måndag

Ord för dagen den 16 juli - Första Korintierbrevet 8

AVSTÅ FÖR NÅGON ANNANS SKULL

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 8"Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder, som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Alltså, om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. " (1 Kor 8:11-13 FB)

Här handlar det om att avstå från något som i sig själv inte är fel, men att avstå för någon annans skull. För att inte denne ska komma på fall.

I exemplet handlar det om att avstå från kött från avgudaoffer. Idag kanske det handlar om att avstå från andra saker för att inte någon annan ska komma på fall. Det kan till exempel handla om att avstå från alkohol för att rädda någon att falla tillbaka i missbruk.

Att avstå från en rättighet vi har kan vara lika aktuellt idag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är det något speciellt jag kan avstå från något idag? För någon annans och för Kristi skull.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Min ´frihet´får inte bli till fall för någon annan 
Här återkommer Paulus till ett tema som han skrev om i brevet till romarna. Frågan var om man fick äta kött som kommer från djur som offrats år avgudar (vers 4).
Det fanns de som absolut inte ville beblanda sig med det som hörde till avgudarna. Paulus argumenterar att det inte behöver vara något fel i det, eftersom det bara finns en Gud som är Gud och att vi som kristna är fria och inte bundna till vad andra tycker och tänker.
Det är alltså inte synd att äta kött från djur som offrats åt avgudarna, men det blir synd om min frihet leder till andras fall. "Men se till att er frihet inte blir till fall för de svaga" (vers 9).
För sin egen del hade Paulus tagit ett klart ställningstagande "Om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall" (vers 13).
Det är bland annat på den här grunden som frälsningssoldater avlägger nykterhetslöfte. Att dricka vin är inte synd i sig själv, men det blir synd om det leder till att någon annan kommer på fall. Frälsningsarméns nykterhetslöfte bygger inte på teologiska utan på solidariska skäl. Det måste finnas miljöer i vårt samhälle som är alkoholfria för dem som har problem med alkohol.
Till eftertanke:
Hur förhåller vi oss till denna undervisning å det gäller alkohol? Var går gränsen för att inte väcka anstöt? Vi kan väl inte bygga våra liv på att vara alla till lags?

söndag

Ord för dagen den 15 juli - Första Korintierbrevet 7

KÖPT OCH BETALT

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 7
"Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor." (1 Kor 7:23 FB)

Då vi blir kristna bekänner vi Jesus som Herre (Rom 10:9). Men ibland kan vi under livsvandringen glömma bort vem som är Herre i våra liv. Vi kanske styrs av vad andra människor tycker och blir "förslavade" under människor. Eller vi kanske helt enkelt vill styra allt efter vad vi tycker.

Det är vikigt att vi ofta påminner oss själva om vem som är Herre i vårt liv. Att vi blivit köpta och att priset är betalt.

Då den tanken får fäste i oss kommer den att förvandla våra liv.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Köpt och betalt

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Äktenskapligt samliv - Vers 1-11
Paulus skriver här att äkta makar äger inte sin egen kropp (vers 4), de är givna till varandra. Det betyder inte att de har en rättighet att ´ta´, utan mer en skyldighet att ´ge´. "Mannen skall ge..." (vers 3)
Till eftertanke:
Vad är det för skillnad mellan att kräva sin rätt och att ha en skyldighet att ge?

För att inte komma i frestelse ska äkta makar inte hålla sig borta från varandra (vers 5), om man inte i förväg kommit överens om det för att hålla sig till bönen. Sedan ska de komma tillsammans igen.
Paulus råd för dem som inte är gifta är att förbli ogifta, men skriver att det är bättre att vara gift än att vara upptänd av begär (vers 9).

Gift med en icke troende - Vers 12-16
Till eftertanke: 
Läs igenom dessa verser och försök sammanfatta Paulus undervisning om att vara gift med en icke troende.

Stå kvar i kallelsen - Vers 17-24
Blev du kallad som busschaufför ska du bli kvar i din uppgift, men bli en busschaufför för Jesus. "Ni har blivit köpta och priset är betalt" (vers 23)
Till eftertanke:
Men hur ställer det sig om Gud kallar busschauffören att bli pastor eller missionär?

Den oomskurne som tar emot Jesus behöver inte gå igenom omskärelseceremonin trots att lagen föreskriver det.
Till eftertanke:
Kan man tillämpa samma princip på den som är barndöpt eller inte döpt alls? Måste den som tar emot Jesus gå igenom en ny dopceremoni?

Gift eller ogift - Vers 25-40
Paulus lägger inga hinder i vägen för att gifta sig, men föredrar att vara ogift.
Den som är ogift kan leva 100 procent för Jesus, men den som är gift lägger mycket energi på att vara sin hustru eller man till lags (vers 33+34)

lördag

Ord för dagen den 14 juli - Första Korintierbrevet 6

ETT TEMPEL ÅT DEN HELIGE ANDE

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 6
"Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!" (1 Kor 6:19-20 FB)
I det gamla förbundet bodde Gud i tabernaklet och senare i Templet. I det nya förbundet bor Gud i människor som har tagit emot honom.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad jag än gör och var jag än befinner mig är jag bärare av Guds Ande. På vilket sätt kan det påverka mitt liv idag?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Om tvister i församlingen
Paulus tillrättavisar de troende för att de tvistar och drar varandra inför domstol. Paulus råd till församlingsmedlemmarna är att de hellre borde lida en oförrätt (vers 7).
Till eftertanke:
Vi lever i en tid där vi uppmanas att stå upp för och kräva vår rätt. Hur kan Paulus råd att hellre lida en oförrätt tillämpas i våra dagar i och utanför församlingen?

Vem får ärva Guds rike?
Här räknas det upp ett antal människor som inte kommer att ärva Guds rike (vers 9-10):
- otuktiga
- avgudadyrkare
- äktenskapsbrytare
- de som utövar homosexualitet
- tjuvar
- giriga
- drinkare
- förtalare
- utsugare
Betyder det att den som bryter ett äktenskap, den som förtalar, eller någon från av de andra uppräknade synderna, inte kan ärva Guds rike? Nej, det betyder det inte! En del av dem som Paulus skriver brevet till kommer från dessa grupper, men har tvättats rena, blivit helgade och förklarade rättfärdiga (vers 17). Det finns hopp och förlåtelse för alla!
Till eftertanke:
I uppräkningen står det inte om den som är homosexuell utan om den som utövar homosexualitet. Förklara skillnaden mellan att ha en läggning och att agera efter den. Gäller samma princip för heterosexuella?

Kristi lemmar
Våra kroppar är Kristi lemmar (vers 15) och vi är ett tempel för den Helige Ande (vers 19).
Till eftertanke:
I vilken utsträckning påverkar vår bild av vem vi är, oss själva och våra handlingar?

fredag

Ord för dagen den 13 juli - Psalm 83 och 84

SKYDD MOT ANGREPP - Psalm 83

Dagens Bibelläsning: Psalm 83
"Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar" (Ps 83:4 FB)

Psalm 83 är en bön om beskydd i tider då Guds folk angrips.

Kristendomsfientligheten har tilltagit i Sverige. Vi har fått en alltmer högljudd och angripande ateism. Många röster höjs för att religionen inte ska få plats i politiken eller i det offentliga rummet. Man vill hänskjuta religionen till det tysta privata livet.

Även angriparna citeras i Psalm 83: "Kom, vi utrotar dem, så att de inte längre är ett folk" (vers 5)

Det är inte bara i det offentliga som kristendomen angrips idag. Många kristna hånas för sin tro på arbetsplatser och i skolor.

Vi får, tillsammans med psalmisten och miljoner andra kristna, be Gud om beskydd i alla angrepp. Vi får be med orden från Herrens bön: "..fräls oss från den onde" (Matt 6:13 FB)GUDS VÄGAR I HJÄRTAT - Psalm 84

Dagens Bibelläsning: Psalm 84
"Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion." (Ps 84:6-8 FB)

Psalmen talar om människor som längtar och söker Guds närhet. De går från kraft till kraft (vers 8), och Herren vägrar dem inget gott (vers 12).

Ett kännetecken på dessa människor är att de har sin styrka i Herren och inte i andra saker. Ett annat kännetecken är att de bär Guds vägar i sina hjärtan.

Att möta dessa människor är uppfriskande och uppbyggande. Där de går fram gör de tåredalen rik på källor.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig att bli en sådan människa.

torsdag

Ord för dagen den 12 juli - Psalm 82

RÄDDA DE SVAGA

Dagens Bibelläsning: Psalm 82
"Hur länge skall ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela. Skipa rätt åt den fattige och faderlöse, låt den betryckte och utblottade få rättvisa! Befria den fattige och nödställde, rädda honom från de ogudaktigas hand!" (Ps 82:2-4 FB)

Gud värnar och lider alltid med de svaga. Gud vill att vi ska dela Hans omsorg om dem som lider.

Guds barn förväntas att ta parti för och bry sig om de fattiga, föräldralösa, betryckta, utblottade och nödställda.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, tack att jag får dela din omsorg för de svaga. Visa mig idag på vilket sätt jag bistå den som lider.

onsdag

Ord för dagen den 11 juli - Första Korintierbrevet 5

ERT SKRYT LÅTER INTE BRA

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 5
"Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen?  Rensa bort den gamla surdegen" (1 Kor 5:6 FB)

I kapitlet går Paulus tillrätta med olika missförhållanden i församlingen. Han tar både upp uppenbara moraliska synder, men också mindre synliga uttryck för synd, som skryt.

Det är lätt att vi vill framställa oss själva så positivt som möjligt. Ibland så mycket att vi tänjer på sanningen. Men även om det vi säger skulle vara sant så är det inte alltid nödvändigt att tala om det för andra.

Då vi berättar om oss själva ligger det nära till hands att jämföra oss med andra. Vi vill vara bättre, mer framgångsrika, se bättre ut än andra. Men vi behöver inte ständigt jämföra oss med andra.

En god vän sa ofta: "Fräls oss från jämförelse". Vilken befrielse att få vara frälst från jämförelse.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fräls mig från jämförelse

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL ÖVERSIKT

En renad församling
Här talas det om att otuktssynder finns i församlingen (vers 1), och att församlingen måste renas från dessa synder.
    Församlingsmedlemmarna uppmanas att inte umgås med dem som är otuktiga, giriga, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare (vers 11).
   Paulus skriver också att vi inte ska döma, eller bedöma, dem som står utanför församlingen, men väl de som hör till församlingen (vers 12-13)
Till eftertanke:
-Ordet ´otukt´ är inte ett ord vi använder så mycket idag. Vad lägger du in i det ordet?
-Det finns en lista på synder i vers 11. På samma sätt som församlingen behöver renas från detta, behöver även vi som individer renas från dessa synder. Några av synderna är inte lika uppenbara som andra. Vad säger du om att vara girig eller att förtala? Hur ska vi undvika dessa?
- Varför skriver Paulus att vi ska bedöma dem som är i församlingen, men inte dem som står utanför?

tisdag

Ord för dagen den 10 juli - Första Korintierbrevet 4

FÖRVALTARE AV GUDS HEMLIGHET

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 4
"Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig." (1 Kor 4: 1-2 FB)

Här presenterar sig Paulus som förvaltare av Guds hemlighter. En förvaltare är någon som har fått ansvar för sin Herres tillgångar. Han förväntas förvalta sin Herres tillgångar så att de ger maximal utdelning.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur förvaltar jag Guds hemligheter? Gömmer jag undan dem eller använder jag dem så att de ger skörd.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Förvaltare av Guds hemligheter
Man ska betrakta oss kristna som goda förvaltare av Gud hemligheter, skriver Paulus (vers 1). Men vi är inte bara förvaltare av Guds hemligheter. Vi förvaltar vår tid, våra pengar, våra naturliga och andliga gåvor och våra kroppar, Ytterst sett är hela livet ett förvaltarskap.
Till eftertanke:
Vad har du fått att förvalta? Hur vill du förvalta det på bästa sett?

Hjärtats tankar och avsikter
Vi bedömer efter vad vi ser. Gud bedömer på ett djupare plan. Han bedömer våra hjärta och avsikter med vad vi gör. Han lyser upp det som döljs i mörker (vers 5)
Till eftertanke:
Om Gud skulle lysa upp ditt hjärtas tankar och avsikter nu, vad skulle då avslöjas? 

Mätt och belåten
Församlingsmedlemmarna i Korint beskrivs som mätta och rika. Det är ett farligt tillstånd för en församling. Då man är mätt vill man inte ha något mer. I Uppenbarelseboken beskrivs en sådan församling "Du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken" (Upp 3:17).
Jesus vill se människor och församlingar som är törstiga "Om någon törstar, så kom till mig och drick!" (Joh 7:37). Jesus prisar den salig som hungrar och törstar efter rättfärdighet (Matt 5:6).
Till eftertanke:
Det finns idag säkert församlingar som likt den i Korint är "mätta" och inte önskar något mer. Vad kan vi göra då vi möter något sådant?


Bli mina efterföljare
Paulus uppmanar folket i Korint att bli hans efterföljare (vers 16). Vi är varandras förebilder. Vi behöver idag starka kristna förebilder som är värda att följa. Paulus säger att vi ska se på honom och sedan följa honom, men vi möter ofta motsatsen "Se inte på mig. Se på Jesus". Det är ungefär som att säga att nu har jag försökt och det gick inte så bra, nu är det din tur att försöka.
Till eftertanke:
-Hur skulle församligen se ut om de hade dig som förebild och följde dig?

-Hur kan vi bli de förebilder Jesus vill att vi ska vara?

Vad är Guds rike?
"Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft" (vers 20). Om Guds rike bara bestod av ord skulle säkerligen hela världen vara frälst vid det här laget med tanke på alla hundratals predikningar som serveras varje söndag i vårt land. Men det räcker inte att tala om Guds rike, vi måste också demonstrera Guds rike i våra församlingar och i vårt liv.
Till eftertanke:
-Vad menas egentligen med att Guds rike består av kraft?
-Har vi den nödvändiga kraften för att demonstrera Guds rike? Om inte, vad ska vi göra med det?