel till hur vi kan ta till oss det Gud vill att vi ska ha:
"Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära." (2 Kor 1:20 Bibel 2000). Lär versen utantill och praktisera den i ditt liv.
Till efertanke:
Hur kan du praktiskt använda denna vers för dig själv och för vägledning av andra?

lördag

Ord för dagen den 28 juli - Första Korintierbrevet 16

EN ÖPPEN DÖRR

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 16
I Efesus stannar jag till pingst, eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. (1 Kor 16:8-9 FB)

Paulus korrigerade sina planer för att han hade upptäckt en öppen dörr där han kunde gå in och tjäna Gud och människor.

Det finns också en öppen dörr för tjänst i ditt liv. Du kanske inte har upptäckt den än, men se dig omkring och lyssna på Gud. Den öppna dörren kanske innebär att du måste förändra det som du planerat.

Men, då du upptäcker den öppna dörren så måste du gå in i den tjänsten. Herren vill välsigna dig och låta dig bli till välsignelse.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre att se den dörr du öppnat för mig idag.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Apostelns resplaner - Vers 1-9
Man ser tydligt att Paulus resplaner inte är alltför fastlåsta. Det finns en plan, men den planen är öppen för korrigeringar av den helige Ande. Just nu skall han stanna i Efesos eftersom en dörr står öppen för honom till ett stort och omfattande arbete. Samtidigt skriver han att det finns många motståndare.
Till eftertanke:
Det verkar här, som i kyrkoshistorien i övrigt, att de stora framgångarna sker under stort motstånd. Det var inte lätt för Frälsningsarmén att öppna verksamhet i Sverige. Myndigheterna och gatans folk gjorde allt för att motarbeta Frälsningsarmén. Samtidigt växte Frälsningsarmén och spred sig i en enorm hastighet över landet.

Avslutande hälsningar
I de avslutande hälsningarna uppmanar Paulus församlingen att vaka och stå fasta (vers 13), att låta allt de gör ske i kärlek (vers 14).
Paulus nämner också några personer som har upplivat hans ande (vers 18).
Till eftertanke:
Hur är det med mig? Och hur är det med dig? Skulle samma sak sägas om oss? Blir människor upplivade av att träffa dig, eller blir de nedslagna? Bestäm dig att låta Gud göra dig till en människa som upplivar andra.

En helig kyss (vers 20)
Så uppmanar han församlingen till slut att de ska hälsa varandra med en helig kyss.
Till eftertanke:
Varför hälsar inte vi varandra på det sättet? Se kommentar till kapitel 11.

fredag

Ord för dagen den 27 juli - Psalm 89 och 90

ETT JUBLANDE FOLK - Psalm 89

Dagens bibelläsning: Psalm 89
"Saligt är det folk som vet vad jubel är, Herre, i ditt ansiktes ljus vandrar de. I ditt namn gläder de sig alltid, genom din rättfärdighet upphöjs de" (Ps 89:16-17 FB)

Psalm 89 uttrycker stor tacksamhet till Herren för vem han är och vad han gör: "I evighet vill jag sjunga om Herrens nådegärningar, jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte" (vers 2)

Psalmen beskriver också ett saligt folk och kriterierna på detta saliga folk:
1/ De vet vad jubel är. (vers 16)
Många människor har lärt sig att klaga, men det saliga folket vet vad det innebär att jubla.
2/De vandrar i Herrens ansiktes ljus. (vers 16)
De behöver inte vandra i mörkret för Herrens närvaro lyser upp vägen.

3/De gläder sig alltid i Herrens namn. (vers 17)
Herrens namn är alltid värt vår lovsång och vår glädje, för han förändrar sig inte.

4/De har Herren som sin styrka och prydnad. (vers 18)
De är inte beroende av sin egen förträfflighet utan är ständigt beroende av Guds styrka.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att jag får glädja mig i dig.


ANVÄND DAGARNA VÄL - Psalm 90

 Dagens bibelläsning: Psalm 90
"Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet." (Ps 90:12 Bibel 2000)

Vår tid på jorden är inte obegränsad. Det gäller att ta väl vara på tiden. Varje dag är en ny gåva, men den kommer inte tillbaka. Varje dag kan bara levas en enda gång.

Varje dag har sina speciella möjligheter som vi får förvalta. Hur använder vi de 24 timmar vi får under ett dygn? Hur investerar vi de 1.440 minuter vi får under ett dygn?
Slösar vi bort dem eller använder vi dem väl?

Psalmen säger att vi får visa hjärtan då vi förstår hur få våra dagar på jorden är.

Hur vill jag använda de minuter jag får idag?

Vår tid på jorden är begränsad. Hjälp oss att investera i den tid som är obegränsad. Evigheten.

torsdag

Ord för dagen den 26 juli - Psalm 88

NERE I HÅLAN

Dagens bibelläsning: Psalm 88
"Men jag ropar till dig, Herre, om morgonen kommer min bön till dig." (Ps 88:14 FB)

Psalm 88 är ett rop om hjälp i mörkaste förtvivlan. Psalmisten ser inget ljus. Han känner sig som om han förpassats "ned i hålan".

I fotnoten till den bibelversen kan vi i Folkbibeln läsa om hålan: "Det hebreiska ordet används om hålrum i marken, som kunde användas som fängelsehålor eller som Silos" (jfr. 1 Mos 37:24 om Josef).

Ibland kan man känna sig "slagen till marken", men här når man inte ens upp till marknivån. Psalmen är skriven i djupaste förtvivlan. Det finns inget positivt i psalmen. Den enda räddningslinan som kan finnas är bönen, ropet, som sänds upp nedifrån hålan: "Men jag ropar till dig, Herre, om morgonen kommer min bön till dig."

Det enda hopp som finns är att Gud ser mig och hör mitt rop.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud ser och Gud hör.

onsdag

Ord för dagen den 25 juli - Första Korintierbrevet 15

MENINGSLÖS TRO

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 15
"Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud, att han uppväckte Kristus, som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen* av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa." (1 Kor 15:14-21 FB)

Den kristna tron bygger på Jesu uppståndelse. Det är egentligen det enda man behöver tro på för att bli frälst (Rom 10:9). Dagens bibelavsnitt handlar om att om Jesus inte uppstått så är vår tro meningslös och vi är kvar i våra synder.

Men de första lärjungarnas vittnesbörd och Bibelns budskap är tydligt: Jesus uppstod från de döda för att ge oss nytt liv och förlåtelse för våra synder.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus lever!


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Det allra viktigaste - Vers 1-21
Det finns många viktiga saker som den kristna tron bygger på, men bara en som är den allra viktigaste. Det är att Jesus dog för våra synder och att han uppstod igen (vers 3-4). Den kristna tron står och faller med Jesu Uppståndelse. "Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder" (vers 17).

Vad händer efter döden? - Vers 22-34
Paulus talar om att de döda har insomnat i Kristus (vers 18) och ska bli levande igen vid hans ankomst (vers 23). Nya Testamentet talar om dödsriket som den plats dit de som dör går i väntan på att bli levande igen. Vid uppryckelsen ska först de i Kristus döda stå upp (1 Tess 4:16; se också 1 Kor 15:52).

Vid begravningar säger ger man ofta två budskap om vad som händer efter döden. Dels ber vi att den döde ska få vila i frid till uppståndelsens morgon. Men man säger också att den döde, om han var kristen, har fått flytta hem till Jesus.

Man kan mycket väl tänka sig att tid bara existerar här på jorden och efter döden kan det vara ett tidlöst tillstånd. Den döde kan då uppleva att han kommer hem till Jesus i samma ögonblick han dör, även om det på det jordiska sättet att beräkna tid kan dröja många år till uppståndelsen.
Till eftertanke:
Tycker du att detta är en rimlig föklaring? Om inte, hur tänker du?

Uppståndelsekroppen - Vers 35-58
Paulus förklarar här att den himmlelska kroppen är helt annorlunda än den jordiska. Den jordiska är anpassad efter livet på jorden och den himmelska tillpassad livet i evigheten.
Till eftertanke:
Efter uppståndelsen kunde Jesus gå igenom stängda dörrar och hans lärjungar kunde inte känna igen honom, även om de dagigen umgåtts i tre år. Kan det bero på att Jesus då var iklädd sin uppståndelsekropp?

tisdag

Ord för dagen den 24 juli - Första Koriniterbrevet 14

TRUMPETSIGNALEN

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 14"Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid?"(1 Kor 14:8 FB)

Kapitlet handlar om de talade nådegåvorna: att profetera, att tala i tungor och att tyda tungotal. Både i profeterande och i förkunnelse och i vägledande samtal förmedlar vi något från Gud. Om det vi förmedlar är ett otydligt budskap är det inte till hjälp, utan skapar bara förvirring.

Idag uppfattas det nästan som förmätet att ge tydliga signaler. Man anser att min sanning är lika riktig som din sanning och inget budskap är sannare än något annat. Det resulterar ofta i förkunnelsen blir otydlig och församlingen blir förvirrad.

Som en parafras på dagens bibelvers skulle man kunna säga:
-Om budskapet om frälsning är otydligt, vem kan då bli frälst?
-Om budskapet om förlåtelse är otydligt, vem kan då ta emot förlåtelse?
-Om budskapet om dopet med den Helige Ande är otydligt, vem kan då bli döpt med den Helige Ande?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att presentera det glada budskapet så att människor förstår och vill ta emot.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Nådegåvorna
Vi får uppmaningen att vi ska söka vinna de andliga gåvorna (vers 1) och till och med att sträva efter gåvorna (12:31).
Till eftertanke:
Vad lägger du i ordet ´sträva´?  På vilket sätt kan vi sträva efter de andliga gåvorna?

Tala tungomål
I uppräkningen av de nio nådegåvoerna i kapitel 12 kunde vi läsa om "gåvan att tala olika slags tungomål" (12:10). Vilka olika slags tungomål finns det? I Nya Testamentet finner vi tre olika sätt att bruka den gåvan:
1- Ett personligt bönespråk som ingen kan förstå. Inte ens den som talar.
2- Tungotal med uttydning som har samma funktion som att profetera
3- Att tala på ett främmande språk för att bli förstådd.

1- Ett personligt bönespråk.
Detta är förmodligen den vanligaste fomen av tungotal. I vers 2 står det att den som talar tungotal talar till Gud. Då vi talar till Gud brukar vi kalla det bön. Ingen uttydning behövs eftersom det inte är avsett att tas emot av andra människor.
Meningen med det personliga bönespråket är att vi blir uppbyggda av det (vers 4), och Paulus önskar att vi alla skulle göra bruka av den gåvan (vers 5).
Vi förstår inte med vårt förstånd vad vi ber, utan det är den helige Ande som ber i och genom oss. Då vi själva formulerar vår bön i ord ber vi med förståndet, men då jag ber i tungor förstår jag inte vad jag ber (vers 14). Slutsatsen blir att vi ska be både med förståndet och be i anden och inte bara på det ena sättet (vers 15).
I vårt inre pågår det ständigt ett bönemöte. Det är den helige Ande som ber för oss. Vi vet inte alltid vad vi bör be om men det vet Anden och Anden ber i oss efter Guds vilja (Rom 8:26-27). Andens bön i oss beskrivs som ljud som inte är vanliga ord "suckar utan ord" (vers 26), eller "rop utan ord" i Bibel 2000, eller "outsägliga suckar" i 1917 års översättning.
I en del sammanhang kan man höra att många människor talar i tungor högt i munnen på varandra, men detta slags tungotal är egentligen menat för mitt personliga bruk i min bönekammare.
Till eftertanke:
Har du några egna erfarenheter av ett sådant "bönespråk"? Berätta då för varandra hur ni använder bönespråket, eller hur du upplever det då du hör andra be i tungor.?

2- Tungotal med uttydning
Tungotal med uttydning har samma funktion som profeterande (vers 5). Skillnaden är att det först uttrycks i tungotal för att sedan uttydas med begripliga ord av den som talat, eller av någon annan,  Det ser ut som om Paulus rekommenderar att den som bär fram budskapet i tungor också ska tyda det (vers 13), även om han senare i kapitlet skriver att ´någon´ ska uttyda budskapet utan att ange vem.
Till eftertanke:
Om ni är flera som studerar detta nu, tala med varandra om era erfarenheter av tungotal med uttydning.

3- Tala ett främmande språk som mottagaren kan förstå, utan att den som talar förstår det själv.
Det är ju detta som sker på den först pingstdagen i Apostlagärningarna 2. Lärjungarna började tala språk som de inte kunde, men som människorna som var samlade kunde förstå. De kunde alla höra sitt eget språk talas (Apg 2:6). Någon uttydning behövdes inte eftersom mottagaren förstod budskapet.
Detta är inte så vanligt förekommande, men jag känner till ett antal trovärdiga exempel på hur detta slags tungotal kan användas. Bertil Rodin, som var bibellärare på Dalarö Folkhögskola samtidigt som jag var bibellärare på Jelöy Folkhehögskole i Norge berättade följande för mig:
"Det var i ett av de stor kongressmötena i Kungliga tennishallen i Stockholm. Under mötet reste sig en kvinna och talade högt i tungor. Detta var inte speciellt vanligt på kongressmötena och mötesledaren visste väl inte riktigt hur han skulle hantera det. Ingen uttydning kom och mötet fortsatte och avslutades som vanligt. Men de som var samlade tänkte nog att det var något felaktigt som inträfat under mötet. Men det var det inte! I den stora församlingen var det en kvinnlig frälsnignsofficer som var missionär och deltog i kongressen under sin hemlandsferie. Hon var ganksa missmodig och funderade allvarligt att ge upp sin missionärskallelse och inte återvända till missionslandet. Hon såg inga resultat av sitt hårda arbete och kände att det var meningslöst. Men under sin tid som missionär hade hon lärt sig det språk som talades i den byn där hon arbetade och den som talade i tungor under kongressmötet gav budskapet på just det språket som bara den missmodiga missionären kunde förstå! Budskapet handlade om att Gud såg hennes situation och att hon inte behövde vara orolig för Gud själv ville öppna nya dörrar för henne i missionslandet. Resultatet av budskapet i tungor var att missionären fick nytt mot och kunde återvända tillbaka efter semestern."
Till eftertanke:
Har du själv hört talas om exempel på den här typen av tungotal används?

Gåvan att profetera
Profeterande är en blandning av det gudomliga och det mänskliga. Gud ger budskapet, men den som bär fram det klär budskapet i ord. Olika människor har olika sätt att uttrycka sig. Någon målar ut budskapet med många ord i färgrikt språk, medan någon annan utrycker samma budskap med några få ord. Även om det är Gud som ger budskapet har det ´smak´ av den som bär fram det. Ordförråd, uttryckssätt, dialekt, känslostämmning, allt detta finns med då någon profeterar. Det är inte Gud som säger orden utan det är den som bär fram det, som är ´herre´ över budskapet: "profeternas andar underordnar sig profeterna" (vers 32).
Alla kan profetera (vers 31). Det är inte bara några få som kan använda den gåvan. Det kan alla. Profetia har tre funktioner: "Uppbyggelse, uppmuntran och tröst" (vers 3). Personligen tror jag att översättning i Bibel 2000 är närmare det som avses: "bygger upp, förmanar och tröstar". Profetia innehåller även förmaning och vägledning, även om det huvudsakligen handlar om de mer positiva uppbyggelse och tröst.
Till eftertanke:
Egna erfarenheter av sammanhang där profetia förekommer?

Kvinnans rätt att tala i föramlingen (vers 34)
Läs kommentaren till Första Korinttierbrevet kap.11.


måndag

Ord för dagen den 23 juli - Första Korintierbrevet 13

AVUND

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 13"Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda." (1 Kor 13:4-5 FB)

Kärleken avundas inte. Vilken befriande tanke! Det kommer alltid att finnas de som är duktigare, vackarare, rikare, mer framgångsrika än jag.

Men min kallelse och uppgift i livet är inte att försöka bli en dålig kopia av någon annan. Min uppgift är att använda det jag är och vad jag har fått på ett sätt som ärar Gud.

==> Mannakorn at tugga på under dagen: Tack Gud att du har skapat mig till att vara mig själv. Hjälp mig idag att använda det jag fått och det jag är för att ditt rike ska få tillväxa på jorden.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Balans - Vers 1-3
Det finns två kapitel i Bibeln som har som huvudtema Andens övernaturliga gåvor. Där handlar det om att förlösa den kraft och de resurser som den helige Ande har i mig. Men mellan dessa två kapitel om Andens gåvor kommer ett kapitel om Andens frukt (Du kan läsa om de nio beståndsdelarna i Andens frukt i Galaterbrevet 5:22-23).

Det är som om Bibeln vill balansera vårt längtan att förlösa Guds kraft med det som är viktigast Kärlek. Jesus demonstrerade gudsrikets kraft då han gjorde under och tecken. Men det hade inte varit till någon hjälp för oss om han inte hade gjort sin största gärning i kärlek: "Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv" (Joh 3:16).

Vissa tider och i vissa sammanhang har man betonat kraften och Andens gåvor. Andra tider och i andra sammanhang har man betonat Andens frukt. Jesus hade båda och han vill att vi ska manifestera båda. Han ber oss inte att välja. Vi ska ha samma sinnelag som Jesus (Fil 2:5), och vi ska göra samma gärningar som Jesus (Joh 14:12).
Till eftertanke:
Hur är det i ditt liv och i ditt sammanhang? Lever ni i en rätt balans mellan mellan kraften och sinnelaget?

Summan av undervisningen i de tre första verserna är: Allt bli fel om det inte bygger på kärlek!!

Hurdan är kärleken? - Vers 4-7
Sedan följer en beskrivning av hurdan kärleken är. Kärlek är inte bara en känsla.
Kärleken är
- tålig och mild
- avundas inte
- skryter inte
- är inte uppblåst
- uppför sig inte illa
- söker inte sitt
- brusar inte upp
- tillräknar inte det onda
- gläder sig inte över orättfärdigheten
- har sin glädje i sanningen
- fördrar allting
- tror allting
- hoppas allting
- uthärdar allting
Till eftertanke:
Läs långsamt igenom listan över vad kärleken är. På vilka områden har du störst behov av att förändras?

På väg mot det fullkomliga - Vers 8-13
Vår kunskap och vårt bruk av Andens gåvor, som till exempel profetera, är inte fullkomligt. Vi ska frimodigt förvänta att Anden ger sig till känna genom oss, men samtidigt vara medvetna om att Gud använder ofullkomliga redskap. Men en dag ska vi möta Herren ansikte till ansikte och då inträder fullkomligheten. Till dess får vi vara en bristfällig spegelbild av den Herre vi älskar och tjänar.
"Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är." (1 Joh 3:2)

söndag

Ord för dagen den 22 juli - Första Korintierbrevet 12

VAR MAN PÅ SIN PLATS

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 12 
"Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den.Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar" (1 Kor 12:26-27 FB)

Att vara kristen innebär att vara i ett sammanhang. Isolerade kristna är en främmande tanke i Bibeln. Alla bilder på de kristna visar hur vi är förenade med varandra. Grenar på samma träd, stenar i samma hus eller delar i samma kropp.

Dagens kapitel talar om att vi är olika kroppsdelar. Vi är viktiga, även om vi inte är som alla andra.

Det är en befriande tanke. Vi behöver inte vara avundsjuka på varandra eller försöka likna varandra. Det finns bara ett enda exemplar av mig och ingen kan vara det bättre än jag själv.

Vi tillhör samma kropp, men vi är alla olika. Vi har olika gåvor och uppgifter.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud visa mig vem du vill att jag ska vara och hur jag ska utvecklas och fräls mig från jämförelse.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Andens gåvor
Rubriken till detta kapitel i Bibel 2000 är "Andens gåvor". Det gör klart att detta inte handlar om mina gåvor, utan om Andens gåvor. I vers 11 kan vi också läsa att att det är Anden som delar ut sina gåvor.

Det finns många som tänker sig att vi har fått någon eller några av dessa gåvor, men det handlar inte om våra gåvor, utan om Andens. Och den helige Ande bor i varje kristen. Vet ni inte det, frågar Paulus ett par gånger i detta brev. Anden bor hos varje kristen hela tiden, men en nådegåva, är att den inneboende Anden uppenbarar sig genom den troende (vers 7). I Bibel 2000 står det i den versen att Anden framträder. Anden finns där hela tiden, men en nådegåva är att Anden träder fram och uppenbarar sig.

Paulus skiljer här mellan nådegåvor (vers 4) och tjänstegåvor (vers 5). I tjänstegåvorna som du kan läsa mer om i Efesierbrevet 4:11 använder Gud det vi har och det vi kan. I Andens gåvor träder den helige Ande fram och gör genom oss det som vi inte kan. Tjänstegåvor är något vi är. Någon är lärare, någon är herde, någon är apostel. Det är man hela tiden, till och med då man sover. Nådegåvor däremot är att den helige Ande i en speciell situation gör något som vi inte kan göra av oss själva.
I tjänstegåvorna använder Gud våra naturliga gåvor och vår personlighet. Då det gäller nådegåvorna har det ingenting med vår kunskap eller personlighet att göra, det handlar mer om den helige Andes förmåga och att låta honom framträda i oss.

Gåvorna är inte mina, de är den helige Andes gåvor. Men om den helige Ande får mig, kan han träda fram i mitt liv och förmedla en nådegåva till någon som behöver det. Det handlar alltid om att det finns ett behov. Gåvorna är givna för att de ska vara till nytta (vers 7). Gåvorna är normalt inte till den som bär fram dem, utan till någon annan som får ta emot dem.

Om du vill läsa mer om Andens gåvor kan du läsa min bok: "GÅVOBOKEN - du är rikare än du tror". Mer information om boken finns på ww.rupeba.se under "fliken Affären".

Här kommer en kort översikt över de nio nådegåvor som nämns i detta kapitel:
-Gåvan att förmedla visdomens ord. Att i en speciell situation få en ingivelse att säga ord av visdom som den helige Ande ger oss. Det har ingenting med vår naturliga visdom att göra.
-Gåvan att förmedla kunskapens ord. Att i en speciell situation ha kunskap om något som man egentligen inte kan veta något om. Det kan också vara att vi plötsligt ser något i Guds Ord som vi förstår på ett nytt sätt, även om vi läst det många gånger förut.
-Trons nådegåva. Att i en speciell situation veta att något kommer att hända. Det är inte samma sak som vår naturliga tro som normalt ska växa ju mer vi lever med Herren. Trons nådegåva är att i ett speciellt ögonblick bli av med alla tvivel då det gäller en speciell sak. Se till exempel Petrus och Johannes på väg till bönemötet. Petrus säger till den lame mannen "Stig upp och gå" (Apg 3:6). Han bara visste att det skulle ske.
-Gåvan att bota sjuka. Jag tror at nästan alla kristna har bett för någon som varit sjuk och som sedan blivit frisk. Ibland kanske vi har glömt att vi bett för den personen, men Gud har inte glömt. Gud kan använda vem han vill. Han bor med densamme helige Ande i alla kristna och han vill framträda i alla kristna.
-Gåvan att utföra kraftgärningar. Här finns många möjligheter. Jesus utförde naturunder och väckte upp döda. Han kan också utföra kraftgärningar genom helt vanliga enkla lärjungar.
-Gåvan att profetera. Det finns också en tjänstegåva att vara profet, men detta är en gåva som vem som helst som är kristen får förmedla. "Ni kan alla profetera" kan vi läsa i 1 Kor 14:31. Det är inte bara för några få. Jesus säger i Johannes 10 att hans får kan höra hans röst. Om alla kristna kan höra vad Gud säger, så kan alla profetera. Profetera är att tala om vad man hör Gud säga.
-Gåvan att tala olika slags tungomål. Den gåvan, och den nästa, kommer vi tillbaka till i kapitel 14, som huvudsakligen handlar om de talade nådegåvorna.
-Gåvan att uttyda tungomål.
Till eftertanke:
Vad har du för erfarenhet av att möta dessa nådegåvor? Hur skulle du vilja definiera skillnaden mellan nådegåvor och tjänstegåvor?

En kropp med många delar
Här följer en fantastisk undervisning över hur vi hänger samman och hur vi är beroende av varandra. Vi behöver inte bli avundssjuka på varandra, vi får glädjas åt varandra framgång. Tänk vad mycket bättre vi skulle må om vi inte avvundades andra som blir använda av Gud på ett annat sätt än jag själv:
Till eftertanke:
Sammanfatta undervisningen om att vara en lem på Kristi kropp utifrån vers 14-27
lördag

Ord för dagen den 21 juli - Första Korintierbrevet 11

OLIKA PARTIER

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 11 
"Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er, när ni möts i församlingen, och delvis tror jag att det är så. Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet." (1 Kor 11:18-19 FB)

Normalt ser vi nog på partibildningar inom församlingen som något negativt. Men här framhåller Paulus partier som något nödvändigt för att pröva vad som håller.

Det kanske är så att det är nödvändigt med avvikande tankar för att kunna ta in något nytt. Vi kan bli berikade av varandras olika syn. Om alla tänkte likadant blir det ingen växt.

Om vi i församlingen har både karismatiska och kontemplativa kristna, kanske den viktigaste frågan inte är vem som har rätt, utan vad vi kan lära av andra.

Vi kanske kan bli mer berikade av att försöka förstå hur andra tänker än att bara koncentrera oss på att vinna debatten.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att inte se på alla som tänker annorlunda som mina motståndare. Hjälp mig också att förstå var gränsen går för det som jag absolut inte bör acceptera.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Långt eller kort hår, huvudbonad eller inte
Kapitlet inleds med rättningslinjer för kvinnors och mäns hårlängd och om att ha huvudbonad eller inte. Det talas också om vad kvinnan ska tänka på då hon ber eller profeterar, medan man i andra bibeltexter kan läsa att kvinna ska tiga i församlingen.
Varför ser vi på en del rättningslinjer i Bibeln som normerande för oss idag, medan vi inte alls försöker följa andra rättningslinjer? Varför ser vi på en del uppmaningar som kulturella företeelser som inte behöver åtlydas idag, medan vi ser på andra som viktiga att följa även i våra dagar?
Här följer ett utdrag ur en bok om att tolka Bibeln som jag har skrivit:

"Tolkningsprinciper – kulturellt
Bibelns budskap talar rakt in i många tidsåldrar och kulturer. Samma ord uppfattas ofta olika då det tas emot i olika kulturer. En del saker är allmängiltiga och en del saker är specifika för en speciell kultur. För att kunna avföra vad som är kulturellt färgat kan det vara bra att använda en del tolkningsprinciper eller tolkningsnycklar.

a) Skilja mellan principen och exemplet
I Rom 16:16 talas det om att hälsa varandra med en helig kyss.
Principen kan man tänka sig är att visa sin kärlek till varandra på ett synligt sätt. Exemplet på det var den heliga kyssen. I dag kan vi kanske uttrycka  den principen med andra exempel.

1 Kor 11 talar om kravet att kvinnan ska bära slöja
Här kan man kanske tänka sig att principen är att inte uppträda på ett sätt som tar bort uppmärksamheten från Gud då man samlas för att tillbe genom att bryta kulturella konventioner.
Motiveringen för att kvinnan ska bära slöja är :
-vad som passar sig v.13
-vad som är naturligt v.14
-den ordning eller bruk som förekommer i församlingen v.16
Vad som passar sig, vad som är naturligt, vad som är brukligt kan skilja sig från kultur till kultur, från församling till församling.

Om man i dag skulle lyda uppmaningen bokstavligt i en svensk frikyrkoförsamling skulle man förmodligen bryta starkt mot principen även om man följde exemplet.

Det fanns en tid då det väckte uppmärksamhet om en kvinnlig soldat i Frälsningsarmén uppträdde på plattformen utan bonnett på huvudet. En del mötesdeltagare skulle säkert störas i sin tillbedjan och bli irriterade på att soldaten inte följde det som var passande i församlingen.

 I dag skulle det väcka större uppmärksamhet om en kvinna uppträdde med bonnett. I stället för att vara koncentrerad på tillbedjan kanske någon funderar på vad hon vill säga med denna demonstration.

b) Entydigt eller flertydigt budskap
Man måste också skilja mellan det som NT bär fram ett entydigt vittnesbörd om och de ting som NT uttalar sig om på olika sätt.

Då Bibeln bär fram ett entydigt vittnesbörd i en viss fråga så finns det grund att tro att det budskapet är allmängiltigt för alla tider och kulturer.

Exempel på entydiga vittnesbörd
-kärleken till Gud och medmänniskor
-personlig etik
-fylleri, sex mm

Då Bibeln ger flertydiga vittnesbörd i en fråga finns det skäl att tro att anvisningen är situationsbestämd eller kulturellt betingad och inte allmängiltig för alla tider och kulturer.

Då det gäller kvinnans rätt att tala finns det olika vittnesbörd. Det finns exempel på tillfällen då kvinnan skall tiga och då kvinnan ska tala.

Exempel på då kvinnan uppmanas att tiga:
1 Kor 14:34 säger ”…skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna”. Motiveringen till varför kvinnan inte skall tala i församlingen är ”vad som passar sig” v.35. Som redan är påpekat kan det som är passande variera från kultur till kultur.

1 Tim 2:12 säger ”Att kvinnan själv undervisar tillåter jag henne inte”. I den nytestamentliga kulturen hade kvinnan en mycket underordnad ställning. Det kristna budskapet om att kvinnan i många avseende var jämlik med mannen var revolutionerande. Många bibeltolkare menar att kvinnornas unika ställning i den kristna församlingen gjorde att en del kvinnor missbrukade sin nyvunna frihet pratade sönder gudstjänsten.

Exempel på att kvinnan talar i församlingen
Apg 2:17-18; söner och döttrar skall profetera
Apg 18:26; Priscilla och Aquila undervisar om Guds väg
Apg 21:8-9; Filippos hade fyra döttrar som profeterade
1 Kor 11:5; kvinnan ber och profeterar i församlingen
Tit 2:3; de äldre kvinnorna ska vara lärare i goda seder"
(Citat från TOLKNINGSBOKEN sid 32-35. Du kan läsa mer om Tolkningsboken på www.rupeba.se under fliken "Affären")
Till eftertanke:
Håller du med om ovanstående sätt att avgöra vad som är kulturellt specifikt eller allmängiltigt? Har du själv andra kriterier för att avgöra vad vi ska följa och vad vi inte behöver följa?

Rätt nattvardsfirande
Det följande avsnittet i kapitlet har fått rubriken "Rätt natvvardsfirande" i Folkbibeln. Den form för måltid som beskrivs här ligger väldigt långt ifrån vad vi brukar benämna nattvard i våra dagar. En normal nattvard i Sverige idag är inte en måltid utan mer en högtidlig ceremoni där vi inte äter mat för att bli mätta, utan genomför en ceremoni för att minnas Jesu lidande och död.
I den besrkivning vi får i detta kapitel är nattvarden närmast att likna vid ett knytkalas där var och en tar med sig sitt bidrag till den gemensamma nattvarden. Det Paulus kritiserar här var att man var och en äter upp sin egen mat och dricker sin egen dryck, så att några blir mätta och andra går från måltiden hungriga.
Till eftertanke:
Hur kommer det sig att nattvarden har utvecklats från att ha varit en riktig måltid till att bli en symbolisk måltid? Borde varje måltid vi äter tillsammans i församlingen eller i familjen vara en "nattvard"?

fredag

Ord för dagen den 20 juli - Psalm 86 och 87

VISA MIG DIN VÄG - Psalm 86

Dagens bibelläsning: Psalm 86
"Visa mig, HERRE, din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta i detta enda: Att jag fruktar ditt namn."  (Ps 86:11 FB)

Psalmen uttrycker en stor förtröstan till Herren i svåra tider. Herren som är stor i nåd till alla som ropar till honom (vers 5).

Pslamen innehåller också en bön om vägledning. En bön om att ta rätt beslut. Det kan finnas många vägar att välja mellan, men det finns en enda som är Herrens väg. Gud har förberett gärningar så att vi kan vandra i dem (Ef 2:10).

Det är viktigt att be den bönen inför de stora livsvalen. Men det är också viktigt att be bönen varje dag i de vardagliga valen: "Visa mig, Herre, din väg."

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Visa mig, Herre, din väg


KÄLLOR - Psalm 87

Dagens bibelläsning: Psalm 87
"Under sång och dans skall man säga:´Alla mina källor har jag i dig´."
(Ps 87:7 FB)

Vilka källor har du? Varifrån kommer dina impulser? Vad är det som inspirerar dig? Vad möter andra människor då de möter dig?

Hämtar du din näring från bitterhetens källor? Eller misunnsamhetens källor? Eller misstänksamhetens källor?

Vad är det som driver dig? Längtan efter framgång? Längtan att bli beundrad? Längtan att bli bekräftad?

Psalmisten uttrycker sin längtan att alla källor ska få komma från Herren. Att människor vi möter ska få uppleva en gudsnärhet då de möter oss, eftersom våra källor kommer från Herren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, låt mitt liv bli en lovsång till dig.

torsdag

Ord för dagen den 19 juli - Psalm 85

GÖR OSS LEVANDE

Dagens bibelläsning: Psalm 85
"Vill du inte göra oss levande igen, så att ditt folk får glädjas i dig?" (Ps 85:7 FB)

Detta är en bön om att få bli levande igen. Det betyder att man en gång var levande och att man nu inte längre upplever sig levande.

Varför blir det så ofta så? Vi ser tillbaka till en tid då vi verkligen var levande och Jesus stod i centrum för allt vi gjorde och tänkte. Med tiden kanske mycket av det kristna livet har stelnat i en form. Vi gör alla de kristna "sakerna". Vi ber, läser Bibeln, går på gudstjänst och ger tionde. Men det som förr var en lust har blivit ett ork.

Finns det en väg tillbaka? Ja, och den börjar med att vi inser vår tomhet. Vår törst och längtan efter Gud och kanske ber bönen "Vill du inte göra oss levande igen?".

Då vi ställt den frågan till Herren får vi lyssna på vad Herren vill säga oss. "Jag vill höra vad Gud, Herren, talar." (vers 9)

-Herren talar frid till sitt folk (vers 9)
-Hans frälsning är nära dem som fruktar honom (vers10)
-Herren skall ge oss det som är gott (vers 13)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör mig levande igen!

onsdag

Ord för dagen den 18 juli - Första Korintierbrevet 10

DÅ VI MÖTER PRÖVNINGAR

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 10"Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den." (1 Kor 10:13 Bibel 2000)

Vi möter prövningar här i livet. Ibland kan vi tycka att de kommer orättvist. Livet drabbar oss på så olika sätt.

Men i allt detta får vi hålla fast att Gud är trofast: Han kommer att visa oss en utväg.

Ibland får vi bara tålmodigt vänta. Utvägen kanske inte kommer precis då vi tycker den borde komma. Utvägen kanske inte heller är den utväg vi räknat med.

Men håll ut. Gud är trofast. Han kommer att visa utvägen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud är trofast!

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Gamla Testamentets funktion
Gamla Testamentets uppgift är inte i första hand att lära oss mer om judarnas historia. Vi har fått det Gamla Testamentet för att lära oss mer om Gud, och om oss själva. Vi möter där goda exempel som vi ska följa och mindre goda exempel som vi inte ska följa.

Det som hände med människor i GT tjänar som exempel och vill varna oss som lever nu (vers 11).  Vi varnas för att bli avgudadyrkare (vers 7)
Vi varnas för att begå otukt (vers 8)
Vi varnas för att fresta Kristus (vers 9)
Vi varnas för att knota (vers 10)
Till eftertanke:
Vad menas med att fresta Kristus? Ge exempel.
På vilka sätt frestas vi att bli avgudadyrkare? Ge exempel.

Vem följer du?
Paulus fortsätter även i detta kapitel sin undervisning om att äta, eller inte äta, kött från avgudatemplen.
Paulus råd är: Ät det som serveras. Men om någon påpekar att det det är kött från avgudaoffer ska du avstå. Inte för ditt eget samvetes skull, men för den som påpekade att det är kött från avgudaoffer (vers 27-28). Den ledande principen är "Väck inte anstöt" (vers 32).
Till eftertanke:
Finns det områden idag där vår frihet kan väcka anstöt? Ge exempel. Hur ska vi agera i dessa fall?

Igen påpekar Paulus att vi ska följa hans exempel. Han anger även en orsak varför vi ska följa hans exempel: Han följer Kristi exempel.
Till eftertanke:
Våra två minsta barnbarn har var sin storasyster. Allt det storasyster gör eller säger upprepas i de minsta barnbarnen. Då du ser dem kan du på en gång se vem de har som storasyster.
Vem följer du? Hur kommer den att bli som följer dig?

tisdag

Ord för dagen den 17 juli - Första Korintierbrevet 9

ATT SPRINGA I RÄTT RIKTNING

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 9"Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften." (1 Kor 9:24-26 FB)

Det räcker inte med att springa fortast för att vinna. Man måste även springa åt rätt håll. Man måste ha målet i sikte.

Vi måste gång på gång bli stilla inför Herren och ta ut kompassriktningen. Vad är målet med det jag gör? Kommer jag närmare målet om jag agerar som jag gör?

Det gäller både för livet och för de enskilda dagarna.

Det kan vara viktigt att inför Herren ställa frågorna: Vad är målet för mitt liv? Vad vill jag uppnå med mitt liv? Vem vill jag vara?

Då vi har besvarat de frågorna kan det vara lättare att ta de små besluten i vardagslivet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är målet för mitt liv?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Rättighet och frihet
Den första delen av kapitlet argumenterar Paulus för apostlarnas rätt att leva av förkunnelsen: "När vi har sått ett andligt utsäde bland er, är det då för mycket begärt att vi skördar av ert jordiska goda?" (vers 12).  Den som plöjer och tröskar får sin del (vers 10) och de som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet (vers 13).

Paulus skriver till och med att Herren har befallt  "att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet" (vers 14).

Men Paulus vill för egen del inte utnyttja en sådan förmån (vers 15). Hellre vill han dö än att få betalt för att predika. Paulus predikar inte evangeliet frivilligt. Han gör det för att han är tvungen. Han är kallad "Ve mig om jag inte predikar evangelium" (vers 16). Han har alltså rätt att ta betalt för att predika, men han avstår från den rättigheten frivilligt för att kunna vara fri och oberoende i sin tjänst (vers 19).
Till eftertanke:
Vilka för- och/eller nackdelar finns det i att leva av att predika evangelium?
- Ska den som predikar bra få mer betalt än den som inte predikar lika bra?
- Finns det en risk att man predikar det folk vill höra istället för att predika det Herren säger om vi får vår betalning av dem som lyssnar?
- Kan du förstå den frihet och oberoende som Paulus talar om?

Med målet i sikte
I den senare delen av kapitlet hämtar Paulus bilder från idrottsvärlden. Idrottsmannen underkastar sig hård träning. han vet vad han vill uppnå och försakar mycket för att uppnå det.
För några år sedan läste jag om en fotbollsspelare som förberedde sig för VM i Kina. Hon gick upp varje morgon och tränade på Göteborgs gator. Det kunde vara mörkt och regna och hagla och det var inte många andra ute på Göteborgs gator som kunde beundra hennes hängivenhet. Hon kunde möta ett tidningsbud eller en tom spårvagn, men annars var det bara hon. Hon hade säkert gärna vilja sova en stund till, men tanken på Kina drev henne ut att träna. Rubriken på artikeln var "Många har sett resultatet, men få har sett vad som ligger bakom".
Till eftertanke:
Ser du målet för ditt liv? Hur tränar du för att uppnå det? "Öva dig i stället i gudsfruktan" kan vi läsa i första Timoteusbrevet. Hur övar du? Hur viktigt är det för dig att nå målet?

måndag

Ord för dagen den 16 juli - Första Korintierbrevet 8

AVSTÅ FÖR NÅGON ANNANS SKULL

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 8"Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder, som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Alltså, om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. " (1 Kor 8:11-13 FB)

Här handlar det om att avstå från något som i sig själv inte är fel, men att avstå för någon annans skull. För att inte denne ska komma på fall.

I exemplet handlar det om att avstå från kött från avgudaoffer. Idag kanske det handlar om att avstå från andra saker för att inte någon annan ska komma på fall. Det kan till exempel handla om att avstå från alkohol för att rädda någon att falla tillbaka i missbruk.

Att avstå från en rättighet vi har kan vara lika aktuellt idag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är det något speciellt jag kan avstå från något idag? För någon annans och för Kristi skull.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Min ´frihet´får inte bli till fall för någon annan 
Här återkommer Paulus till ett tema som han skrev om i brevet till romarna. Frågan var om man fick äta kött som kommer från djur som offrats år avgudar (vers 4).
Det fanns de som absolut inte ville beblanda sig med det som hörde till avgudarna. Paulus argumenterar att det inte behöver vara något fel i det, eftersom det bara finns en Gud som är Gud och att vi som kristna är fria och inte bundna till vad andra tycker och tänker.
Det är alltså inte synd att äta kött från djur som offrats åt avgudarna, men det blir synd om min frihet leder till andras fall. "Men se till att er frihet inte blir till fall för de svaga" (vers 9).
För sin egen del hade Paulus tagit ett klart ställningstagande "Om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall" (vers 13).
Det är bland annat på den här grunden som frälsningssoldater avlägger nykterhetslöfte. Att dricka vin är inte synd i sig själv, men det blir synd om det leder till att någon annan kommer på fall. Frälsningsarméns nykterhetslöfte bygger inte på teologiska utan på solidariska skäl. Det måste finnas miljöer i vårt samhälle som är alkoholfria för dem som har problem med alkohol.
Till eftertanke:
Hur förhåller vi oss till denna undervisning å det gäller alkohol? Var går gränsen för att inte väcka anstöt? Vi kan väl inte bygga våra liv på att vara alla till lags?

söndag

Ord för dagen den 15 juli - Första Korintierbrevet 7

KÖPT OCH BETALT

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 7
"Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor." (1 Kor 7:23 FB)

Då vi blir kristna bekänner vi Jesus som Herre (Rom 10:9). Men ibland kan vi under livsvandringen glömma bort vem som är Herre i våra liv. Vi kanske styrs av vad andra människor tycker och blir "förslavade" under människor. Eller vi kanske helt enkelt vill styra allt efter vad vi tycker.

Det är vikigt att vi ofta påminner oss själva om vem som är Herre i vårt liv. Att vi blivit köpta och att priset är betalt.

Då den tanken får fäste i oss kommer den att förvandla våra liv.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Köpt och betalt

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Äktenskapligt samliv - Vers 1-11
Paulus skriver här att äkta makar äger inte sin egen kropp (vers 4), de är givna till varandra. Det betyder inte att de har en rättighet att ´ta´, utan mer en skyldighet att ´ge´. "Mannen skall ge..." (vers 3)
Till eftertanke:
Vad är det för skillnad mellan att kräva sin rätt och att ha en skyldighet att ge?

För att inte komma i frestelse ska äkta makar inte hålla sig borta från varandra (vers 5), om man inte i förväg kommit överens om det för att hålla sig till bönen. Sedan ska de komma tillsammans igen.
Paulus råd för dem som inte är gifta är att förbli ogifta, men skriver att det är bättre att vara gift än att vara upptänd av begär (vers 9).

Gift med en icke troende - Vers 12-16
Till eftertanke: 
Läs igenom dessa verser och försök sammanfatta Paulus undervisning om att vara gift med en icke troende.

Stå kvar i kallelsen - Vers 17-24
Blev du kallad som busschaufför ska du bli kvar i din uppgift, men bli en busschaufför för Jesus. "Ni har blivit köpta och priset är betalt" (vers 23)
Till eftertanke:
Men hur ställer det sig om Gud kallar busschauffören att bli pastor eller missionär?

Den oomskurne som tar emot Jesus behöver inte gå igenom omskärelseceremonin trots att lagen föreskriver det.
Till eftertanke:
Kan man tillämpa samma princip på den som är barndöpt eller inte döpt alls? Måste den som tar emot Jesus gå igenom en ny dopceremoni?

Gift eller ogift - Vers 25-40
Paulus lägger inga hinder i vägen för att gifta sig, men föredrar att vara ogift.
Den som är ogift kan leva 100 procent för Jesus, men den som är gift lägger mycket energi på att vara sin hustru eller man till lags (vers 33+34)

lördag

Ord för dagen den 14 juli - Första Korintierbrevet 6

ETT TEMPEL ÅT DEN HELIGE ANDE

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 6
"Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!" (1 Kor 6:19-20 FB)
I det gamla förbundet bodde Gud i tabernaklet och senare i Templet. I det nya förbundet bor Gud i människor som har tagit emot honom.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad jag än gör och var jag än befinner mig är jag bärare av Guds Ande. På vilket sätt kan det påverka mitt liv idag?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Om tvister i församlingen
Paulus tillrättavisar de troende för att de tvistar och drar varandra inför domstol. Paulus råd till församlingsmedlemmarna är att de hellre borde lida en oförrätt (vers 7).
Till eftertanke:
Vi lever i en tid där vi uppmanas att stå upp för och kräva vår rätt. Hur kan Paulus råd att hellre lida en oförrätt tillämpas i våra dagar i och utanför församlingen?

Vem får ärva Guds rike?
Här räknas det upp ett antal människor som inte kommer att ärva Guds rike (vers 9-10):
- otuktiga
- avgudadyrkare
- äktenskapsbrytare
- de som utövar homosexualitet
- tjuvar
- giriga
- drinkare
- förtalare
- utsugare
Betyder det att den som bryter ett äktenskap, den som förtalar, eller någon från av de andra uppräknade synderna, inte kan ärva Guds rike? Nej, det betyder det inte! En del av dem som Paulus skriver brevet till kommer från dessa grupper, men har tvättats rena, blivit helgade och förklarade rättfärdiga (vers 17). Det finns hopp och förlåtelse för alla!
Till eftertanke:
I uppräkningen står det inte om den som är homosexuell utan om den som utövar homosexualitet. Förklara skillnaden mellan att ha en läggning och att agera efter den. Gäller samma princip för heterosexuella?

Kristi lemmar
Våra kroppar är Kristi lemmar (vers 15) och vi är ett tempel för den Helige Ande (vers 19).
Till eftertanke:
I vilken utsträckning påverkar vår bild av vem vi är, oss själva och våra handlingar?

fredag

Ord för dagen den 13 juli - Psalm 83 och 84

SKYDD MOT ANGREPP - Psalm 83

Dagens Bibelläsning: Psalm 83
"Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar" (Ps 83:4 FB)

Psalm 83 är en bön om beskydd i tider då Guds folk angrips.

Kristendomsfientligheten har tilltagit i Sverige. Vi har fått en alltmer högljudd och angripande ateism. Många röster höjs för att religionen inte ska få plats i politiken eller i det offentliga rummet. Man vill hänskjuta religionen till det tysta privata livet.

Även angriparna citeras i Psalm 83: "Kom, vi utrotar dem, så att de inte längre är ett folk" (vers 5)

Det är inte bara i det offentliga som kristendomen angrips idag. Många kristna hånas för sin tro på arbetsplatser och i skolor.

Vi får, tillsammans med psalmisten och miljoner andra kristna, be Gud om beskydd i alla angrepp. Vi får be med orden från Herrens bön: "..fräls oss från den onde" (Matt 6:13 FB)GUDS VÄGAR I HJÄRTAT - Psalm 84

Dagens Bibelläsning: Psalm 84
"Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion." (Ps 84:6-8 FB)

Psalmen talar om människor som längtar och söker Guds närhet. De går från kraft till kraft (vers 8), och Herren vägrar dem inget gott (vers 12).

Ett kännetecken på dessa människor är att de har sin styrka i Herren och inte i andra saker. Ett annat kännetecken är att de bär Guds vägar i sina hjärtan.

Att möta dessa människor är uppfriskande och uppbyggande. Där de går fram gör de tåredalen rik på källor.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig att bli en sådan människa.

torsdag

Ord för dagen den 12 juli - Psalm 82

RÄDDA DE SVAGA

Dagens Bibelläsning: Psalm 82
"Hur länge skall ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela. Skipa rätt åt den fattige och faderlöse, låt den betryckte och utblottade få rättvisa! Befria den fattige och nödställde, rädda honom från de ogudaktigas hand!" (Ps 82:2-4 FB)

Gud värnar och lider alltid med de svaga. Gud vill att vi ska dela Hans omsorg om dem som lider.

Guds barn förväntas att ta parti för och bry sig om de fattiga, föräldralösa, betryckta, utblottade och nödställda.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, tack att jag får dela din omsorg för de svaga. Visa mig idag på vilket sätt jag bistå den som lider.

onsdag

Ord för dagen den 11 juli - Första Korintierbrevet 5

ERT SKRYT LÅTER INTE BRA

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 5
"Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen?  Rensa bort den gamla surdegen" (1 Kor 5:6 FB)

I kapitlet går Paulus tillrätta med olika missförhållanden i församlingen. Han tar både upp uppenbara moraliska synder, men också mindre synliga uttryck för synd, som skryt.

Det är lätt att vi vill framställa oss själva så positivt som möjligt. Ibland så mycket att vi tänjer på sanningen. Men även om det vi säger skulle vara sant så är det inte alltid nödvändigt att tala om det för andra.

Då vi berättar om oss själva ligger det nära till hands att jämföra oss med andra. Vi vill vara bättre, mer framgångsrika, se bättre ut än andra. Men vi behöver inte ständigt jämföra oss med andra.

En god vän sa ofta: "Fräls oss från jämförelse". Vilken befrielse att få vara frälst från jämförelse.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fräls mig från jämförelse

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL ÖVERSIKT

En renad församling
Här talas det om att otuktssynder finns i församlingen (vers 1), och att församlingen måste renas från dessa synder.
    Församlingsmedlemmarna uppmanas att inte umgås med dem som är otuktiga, giriga, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare (vers 11).
   Paulus skriver också att vi inte ska döma, eller bedöma, dem som står utanför församlingen, men väl de som hör till församlingen (vers 12-13)
Till eftertanke:
-Ordet ´otukt´ är inte ett ord vi använder så mycket idag. Vad lägger du in i det ordet?
-Det finns en lista på synder i vers 11. På samma sätt som församlingen behöver renas från detta, behöver även vi som individer renas från dessa synder. Några av synderna är inte lika uppenbara som andra. Vad säger du om att vara girig eller att förtala? Hur ska vi undvika dessa?
- Varför skriver Paulus att vi ska bedöma dem som är i församlingen, men inte dem som står utanför?

tisdag

Ord för dagen den 10 juli - Första Korintierbrevet 4

FÖRVALTARE AV GUDS HEMLIGHET

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 4
"Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig." (1 Kor 4: 1-2 FB)

Här presenterar sig Paulus som förvaltare av Guds hemlighter. En förvaltare är någon som har fått ansvar för sin Herres tillgångar. Han förväntas förvalta sin Herres tillgångar så att de ger maximal utdelning.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur förvaltar jag Guds hemligheter? Gömmer jag undan dem eller använder jag dem så att de ger skörd.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Förvaltare av Guds hemligheter
Man ska betrakta oss kristna som goda förvaltare av Gud hemligheter, skriver Paulus (vers 1). Men vi är inte bara förvaltare av Guds hemligheter. Vi förvaltar vår tid, våra pengar, våra naturliga och andliga gåvor och våra kroppar, Ytterst sett är hela livet ett förvaltarskap.
Till eftertanke:
Vad har du fått att förvalta? Hur vill du förvalta det på bästa sett?

Hjärtats tankar och avsikter
Vi bedömer efter vad vi ser. Gud bedömer på ett djupare plan. Han bedömer våra hjärta och avsikter med vad vi gör. Han lyser upp det som döljs i mörker (vers 5)
Till eftertanke:
Om Gud skulle lysa upp ditt hjärtas tankar och avsikter nu, vad skulle då avslöjas? 

Mätt och belåten
Församlingsmedlemmarna i Korint beskrivs som mätta och rika. Det är ett farligt tillstånd för en församling. Då man är mätt vill man inte ha något mer. I Uppenbarelseboken beskrivs en sådan församling "Du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken" (Upp 3:17).
Jesus vill se människor och församlingar som är törstiga "Om någon törstar, så kom till mig och drick!" (Joh 7:37). Jesus prisar den salig som hungrar och törstar efter rättfärdighet (Matt 5:6).
Till eftertanke:
Det finns idag säkert församlingar som likt den i Korint är "mätta" och inte önskar något mer. Vad kan vi göra då vi möter något sådant?


Bli mina efterföljare
Paulus uppmanar folket i Korint att bli hans efterföljare (vers 16). Vi är varandras förebilder. Vi behöver idag starka kristna förebilder som är värda att följa. Paulus säger att vi ska se på honom och sedan följa honom, men vi möter ofta motsatsen "Se inte på mig. Se på Jesus". Det är ungefär som att säga att nu har jag försökt och det gick inte så bra, nu är det din tur att försöka.
Till eftertanke:
-Hur skulle församligen se ut om de hade dig som förebild och följde dig?

-Hur kan vi bli de förebilder Jesus vill att vi ska vara?

Vad är Guds rike?
"Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft" (vers 20). Om Guds rike bara bestod av ord skulle säkerligen hela världen vara frälst vid det här laget med tanke på alla hundratals predikningar som serveras varje söndag i vårt land. Men det räcker inte att tala om Guds rike, vi måste också demonstrera Guds rike i våra församlingar och i vårt liv.
Till eftertanke:
-Vad menas egentligen med att Guds rike består av kraft?
-Har vi den nödvändiga kraften för att demonstrera Guds rike? Om inte, vad ska vi göra med det?

måndag

Ord för dagen den 9 juli - Första Korintierbrevet 3

GUD GER VÄXTEN

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 3
Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. (1 Kor 3:6-9 FB)

Människor liknas vid en åker. I en del människor vi möter får vi vara med att plantera tron på Gud. Hos andra får vi vattna den tro som redan finns. Men det är Gud som ger växten.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att idag vara vaksam på de möten med andra människor som jag får. Hjälp mig att att kunna plantera och vattna tron, så att du kan ge växt.
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Spädbarn i Kristus
I det första kapitlet kunde vi läsa att församlingen i Korint inte saknade någon nådegåva, men att de saknade andlig mognad. Här går Paulus ännu längre, han kallar dem för spädbarn i Kristus, köttsliga människor som inte tål fast föda utan måste matas med mjölk (vers 1-2).
Paulus nämner tre saker som visar att de är andliga spädbarn. Avund och strid fanns ibland dem och så levde de ”som alla de andra” (vers 3).
Till eftertanke:
Kristna som lämnat spädbarnsstadiet bakom sig lever tydligen inte ”som alla de andra”. På vilket sätt skiljer sig en kristens sätt att leva från ”alla de andra”?

Guds medarbetare
Ett tecken på brist på mognad var att församlingsmedlemmarna höll sig till sina favoriter. Några höll sig till Paulus, andra till Apollos. Men, framhåller Paulus, de kommer bara in i processen vid olika tidpunkter. Paulus planterade och Apollos vattnade. De olika tjänsterna är beroende av varandra. Det är meningslöst att plantera om ingen vattnar och det är meningslöst att vattna om ingen först har planterat.
Så ska vi se på oss själva. Vi är Guds medarbetare och samverkar för att Guds rike ska bryta igenom i människor. Vi kan komma in i olika skeden av processen. I vissa fall kanske vi lägger grunden för en tro som långt senare kommer att blomma ut. I andra tillfälle får vi vattna där någon annan sått, och ibland får vi till och med skörda där andra har sått och vattnat före oss.
I varje möte med en människa bör vi fråga oss om det finns något att vattna eller skörda. Finns det inte det kanske vi får så ett korn av tro, hopp eller förhoppning som någon annan senare får vara med att föra vidare.
I varje möte med kristna syskon borde vi vara ivriga att vattna, att stärka tron, hos varandra.
Till eftertanke:
I vilken uppgift känner du bäst igen dig själv? Den som sår, den som vattnar eller den som skördar?

Vad bygger du med?
Vi kan bygga vårt kristna liv med olika byggnadsmaterial. Med ´guld, silver och dyrbara stenar´ eller med ´trä, hö och halm´ (vers 12).
Till eftertanke:
Vad lägger du i begreppet ´guld, silver och dyrbara stenar´?
Vad lägger du i begreppet ´trä, hö och halm´?

Guds tempel
Paulus påminner här församlingsmedlemmarna om deras nya identitet. Varje kristen är ett tempel och inne i det templet bor Guds Ande (vers 16).
Att Guds Ande bor i den kristne innebär att den Helige Ande inte bara kommer på besök till oss då och då. Han finns där hela tiden. Det är där han bor. Till och med då vi sover eller  inte tänker kristna tankar finns han där. Det är där han bor. I varje kristen.
Till eftertanke:
Korintierna behövde påminnas om vem de var. Behöver vi det också?
- På vilket sätt kan våra liv påverkas om vi glömmer det?
- På vilket sätt påverkas våra liv om vi kommer ihåg det?