måndag

Ord för dagen den 31 december - Upp 22

                                                                    KOM SNART!

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 22
"Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla." (Upp 22:20-21 FB)

Bibelns sista kapitel fortsätter att tala om den kommande härligheten, där det inte finns någon lampa, "ty Herren Gud skall lysa över dem" (vers 5).

Tre gånger i kapitlet säger rösten: "jag kommer snart" (verserna 7, 12, 20). Både den Helige Ande och församlingen säger "kom" (vers 17).

Den avslutande bönen i Bibeln är en önskan om Jesus snara tillkommelse: "Amen, kom, Herre Jesus!" (vers 20)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kom, Herren Jesus!                                       ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Vers 1-5  Den dubbla stömmen
- Vers 6-21  Avslutning


Kommentar:
Vers 1-6
Johannes ser synen om den framtida härligheten. Den dubbla strömmen rinner fram på ömse sidor av den stora gatan. Vattnet, Livets vatten, är klart som kristall och ger liv och läkemedel till växter och människor.  Människorna ska se Guds ansikte och hans närvaro ger allt ljus man behöver.

Vers 7-20
På nytt kan vi läsa att det finns en speciell välsignelse över dem som tar vara på profetian i dena bok (vers 7): I början av Uppenbarelseboken står det att den är salig som lyssnar och tar vara på innehållet i boken (Upp 1:3). Här i sista kapitlet läser vi att den är salig som håller fast vid orden i denna profetia.
Det räcker inte bara att lyssna på Guds Ord, vi måste också hålla fast vid det. Till och med i en tid som denna då Guds Ord ifrågasätts mer och mer.

Boken avslutas med att Jesus säger att han kommer snart och bruden säger "Amen, kom, Herre Jesus".


Till eftertanke:
- På vilket sätt skulle det påverka ditt liv och dina prioriteringar om du visste att Jesus skulle komma tillbaka i år?

- Anden och bruden säger till alla som törstar att de får komma och dricka fritt av livets vatten. Anden är den Helige Ande och bruden det är vi. Anden fortsätter att säga det i vår tid. Gör vi det också, eller har vi tystnat?

- Är du redo för att Jesus kommer tillbaka för att hämta sin brud och för de händelser som Uppenbarelseboken berättar om? 

söndag

Ord för dagen den 30 december - Upp 21

                                   
                                    ALLT BLIR NYTT


Bibelläsning: Uppenbarelseboken 21
"Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta." Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." (Upp 21:4-5 FB)

I kapitel 21 börjar den nya verkligheten. Det kommer en ny himmel och en ny jord (vers 1), och Gud själv ska vara hos sitt folk (vers 3).

I Guds nya verklighet är allt nytt. Där finns inga tårar, ingen sorg, ingen smärta och ingen död.

Rösten som talar med Johannes i synen säger: "Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten" (vers 6).

Det är en röst som talar om vad som ska komma. Men den talar också rätt in i vår tid. Vår törst, vårt behov är Guds möjlighet i våra liv. Den avgörande frågan är om jag längtar och törstar efter ett djupare liv i gemenskap med Jesus.


==> Mannakorn att tugga på under dagen:
"Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade". (Jesus i bergspredikan)                                 ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Vers 1-8 En ny himmel och en ny jord. Det nya Jerusalem är församlingen, en brud smyckad för brudgummen. Ingen död, ingen sorg eller smärta ska finnas för det som var en gång är nu borta. Han som sitter på tronen säger: "Se, jag gör alltig nytt"

- Vers 9-27 Syn om församlingen som det nya Jerusalem, Lammets hustru. Bara de som har sina namn skrivna i Livets bok får vara med i det nya Jerusalem.

Kommentar:Se, jag gör allting nytt - Vers 1-8
Då Jesus talar om den stora Vedermödan i Matteus 24, talar han om lidandet som ´födslovåndor´. Här i Uppenbarelseboken 21 är födslovåndorna över. Den nya verkligheten bryter igenom. Jesus säger: "Se jag gör allting nytt" (vers 5).

Där finns inga tårar, ingen sorg, ingen plåga (vers 4).

Orden från Uppenbarelsebokens första kapitel kommer tillbaka. Jesu säger jag är A och O (Upp 1:6). Alpha och Omega, den första och den sista bokstaven, början och slutet.

Den nya Jerusalem - Vers 9-27
Johannes ser i en syn det nya Jerusalem. Där finns det inget Tempel för Guds härlighet lyser upp staden. Där blir det aldrig natt (vers 25) och något orent kan aldrig komma in i den staden (vers 27).


Till eftertanke:
 - Det finns de som påstår att människorna genom att omsätta sin  tro till aktiviteter, social rättvisa och andlig utveckling, kommer att förbättra mänskligheten så att den blir färdig för Jesu återkomst och att himmelriket kan förverkligas på jorden. Efter att ha läst Uppenbarelseboken så här långt håller du med om det? ... eller tror du att livet kommer att bli hårdare, med mer förföljelse av kristna, en större intolerans mot kristendomen, helt till dess Jesus bryter in och regerar i tusen år?

lördag

Ord för dagen den 29 december - Upp 20

DEN SLUTLIGA DOMEN

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 20
"Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna." (Upp 20:12 FB)

I kapitel 20 beskrivs Kristi seger över Satan. Satan blir besegrad och bunden i tusen år och martyrerna regerar med Kristus i dessa tusen år: "Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år." (vers 4)

Därefter beskrivs den slutliga domen där alla människor döms efter sina gärningar. Samma dom som Jesus beskriver i sitt stora tal om den sista tiden i Matteusevangeliet 24-27. "Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig." (Matt 27:40 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Rättvisan segrar till slut


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Vers 1-3 Satan binds i tusen år
- Vers 4-6 Martyrerna blir levande igen och regerar med Kristus i tusen år.
- Vers 7-10 Satan blir fri igen och förför människor. Därefter kastas han slutligen i den brinnande sjön.
- Vers 11-15 Livets bok öppnas och var och en döms efter sina gärningar


Kommentar: 
Djävulen grips och kastas i avgrunden (vers 3). Han benämns med olika namn (vers 2): Draken, Satan, den gamle ormen (Ormen är den skepnad som djävulen först uppenbarar sig i. Det sker redan i Bibelns första bok i syndafallet).

Efter de tusen åren släpps Djävulen lös igen för en kort tid (vers 3). Under de tusen åren är det en grupp människor som lever och regerar tillsammans med Kristus. Det är de som halshuggits för att de (vers 4):
- vittnat om Jesus
- förkunna Guds Ord
- inte tillbett vilddjuret och dess bild
- inte tagit emot vilddjurets märke på pannan eller handen
Detta är den första uppståndelsen. De övriga döda blev inte levande förrän efter de tusen åren.

Därefter kommer den slutliga domen där människorna blir dömda efter sina gärningar (vers12)


Till eftertanke:
- Tror du att de tusen åren är en symbolisk tid eller är det tusen vanliga år?
- Vad tror du orsaken är till att Satan släpps lös en kort tid efter de tusen åren?
- Tror du att de som tar emot vilddjurets märke på pannan eller handen är medvetna om vad det innebär, eller är det en förändrings som "smyger" sig på??


fredag

Ord för dagen den 28 december - Psalm 150

PRISA HERREN!

Bibelläsning: Psalm 150
"Må allt som andas prisa Herren! Halleluja!" (Ps 150:6 FB)

Den sista psalmen i Bibeln är en uppmaning att prisa Herren för hans väldiga gärningar. Prisa honom med allt som finns tillgängligt, basuner, cymbaler, pukor och allt annat som kan användas.

Men framför allt prisa honom med dig själv och det sätt du lever ditt liv på. Han är värld vår lovsång. Var med att fylla hela jorden med lovsång till levande Gud.


==> Mannaakorn att tugga på under dagen: Jag vill göra mitt liv till en lovsång till Gud

torsdag

Ord för dagen den 27 december - Ps 149

LOVSÅNG OCH GUDS ORD

Bibelläsning: Psalm 149
"Guds lov skall var i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand" (Ps 149:6 FB)

Psalm 149 talar om att Herren gläder sig över sitt folk (vers 4) och att det folk han gläder sig över har två kännetecken: lovsång i munnen och ett tveeggat svärd i handen.

Guds folk är ett lovsjungande folk. Psaltaren är full av psalmer som uttrycker vår lovsång till Gud. Men kännetecknet är inte bara lovsång. Det tveeggade svärdet, Guds ord, finns i handen. Det tveeggade svärdet används på andra ställen i Bibeln som en bild på Guds ord (Hebr 4:12).

Det kristna livet bygger inte på en känsla. Det bygger på Guds ord. Och då vi läser Guds ord och lär känna Gud mer och mer fylls munnen med lovsång.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Med lovsång och Ordet

onsdag

Ord för dagen den 26 december - Upp 19

                          
JESUS KOMMER TILLBAKA!

Bibelläsning: Uppenbareleboken 19
"Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är "Guds Ord". De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg." (Upp 19:11-14 FB)

Äntligen är himlen öppen igen! Kapitel fyra inleds med en öppen dörr till himlen och en inbjudan att se världsutveckelingen från ett himmelskt perspektiv. Från kapitel fyra till kapitel 19:11 får vi del av Johannes syn ur ett himmelskt perpektiv. Det handlar om den ständigt pågående lovsången i himlen och om de dramatiskta händelserna på jorden.

Det är en smärtsam läsning att se hur det onda tar över mer och mer och situationen på jorden förvärras under Antikrists styrelse.

Men i kapitel 19 ser vi ljuset igen. Himlen är öppen och Jesus kommer tillbaka till jorden med de himmelska härarna för att upprätta sitt fredsrike på jorden.

Vilken dag det kommer att bli!!!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus kommer tillbaka!


                                         ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Översikt:
Halleluja-rop i himlen - Vers 1-10
Jesus kommer tillbaka tillsammans med himmelens härskaror - Vers 11-9
Striden mellan vilddjuret och ryttaren med sin här - Vers 19-21


Kommentar:
Här bryter ljuset igenom i Johannes mörka vision. Efter många kapitel som beskriver tiden under den stora Vedermödan som Jesus talar om i sitt stora tal om den sista tiden, får mörkret ge vika. Jesus kommer tillbaka tillsammans med himmelens härskaror!

Då Jesus talar om den stora Vedermödan i Matteus 24, avslutas den perioden på samma sätt: Jesus kommer tillbaka till jorden (Matt 24:29).

Jesus besegrar vilddjuret och dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild (Matt 19:20)

Då Jesus kommer tillbaka kommer han inte ensam. Han kommer tillsammans med himmelens härskaror (vers 14). Det är de kristna som var med om uppryckelsen innan den stora Vedermödan brýter loss. Dessa kristna är klädda i vitt, rent linnetyg (vers 14). Linnetyget är de heligas rättfärdighet, men det är inte deras egen rättfärdighet, det är en rättfärdighet som har givits dem (vers 8). Det är Jesu rättfärdighet. En värdighet som Jesus köpte genom sin död på korset åt alla dem som tog emot Honom i tro.

Jesus kommer klädd i en mantel som doppats i blod och det namn han fått är "Guds Ord". Jesus var och är Ordet som blev kött (Joh 1:14). Och alla dem som tog emot Honom gav han rätt att bli Guds barn (Joh 1:12)


Till eftertanke:
- Vem är Lammets brud? (vers 2)

- Om församlingen (de kristna togs upp i uppryckelsen före vedermödan) är bruden (se t.ex. Ef 5:32) vilka är då gästerna som inbjuds till bröllopsmiddagen (vers 9)?  Kan det vara de som sätter sin tro på Jesus efter uppryckelsen?

tisdag

Ord för dagen den 25 december - Upp 18

VÄRLDSEKONOMIN KOLLAPSAR

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 18
"På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts." (Upp 18:14 FB)
"Jordens köpmän gråter och sörjer över henne, eftersom ingen längre köper deras fartygslaster." (Upp 18:11 FB)

Hela världsekonomin som bygger på vilddjurets handelssystem (se kap.13) kollapsar plötsligt. Återigen ser vi att Johannes inte beskriver sin egen tid. Då fanns ingen världsekonomi. Om det på den tiden skulle uppstå handelsproblem i en by, tog det kanske en vecka innan nästa by fick reda på det.

Men här kollapsar världsekonomin på en enda timme. Det är bara sånt som sker i våra dagar, då hela världsekonomin hänger samman. Vi har redan upplevt några tillfällen då allt plötsligt rasar på världsmarknaden.

Men håll ut i alla dystra beskrivningar från Uppenbarelseboken. I nästa kapitel (kap.19) vänder det! Jesus kommer tillbaka! Håll ut - slutet närmar sig!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning" (Luk 21:28 FB)                                          ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Babylons fall - Vers 1-9
Världsekonomi kollapsar - Vers 10-20
Glädje i himlen - Vers 20
Mörjer över Babylon - Vers 21-24


Kommentar:
Ännu en ängel framträder och proklamerar Babylons fall. Babylon har blivit ett tillhåll för ockult religion, onda och orena andar (vers 2)

En röst från himlen uppmanar Guds folk att dra sig bort från Babylon och inte ta del av hennes synder, för att undkomma de kommande plågorna (vers 4).

Plötsligt, på en enda timme, kollapsar världsekonomin (vers 10). Köpmännen kan inte längre sälja. Rikedomar förlorar allt värde (vers 11-12).

Guds församling uppmanas till lovsång över det fallna Babylon och för befrielse av Guds folk (vers 20). Mörkret sänker sig över Babylon och över alla dem som varit vilseledda av svartkonst (vers 23). Babylon hade också bedrivit förföljelse av Guds barn och där "fanns blodet från profeter och heliga och alla dem som slaktats på jorden" (vers 24)


Till eftertanke:
- Vad tror du Babylon symboliserar? En person, ett rike, en religion, ett handelscentrum eller ett globalt handelssystem? Kan det samtidigt symbolisera flera av dessa?
- Vad är budskapet till Guds folk i detta kapitel?