onsdag

Ord för dagen den 31 oktober - Jakob 1

DÅ TRON SÄTTS PÅ PROV - Jak 1

Bibelläsning: Jakobs brev 1"Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga" (Jak 1:2-3 FB)

Sången "Prövningar vi möta få, som vi ofta ej förstår", brukade vi sjunga mycket förr. Vem vill ha prövningar? Det är inte det vi längtar efter här i livet.

Men dagens bibelord talar om det positiva med prövningar. Prövningar göra att vi utvecklas. Det ger en möjlighet till växt. Varje gång vi utsätts för en prövning, testas vår tro. Om vi inte möter prövningen på ett bra sätt, tror jag att prövningen ofta kommer tillbaka, till dess vi lärt oss att hantera prövningen i tro på Gud.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att lära mig fort, så jag inte möter fler prövningar än nödvändigt.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Glädje i prövningen - Vers 1-15

Det kan verkligen vara svårt att förstå att vi ska se prövningar som "den största glädjen" (vers 2). Prövningar kan vara svåra att gå igenom, men det positiva kommer på andra sidan, om vi klarat av prövningen.

Prövningar kan ge oss möjlighet att utvecklas och växa. Paulus skriver att prövningen kan göra oss uthålliga (vers 3). Vi kan se detta i Jesu liv då han fördes ut i öknen för att frestas av djävulen. Det var Anden som förde honom ut i öknen (Luk 4: 1) och då Jesus hade övervunnit alla frestelser vände han tillbaka i "Andens kraft" (Luk 4:14).

Det finns till och med ett löfte om salighet för den som håller ut i prövningen: Han ska få livets krona (vers 12).

Frestelser kommer inte från Gud, utan från våra egna begär (vers 13). Om vi inte kan vara Herre över våra begär, kommer de snart att vara Herre över oss. Begäret liknas med ett havandeskap, men havandeskapet leder fram till nytt liv, men begäret leder fram till död (vers 15)

Till eftertanke:

1/ Vi uppmanas att glädja oss i prövningar. Är det möjligt att glädja sig i det som är svårt för oss?

2/ På vilket sätt kan vi utvecklas genom prövningar?

3/ Frestelser kommer inte från Gud (vers 13). Är det skillnad på frestelser och prövningar? Är det så att Gud "tillåter" Satan att fresta oss, som han gjorde med Jesus?


Att höra och göra - Vers 16-27
Här talas det om kraften i Guds ord. Ordet har makt att frälsa våra själar (vers 21).

Men det räcker inte bara att höra Ordet, man måste också göra det (vers 22). Ordet får sin kraft då vi handlar som om Ordet är sant.

Jesu tar upp detta tema i Bergspredikan som handlar om en vis man och en dåre (Matt 7:24-29). Bägge två hörde lika mycket, men det var inte nog. Den vise gjorde också som Ordet sa och dåren gjorde inte som Ordet sa.

För att bli frälst behöver man bara tro på en enda ting: Att Jesus uppstod från de döda: Men man blir inte frälsta om man bara tror något i sitt inre. Man måste handla som om Ordet är sant och med sin mun bekänna Jesus som Herre: Då blir man frälst! (Rom 10:9)

Till eftertanke:

På vilka andra sätt kan man handla som om Ordet var sant?

tisdag

Ord för dagen den 30 oktober - Hebreerbrevet 13

FÖREBILDER - Heb 13

Bibelläsning: Hebreerbrevet 13
"Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.
Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?"
(Hebr 13:5-6 FB)

- Varför
kan vi frimodigt säga att Herren är min hjälpare och att jag inte ska frukta?
- Därför att Gud själv har sagt att han aldrig ska lämna mig eller överge mig.

Det skapar trygghet och stabilitet om jag kan bygga mitt liv på vad Gud har sagt och inte bara hur jag känner mig idag.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren är min hjälpare - jag skall inte fruktaÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


"Den naturliga utvecklingen är att ha förebilder för att sedan själv bli en förebild, på samma sätt som det är naturligt att först ha föräldrar för att sedan själv bli förälder."ÖVERSIKTVers 1-6 Praktiska råd om:
- broderskärlek
- gästfrihet
- förhållande till dem som har det svårt
- äktenskap och samliv -förhållande till pengar

Vers 7 Ha goda förebilder
Vers 8 Jesus är densamme i går, i dag och i evighet Vers 9-12 Främmande läror Vers 13-17 Tre slags offer Vers 18-25 Avslutning av brevet
KOMMENTAR

Förebilder (vers 7)
En av de metoder Gud använder för att föra sitt folk framåt är att använda förebilder. Gud vill att vi ska ta dem som exempel som gått före oss och vunnit seger. Genom att studera deras liv, förhållande till Gud och andra människor, ska

 vi lära och bli inspirerade. "Likna dem som genom tro och tålamod får sin del av vad Gud har lovat " (Heb 6:12)... "Låt oss sporra varandra..." (Heb 10:24).... och "ta efter deras tro" (13:7).


Den naturliga utvecklingen är att ha förebilder för att sedan själv bli en förebild, på samma sätt som det är naturligt att först ha föräldrar för att sedan själv bli förälder.Paulus skriver om sig själv: "Ta mig till föredöme" (1 Kor 4:16). En av dem som tog Paulus till förebild var Timotheus. Efter en tid skriver Paulus till Timotheus och talar om att nu är det hans tur: ".. var en förebild" (1 Tim 4:12).Tre slag av offer (vers 13-17)
Här talas det om tre slags offer som hör till det normala kristenlivet.

1/ Att dela Hans smälek (vers 13). Det kan kosta att bli kristen. Den som vill följa Jesus kan inte räkna med att bli populär i världen. Han måste räkna med motstånd. För var och en som helhjärtat vill följa Jesus, blir automatiskt en anklagelse till alla som avvisar Honom eller som lever ett halvhjärtat kristenliv. Jesus säger: "Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min
lärjunge
" (Luk 14:27).Korset har två armar. En som sträcker sig uppåt och en som sträcker sig ut åt sidorna. Dessa två armar kan illustrera de resterande två slagen av offer.2/ Lovprisningsoffer (vers 15) Det talar om vårt förhållande till Gud genom bibelläsning, bön, lovprisning och tillbedjan. Gud vill ha din lovprisning. Lovprisning till Gud öppnar dig för hans närvaro och hans kraft. Det kommer du att behöva för att ge det tredje slaget av offer.3/ Ge det vidare, göra gott, dela med andra (vers 16). Det handlar om vårt förhållande till andra människor i ord och i handling. Det är av avgörande betydelse att leva i balans mellan vår tjänst inför Gud och vår tjänst för människor. Många kristna har förlorat balansen och lever bara i en av dessa.Avslutning (Vers 18-25)
Låt oss avsluta den här serien från hebreerbrevet genom att be en bön från avslutningsversarna: "Må fridens Gud ...styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen"(vers 20-21)TILL EFTERTANKE OCH SAMTALVers 1-6
Gå igenom de praktiska råd vi får i dessa verser och tänk igenom följande frågor

1/ Vad betyder de i praktiken?2/ Vad kan vi göra för att följa dessa råd bättre?Vers 7-12

3/ Samtala om utvecklingen från att ha förebild till att bli förebild.

4/ Hur länge behöver vi förebilder?

5/ Hur blir man en förebild?Vers 13-17
Tänk igenom de tre slagen av offer

6/ Vilket tycker du det är lättast att offra?

7/ Vilket tycker du är svårast att offra?

8/ Vad blir resultatet om vi får obalans i vårt kors?

9/ På ett kors är den vertikala armen längre än den horisontala armen. Tycker du att den borde vara så också i vårt kristna liv?Vers för eftertanke och meditation "Så vill vi genom honom ständigt framböra lovsång till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn." (vers 15)

måndag

Ord för dagen den 29 oktober - Hebreerbrevet 12

MED BLICKEN FÄST PÅ JESUS - Heb 12

Bibelläsning: Hebreerbrevet 12
"Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas." (Hebr 12:15 FB)


Då du blir sårad är det lätt att en bitter rot får fäste i ditt inre. Det kan leda till att både du och många andra kommer till skada om du låter den bittra roten finnas kvar.

Dagens kapitel uppmanar oss att lägga bort allt som tynger (v.1) och fästa vår blick vid Jesus (v.2).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill med Guds hjälp rensa i mitt inre så att ingen bitter rot får fäste.
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

 "Utan helgelse kan ingen se Herren. Men helgelsen är inte en färdig produkt. Helgelse är en process där vi är villiga att låta oss omformas efter Guds vilja. Så länge vi är öppna och villiga att låta Gud omforma oss, lever vi i helgelseprocessen, även om vi själva ibland tycker att det går långsamt." 


ÖVERSIKT
Vers 1-3 En sky av vittnen: Blicken fäst på Jesus

Vers 4-13 Herrens tuktan. Hur lidande kan föra till det som är gott

Vers 14-17 Sträva efter helgelse. Utan helgelse får ingen se Herren.

Vers 18-24 Sinai och Sion. Det gamla förbundet och det nya.

Vers 25-29 Vid tidens slut


KOMMENTAR
En bitter rot
Kapitlet börjar med en uppmaning att befria oss från allt som tynger. Synden ansätter oss då den en gång fått fäste i oss. (vers 1). Synden blir som en bitter rot som växer i oss och som skadar både oss själva och andra som blir berörda (vers 15). Det kan börja med en liten obetydlig rot av bitterhet, självömkan, fördömelse eller någon annan slags rot.

Om man inte lägger ifrån sig den tanken, utan ger den föda och låter den växa, kommer den snart att bära frukt och färga av sig på vår personlighet. Till slut kan den bli ett dominerande drag i vår personlighet. Vi kan bli en bitter människa som gör livet surt för oss själva och andra. Det finns människor som är bittra idag för att någon sa något negativt för 25 år sedan.


Med blicken fäst på Jesus

Därför är det viktigt att lägga bort allt som tynger och fästa vår uppmärksamhet på Jesus i stället för att fastna i negativa tankar om våra fel och nederlag. Vi måste lyfta vår blick och fästa den på Honom (vers 2), och tänka på Honom (vers 3).

Sträva efter helgelse
Utan helgelse kan ingen se Herren. Men helgelsen är inte en färdig produkt. Helgelse är en process där vi är villiga att låta oss omformas efter Guds vilja. Så länge vi är öppna och villiga att låta Gud
omforma oss, lever vi i helgelseprocessen, även om vi själva ibland tycker att det går långsamt.
 

Den sista tiden
En levande tanke genom hela Nya Testamentet är att denna tidsålder ska ta slut. En dag ska Jesus komma tillbaka. En dag ska den här världen ha sitt slut och en ny himmel och en ny jord skapas. Denna tanke finns också levande i Hebreerbrevet. Låt oss uppmuntra varandra då vi ser att dagen närmar sig (Hebr 10:25). Jesus kommer tillbaka och han ska inte dröja (Hebr 10:37). Den här världen som kan skakas kommer att bytas ut mot en värld som inte kan skakas och som kommer att bestå till evig tid (Hebr 12:27-28).TILL EFTERTANKE OCH SAMTAL

Vers 1-3
1/ Vers ett säger att vi ska lägga bort allt som tynger. Hur kan man göra det rent praktiskt?

2/ Vad är det för saker som ofta tynger oss?

3/ Vad betyder det att ha blicken fäst vid Jesus? Hur gör man det?

Vers 4-13
4/ Vad är målet för Guds fostran?

5/ Gå igenom verserna 4-13 och skriv en lista på alla positiva konsekvenser av Guds fostran.

6/ Kommer allt lidande vi möter från Gud? Vad finns det för andra orsaker till lidande?

7/ Kan vi orsaka oss själva lidande genom att inte följa Herren helhjärtat?

Vers 14-17
8/ Hur kan man definiera helgelse?

9/ Hur gör man för att sträva efter helgelse?

Vers 17-24
10/ Vad är det för grundläggande skillnad mellan Sinari och Sion?

11/ Är det möjligt för oss att leva på "Sinai" även om vi lever i "Sions" tidsålder?

Vers 25-29
12/ Vad händer med dem som avvisar Guds tal?

13/ Samtala om perspektivet "tidens slut" i dessa verser. Jämför med Upp 21:1-8.


Vers för meditation och eftertanke
"Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill" (vers 28)