fredag

Ord för dagen den 31 augusti - Psalm 104 och 105

MINA TANKAR - Psalm 104

Dagens bibelläsning: Psalm 104

"Må mina tankar behaga honom, jag vill glädja mig i Herren" (Ps 104:34 FB)

Psalm 104 är en enda lång lovsång till Gud och hur Gud skapat och styr hela jorden. Då psalmisten inser Guds storhet kommer bönen om att psalmistens tankar ska kunna behaga Gud.


Vi kanske oftast bedömer vår egen helgelse efter vad vi gör och vad vi säger. Men Gud tänker djupare än så. Han vet att all synd börjar i våra tankar. Det utförs inga syndiga handlingar som inte förberetts i våra tankar. Jakobs brev säger att då begäret har blivit havande föder det synd (Jak 1:15). Jesus säger att vi kan begå äktenskapsbrott i våra tankar.


Inför detta får vi bara be Gud att han ska rena det som finns inne i mig. För det som finns inne i mig är det som kommer att komma ut förr eller senare.


==> Mannakorn att tuga på under dagen: Rena mina tankar, Gud


           HERRENS UNDER - Psalm 105
 

Dagens bibelläsning: Psalm 31
"Fråga efter Herren och hans makt, sök alltid hans ansikte" (Ps 105:4 FB)

En tacksägelsepsalm över vad Herren har gjort och för den han är. Psalmisten ser sig tillbaka i tacksamhet och ger en historielektion om Herrens trofasthet och alla hans under. Psalmen talar om Abraham, Jakob och Isak Mose och hela historien om befrielsen från slaveriet.

Historilektionen tydliggör att utan Herren och Herrens makt är folket fölorade.

Så är det också idag. Vi kanske tror att vi har förmåga att åstadkomma resultat, men i Guds rike kan ingenting utföras utan Herren. Vi måste ständigt påminna oss om att fråga efter Herren och hans makt och att ständigt söka hans ansikte.

Idag får jag söka hans ansikte. Idag får jag fråga efter hans makt och under.  torsdag

Ord för dagen den 30 augusti - Psalm 103

LOVA HERREN

Dagens bibelläsning: Psalm 103
"Lova Herren, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn" (Ps 103:1 FB).

Brukar du tala med dig själv? Det gör David i denna psalm. Han tilltalar sin egen själ, sitt eget inre, och talar om vad själen ska göra.

Vem är det annars som bestämmer din sinnesstämning?
Är det hur du mår? Är det andra människor och vad de säger eller gör mot dig? Är det om du har framgång eller inte som bestämmer? Är det andra omständigheter?

Här tar David kommando över sin själ och talar om vad den ska göra. Lämna alla negativa tankar och se upp till Herren. Det kan verkligen förändra min sinnesstämning.

För det finns skäl att prisa Herren för vem han är och vad han gör.
-han förlåter (vers 3)
-han helar (vers 3)
-han befriar mig (vers 4)
-han mättar mitt begär med sitt goda (vers 5)

Även om omständigheterna förändras här i livet är Gud densamme. Så vi får ta tag i situationen och tillsammans med David och miljoner andra säg: "Lova Herren min själ".

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lova Herren min själ.

onsdag

Ord för dagen den 29 augusti - Efesierbrevet 5

PRÖVA VAD SOM ÄR HERREN KÄRT

Bibelläsning: Efesierbrevet 5
"Pröva vad som är Herren kärt" (Ef 5:10 FB)

Dagens kapitel jämför relationen mellan äkta makar med relationen till Gud. Även om det finns likheter, så finns det även olikheter.

-Relationen till Jesus är inte jämlik. Vi är inte två jämlika parter.
-Relationen från Jesu sida är ovillkorlig. Vi väljer varje dag hur vår relation tar sig uttryck. Guds kärlek till oss är ovillkorlig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, gör det viktigt för mig idag att pröva vad som är dig kärt


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Guds efterföljare - Vers 1-2
Ett liv som en Kristi efterföljare präglas av Guds kärlek (vers 2). Jesus kallade sina första lärjungar med orden "Följ mig", och på samma sätt kallar han oss idag. Att följa Jesus är inte i första hand att studera hur Jesus levde i Bibeln och sedan försöka göra likadant. Att följa Jesus är först och främst att vara tillsammans med honom. Det var det han kallade oss till. Vi kanske tror att han kallade oss för att kunna använda oss att utbreda Guds rike. Det finns säkert mycket sant i det, men först och främst kallade han oss till att ha gemenskap med Jesus (1 Kor 1:9).
   Då han kallade sina tolv apostlar var det för att de skulle vara hos honom och för att sända dem ut att predika (Mark 3:14).
Till eftertanke:
Hur är det med oss idag? Tar vi oss tid att vara tillsammans med Jesus? Eller är vi mest av allt upptagna av tjänsten för Gud?

Hur vi ska leva som kristna - Vers 3-24
Här får vi några anvisningar om hur vi inte ska leva som kristna. Otukt och girighet nämns tillsammans med hur vi inte ska tala: 
- fräckt och oförnuftigt prat (vers 4)
- tvetydigt skämt (vers 4)
- tomt prat (vers 4)
Till eftertanke:
Vad menas med oförnuftigt prat, tvetydigt skämt och tomt prat? Ge exempel.

Sedan följer råd för hur vi ska leva:
- Pröva vad som är Herren kärt (vers 10)
- Ta väl vara på varje tillfälle (vers 16)
- Låt er uppfyllas av Anen (vers 18)
- Tacka alltid Gud (vers 20)
- Underordna er varandra (vers  21)
Till eftertanke: 
Då det talas om att vi ska uppfyllas av Ande framgår det att det är något vi ska göra. Vi tänker kanske oftast att det är något som Gud gör. Vad är det som Gud gör och vad är det vi gör för att vi ska bli uppfyllda av Anden? Hur gör man det?

Kristus och församlingen - Vers 25-33
Paulus använder här bilden av Kristus och församlingen som en bild av mannen och hustrun.
Till eftertanke:
Vad har Gud för förväntningar på sin församling (vers 27)? Vad kan vi göra med det?


tisdag

Ord för dagen den 28 augusti - Efesierbrevet 4

BEDRÖVA INTE GUDS HELIGE ANDE

Bibelläsning: Efesierbrevet 4
"Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag" (Ef 4:30 FB)

Dagens kapitel handlar om hur vi ska leva det nya livet i Kristus. Det talar också om att noga se till hur vi lever så att vi inte ger "djävulen något tillfälle" (v27), så att vi inte "bedrövar Guds helige Ande" (v.30)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig idag att leva så att jag inte bedrövar Guds helige Ande.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Lev värdigt din kallelse - Vers 1-16
Kapitlet inleds med en uppmaning att leva värdigt den kallelse vi har fått. I kapitlet talas det senare om de fem olika tjänstegåvorna. Det betonas också att vi alla har någon eller några av dessa tjänstegåvor. Nåden är given till var och en (vers 7). Det är inte bara några få som har blivit uttagna till tjänst. Det gäller alla. Det gäller dig.
Till eftertanke:
- Läs mer om de olika tjänstegåvorna i Del 2 i denna bok. I vilken tjänst känner du igen dig mest?
- Finns det andra tjänstegåvor som du också kan känna igen i ditt liv?
- På vilket sätt kan du fungera inom de tjänstegåvorna som du känner igen dig i?
- Vad är målet med att ha dessa tjänstegåvor i funkrion (vers 13 och 15)
- Vad blir resultatet om dessa tjänstegåvor inte fungerar? (vers 14)

Det nya livet - Vers 17-32
Att bli kristen beskrivs här som att ta av något och klä på något nytt (vers 22-24), och i de följande verserna får vi exempel på vad det är vi ska lägga bort och vad vi ska göra i stället (vers 25-32).
Till eftertanke:
Gör en lista på de ting vi ska lägga av och vad vi ska göra i stället. Har du någort förslag på hur vi ska kunna leva i den processen?måndag

Ord för dagen den 27 augusti - Efesierbrevet 3

HEMLIGHETEN

Bibelläsning: Efesierbrevet 3
"...att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen." (Ef 3:9-10 FB)


Det talas om en hemlighet som varit fördold i Gud. Nu vill Gud göra sin mångfaldiga visdom känd - genom församlingen. 
Problemet är att det du och jag som är församlingen. Men även om problemet är stort, så är det inte omöjligt för "Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss" (Ef 3:20 FB). Han är med oss och hans kraft verkar i oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack för att jag i dag, tillsammans med de andra i Guds församling, får vara en demonstration av vem Gud är.
 
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Med böjda knän - Vers 1
Två gånger i detta kapitel skriver Paulus att han böjer sina knän. Han böjer sina knän för Fadern (vers 14), och han böjer sina knän för församlingen i Efesus.  
Böja knän är ett tecken för vördnad. Vördnad för vem Fadern är. Paulus böjer också sina knän inför Fadern då han går i förbön för församlingen i Efesus.
Till eftertanke:
Har vi slutat att böja våra knän för Fadern? Vad tänker du om att böja knä i bön? Finns det andra sätt att visa vår vördnad för Fadern? 
Den stora hemligheten - Vers 2-13
Här talas det om en hemlighet som har varit dold genom alla tidigare generationer (vers 5+9). Hemligheten är att Gud inte gör åtskillnad på människor. Erbjudandet om frälsning är inte begränsat till judarna - det gäller alla (vers 6)!
Men Gud vill inte att det längre ska vara en hemlighet. Gud vill visa vem han är, och det vill han göra genom dig och mig, genom församlingen.
Till eftertanke:
Hur ska jag bättre kunna demonstrera Guds väsen där jag finns? 
Lär känna Kristi kärlek - Vers 19
Vi uppmanas att lära känna Kristus mer och mer. Ju mer vi lär känna Guds kärlek och Guds kraft desto mer kommer vi att förstå att Gud inte är begränsad. Han förmår att göra långt mer än allt vi ber om eller tänker (vers 20). Och det han förmår att göra, det önskar han göra genom oss, genom den kraft som mäktigt verkar i oss (vers 20).
Till eftertanke:
Är jag beredd att låta Guds kraft verka genom mig? Eller begränsar jag Guds handlingsutrymme genom att jag inte har lärt känna Guds kärlek (19)? 

söndag

Ord för dagen den 26 augusti - Efesierbrevet 2

EN FÖRBEREDD VÄG

Bibelläsning: Efeserbrevet 2"Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem." (Ef 2:10 FB)

Ibland kan vi känna att vissa situationer vi kommer i verkar förberedda av Gud. Och ibland kanske vi hamnar i situationer där allt verkar tungt, fel och oförberedd.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig i dag att se och gå in i de situationer som Gud har förberett just för mig.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Från död till liv - Vers 1-10

Paulus kliknar livet före frälsningen med att vara död (vers 1). Genom pånyttfödelsen blir vi levande (vers 5).
Frälsningen tar vi emot i tro (vers 8) av bara nåd (vers 5).
Vår position som frälsta är vilande: Vi sitter tillsammans med Honom (vers 6). Utifrån den vilande positionen får vi vandra ut i de gärningar Gud har förberett för oss (vers 10). 
Till eftertanke:
- Vad betyderdet egentligen att vi blir frälsta av bara nåd?

- Hur går det egentligen med balansen mellan att sitta (vara tillsammans med Herren) och vandra (vår tjänst utåt)? 
- Vad kan vi göra för att inte missa de gärningar Gud har förberett för oss?

Ett heligt tempel - Vers 11-22
Då vi blir frälsta flyttar Gud själv in i oss och vi blir ett tempel för den helige Ande. Men vi bygger också tillsammans upp ett heligt tempel åt Herren (vers 21), och detta tempel är Kristi kropp på jorden idag.
Till eftertanke:
Fundera vidare på förhållandet mellan det indiviuella templet och det gemensamma templet? På vilket sätt blir vårt individuella tempel synligt på jorden? På vilket sätt blir vårt gemensamma tempel (församlingen) synligt på jorden idag?

lördag

Ord för dagen den 25 augusti - Efesierbevet 1

ETT HOPP OCH ETT ARV

Bibelläsning: Efesierbrevet 1"Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga" (Ef 1:18 FB)

Vi är kallade till ett hopp. Det finns tillräckligt många som känner sig kallade att sprida hopplöshet; men Guds folk är kallade att vara bärare av hoppet.

Vi behöver också få våra ögon öppnade så vi förstår vilket arv som är vårt. Inte vara i evigheten, utan här och nu.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt mig idag fullgöra min kallelse som bärare av hopp.
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Hälsning - Vers 1-2
Avsändaren och mottagarna av brevet presenteras. Paulus är en apostel genom Guds vilja. Församlingsmedlemmarna kallas för "de heliga".
Till eftertanke:
Vad menar Paulus då han titulerar församlingsmedlemmarna "de heliga"? Skulle man titulera er på samma sätt i er församling/kår? Varför? Varför inte? 

I Honom har vi... - Vers 3-14
Paulus börjar med att betona församlingsmedlemmarnas andliga position. Gud har välsignat oss med alla andliga välignelser (vers 3).
Det betyder att Herren inte ska välsigna oss utan att han redan har välsignat oss. 
Det betyder också att vi inte bara har blivit välsignade med en del, utan med all himmelens välsignelse.
Till eftertanke:
Då Paulus talar om för församlingsmedlemmarna att de redan har allt detta, innebär det säkert att de inte var medvetna om det, eller att de hade glömt bort det. Hur är det med oss?

Sedan fortsätter Palus att påminna efesierna vad vi redan har i Kristus. I Honom:
- är vi friköpta (vers 7)
- har vi fått förlåtelse (vers 7)
- har vi fått vårt arv (vers 11)
- har vi tagit emot den helige Ande (vers 13) 
Till eftertanke:
Är du medveten om vad du har fått i Kristus? Kan du tacka Gud för allt han har gjort i ditt liv?

Förbön - Vers 15-23
Sedan går Paulus över i förbön för församlingsmedlemmarna. Han ber att den helige Ande ska öppna deras hjärtans ögon så att de förstår vad Paulus har försökt att föklara om allt det de har i Kristus.
Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda (vers 20), bor i oss som tror (vers19).
Till eftertanke:
Har Gud fått öppna mina ögon? Är jag medveten om vilken kraft som bor i mig? Om det nu är så att Hans kraft bor i mig, vad borde jag se för konsekvenser av det i mitt liv?

fredag

Ord för dagen den 24 augusti - Psalm 101 och 102

NÅD OCH RÄTT - Psalm 101

Dagens bibelläsning: Psalm 101
"Om nåd och rätt vill jag sjunga, dig, Herre, vill jag lovprisa." (Ps 101:1 FB)
Psalm 101 uttrycker en djup längtan efter att leva rätt. En längtan efter ett rent liv. En längtan efter:
-att föra en fullkomlig vandel (vers2)
-att inte vända sitt öga till det onda (vers3)
-att inte handla trolöst (vers 3)
-att inte ha ett falskt hjärta (vers 4)
-att inte baktala sin nästa (vers 5)
 
Den är viktigt för en kristen att vara fylld av denna längtan efter att leva rätt och rent. Men det är också viktigt att inse sina tillkortakommanden och vara beroende av Guds nåd.
 
Nåd och rätt hör ihop. Jesus  kom med nåd och sanning (Joh 1:14).
 
Idag är det ofta som man bortser från begreppet "rätt". Många menar att det ena är lika rätt som det andra och något absolut rätt eller sant inte finns. Om det vore så skulle nåden vara meningslös. Vi behöver inte nåd om vi inte gjort något fel.
 
Samtidigt som vi är totalt beroende av Guds nåd får vi vara besjälade av en längtan efter att leva rent. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Beroende av din nåd vill jag leva ett rent liv.


VÄLSIGNELSE FÖR DE EFTERKOMMANDE - Psalm 102

Dagens bibelläsning: Psalm 102
 "Dina tjänares barn skall bo i trygghet och deras efterkommande bestå inför dig" (Ps 102:29 FB)
Psalm 102 uttrycker djupaste förtvivlan. Författaren känner sig som en en pelikan i öknen eller en uggla bland ruiner (vers7). Han ligger sömnlös på nätterna (vers 8).

Ändå finns det mitt i förtvivlan ett hopp att Herren kommer att höra de utblottades bön (ver 18).

Psalmen avslutas med löftet om välsignelse över barn och barnbarn för dem som tjänar Herren. Många föräldrar är måna om att spara för singa barn, så att barnen inte ska stå utan tillgångar under livet.


Men här framhålls det hur viktigt det är att lämna ett andligt arv till sina efterkommande. Ett liv i Kristi efterföljd kan föra med sig välsignelse över både barn och barnbarn. Även om vi inte tänker på det lämnar alla föräldrar ett icke-materiellt arv till sina barn.

Vi ser så ofta i vårt arbete hur t.ex. alkoholism och kvinnomisshandel kan gå i arv från generation till generation. Det är viktigt att vara klar över vilket arv jag lämnar efter mig till mina efterkommande.

Bibelordet säger att den som tjänar Herren lämnar efter sig ett bestående arv till sina barn och barnbarn.

torsdag

Ord för dagen den 23 augusti - Psalm 100

TJÄNA HERREN MED GLÄDJE

Dagens bibelläsning: Psalm 100
"Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop" (Ps 100:2 FB)

Det är glädjefyllt att vara en kristen. Vissa perioder har man haft ett fromhetsideal där man ska gå i mörka kläder, och helst gå sakta och se allvarlig ut.


Psalm 100 uttrycker något helt annat. Den nästan hoppar av glädje. Tjänsten för Herren ska utföras i glädje, inte i tungsinthet. Om jag inte upplever glädje i min tjänst måste jag fråga Herren: "Vad gör jag för fel?"


Då Nya Testamentet undervisar om Andens frukt, utvecklingen av det kristna livet, så finns glädje med som ett av de nio kännetecknen på ett liv i Anden.


Så innan vi går ut i vår glädjefyllda tjänst för dagen låt oss börja med att hämta inspiration i Herrens närhet: "Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn!" (vers 4) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att jag får tjäna Herren med glädje idag.

onsdag

Ord för dagen den 22 augusti - Galaterbrevet 6

SÅ OCH SKÖRDA
Bibelläsning: Galaterbrevet 6"...det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sin kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv." (Gal 6:7-8)


Lagen om sådd och skörd gäller i livet. Om vi sår ut vänlighet och godhet bland människor är det vänlighet och godhet vi kommer att skörda. Om vi sår fientlighet och missunnsamhet är det det vi kommer att skörda.

Denna lag gäller även i vårt inre liv. Om vi sår uppbyggande tankar, gemenskap med Gud och Guds ord i våra liv kommer vi att skörda liv, och liv i överflöd. Om vi sår destruktiva tankar, destruktiv litteratur eller destruktiva filmer så kommer vi att skörda andlig död.


Det är mitt val vad jag vill så ut bland andra människor och i mitt eget liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att så och skörda det som behagar dig.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Goda råd - Vers 1-10
I det sista kapitlet ger Paulus några goda råd till församlingen:
- Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag (vers 2)
- Jämför dig inte med andra (vers 4)
- Var noga med vad du sår i dig själv och i andra människor. Det su sår kommer du att få skörda (vers 7-9)

Jag hade en god vän som i tid och otid upprepade ett egentillverkat ordspråk: "Fräls oss från jämförelse". Det var en äldre man och han hade sett vad jämförelse kunde förstöra den egna och andras självbild.


Till eftertanke:
Fundera över de tre råd som Paulus ger till församlingen. Hur skulle det kunna påverka mitt liv om jag ännu bättre kunde följa dem?


En ny skapelse - Vers 11-18
Brevet avslutas med det som är brevets huvudbudskap: Lita inte på yttre ceremonier, lita på Guds nåd. Bli inte slav under yttre gärningar, låt dig ledas av Anden som bor i dig.
Till eftertanke:

Hur kan vi tillämpa det huvudbudskapet i vårt liv i vår tid?

tisdag

Ord för dagen den 21 augusti - Galaterbrevet 5

FRIHET UNDER ANSVAR

Bibelläsning: Galaterbrevet 5
"Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket"
(Gal 5:1)
"Ni är kallade till frihet, bröder, använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra med glädje" (Gal 5:13)

Kristus har köpt oss fria! Men friheten måste förvaltas med omsorg. Det rätta sättet att förvalta friheten är att inte göra sådant som:
-förstör för andra människor
-förstör mitt eget liv
-förstör min relation med Gud

Men vi är fria att:
-välsigna och göra väl mot andra människor
-leva ett rent och helgat liv
-vårda min relation med Jesus

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur kan jag på bästa sätt använda min frihet i dag?ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Frihet i Kristus - Vers 1-7
Vi är kallade till frihet. Låt inte slavoket läggas på er igen (vers 1). Här handlade det om att de som blivit frälsta sedan övertalades att även låta omskära sig för att kunna nå upp till det som krävdes?
Ni började bra skriver Paulus, men vad är det som hindrar er att fortsätta leva i den friheten? (vers 7). Budskapet från Paulus är att ceremonier inte kan rädda er, utan bara tro på Guds nåd.
Till eftertanke:
Har vi idag en liknande benägenhet att lita på ceremonier? Katolska kyrkan har sju sakrament och reformationen byggde i stor utsträckning på att människor litade på handlingar och ceremonier och kom bort från friheten i Kristus. Finns samma risk idag att vi sätter vår lit till yttre handlingar? I så fall vilka?

Förrvirring i församlingen - Vers 8-15
Frågan om ceremonier och yttre handlingar skapade förvirring i församlingen (ves 10). Paulus skriver att om han också predikade denna lära skulle han inte bli förföljd. Korsets budskap om nåd väcker anstöt (vers 11). Församlingen får också en stark varning att inte slita sönder varandra och församlingsgemenskapen (vers 15).
Till eftertanke:
Tror du det vore lättare för människor att ta emot frälsningen om det krävdes någon form för prestation? Har vi svårt att ta emot det som är av nåd?

Kampen finns också inom oss - Vers 16-26
Den kamp och spänning som fanns i församlingen, finns även inom oss. I oss pågår det en ständig kamp mellan köttets begär och frukten av att vandra i Anden (vers 16).
Å ena sidan finns det som köttet, vårt jag, har lätt att falla in i, som avund, vrede och gräl. Å andra sidan finns Andens frukt som växer fram i oss då vi lever nära Herren. Andens frukt kan beskrivas som Jesu sinnelag.
Kapitlet avslutas med uppmaningen att följa Anden och inte söka tom ära (vers 25-26).
Till eftertanke:
- På vilket sätt upplever du kampen mellan köttets begär och Andens frukt i ditt liv?
- Vilka av "köttets gärningar" har du mest benägenhet att falla i?
- Vad i Andens frukt känner du ett speciellt behov att växa i?
- Vad tror du menas med att "vandra i Anden"? (vers 16)

måndag

Ord för dagen den 20 augusti - Galaterbrevet 4

DEN FÖRLORADE HÄNFÖRELSEN

Bibelläsning: Galaterbrevet 4 
"Var är er hänförelse nu?" (Gal 4:15)

Paulus frågar galaterna vad som har hänt med deras tidigare hänförelse?
Det kan vara så att också vi ser tillbaka till en tid då vi drevs av hänförelse för Jesus. Men så har tiden gått och hänförelsen har svalnat.

 
I ett av breven i Uppenbarelseboken kan vi läsa: "Men det har jag emot dig, att du övergivit din första kärlek." (Upp 2:4).

 
Men även om det skulle vara så, finns det alltid en väg tillbaka. Brevet fortsätter: "Tänk på varifrån du fallit och omvänd dig..." (Upp 2:5)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur är det i dag med min kärlek och hänförelse för Jesus?
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Från slav till arvinge - Vers 1-8
Genom Jesu verk kan vi bli friköpta från lagen och få söners rätt (vers 5). Vi har fått Guds Ande i våra hjärtan och Anden ropar "Abba! Fader" (vers 6). Då vi går från att vara slav till att bli son, innebär det också att vi blir arvingar (vers 7).
Till eftertanke:
Vad får det för konsekvenser för mitt liv att jag blivit arvinge?


Lagens förbund och löftets förbund - Vers 9-31
Abraham hade två söner, Ismael och Isak. Den ena var född av mänsklig vilja och den andra i kraft av ett löfte (vers 23). De två sönerna representerar två förbund, lagens förbund och löftets förbund.
  I församlingen hade det uppstått två olika riktningar. Det var de som återvände till lagen och de som levde i Andens frihet. Paulus upplever att lagmänniskorna var ivriga att skilja församlingen från Paulus inflytande (vers 17).
  I församlingen var det på samma sätt som med Ismael och Isak, "Han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu" (vers 29).
Till eftertanke:
"Så är det också nu" skriver Paulus. Är det så även i våra dagar. Upplever vi en polarisering mellan lag och nåd, mellan form och frihet, mellan mänskligt och andligt?


Jag kan uppleva en tilltagande polarisering inom kristenheten. Idag kanske den inte är så stark mellan samfunden, men stark inom samfunden. Jag skrev ned min upplevelse av den tilltagande polariseringen. Läs inlägget nedan.
Till eftertanke:
Hur ser du på mitt inlägg? Håller du med? Håller du delvis med? Håller du inte alls med?


Här kommer inlägget:
Jag ser framför mig en ökande polarisering inom kristenheten i västvärlden

- Den ena sidan har en stark tro på Bibeln som Guds ord.
- Den andra sidan har en fantastisk förmåga att tolka bibelordet så det stämmer överens med det som är politiskt korrekt just nu.

- Den ena sidan representerar en väckelsekristendom med människors frälsning som högsta prioritet.
- Den andra sidan representerar en humanistisk kristendom och är fokuserad på verksamheter.

- Den ena sidan har en stark längtan att få manifestera Guds kraft och se ett andligt uppvaknande bland Guds barn.
- Den andra sidan försvarar det som är och sätter sin tillit till kunskap och resurser.

- Den ena sidan förkunnar omvändelse, synd, den dubbla utgången och Jesu återkomst.
- Den andra sidan förkunnar en terapeutisk kristendom med mål att få människor att må bra och känna sig inkluderade.

- Den ena sidan tror att Jesus är den enda vägen till Fadern.
- Den andra sidan tror att Jesus är den bästa vägen till Fadern, men vill inte utesluta att det även kan finnas andra vägar.

- Den ena sidan bygger på en levande, dynamisk relation till Jesus och ingenting annat.
- Den andra sidan litar på strukturer, traditioner, sakrament, riter och yttre former.

- Den ena sidan kommer stundtals att vara en liten kämpande minoritet utan stort inflytande.
- Den andra sidan kommer att ha makt, resurser, positioner, inflytande och den kommer att ringakta den kämpande minoriteten.

Jag ser framför mig en ökad polarisering inom kristenheten i västvärlden.


Jag önskar att jag ser fel, men jag är rädd att jag ser rätt.

/PB

söndag

Ord för dagen den 19 augusti - Galaterbrevet 3

BREV TILL DEN DÅRAKTIGA FÖRSAMLINGEN

Bibelläsning Galaterbrevet 3
"...tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga?" (Gal 3:2-3 FB)

I Galaterbrevets tredje kapitel använder Paulus ord som han normalt inte använder. Han kallar församlingsmedlemmarna dåraktiga.
- Det verkar som om föramlingsmedlemmarna trodde att de fått Anden genom att vara rättfärdiga.
- Det verkar som om församlingsmedlemmarna trodde att Gud gjorde underverk bland dem för att de var så rättfärdiga.

Också i dag är det många kristna som tänker att de inte är heliga eller goda nog för att Gud skulle fylla dem med sin Ande. Men det beror inte på hur bra eller god du är.

Många kristna tänker att Gud bara kan göra underverk genom goda och rättfärdiga människor. Men det beror inte alls på vår egen prestation.

-Våga tro att Gud vill och kan fylla dig med sin Ande
-Våga tro att Gud vill och kan göra underverk i ditt liv.

Du ska få se vad Gud kan uträtta genom en sådan tro.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att jag får vara fylld med Guds Ande, inte på grund av vad jag har gjort, utan på grund av vad Jesus gjort. 


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Till den dåraktiga församlingen - Vers 1-14
Här använder Paulus starka ord. Han kallar församlingsmedlemmarna dåraktiga och förhäxade (vers 1-3). Orsaken var att de litade på sin egen förmåga och förträfflighet i stället för att vara helt beroende av Guds nåd. De hade flyttat fokus från Gud till sig själva.
De hade börjat rätt - Anden - och var på väg att sluta helt fel - i köttet (vers 3).
Till eftertanke:
Är det en vanlig utveckling att börja beroende av Gud och mer och mer bli oberoende av Gud? Vad kan vi göra för att inte hamna i samma utveckling som galaterna?

Lagen - vår övervakare - Vers 15-25
Lagen beskrivs som vår tillfällige övervakare på väg mot tro.
Till eftertanke:
På vilket sätt kan lagen vara vår övervakare idag? Och vad innebär det att bli fri från "lagens förbannelse" (vers 13).

Alla har samma möjlighet - Vers 26-29
Det var en fullständigt revolutionerande tanke på den tiden att man och och kvinna är likställda. Här har den omgivande världen hunnit ifatt en grundläggande kristen värdering.


lördag

Ord för dagen den 18 juli - Galaterbrevet 2

FÖRKASTAR DU GUDS NÅD?

Bibelläsning Galaterbrevet 2"Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves." (Gal 2:21 FB)

Om jag litar mer på mina egna gärningar än på Guds verk, förkastar jag Guds nåd. Varje gång jag litar mer på min egen rättfärdighet än på Guds, deklarerar jag att Jesus dog förgäves.

Men Jesus dog inte förgäves, "ty genom laggärningar blir ingen människa rätfärdig" (Gal 2:16 FB).

Därför får jag frimodigt lämna självverksamhetens och självrättfärdighetens land och vila i den nåd Kristus så dyrt har köpt för mig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det är av nåd!


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Mötet med de ansedda - Vers 1-10
Paulus skriver att han efter 14 års evangelisationsresor återvände till Jerusalem och informerade ledarna om det evangelim han predikat bland hdningarna (vers 2).
Resultatet av mötet var att Petrus hade fått uppdraget av Gud att vara en apostel bland de omskurna (judarna) och Paulus bland hedningarna (alla folk som inte var judar).
"Bara en sak ville de, att vi skulle tänka på de fattiga" (vers 10)
Till eftertanke:
Här ser vi igen hur det sociala engagemanget är en del av evangelisationen. Hur är det med oss idag?

Paulus klandrar Paulus - Vers 11-14
Paulus berättar om hur han offentligen gick tillrätta med Petrus under hans besök i Antiokia. Petrus brukade äta med hedningarna, men då några ledare kom från Jerusalem höll sig Petrus borta från hedningarna. Paulus ser det som hyckleri.
Till eftertanke:
Paulus skriver i andra sammanhang att han själv anpassar sig till dem han vittnar för för att vinna desto fler (1 Kor 9:19). För judrana blir han som en jude, för de som står under lagen blir han som en som står under lagen. För dem som är utan lag blir han som en som är utan lag. För de svaga blir han svag... (1 Kor 9:20-22).
Vad menar du? Håller du med om att Petrus hänger sig åt hyckleri, eller anpassar han sig på samma sätt som Paulus, för att inte vara till anstöt?

Rättfärdighet genom tro - Vers 15-21 
Här kommer Paulus till evangeliets kärna. Ingen blir rättfärdig genom laggärningar, utan vi blir rättfärdiga genom tro på Kristus (vers 16).
Paulus säger vidare att han är korsfäst med Kristus, så att det inte längre är han som lever, utan Kristus lever i honom (vers 19-20).
Till eftertanke:
I vers 21 talar Palus om att "förkasta Guds nåd". Vad menar han här att det betyder att förkasta Guds nåd? Finns det andra sätt att förkasta Guds nåd?
fredag

Ord för dagen den 17 augusti - Psalm 98 och 99

EN NY SÅNG - Psalm 98

Dagens bibelläsning: Psalm 98
"Sjung för Herrens ära en ny sång, ty han har gjort under" (Ps 98:1 FB)

En ny sång? Vad är det för fel på de gamla sångerna, är det säkert många som undrar. Inte minst med tanke på alla nya sånger och körer som började spridas under den senare delen av 1900-talet och in i vår tid. Många kanske kände sig överkörda då de gamla sångerna de älskade inte längre verkade vara värda något.


Betyder "att sjunga nya sånger" att man inte ska sjunga en sång mer än en gång? Därefter blir den ju gammal. Nej, jag tror att bibelordet uppmanar oss att alltid sjunga med inlevelse då vi sjunger till Herrens ära. Det är lätt att vi sjunger sånger och körer av invand slentrian. Men då vi tar till oss innehållet i det vi sjunger och innehållet tar tag i oss, då blir det en ny sång, även om vi sjungit sången 100 gånger.


Jag tror att Gud vill att vår sång till hans ära ska vara äkta, levande och nyskapande.


Psalm 98 är en lovsång till Gud där människor stämmer in med sång och olika instrument (vers 5-6). Även naturen (vers 7-8) faller in i lovsången då vattnen och bergen prisar Herren, som en dag ska komma tillbaka för att döma jorden (vers 9).


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur låter min lovsång idag? BÖNESVAR - Psalm 99 

Dagens bibelläsning: Psalm 99

"De ropade till Herren och han svarade dem" (Ps 99:6 FB)

Gud är inte bara en bönhörande Gud - han är en Gud som svarar. Efter det att palmisten skrev orden "och han svarade dem" har miljontals människor gjort samma upplevelse. Gud svarar på bön.

"I molnstoden talade han till dem" (vers 7)
"Herre, vår Gud, du svarade dem" (vers 8)

Gud kan svara på så många olika sätt:
-Genom ord från Bibeln, eller ord som talas rakt in i våra tankar.
-Genom bilder
-Genom andra människor
-Genom händelser
...och på många andra sätt.

Ibland kanske vi inte ens lägger märke till bönesvaren, eftersom vi glömt att vi bett om just det. Skriv ned dina böneämnen så att du kan fylla i när Gud svarar på bön, även om du ibland får vänta på svaret.

Herren är en Gud som svarar på bön - i rätt tid.

torsdag

Ord för dagen den 16 augusti - Psalm 97

LJUS PÅ DIN STIG 

Dagens bibelläsning: Psalm 97
"Ljus strålar fram för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga.Gläd er, ni rättfärdiga, i HERREN, prisa hans heliga namn." (Ps 97: 11-12 FB)
I fotnoten till vers 11 kan man i Folkbibeln läsa att den ordagranna översättningen för "strålar fram" skulle vara "är utsått".

Det betyder att den ursprungliga betydelsen är att "ljus är utsått för den rättfärdige."

Någon har gått i förväg och sått ut ljus och glädje där det är meningen att jag ska gå.
Förr brukade vi sjunga en kör med orden: "Ljus är min stig när jag vandrar med dig"

Det gäller bara att vi ser upp så att vi inte missar det ljus och den glädje som Herren har utsått på den väg vi ska vandra. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig se det ljus du har usått på min stig idag.

onsdag

Ord för dagen den 15 augusti - Galaterbrevet 1

FÖRSÖKER JAG STÄLLA MIG IN HOS MÄNNISKOR?

Bibelläsning Galaterbrevet 1
"Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare." (Gal 1:10)

Visst känns det skönt att vara accepterad och omtyckt av människor. Men Paulus skriver att han måste välja. Om han strävar efter att vara människor till lags är han inte längre Kristi tjänare.

Vem vill jag vara? Vill jag vara Kristi tjänare, eller vill jag kompromissa och vara människor till lags? Vem vill jag helst ha på min sida? Gud eller människor? Vilka praktiska konsekvenser får mina svar på dessa frågor för mitt liv?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lev så du behagar Gud!


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Presentation -Vers 1-5
Här börjar Paulus brevet till galaterna med att presentera sig som utsänd av Gud och inte av människor (vers 1)
Till eftertanke:
Hur skulle du presentera dig om du skulle skriva brev till en församling?

Ett annat evangelium - Vers 6-12
Här uttrycker Paulus stor förvåning över att galaterna avfallit till "ett annat evangelium" (vers 6), ett förvrängt evangelium (vers 7). Paulus är verkligen upprörd över detta och uttalar till och med förbannelse över dem som predikade detta evangelium. Paulus kommer längre fram i brevet tillbaka till vad detta andra evangelium egentligen handlade om.
Till eftertanke: 
Finns det strömningar idag som tangerar begreppet "ett annat evangelium"?

Paulus vittnesbörd - Vers 13-24
Paulus vittnar om hur han tidigare förföljde de kristna och hur han blev omvänd och kom in i  den tjänst som Herren redan i moderlivet hade utvalt honom till (vers 15).
Till eftertanke:
Vad kan du tänka dig att Gud har utvalt dig till att utföra här på jorden?


tisdag

Ord för dagen den 14 augusti - Andra Korintierbrevet 13

LÅT ER FÖRMANAS

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 13
"Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er" (2 Kor 13:11 FB)

Efter ett långt brev avslutar Paulus med några förmaningar och jag lägger speciellt märke till orden "låt er förmanas".

Jag tror inte det är meningen att alla i församlingen ska gå omkring och förmana varandra. För att förmaning ska kunna fungera behövs en god relation. Annars är det lätt att det bara uppfattas som kritik.

Men jag tror att det är viktigt att vi som kristna kan ta emot förmaning och korrigering för att kunna utvecklas på rätt sätt som kristna. Vi behöver någon som kan ställa oss till ansvar för det liv vi lever. Engelskan har ett bra ord för detta som vi saknar i svenskan, "Accountability" (ungefär: att stå ansvarig inför någon).

-Be Gud visa dig någon som du kanske kan ingå ett ömsesidigt "accountability-förhållande" med. Någon som du ger tillåtelse att ställa de svåra frågorna till dig. - "Hur går det med din dagliga andakt?" - "Hur går det med de tankarna du kämpade med sist vi bad tillsammans?" - "Hur går det med din relation till den eller den?"

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig att finna den rätta bönepartnern som jag kan ta emot vägledning och fömaning ifrån.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Paulus varnar korintierna inför sitt kommande besök... - Vers 1-6
Församlingsmedlemmarna uppmanas till självrannsakan (vers 5). De uppmanas att pröva sig själva. Vi har lätt för att bedöma varandra och se varandras brister, men hur är det med oss själva? Gud är visserligen nådens Gud, men Gud kommer inte att stå ut med vår synd hur länge som helst.
Vi besiktigar våra bilar med jämna mellanrum för att få varningar om något håller på att gå snett. Vore det inte lika viktigt att besiktiga vår utveckling som kristna.
Till eftertanke:
En sådan "besiktningfråga" ställer Paulus "Vet ni inte med er att Krists bor i er?" Om vi inte svarar ja på den frågan består vi inte provet (vers 5). Formulera ytterligare några frågor som du kan ställa dig själv om du ärligt vill besiktiga din kristna vandring.

...ber för deras utveckling... - Vers 7-10
Paulus både ber och förmanar korintierna för att de ska kunna bestå provet.

... och avslutar brevet med uppmaningar, hälsningar och önskan om Herrens välsignelse - Vers 11-14
"Var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred." (vers 11). Paulus uppmanar oss att låta oss förmanas. Förmaning är verkningslös om den som förmanas inte inser sitt behov av förändring. Det är bara den som inser och erkänner sina brister som är mottaglig för förändring.
En rätt förmaning kräver en rätt inställning hos både den som förmanar och den som förmanas. Den som förmanar måste göra det av kärlek och omtanke, och den som förmanas måste förstå att förmaningen inte är för att bryta ner utan för att bygga upp (vers 10).
Till eftertanke:
Är jag själv mottaglig för förmaning? På vilket sätt kan jag ta emot förmaning?
måndag

Ord för dagen den 13 augusti - Andra Korintierbrevet 12

KRAFTEN FULLKOMNAS I SVAGHET

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 12"Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark." (2 Kor 12:9-10 FB)

I Guds rike är det ofta tvärt om. Vår egen kraft kan stå i vägen för Guds kraft i våra liv. Vår förmåga gör att vi inte frågar efter Guds förmåga. Våra lösningar gör att vi inte är beroende av att fråga efter Guds lösningar.

Precis tvärtom:
-när jag är svag, då är jag stark
-när jag är stark, då är jag svag

Förutsättningen för att leva ett liv i Guds kraft är att jag är fullständigt beroende av Gud.

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Guds kraft fullbordas i min svaghetÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Kraften fullbordas i svaghet - Vers 1-10
Paulus fortsätter att "berömma" sig. Nu handlar det om de uppenbarelser Paulus fick uppleva fjorton år tidigare. Han berättar också att han fått en "törntagg i köttet" för att han inte ska förhäva sig. Men Paulus berömmer sig hellre av sin svaghet för att Kristi kraft ska kunna vila över honom.
Till eftertanke:
- Hur beskriver Paulus sin uppenbarelse? Kan du känna igen något av det han beskriver?
- Vad tror du Paulus menar med "en törntagg i köttet"?
- På vilket sätt kan vår styrka vara ett hinder för Gud?

En apostels kännetecken - Vers 11-21
En apostel kännetecknas av tecken, under och kraftgärningar (vers 12). Men vad som också kännetecknar aposteln Paulus är den stora omsorgen om de församlingar han planterat. Han är rädd (vers 20-21).
Han uttrycker fruktan över att inte finna församlingen som han önskar (vers 21).
Till eftertanke:
Ser vi till något av apostlafunktionen i våra dagar? På vilka sätt yttrar den sig?

söndag

Ord för dagen den 12 augusti - Andra Korintierbrevet 11

EN ANNAN JESUS 

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 11
"Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl." (2 Kor 11:3-4 FB)

Det fanns tydligen redan på Paulus tid. Lärare, författare och predikanter som förkunnade "en annan Jesus"och "ett främmande evangelium."
Idag är det vanligt. Ända sedan liberalteologins genombrott finns det många som förkunnar "en annan Jesus". Det kan vara kristna som i sin iver att göra evangeliet lättsmält tar bort behovet av frälsning, förlåtelse och evigt liv, och predikar ett terapeutiskt må-bra-budskap.

Problemet med att predika "en annan Jesus" är att "en annan Jesus" inte kan frälsa. Han kan inte förlåta synder. Han kan inte ge oss ett evigt liv. Han kan inte komma tillbaka och hämta de sina.

Det kan bara den riktige Jesus.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Hos ingen annan finns frälsningen" (Apg 4:12)


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Falska apostlar - Vers 1-15
Efter Paulus kom det förkunnare som predikade Jesus och evangeliet på ett annat sätt och delvis med nytt innehåll. Paulus skriver att de predikar en annan Jesus och ett annat evangelium (vers 4). De uppträder som "tjänare åt rättfärdigheten", men är i verkligheten falska apostlar (vers 15+12).
Även idag kan det finnas de som uppträder som präster och pastorer, men i själva verket har avvikit från evangeliet.
Till eftertanke:
Har du några exempel på förkunelse av "ett annat evangelium" i våra dagar?

En dåres försvarstal - Vers 16-33
Här säger Paulus själv att han talar som en dåre (vers 17). Eftersom de falska förkunnarna berömmer sig själva tar Paulus på sig dårens roll och berömmer sig själv.
I jämförelse med  de falska förkunnarna har Paulus "arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara" (vers 23). Sedan följer en lång "meritlista" över de olika lidanden som Paulus gått igenom (vers 24-27).
Under allt detta har han ständigt burit omsorgen om alla församlingarna som han grundat (vers 28).
Om någon är svag, är Paulus svag (vers 29).
Till eftertanke:
Hur är det med oss idag? Lider vi med den församling som det går dåligt för, eller är vi likgiltiga, eller kanske till och med skadeglada? Finns det sammanhang där du kan känna igen dig i Paulus omsorg för dem som är svaga?


lördag

Ord för dagen den 11 augusti - Andra Korintierbrevet 10

KONSTEN ATT FÅNGA TANKAR

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 10"De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus" (2 Kor 10:4-5 FB)

En tanke kan leva sitt eget liv. Någon säger något till oss eller gör något. Det behöver inte vara något märkvärdigt. Men ibland kan tanken komma tillbaka och analysera det som hände och fastna i ett tankemönster som kan förändra vår inställning till personen, eller till och med färga resten av vårt liv.

På samma sätt är det med synden. Varje synd börjar i vår tanke. Om vi ger tanken näring leder den ofta till att synden verställs.

Men vi behöver inte vara ett viljelöst offer för våra tankar. Vi kan göra "varje tanke till en lydig fånge hos Kristus." Och sedan låta den vara där.

Då kan vi leva ett liv i frihet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att utveckla den ädla konsten att fånga tankar.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Ett annat slags vapen - Vers 4-5
Paulus talar här om starka vapen som har makt att bryta ned fästen och tankebyggnader. Dessutom talar han om att göra varje tanke  till en lydig fånge.
Till eftertanke:
- Vilka vapen tror du Paulus talar om ?
- Vilka tankebyggnader finns det idag som reser sig mot kunskapen av Gud?
- Hur fångar man tankar?

Makt att bygga upp och makt att bryta ner - Vers 8
Till eftertanke:
- Hur yttrar sig makt att bygga upp?
- Hur yttrar sig makt att bryta ner?

Att rekommendera sig själv - Vers 12-18
Paulus skriver om att det finns de som rekommenderar sig själva, medan Paulus försöker tona ner sig själv och ge ära åt Gud. Han framhåller också att det är den som Herren rekommenderar som består provet (vers 18).
Till eftertanke:
Det är naturligt att vi försöker framställa oss i så god dager som möjligt. Ibland kanske vi även vill överdriva vår förträfflighet. Hur är det i mitt liv?

En tro som växer - Vers 15
Det talas här om trons naturliga utveckling. Paulus skriver inte om er tro växer, utan när er tro växer. Det naturliga är att tron växer ju längre vi kommer i vår vandring med Gud. Men ibland ser det ut som den nyfrälste har en mycket större tro än den som varit med i församlingen i fyrtio år.
Till eftertanke:
- Vad är det som gör att tro växer?
- Vad är det som gör att tro inte växer?


fredag

Ord för dagen den 10 augusti - Psalm 95 och 96

FÖRHÄRDADE HJÄRTAN - Psalm 95

Dagens bibelläsning: Psalm 95
"I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan" (Ps 95:7-8 FB)

För några år sedan åkte vi en biltur i USA. Vi kom till en park där man visade "förstenade träd". Det var träd som en gång hade varit levande och sedan under många år legat under speciella förhållanden så att träet hade förvandlats till sten.

Träden behövde inte anstränga sig för att bli förhärdade. Det gick av sig självt. Träden gjorde helt enkelt ingenting för att bli förhärdade. Dessa "förstenade träd" hade nu blivit utställningsförmål som man fick betala inträde för att titta på.

Det finns en risk att våra hjärtan också kan bli förstenade eller föhärdade. Hjärtan som en gång var levande förvandlas till förhärdade hjärtan.

Det sker då vi inte lyssnar på vad Herren säger till oss och lyder det. Först kanske vi får dåligt samvete för att vi inte gör det Herren ber oss om, men efter ett tag kan det bli en vana att inte lyssna och lyda Herren så att vi inte ens märker det. Det har blivit helt naturligt. Då har våra hjärtan blivit förstenade.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger Herren till mig i dag? "I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan".


GE HERREN ÄRA - Psalm 96

Dagens bibelläsning:  Psalm 96
”Ge åt Herren ära och makt, ni folkens släkter, ge år Herren ära och makt. Ge åt Herrens namn ära” (Ps 96:7-8 FB)

Hur kan vi ge ära åt Gud? Hur kan vi överhuvudtaget ge Gud något som han inte redan har? Han som är Herre över hela skapelsen, hur kan vi ge honom ära?

Människor har alltid velat ära Gud och ge honom ära. Man har till exempel byggt fantastiska kyrkobyggnader och monument åt Honom. Men hur kan vi verkligen ge Honom ära?

Psalmen föreslår några sätt:

-Kom till hans gårdar (vers 8). Det handlar om att samlas till gudstjänst. Det ärar Gud att du vill vara med då Guds folk samlas till gudstjänst. I Nya Testamentet kan vi läsa att vi inte ska överge vår församlingsgemenskap (Hebr 10:25)

-Tillbed Herren (vers 9). I Nya Testamentet kan vi läsa att Herren vill ha tillbedjare som tillber honom i ande och sanning (Joh 4:23)

-Säg bland folken ”Herren är konung!” (vers 10). Vi ärar Herren när vi vittnar och berättar för andra om hans storhet.

Finns jag med då Herrens folk samlas till gudstjänst? Finns jag med bland tillbedjarna? Delar jag med mig av mitt vittnesbörd om Herrens storhet?

==> Mannakorn att tugga på nder dagen: Ge Herren ära!

torsdag

Ord för dagen den 9 augusti - Psalm 94

NÄR JAG VACKLAR

Dagens bibelläsning: Psalm 94
"När jag sade: ´Min fot vacklar´, då var din nåd mitt stöd, Herre" (Ps 94:18 FB)

Psalm 94 pendlar mellan rop på hjälp i förtvivlan och tacksamhet för Herrens ingripande.

Ibland förstår vi inte varför allt måste hända av motgångar som möter oss livet. Det kan kännas som om vi inte orkar längre och vi kanske utbrister tillsammans med psalmisten: "Hur länge" ska det hålla på (vers 3)? Varför griper inte Herren in?

Samtidigt som psalmisten upplever allt detta kan han ändå hålla fast vid löftet "Herren förskjuter inte sitt folk" (vers 14). Även om allt är mörkt runt omkring och livet vacklar så vet han ändå någonstans på djupet att Herren inte kommer att överge honom. Trots att han inte upplever någon ljusning i situationen just då.

Då psalmisten senare ser tillbaka på situationen och ser den med nya ögon kan han kosntatera att även då livet vacklade så fanns stödet i Herrens nåd (vers 18).  Och den enda ljusstrimman i mörkret var Herrens tröst: "När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta då gladde din tröst min själ" (vers 19)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren överger inte sitt folk (vers 14)

onsdag

Ord för dagen den 8 augusti - Andra Korintierbrevet 9

SÅ OCH SKÖRDA

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 9"Det säger jag: Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt." (2 Kor 9:6 FB)

I detta sammanhang talar Paulus om en insamling av pengar. Paulus skriver att det finns ett förhållande mellan det vi ger och det vi får. Denna princip gäller inte bara pengar, den gäller på många områden av livet.

Den gäller till exempel vårt vittnesbörd. Då vi håller inne med vårt vittnesbörd om vad Gud har gjort i mitt liv stannar det där.

Men om vi delar med oss och berättar för andra vad Gud har gjort i vårt liv, så att den som lyssnar öppnar sig för Gud och tar emot det du vittnar om, så blir den människan naturligtvis berikad.

Men, du blir inte fattigare om du vittnar så att en annan människa blir frälst. Du blir välsignad tillbaka många gånger om, då du ser att Gud kunde använda ditt vittnesbörd för att nå en annan människa.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Gud att frikostigt dela med mig av allt det du välsignar mig med. Till välsignelse för andra och mig själv.
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Mer om insamlingen till Jerusalem - Vers 1-5
Paulus börjar med att skriva att han inte behöver skriva mer om föramlingens villighet att offra. Men det gör han ändå i större delen av kapitlet. 

Lagen om sådd och skörd - Vers 6-7
I Jordbruket är det tydligt. Den bonde som vill se någon skörd måste först så. Det handlar om vår villighet att ge vidare till andra av allt det Gud har välsignat oss med. Det hanlar inte bara om det materiella, det kan också handla om vårt vittnesbörd.
Två fiskar och fem bröd kanske inte är så mycket då man ska föda femtusen män förutom kvinnor och barn. Men villigheten att ge det lilla man hade gjorde det möjligt för tusentals människor att äta sig mätta. Inte nog med det. Det blev tolv korgar fulla med mat över.
Till eftertanke: 
På vilka olika sätt kan vi tillämpa lagen om sådd och skörd där i våra sammanhang?
Överflödets Gud - Vers 8-15
Gud är överflödets Gud. De tolv korgarna fulla av mat  var ett vittnesbörd om det. "Gud har makt att låta all nåd överflöda til er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till vaje gott verk" (vers 8). I denna vers nämns överflöd två gånger. All, alltid, alla och allting nämna fyra gånger.
Till eftertanke:
Inom vilka områdenka vi förvänta oss Guds överflöd?