måndag

Ord för dagen den 15 oktober - Hebreerbrevet 2

GUDS VITTNESBÖRD - Hebr 2

Bibelläsning: Hebreerbrevet 2
"...hur skall då vi kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja." (Hebr 2:2-4 FB)


Kapitlet börjar med en uppmaning att vi måste ta fasta på det vi hört så att vi inte driver bort med strömmen (vers 1). Det vi har tagit emot är tillförlitligt:
1/ det förkunnades av Jesus
2/ de som hade hört honom bekräftade ordet
3/ även Gud ger sitt vittnesbörd till förkunnelsen

Vad innebär då Guds vittnesbörd?
Guds vittnesbörd beskrivs här som tecken och under, kraftgärningar och den helige Andes gåvor (vers 4).

Guds vittnesbörd lyfter budskapet till en helt annan nivå. Det bekräftar vårt vittnesbörd. "Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det" (Mark 16:20 FB)

-Låt det ske igen!
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds vittnesbörd i mitt liv.
ÖVERSIKT - KOMMENTENRAR - TILL EFTERTANKE ÖVERSIKT
- vers 1-4 Budskapet om frälsning. Gud har bekräftat budskapet med tecken och under och olika slags kraftgärningar.
- vers 5-9 Jesus, som är större än änglarna har blivit krönt med härlighet och ära för att han led döden.
- vers 10-13 Jesus, den som helgar oss
- vers 14-18 Jesus har segrat över döden och djävulen för att befria oss och hjälpa oss i våra frestelser. KOMMENTAR

Guds vittnesbörd vers 1-4
Kapitel två börjar med en varning för att glida bort från budskapet och tappa kursen (vers 1) och att inte värdesätta frälsningen (vers 3). Gud förkunnade budskapet, inte bara med ord, utan också med gärningar. Han lät ordet bli människa. I vers fyra står det att Gud har gett förkunnelsen sin

bekräftelse (vittnesbörd) genom övernaturliga gärningar. Ett vittnesbörd är något som bekräftar sanningen i förkunnelsen. Guds bekräftelse består enligt vers fyra av:
- tecken och under
- olika slags kraftgärningar
- dela ut den helige Ande (den helge Andes gåvor enl. Folkbibeln)Guds vittnesbörd genom Jesus
Under sin verksamhet på jorden säger Jesus ofta att gärningarna är beviset, vittnesbördet, på att Jesu undervisning är trovärdig. ”De verk, som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig”(Joh 5:36) ”Men om jag gör de gärningarna, så tro åtminstone på dem, om ni nu inte kan tro på mig”(Joh 10:38)
Se också:Joh 14:11Joh 15:24Luk 7:19Guds vittnesbörd genom lärjungarna
Jesus sa också att de övernaturliga bekräftelserna skulle följa lärjungarnas förkunnelse. ”Den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större.”(Joh 14:12) ”Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det”(Mark 16:20) I lärjungarnas verksamhet kan vi se hur Jesu ord ständigt uppfylls:”Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stor under och tecken bland folket”(Apg 6;8) Se också:Apg 2:43, Apg 4:30, Apg 5:12, Apg 5:16 Apg 8:6 
Jesus befriaren v. 14-18

Jesus har kommit för att:
- befria oss från fruktan v.15
- befria oss från slaveri v.15
- ta straffet för våra synder v.17
- hjälpa oss i frestelsen v.18Vår motståndare, djävulen, gör allt han kan för att fylla oss med fördömelse och fruktan. Han vill stjäla det liv Guds säger att han har gett till dig. Jesus säger:”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd” (Joh 10:10)Det är viktigt att vi lär oss att lita mer på Gud och hans ord, som vill ge oss liv i överflöd, än på tjuvens röst som vill stjäla Guds liv fån oss. 


TILL EFTERTANKE OCH SAMTAL

vers 1-4
- 1/På vilka sätt kan vi glida bort från budskapet och tappa kursen?
- 2/Hur kan vi motverka den utvecklingen?
- 3/Gud har utrustat alla kristna med den Helige Andes gåvor (1 Kor 12:7+11). Om vi inte upplever det i våra liv, vad kan vi göra för att leva i det Gud säger att vi har?vers 5-9
- 4/Hur beskrivs Jesus i förhållande till änglarna?
- 5/Vad betyder det att allt ännu är lagt under hans fötter?vers 10-13
- 6/På vilket sätt blev Jesus fullkomnad?
- 7/Vilka konsekvenser får det för oss?
- 8/Vilken betydelse har det att de som blir frälst kallas barn och bröder?vers 14-18 
- 9/Vilken väg måste Guds son gå för att göra slut på dödens makt?
- 10/Vad är resultatet av Jesus seger? 11/Var står Jesus i förhållande till våra prövningar och vårt lidande?

söndag

Ord för dagen den 14 oktober - Hebreerbrevet 1GUD TALAR – Hebreerbrevet 1

Bibelläsning: Hebreerbrevet 1
"Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden." (Hebr 1:1-3)


Gud har talat många gånger på många sätt. Genom skapelsen, profeterna, historien och i mitt eget liv.

Men Gud har framför allt talet till oss genom Jesus. Om vi inte förstår alla texter i Bibeln och vad Gud vill säga till oss, får vi se på Jesus.

- Är det svårt att förstå vad Bibeln säger om kärlek, se på Jesus så bli det tydligt.
- Är det svårt att förstå vad Bibeln säger om omsorg, se på Jesus så bli det tydligt.
- Är det svårt att förstå vad Bibeln säger om att förlåta sina fiender, se på Jesus så bli det tydligt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Jesus, att lära känna dig bättre.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Översikt

v.1-3 Ett världshistoriskt panorama. Från skapelsen genom det gamla förbundet till Jesu fullbordade verk.
v.4-14 Jesus är större än änglarna 

KommentarI de tre första verserna får vi en överblick över Guds handlande genom historien.

Skapelsen
(vers 2)
I begynnelsen skapade Gud …”
(1 Mos 1:1) och i den skapelseakten finns också sonen aktivt med. Hebreerbrevet 1:2 säger att Gud skapade världen genom Sonen.

Gamla Testamentet (vers 1)
I det Gamla Testamentet uppenbaras Guds tilltal till människorna. Där uppenbarar Gud sig själv och han har talat ”många gånger och på många sätt” (vers 1). Gud har talat genom profeterna, men han har inte bara uppenbarat sig genom profeternas ord, utan också i direkt handling på det universella planet, det nationella planet och på det individuella planet.

En utstrålning av Guds väsen (vers 3)
För att ännu tydligare uppenbara sig för människorna sände Gud sin egen son som en människa. Om vi inte tidigare kunde förstå vad Gud menade då han talade om kärlek, så demonstrerade Jesus den kärleken så att vi kan förstå vad som finns i Guds hjärta. Jesus var ”en utstrålning av Guds härlighet”(vers 3). 

Korset och tronen (vers 3)
Panoramabilden slutar med resultatet av Jesu verk: Korset och tronen.

- Korset
Resultatet av Jesu död på korset är att vi kan få ta emot förlåtelse för våra synder och bli frälsta. Jesus, Guds offerlamm, gav sitt liv för att vi skulle få evigt liv och genom hans blod har vi förlåtelse och rening för våra synder (1 Joh 1:7-9)

- Tronen
Jesu upphöjelse till Faderns högra sida (vers 3). Jesus på korset är garantin för förlåtelsen och frälsningen. Jesus på tronen är garantin för den Helige Andes kraft som blev utgjuten på pingstdagen. Apostlagärningarnas författare förklarar undret på pingstdagen med orden ”Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av Fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör” (Apg 2:33)

Korset och tronen är centrala i Jesu verksamhet. Redan då Jesus presenteras första gången offentligt av Johannes döparen talas det om vem Jesus är och varför han kom.
- Korset: Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd.” (Joh 1:29)
- Tronen: "Den som du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande." (Jesus på tronen. Joh 1:33).

Korset och tronen var de två uppdrag som Jesus kom till jorden för att utföra. De sammanfattas också i Frälsningsarnén motto "Blod och Eld". Blodet talar om Jesu död på korset, och elden talar om den helige Andes utgjutande då Jesus återvände till tronen på Faderns högra sida.
Jesus och änglarna (vers 4-14)
För många judekristna var Jesus något mer än en människa, men eftersom han gick omkring som en vanlig människa kunde han ju inte vara Gud själv. 


Så istället för att vara ”sann Gud och sann människa,” så blev Jesus för många varken sann människa eller sann Gud utan någonting mittemellan, kanske en ängel. Det är därför som Hebreerbrevets författare lägger så mycket energi i kapitel ett och två på att visa att Jesus inte var en ängel utan stod långt högre än änglarna. 

Till eftertanke, självstudium och samtal

1. På vilka sätt uppenbarade sig Gud i det Gamla Testamentet


2. På vilka sätt talar Gud till oss i dag?

3. Studera bibelhänvisningarna under avsnittet ”Korset och tronen.” På vilka sätt kan Jesu korsfästelse och upphöjelse påverka våra liv i dag?

4. Jesus var en utstrålning av Guds härlighet. 2 Kor 3:18 säger att då vi umgås med Jesus förvandlas vi till samma avbild. Vad menas med det och hur kan det fungera?

6. På vilka punkter jämförs Jesus och änglarna i verserna 4-14?

7. Har vi också lätt att göra Jesus mindre än han egentligen är? På vilka sätt?

lördag

Ord för dagen den 13 oktober - Filemon

ATT FÖRLÅTA

Bibelläsning: Brevet till Filemon"Kanske blev han skild från dig en tid, för att du skulle få honom tillbaka för alltid, inte längre som en slav utan som något mer: en älskad broder" (Filemon 15-16).

Onesimus hade varit slav hos Filemon. Han hade kanske rymt, stulit saker eller åstadkommit annan skada. Nu hade Onesimus blivit frälst under Paulus tid som fånge i Rom. Paulus, som tidigare lett Filemon till att bli frälst, ber honom nu att ta emot Onesimus inte som en slav utan som en broder i Kristus.

Vad vi inte får veta i brevet till Filemon är vad som hände när Onesimus kom hem till Filemon. Kunde Filemon förlåta? Kunde han glömma de oförätter han blivit utsatt för? Kunde han lämna bakom sig besvikelse och hat för att han blivit bedragen?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Skulle jag ha kunnat förlåta?
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Brevet till Filemon är ett ovanligt brev i Nya Testamentet. Det är ett personligt brev i en alldeles speciell situation. Hela brevet går ut på att övertyga Filemon att han ska ta emot sin förrymde slav, som nu har blivit frälst, som en broder i Kristus.

Även om det är ett speciellt brev i en speciell sitation talar det om saker som rör oss alla: förlåtelse, kärlek, omtanke och om en tro som är verksam i handling.

En verksam tro - Vers 6
   Paulus ber att den tro som han har gemensamt med Filemon, ska visa sig verksam och ge insikt i det goda de har i Kristus.
   En tro som inte uttrycker sig i handlingar är en död tro enligt Jakobs brev (Jak 2:17).
Tro är inte bara något som finns inne i oss, den måste ta sig synliga uttryck, som visar vad vi har inom oss.
Tro + Uttryck = Demonstrerar vad vi har inom oss
Till eftertanke:
Hur är det i mitt liv?
- På vilket sätt låter jag min tro uttrycka sig i handling?
- Vad är det i mitt liv som visar att Jesus bor i mig?

fredag

Ord för dagen den 12 oktober - Psalm 121 och 122

VAR KAN MAN FÅ HJÄLP - Psalm 121

Bibelläsning: Psalm 121
"Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord."
(Ps 121:1-2 FB)

Psalmförfattaren behöver hjälp. Han ser sig omkring och frågar sig var han ska kunna få denna hjälp. Och då han lyfter sin blick och ser upp mot bergen förstår han...

Den ende som har makt att hjälpa mig är han som har skapat bergen och allt som finns på jorden. Det fantastiska är att han som har skapat allt detta bryr sig om mig som bara är en liten obetydlig människa bland alla mijarder människor som är resultatet av hans skapelse.

-Herren kommer inte att låta din fot vackla (vers 3)
-Herren är ditt skydd (vers 5)
-Herren skall bevara dig från allt ont (vers 7)
-Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid (vers 8) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min hjälp kommer från Herren. GLÄDJEN ÖVER ATT FÅ GÅ TILL HERRENS HUS 
- Psalm 122

”Jag blev glad när man sade till mig: ”Vi skall gå till Herrens hus”. (Ps 122:1 FB)

Psalmen beskriver glädjen över att få gå till Jerusalem och till Herrens hus. Den är fylld av förväntan inför det som ska möta i Herrens hus. Den önskar frid över Jerusalem och välgångsönskningar över alla som älskar Jerusalem (vers 6).

-Har jag den känslan inför det ”Herrens hus” där jag hör hemma?
-Blir jag fylld av glädje då det börjar bli dags att gå till söndagens gudstjänst?
-Ber jag om framgång för min kår/församling?

torsdag

Ord för dagen den 11 oktober - Psalm 120

FALSKA TUNGOR

Bibelläsning: Psalm 120
"Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från falska tungor" (Ps 120:2 FB)

Psalmen är en bön till Gud om hjälp från lögnaktiga läppar och falska tungor. Hur ska vi kunna försvara oss då människor talar illa om oss och sprider falska rykten?


Vi kan normalt inte försvara oss. Det finns inget forum där man kan bemöta osanningarna. Det finns ingen arena där man kan förklara sig. De falska tungorna kommer aldrig fram i ljuset. De viskas från öra till öra.


Psalmförfattaren inser detta och förstår att han inte kan försvara sig. Han gör det enda vi också kan göra i sådana situationer: att överlämna vår sak till Herren och att leva så att våra liv motbevisar de osanna anklagelserna. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att styra min tunga, så jag inte bidrar till att sprida det som inte bör spridas.

onsdag

Ord för dagen den 10 oktober - Titus 3


FÖRNYELSE I DEN HELIGE ANDE

Bibelläsning: Brevet till Titus 3
"Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare" (Tit 3:4-6 FB)Han frälste oss. Inte på grund av våra gärningar. Vi får ta emot förnyelse i den Helige Ande. Inte heller det på grund av våra gärningar.

Vi har så lätt att falla tillbaka och leva som om allt hängde på våra gärningar. I stället för att leva i "förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss" litar vi på våra egna ansträngningar och vår egen förmåga.

Men Gud vill att vi ska leva i, och vara beroende av, den Helige Ande som Gud så rikligt utgjuter över oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Jag får just nu bara bli stilla, se på hans löfte, och andas in den Helige Andes närvaro och kraft i mitt liv."

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Förr och nu - Vers 1-7
Här ställer Paulus förr och nu mot varandra:
Förr (vers 3):
- var vi oförnuftiga
- var vi olydiga
- var vi vilsegångna
- var vi slavar under begär och lustar
- levde vi i ondska och avund
- var vi avskyvärda
- hatade vi varandra
Nu (vers 4-7):
- är vi frälsta, inte på grund av våra egna gärningar, utan av bara barmhärtighet
- är vi födda på nytt
- har vi fått förnyelse genom den helige Ande som han rikligt utgöt över oss
Resultatet (vers 7):
- vi står rättfärdiga genom hans nåd
- vi är arvingar till det eviga livet
Till eftertanke:
- Se över beskrivningen över hur vi är innan vi blir frälsta. Känner vi igen oss själva? Tror du att den som inte är kristen känner igen sig i beskrivningen?

Den helige Ande rikligen utgjuten över oss (vers 5-6)
Här beskrivs den helige Ande som något som är utgjutet över oss i rikt mått.
Den helige Andes utgjutande var en av de saker som Jesus kom för att förlösa.
- Första gången Jesus presenteras offentligt säger Johannes döparen om honom: "Han skall döpa er i den helige Ande och eld" (Matt 3:11)
- Jesus beskriver vad som ska hända vid den Helige Andes utgjutande på pingstdagen som "strömmar av levande vatten" (Joh 7:37-39)
- På pingstdagen händer det:"Jag skall utgjuta min Ande över alla människor" (Apg 2:17)
Till eftertanke:
Den helige Ande både föder oss på nytt och utgjuter den Helige Ande rikligen över oss. Hur skulle du vilja förklara dessa skeenden i den troendes liv?

Dåraktiga dispyter och villolärare - Vers 9-11
Ofta relaterar Paulus till dåraktiga dispyter och villolärare i sina brev.
Till eftertanke:

- Vilka dåraktiga dispyter nämns här? Förekommer det dåraktiga dispyter också i vår tid? Vad kan de handla om?
- Vilka aktuella villoläror möter vi idag? Hur rekommenderar Paulus att vi ska förhålla oss till villolärare? 

tisdag

Ord för dagen den 9 oktober - Titus 2

GUDS NÅD FOSTRAR OSS

Bibelläsning: Brevet till Titus 2
"Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är"
(Tit 2:11-12 FB)Kan man bli fostrad av nåden? Brukar inte fostran normalt bygga på negativa reaktioner på oönskade handlingar och omvänt?

Men nåd handlar inte om negativa reaktioner eller sanktioner.

Nåd innebär att jag fortsätter att vara älskad även om jag skulle uppföra mig illa.

Då jag förstår djupet av Guds nåd, hur mycket det kostade Jesus att köpa mig den nåden, då aktar jag mig för att såra den som älskar mig så mycket.

Då blir jag fostrad av nåden...
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att förstå din nåd på djupet så att jag naturligt säger "nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är"
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Förmaningar - Vers 1-10
Här ger Paulus förmaningar till olika grupper i församlingen:
- till äldre män (vers 2)
- till äldre kvinnor (vers 3-5)
- till yngre män (vers 6)
- till slavarna (vers 9-10)
- Det är speciellt intressant att se att kvinnornas tjänst som lärare betonas (vers 3), då det finns bibelställen som ser ut att säga det motsatta.(Se kommentaren i NT-boken 2:4 sid.44  om kvinnans rätt att tala /1Kor 11/)
- Slavar var en naturlig del av samhället på den tid då Paulus skrev detta. Det har till och med senare i historien funnits de som med Bibeln i handen försvarat sin rätt att ha slavar. Men lyckligtvis avskaffades det lagliga slaveriet under 1800-talet, huvudsakligen genom en grupp kristnas agerande (Claphamsekten).
(Citat från Wikipedia: "
William Wilberforce, född 24 augusti 1759 i Hull, England, död 29 juli 1833 i London, var en brittisk parlamentsledamot, och aktivist för kristendom och mänskliga rättigheter. Wilberforce var en av de främsta krafterna bakom att slavhandeln och slaveriet avskaffades, i Storbritannien och globalt genom Wienkongressen. Han var därtill en samhällsreformatör.")

Paulus ger också förmaningar till Timoteus själv: "Var sund och oklanderlig i ditt tal" (vers 8). Jakobs brev säger att den som inte felar i sitt tal är en fullkomlig man (Jak 3:2). Jakobs brev säger vidare: "Tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift" (Jak 3:8).
Och ändå uppmanas Timoteus att vara oklanderlig i sitt tal.
   Hur lätt är det inte att det slinker ut saker i vår mun som vi inte borde ha sagt? Varje ord vi säger sås in i den människa som tar emot det. Några ord bygger upp och andra bryter ned. En människa kan gå och lida i många år för någor som någon sa för länge sedan.
Till eftertanke:
Hur är det med mitt tal? Behöver jag också be att Herren ska hjälpa mig att bli oklanderlig i mitt tal?
Guds nåd - Vers 11-15
   Guds nåd fostrar oss. Då vi förstår vilket pris Jesus fick betala för att köpa nåd för oss, passar vi oss noga för att inte såra den som gav allt för oss. 
   Guds nåd är given för alla människors frälsning (vers 11). Det finns också här bibelord som ser ut att peka på predestination, det vill säga att några är förutbestämda till frälsning och andra inte. Men här framställs det klart att frälsningen är för alla människor. Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4).
Till eftertanke:
- På vilket sätt låter jag mig fostras av Guds nåd?
- Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Hur påverkar det mitt liv och min iver att berätta om Jesus? Vill jag att Guds vilja ska ske, eller är det bara något jag säger i min bön?

Jesus ska komma tillbaka! Också här framgår hur nära den kristna tron var förknippad med Jesu återkomst (vers 13). Det är ett av de absolut dominerande budskapen i Nya Testamentet. Vi väntar på något bättre. Hela Bibeln avslutas med orden: "Han som betygar detta säger: ´Ja, jag kommer snart´. Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd var med er alla".
Till eftertanke:
Är Jesu återkomst ett centralt tema i din kår/församling? Är det ett centralt tema i mitt liv?

måndag

Ord för dagen den 8 oktober - Titus 1

STÅ FAST I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

Bibelläsning: Brevet till Titus 1"Han (församlingsledaren) skall hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna" (Tit 1:9 FB)

Kapitlet handlar om hur en församlingsledare bör vara. Ett av kraven är att han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord.

Vi lever i en föränderlig värld. Förändringstakten accelerar ständigt. Många inom kristenheten överger "lärans tillförlitliga ord" och låter sig anpassas till den nuvarande tidsålderns sätt att tänka.

Vi behöver be om ledare idag som kan stå fasta då allt runtomkring vacklar.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att stå fast förankrad i Dig och Ditt ord, men inte att vara så fast att jag inte kan känna igen Din röst då du ber mig göra det oväntade.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Sänd till... - Vers 1-2 
På samma sätt som i många andra brev inleder Paulus brevet till Titus med att klargöra sitt uppdrag. Paulus var sänd till att
- leda människor till tro (vers 1)
- ge insikt om sanningen som leder till gudsfruktan (vers 1)
- ge hopp om ett evigt liv (vers 2)
Till eftertanke:
Vi är alla kallade till Jesus och sända ut till världen. Vad skulle jag skriva om mig som inledning till mina brev: "Sänd till...."

Församlingsföreståndare - Vers 5-9
Titus uppdrag på Kreta var att insätta äldste i varje stad (vers 5) och från vers 7 ger Paulus en "personlighetsprofil" för den som ska fullgöra tjänsten som församlingsföreståndare. Dels får Titus instruktioner om hur församlingsföreståndaren bör vara, dels ges instruktioner om hu han inte bör vara.
En församlingsföreståndare ska vara:
- oförvitlig (ves 7)
- gästfri (vers 8)
- godhjärtad (vers 8)
- förståndig (vers 8)
- pålitlig (vers 8)
- gudfruktig (vers 8)
- behärskad (vers 8)
En församlingsföreståndare ska inte:
- vara självgod (vers 7)
- vara häftig (vers 7)
- missbruka vin (vers 7)
- vara våldsam (vers 7)
- vara girig (vers 7)
En församlingsföreståndare ska dessutom:
- hålla sig till Ordet (vers 9)
- ge en sund undervisning (vers 9)
- uppmuntra andra (vers 9)
- vederlägga motståndarna (vers 9)
Till eftertanke:
Gå igenom listan på hur en församlingsföreståndare bör vara och hur han inte bör vara. Gå igenom punkt efter punkt och fråga dig själv och Gud hur du uppfyller dessa kriterier på en skala ett till fem.
Be Gud om hjälp att kunna växa, speciellt på de punkter där du gett dig själv ett lågt värde.


Motståndarna - Vers 10-16
Evangeliet mötte motstånd. Motståndarna betecknas som orosstiftare, pratmakare och bedragare (vers 10). Motståndet kom speciellt från de omskurna. Det står om dem att de:
- befattar sig med judiska myter (vers 14)
- vänder sig bort från sanningen (vers 14)
- för egen vinnings skull lär ut sådant de inte borde (vers 11)
"De omskurna" var huvudsakligen de som vuxit upp som judar efter den judiska lagen. Så får de höra budskapet om Jesus och tar emot honom som sin frälsare. Men de vill gärna hålla fast vid det gamla förbundets lagar och ritualer, samtidigt som de lever i det nya förbundet.
Dessutom bevakar de noga de nyomvända hedningekristna och vill försöka tvinga in dem i det gamla förbundets regelverk och traditioner.
Till eftertanke:
Vi ber kanske alla om väckelse. Men väckelse skapar alltid en spänning mellan "det gamla" och "det nya". De nyväckta har lätt att förkasta allt det gamla och de som vill hålla fast det gamla har lätt att förkasta det nya. Detta leder ofta till splittring inom församlingen.
- Hur kan de som vill hålla fast det gamla kunna bemöta det nya på ett bättre sätt?
- Och hur kan de nyväckta kunna förhålla sig till det gamla på ett bättre sätt?

söndag

Ord för dagen den 7 oktober - 2 Tim 4

"MEN HERREN HJÄLPTE MIG"

Bibelläsning: Andra Timoteusbrevet 4
"...predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran" (2 Tim 4:2-3 FB)

Paulus uppmanar Timoteos att predika i tid och otid. För det kommer en tid då människorna inte längre ska stå ut med den sunda läran.

Då Paulus berättar i kapitlet om alla sina umbäranden då han förkunnade evangeliet och om hur många som vänt sig bort från honom skriver han orden: "Men Herren hjälpte mig..." (2 Tim 4:17 FB)

Om du också möter motstånd och förakt då du står upp för evangeliet, ska säkert du också, då du ser dig tillbaka, kunna säga: "Men Herren hjälpte mig.."

==>
Mannakorn att tugga på under dagen: Herren hjälper också mig.
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Motstånd
Föregående kapitel talade om de troende i den sista tiden som vill ha ett sken av gudsfruktan och som förnekar Guds kraft (2 Tim 3:5).
I detta kapitel läser vi om det motstånd Paulus fick möta, också här från de troende:
- de står inte ut med den sunda läran (vers 3)
- de styrs av sina egna begär (vers 3), och lyssnar på lärare som har ett budskap som "kliar dem i öronen" (vers 3)
- de vägrar att lyssna på sanningen (vers 4)
- de vänder sig till myter
(vers 4)
Paulus mötte också öppet motstånd från den som häftigt satte sig upp mot Paulus förkunnelse (vers 15)
Till eftertanke:
Detta skriver alltså Paulus till de troende i den sista tiden. Hur är det egentligen idag? Styrs dagens förkunnelse av det man tror församlingen vill höra, det som kliar dem i öronen? Varför hör man så sällan förkunnelse idag i några av Nya Testamentets mest centrala teman: synd, Jesu återkomst, den yttersta domen?

I en tid där evangeliet ifrågasätts av människor uppmanar Paulus att förkunna i tid och otid (vers 2) och att fullgöra evangelistens tjänst (vers 5)
Till eftertanke:
På vilka sätt kan vi förkunna i tid och otid på ett sätt så vi blir "hörda" i dagens samhälle?


Paulus tar avsked
Det låter nästan som ett avskedstal från Paulus då han säger:

- jag har kämpat den goda kampen (vers 7)
- jag har fullbordat loppet (vers 7)
- jag har bevarat tron (vers 7)
Nu väntar belöningen:
- rättfärdighetens segerkrans som Herren ska ge alla som älskar hans återkomst (vers 8)

Till eftertanke:
- Vad menar Paulus då han talar om "Rättfärdighetens segerkrans"?
- Har du samma visshet och förtröstan om evigheten som Paulus hade?


lördag

Ord för dagen den 6 oktober - 2 Tim 3

MÄNNISKORNA I DE SISTA DAGARNA

Dagens bibelläsning: Andra Timoteosbrevet 3 
"De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft" (2 Tim 3:4-5 FB)
"Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas." (2 Tim 3:12 FB)

Det tecknas en dyster bild av människorna i den sista tiden. Det kommer att bli en ytlig form för kristendom där man vill ha ett sken av gudsfruktan.

Å andra sidan kommer det att vara kristna som helhjärtat vill följa Jesus och de kommer att bli förföljda.

Det ser ut som om polariseringen inte kommer att vara mellan kristna och icke-kristna, utan mellan ytliga kristna och brinnande kristna.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Hjälp mig så att min gudsfruktan inte bara ska vara ett ytligt sken, och hjälp mig att bejaka din kraft i mitt liv"


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

De troende i de sista dagar - Vers 1-9

Människorna i de sista dagarna beskrivs utförligt i kapitlets fem första verser. Först ser det ut som att det handlar om människorna i allmänhet, men sen framgår det att beskrivningen handlar om troende mäniskor:
- de är människor med sken av gudsfruktan som inte vill veta av Guds kraft (vers 5). Icke-troende försöker nog inte ha ett sken av gudsfruktan.
- deras tro håller inte provet (vers 8). Det talas här inte om människor i allmänhet utan om de som har tron.
Till eftertanke:
- Hur tycker du att beskrivningen på mäniskorna passar in på troende människor idag? Hur passar de in på dig själv?
- Vilka av egenskaperna som räknas upp är speciellt framträdande i våra dagar?
- Jämför med beskrivningen av församlingen i Laodikea i Uppenbarelseboken (Upp 3:14-22). (Församlingen i Laodikea ses ofta som en förebild för församlingen i den sista tiden)

En gudfruktig människa - Vers 10-17
Paulus talar om den förföljelse han har fått utstå (vers 10-11) och förklarar att alla som vill leva gudaktigt kommer att förföljas (vers 12).
En gudfruktig människa håller fast vid de heliga Skrifterna (14-15), som är utandade av Gud själv (vers 16), och som har makt att göra gudsmänniskan fullt färdig och rustad (vers 17).
Till eftertanke:
- Vad menas med att alla som lever gudfruktigt kommer att förföljas? Om jag inte upplever förföljelse betyder det att jag inte är gudfruktig?
- Vad menas med att Skriften är utandad av Gud?
- Vad innebär det att hålla fast vid de heliga Skrifterna?