måndag

Ord för dagen den 19 november - 1 Joh 1

ATT VANDRA I LJUSET - 1 Joh 1

Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 1
"Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." (1 Joh 1:7 FB)

Att vandra i ljuset, att inte ha några delar av livet som inte tål ljuset, innebär öppenhet och gemenskap med andra människor.

Att inte försöka dölja sina synder, utan att öppet bekänna dem inför Herren, leder också till att vi får leva i ett ständig mottagande av förlåtelse (1 Joh 1:9)
 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att vandra i ljuset


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Ett ögonvittne träder fram - Vers 1-4
Johannes börjar sitt första brev med att presentera sig som ett förstahandsvittne. Han har personligen sett och hört det han förkunnar:
- vi har hört (vers 1)
- vi har sett (vers 1)
- vi har rört vid det med våra händer (vers 1)
- vi har sett det (vers 2)

- det har uppenbarats för oss (vers 2)
- det vi har sett och hört (vers 3)
Johannes skriver också varför han skriver detta brev:
- för att ni ska ha gemenskap med oss och med Jesus (vers 3)
- för att vår glädje ska vara fullkomlig (vers 4)
Till eftertanke:
- Varför tror du att det är så viktigt för Johannes att gång på gång poängtera att han personligen har sett och hört det han vittnar om?


Synd och förlåtelse - Vers 5-10
Johannes poängterar att vi alla syndar:
- om vi förnekar att vi har synd bedrar vi oss själva (vers 8)
- om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare (vers 10)
Men då det är sagt kommer evangeliet, de goda nyheterna: JAG KAN BLI FRI FRÅN SYND!
- Om vi lever i ljuset renar Jesu blod oss från all synd (vers 7)
- Om vi bekänner våra synder förlåter han oss och renar oss från all orättfärdighet (vers 9)

Till eftertanke:
- Vad tror du menas med att leva i ljuset?
- Både vers 7 och 9 talar om att bli renad från all synd. Vad innebär det?
- I vers 9 gör Jesus två saker om vi gör en. Vad är det vi måste göra? Vad innebär det att förlåtas och vad innebär att bli renad? Är det samma sak eller är det två olika saker?

söndag

Ord för dagen den 18 november - 2 Pet 3

VÄX TILL I NÅD OCH KUNSKAP - 2 Pet 3

Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 3
"Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus" (2 Pet 3)

Hur växer man i nåd? Nåd innebär att man får något som man egentligen inte förtjänat. Att växa i nåd innebär då att bli mer och mer beroende av vad Gud kan göra genom mig än vad jag själv kan prestera.

Då det står att vi ska växa till i kunskap, handlar det inte om vilken kunskap som helst. Det handlar om kunskapen om Jesus. Att lära känna honom mer och mer.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, hjälp mig i dag att växa till i nåd och i kunskap om dig.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Kristi återkomst - Vers 1-10
I de sista dagarna kommer människor att håna oss för att vi tror att Jesus ska komma tillbaka snart. De kommer att säga att det har de kristna sagt i alla år, och ingenting har hänt.

Till eftertanke:
Är budskapet om Jesu återkomst ett aktuellt tema bland kristna idag? Eller har vi också sällat oss till kören som hånar det budskapet? 

Petrus talar även om varför Jesu har dröjt så länge med att komma tillbaka. Han vill inte att "någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig" (vers 9).

Då Herrens återkomst beskrivs som "en tjuv om natten" talas det förmodligen om uppryckelsen (1 Tess 4:16-18) som kommer att föregå Jesu synliga återkomst till jorden. En "tjuv om natten" talar om någon som kommer oväntat och osynlig, tar med sig något, och försvinner lika osynlig. Det enda man märker på jorden är att något fattas. Det talar även Jesus om i sitt tal om den sista tiden:
- två ska ligga i samma säng, den ena ska tas med och den andre lämnas kvar (Luk 17:34)

- två kvinnor ska mala tillsammans, den ena ska tas med och den andra lämnas kvar (Luk 17:35)
- två män ska vara ute på åkern, den ena tas med och den andre lämnas kvar (Matt 24:40)
Till eftertanke:
- Hur tänker du att det ska gå till då Jesus kommer tillbaka?
- Men det viktigaste är kanske inte att vi vet hur det kommer att bli, utan att vi är beredda. Läs liknelsen om de tio jungfrurna i Matt 25. På vilket sätt kan vi ha "olja i våra lampor".


Medan ni väntar - Vers 11-18
Budskapet om Jesu återkomst bör få konsekvenser för hur vi lever våra liv:
- tänk på budskapet som blivit förkunnat av profeterna, Jesus och apostlarna (vers 2)
- medan vi väntar måste vi leva heligt och gudfruktigt... (vers 11)

- ... så vi påskyndar Guds dag (vers 12)
- eftersom vi väntar ska vi göra allt för att leva i frid, rena och oförvitliga (vers 14)
- vi ska växa till i nåd och kunskap (vers 18)
Till eftertanke:
- Det står att vi ska påskynda Guds dag (vers 12). På vilket sätt kan vi påskynda Guds dag?


lördag

Ord för dagen den 17 november - 2 Pet 2


KÄLLOR UTAN VATTEN - 2 Pet 2

Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 2
"Dessa människor är som källor utan vatten..."
(2 Pet 2:17 FB)

Detta kapitel handlar om falska lärare, om människor som talar tomma ord, om människor som har lämnat Guds väg, om människor som är som källor utan vatten.

Då man ser en källa i öknen väcks törsten och man förväntar sig att det ska finnas friskt, gott vatten. Det finns också människor som på utsidan ser ut som källor där man kan förvänta att Guds liv bor. Men då man förväntar sig det friska levande vattnet är det bara ett tomt skal vi möter. De ser ut som en källa. Men en källa utan vatten har förlorat sin funktion.

"På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." (Joh 7:37-38)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, låt det vara så i mitt liv!


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Tiden före Jesu återkomst
Kapitlet beskriver hur det kommer att bli i den sista tiden. Det kommande kapitlet har fått rubriken "Kristi återkomst". Här i kapitel två använder Petrus samma bilder som Jesus gör i sitt tal om de sista dagarna:
- Som det var på Noas tid... (vers 5; Luk 17:26)
- Som det var på Lots tid... (vers 6; Luk 17:28)
Budskapet är att det kommer att bli såsom det var på Noas och Lots tid vid människosonens återkomst. Först tar Gud bort de sina - sedan kommer vedermödan.

Vad är det som kännetecknar tiden före Jesu återkomst?
- falska profeter (vers 1)
- falska lärare (vers 1)
- falska argument (vers 3)
Människor följer sin köttsliga natur och är fräcka och självsäkra (vers 10)
Till eftertanke:
- Vilka slags falska läror möter vi idag?
- Vad innebär det att följa sin köttsliga natur?


Källor utan vatten - Vers 17
Det talas också om människor som är som "källor utan vatten". Det vill säga att de ser ut att vara något som de inte är.
Då Paulus skriver om människorna i de sista dagarna skriver han samma sak, men med andra ord. Han skriver att de ska "ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft" (2 Tim 3:5). De vill gärna vara kristna till utseendet, men fortsätta att lita på sin egen kraft och sina egna resurser.
De kan komma att tala väl, men det blir bara ord utan konsekvenser för livet. De kommer att tala "stora och tomma ord" (vers 18).
Till eftertanke:
- Hur tycker du att beskrivningarna på människor i de sista dagarna passa in på de kristna idag?

fredag

Ord för dagen den 16 november - Psalm 136 och 137

HERRENS NÅD VARA I EVIGHET - Psalm 136

Bibelläsning: Psalm 136  
"Tacka herrarnas Herre, ty hans nåd varar i evighet" (Ps 136:3 FB)

Det är inte svårt att se vad som är budskapet i den 136:e psalmen. Det finns 26 verser i palmen och 26 gånger står uttrycket: "..ty hans nåd varar i evighet".


Psalmförfattaren ser sig om i naturen och kan bara konstatera att Guds nåd varar i evighet.


Psalmförfattaren går igenom historiska händelser och kan bara konstatera att Guds nåd varar i evighet.I denna psalm upprepas orden 26 gånger "hans nåd varar i evighet". En gång i varja vers. De gäller också idag.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Och vi kan bara fortsätta att falla in i tacksägelsen och själva konstatera att Guds nåd fortfarande gäller: "Av nåd är ni frälsta" (Ef 2:5) 


HARPOR I PILTRÄDEN - Psalm 137

Bibelläsning: Psalm 137

"I pilträden som fanns där hängde vi upp våra harpor" (Ps 137: 2 FB)

Psalm 137 är en klagosång från tiden i den babyloniska fångenskapen. Den berättar om hur de sitter och gråter vid floderna i Babel (vers 1), då de tänkte på det förstörda Jerusalem (vers 7).

Att "hänga upp sin harpa" kan också tjäna som en bild på att ge upp sin kallelse. Att ge upp. Lärjungarna var beredda att ge upp efter korsfästelsen och återvända till sitt gamla liv, "Jag ger mig ut och fiskar..." (Joh 21:3 FB).

Det finns många i dagens kristensverige som har hängt upp sina harpor. Som har slutat att leva i sin kallelse. Människor med olika gåvor som kanske, som i Psalm 137, ser sig besviket tillbaka på en tid som aldrig kommer tillbaka.

Men nu det är dags att ta ned harpan från pilträden. Det är dags att börja spela igen. Det finns många sånger som fortfarande är osjungna. Det finns fortfarande många böner som behöver bes. Det finns fortfarande många människor som behöver höra evangeliet om Jesus.

torsdag

Ord för dagen den 15 november - Psalm 135

HERREN SKAFFAR  RÄTT ÅT SITT FOLK  - Ps 135

Bibelläsning: Psalm 135 "Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk, han förbarmar sig över sina tjänare" (Ps 135:14 FB)
"Herren blir aldrig någon något skyldig"är ett livsmotto som många kristna har bekänt sig till. Det lönr sig alltid att följa Herren.

Herren tar hand om allt vi vågar överlåta åt Honom. Vårt liv, vår tid, våra ägodelar.

Då vi lägger vårt liv i hans händer kommer han att ta hand om oss, vad som än sker, "ty Herren skaffar rätt åt sitt folk."


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Herren tar hand om de sina"

onsdag

Ord för dagen den 14 november - 2 Pet 1

SNUBBLA OCH FALLA - 2 Pet 1

Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 1
"Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla." (2 Pet 1:10)

Om man vet vart man är på väg minskar risken för att "snubbla och falla" verkar bibelordet säga.

Jag tror att det högsta måttet av livskvalitet är att ha gjort sin kallelse och utkorelse fast. Att veta vart man är på väg. Att förstå vad man är till för. Att ha en mening med sitt liv.

Dessutom blir livet mycket enklare i valsituationer. Om jag har bestämt mig och vet vad som är min livsuppgift blir det enklare att välja bort många saker.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör det tydligt för mig, Gud, vilken som är min livsuppgift.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Kraften i Guds Ord - Vers 4
Det finns kraft i Guds ord! Det har makt att låta oss få del av gudomlig natur (vers 2). Genom att läsa ordet och grunna på det blir vi förvandlade. Vi börjar tänka Guds tankar. Vi börjar tala Guds tankar.
- Det finns kraft i Guds Ord - om vi bara läser det!
- Det finns kraft i Guds Ord - om vi bara tror på det!
- Det finns kraft i Guds Ord - om vi bara handlar som om Ordet är sant!
Till eftertanke:
- Hur allvarligt tar jag Jesu definition av att vara lärjunge: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31)? I nästa vers (Joh 8:32) säger Jesus att vi ska förstå någonting om vi förblir i Guds ord, och då vi förstår detta kommer det att göra något med oss.
- Vad är det vi ska förstå och vad kommer den förståelsen att göra med oss?


Andens frukt - Vers 5-9
Här får vi en kortversion av det som kallas Andens frukt (se också Gal 5:22-23).
Här skriver Petrus om tro, dygd, insikt, självbehärskning, uthållighet, gudsfruktan, broderlig kärlek, kärlek till andra.
Om detta finns hos oss och växer kommer vi inte att bli overksamma. Om vi till exempel har broderlig kärlek så måste den ta sig synliga uttryck.
Här handlar det inte om att ha kristendomen som hobby, den måste beröra allt vi har och är:
- Gör allt ni kan... (vers 5)
- Var desto ivrigare... (vers 10)
Till eftertanke:
- Jämför Petrus lista äver Andens frukt med Paulus. Likheter och olikheter?
- Då vi bär Andens frukt är vi inte overksamma (vers 8). Gå igenom Petrus lista och försök att beskriva på vilket sätt var och en av delarna kan visa sig verksam i vårt liv.


Att leva i sin kallelse - Vers 10-11
Att leva i sin kallelse är det bästa liv vi kan leva. Förutom att ge mening åt vårt liv, för det också med sig andra konsekvenser enligt detta bibelord:
- vi ska aldrig någonsin snubbla och falla (vers 10)
- vi ska finna en fri och öppen ingång till Guds rike (vers 11)
Till eftertanke:
Vad tror du Petrus menar med en fri och öppen ingång?


Förkunnelsens mål - Vers 12-21
Petrus förkunnelse är att påminna om något som de redan visste. Som förkunnare kanske vi längtar att förkunna sådant som ingen hört och som ingen vet om, men här är det tvärtom. Petrus förkunnar det som de redan vet. Resultatet av en sådan förkunnelse är att de kristna blir befästa i den sanning de äger (vers 12).
Jesus säger att den Helige Ande gör samma sak. Han säger att den Helige Ande ska påminna oss om allt det som Jesus sagt (Joh 14:26).
Då vi förkunnar gör vi det möjligt för den Helige Ande att påminna oss och göra Ordet levande. Då vi förkunnar är vi fullständigt beroende av den Helige Ande. Guds Ord kom till genom den Helige Ande och kan bara förstås genom den Helige Ande (vers 20-21).
Till eftertanke:
Tänk på uttrycket att bli befäst i en sanning som vi redan äger.
Kan det innebära att vi äger mycket mer än det som har blivit befäst i våra liv. Och hur kan vi befästa för varandra det vi redan äger?

tisdag

Ord för dagen den 13 november - 1 Pet 5

DEN ÄDLA KONSTEN ATT KASTA BEKYMMER
- 1 Pet 5


Bibelläsning: 1 Petrusbrevet 5
"Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er." (1 Pet 5:7)


Gud uppmanar oss att kasta våra bekymmer på honom. Att kasta innebär att bli av med dem fort. Han vill inte att vi ska gå och bära på dem. Han tar hand om dem.

Det står också varför vi tryggt kan kasta våra bekymmer på honom: Därför att han har omsorg om oss.

Han har omsorg om dig. Därför kan du tryggt kasta dina bekymmer på honom.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka bekymmer är jag beredd att kasta på honom i dag? Han ber mig att kasta alla.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Inte herrar, utan föredömen - Vers 1-7
Petrus skriver om kristet ledarskap till ledarna i församlingen.
Ledarna ska vara herdar:

- inte av tvång eller plikt - men av fri vilja
- inte för egen vinning - men med hängivet hjärta

- inte som herrar - men som föredömen
Här ställs två slags ledarskap mot varandra
1/ Ledarskap som Herre: talar om hur de andra ska leva
2/ Ledarskap genom att vara föredöme: visar i sitt eget liv hur de andra ska leva

Till eftertanke:
- Vad kännetecknar ledarskapet som Herre?
- Vad kännetecknar ledarskapet som föredöme?

- Vilket tror du är mer effektivt?

Vi får också besked om var vi ska placera våra bekymmer. Vi ska placera dem där de hör hemma - hos Jesus. Jesus själv talar också om vad vi ska göra med bekymmer: Istället för att göra oss bekymmer, ska vi söka Guds rike först och främst. Då kommer också alla de andra sakerna på rätt plats (Matt 6:31-36)
Till eftertanke:
Är det skillnad på att göra sig bekymmer och att ha bekymmer? 


Livet - en krigszon - Vers 8-14
Vårt liv på jorden beskrivs som en krigszon. Hela världen är i den ondes våld (1 Joh 5:19). Och där går djävulen omring som ett rytande lejon och söker någon som han kan sluka (1 Pet 5:6). Är det dig han försöker sluka?
Vi får också receptet på att inte bli slukade:
- var nyktra och vaksamma (vers 8)
- gör motstånd mot honom (vers 9)
- var orubbliga i tron (vers 9)
- tänk på era bröder i världen som lider (vers 9)
Till eftertanke: 
- Kan du uppleva att du lever i krigszon?
- På vilka sätt upplever du att djävulen går omkring och söker offer?