tisdag

Ord för dagen den 18 september - 1 Tessalonikerbrevet 5

UTAN FLÄCK

Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet 5
"Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst." (1 Tess 5:23 FB)

Fullständigt helgad och utan fläck vid Jesu ankomst. Vem kan klara det? Bara Gud. Och det är också Han som gör det  "Må fridens Gud helga er.."

Vi kan aldrig i egen kraft bli helgade. Men då vi lever i gemenskapen med Gud genom bön, tacksägelse (v.17-18) och en vilja att förändras, låter Han det pågående helgelseundret ske i oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att leva i den helgelseprocessen varje dag.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Håll er vakna (Vers 1-11)
Kapitlet inleds med uppmaningar att Tessalonikerna ska hålla sig vakna och vara beredda på Herrens ankomst.
Ingen vet när Jesus kommer tillbaka och han kommer att komma lika oväntat som en tjuv om natten (vers 2). Det kommer att vara många som lever i mörkret och som lever i mörkret. Men vi som lever i ljuset ska inte sova, vi ska vara förberedda att möta Herren (vers 4-8).
Här används samma uttryckssätt som då Jesus berättar om de tio brudtärnorna. De såg likadana ut i sina bröllopskläder och hade alla lampor i sina händer, men fem hade glömt att fylla på lampolja i sina lampor. De sprang iväg för att köpa olja och då de kom tillbaka var dörren stängd och de missade hela festen. Jesus avslutar berättelsen med orden ”Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne” (Matt 25:13).
Paulus liknar den kommande katastrofen med en kvinna som har värkar inför födseln av ett nytt barn. Igen så använder Paulus det uttryckssätt som Jesus använder i sitt stora tal om den sista tiden. Jesus beskriver den kommande nöden som början på födslovärkarna. Lägg märke till Jesu ordval. Han talar inte om världens dödskamp. Födslovärkar kan var oerhört smärtsamma, men det är en del av processen att föda fram nytt liv. På samma sätt är den kommande tidens nöd början på att något nytt ska födas fram en ny härlighet där Jesus härskar på jorden.
Även i detta avsnitt antyder Skriften att Guds barn ska hämtas hem före den stora Vedermödan ”Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden” (vers 9)

TILL EFTERTANKE
På vilket sätt kan vi vara vakna och beredda på Jesu återkomst? Vad menar Jesus med att ha olja i lamporna?


Släck inte Anden (Vers 12-22)
Paulus närmar sig slutet på sitt första brev till tessalonikerna och han ger en uppmaningar till läsarna:
-Var alltid glada
-Be alltid
-Tacka hela tiden
-Släck inte Anden
-Förakta inte profetiskt tal, men pröva allt
-Avhåll er från allt slags ont

TILL EFTERTANKE
På vilket sätt kan vi leva enligt de uppmaningar som Paulus skriver här?
Vad innebär det att släcka Anden? 
Det står att vi alla kan profetera i 1 Kor 14:31. Om det är så att vi alla kan profetera, hur kommer det sig att inte alla gör det? 
Hur prövar man profetiskt tal?


Fullständigt helgad (Vers 23)
Brevet avslutas med en önskan och bön att tessalonikerna ska helgas helt igenom. En helgelse som berör hela människan, ande, själ och kropp ska vara oskadda och utan fläck när Jesus kommer tillbaka.
Då man läser det kan man kanske fråga sig hur det är möjligt att vi ska kunna uppnå allt detta? Svaret är enkelt: Vi kan inte detta! Men Gud har ett svar också på detta: ”Han skall åstadkomma det!” (Vers 24).

TILL EFTERTANKE

Även om det bara är Gud som kan åstadkomma vår fullkomliga helgelse, kommer han inte att göra det utan vår medverkan. Vad kan vi göra för att göra det möjligt för Gud att åstadkomma detta i våra liv?


måndag

Ord för dagen den 17 september - 1 Tessalonikerbrevet 4

LEVA FÖR ATT BEHAGA GUD

Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet 4
"För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta." (1 Tess 4:1 FB)

Först hade de lärt sig hur man ska leva ett liv som behagar Gud. Då de hade lärt sig det, började de leva efter det. Då de hade börjat leva efter det, uppmanas de att ännu mer överflöda i detta.

De flesta har en känsla för vad som behagar Gud och vad som inte behagar Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig idag att överflöda i att vilja behaga dig, Herre.ÖVERSIKT -KOMMENTAR -TILL EFTERTANKE

Ännu mer (vers 1-12)
Här fortsätter Paulus att tala om helgelseprocessen. Han berömmer församlingsmedlemmarna i Tessalonike för deras framsteg men uppmanar dem till ”ännu mer”, till att fortsätta, inte slå sig till ro utan låta helgelseprocessen gå vidare i deras liv. Den tar aldrig slut. Det finns alltid ett ”ännu mer”.
Helgelse är att bli mer lik Jesus. Hur lång tid tar det att bli det? Det tar ett helt liv. Det bara fortsätter dag efter dag tills vi en dag möter honom, då skal vi bli lika honom:
”Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.” (1 Joh 3:2)

TILL EFTERTANKE
Hur viktigt är det för mig att utvecklas vidare i min helgelseprocess? Vad är det som är drivkraften för mig? Och om jag inte har någon längtan att växa vidare, vad kan det bero på?


Jesus kommer (Vers 13-18)
Här får vi en ytterligare inblick i det som ska ske i förbindelse med Jesu andra tillkommelse.
”…då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom.” (1 Thess 4:16-17)
I förra kapitlet läste vi att Jesus kommer tillbaka till jorden ”med alla sina heliga”, med dem som blivit kristna. I detta kapitel kommer Jesus för att hämta dem som blivit kristna, både de som hunnit dö och de som fortfarande lever.
Jesu andra tillkommelse beskrivs på två helt olika sätt som absolut inte kan ske samtidigt. I det ena fallet är det något som försvinner från jorden och rycks upp i skyarna och i det andra fallet är det något som kommer till jorden. Låt oss se hur de olika scenarierna beskrivs:

Något försvinner
Ett uttryck som återkommer på flera ställen i Nya Testamentet är att han ska komma ”som en tjuv om natten”. En tjuv om natten kommer oväntat och osynligt, tar något med sig, och försvinner lika osynligt som han kom.
Det enda som man kan märka på jorden är att något plötsligt försvinner. Jesus säger: 
”Jag säger er: den natten ligger två män på samma bädd; den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor mal tillsammans; den ena skall tas med och den andra skall lämnas kvar.” Luk 17:34-35)
Det är det som beskrivs i detta kapitel. Man brukar kalla det för ”Uppryckelsen”.

Något kommer
Som vi läste i förra kapitlet kommer Jesus tillbaka till jorden ”med alla sina heliga”. Jesus beskriver det så här:
”Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra.” (Matt 24:30-31)
Detta liknar inte alls bilden av en tjuv om natten. En tjuv om natten kommer knappast så att alla kan se honom och spelar basun.

En trolig (och vanlig) tolkning
1. Jesu återkomst inleds med uppryckelsen. Jesus kommer och hämtar de troende som lever och som har levat.
2. Sedan inträffar den stora vedermödan som Jesus talar om  i Matteus 24. I Tessalonikerbreven talas det om Vreden och i Uppenbarelseboken om Vredesskålar. Det blir en svår tid och Jesus säger:
”Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas.” (Matt 24:21)
Många menar att den stora Vedermödan kommer att vara en sjuårsperiod på grund av en profetia i Daniels bok som Jesus hänvisar till i sitt stora tal om den sista tiden i Matt 24.
3. Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga för att ta tillbaka makten på jorden.

Det finns naturligtvis många olika sätt att tolka bibelställena om Jesu andra tillkommelse, men här kommer några argument för ovanstående ordning.
a/ Jesus ”räddar oss från den kommande vreden” (1 Thess 1:10)
b/ Jesus säger att det i den sista tiden kommer att vara som på Noas dagar och som på Lots dagar (Luk 17:26-30). Hur var det då? Jo, Gud tog först bort sitt folk innan domen föll.
c/ Uppbyggnaden av Uppenbarelseboken. De första tre kapitlen handlar om församlingarna på jorden. Fjärde kapitlet inleds med att himlen öppnas och en röst som säger ”Kom hit upp”. Sedan skildras alla vedermödor som kommer att drabba jorden, sett från himlen. I kapitel 19:11 öppnas himlen igen och Jesus kommer tillbaka tillsammans med ”de himmelska härarna” för att ta makten och upprätta sitt fredsrike på jorden. 

TILL EFTERTANKE
Ja, här finns det säkert mycket att tänka över. En viktig sak är att talet om Jesu tillkommelse inte är skrämselpropaganda. Det är tröstens ord. Kapitlet avslutas med orden ”Ge nu varandra tröst med dessa ord” (1 Thess 4:18).
Men samtidigt är det ett varningens ord. Jesus älskar människorna så mycket att han gav sin ende son för att ingen skulle gå förlorad utan alla få evigt liv.
Hur tänker du om Bibelns budskap om Jesu andra tillkommelse? För din egen del? För din iver att berätta för andra om Jesus?

FÖR VIDARE STUDIUM
Jag har talat in en serie bibelstudier om Jesu andra tillkommelse. Du kan lyssna till dem här:
Del 1:  Som en tjuv om natten 
- Följ länken: http://rupebaradio.blogspot.no/2013/09/jesus-ska-komma-tillbaka-del-13.html
Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap
- Följ länken: http://rupebaradio.blogspot.no/2013/10/jesus-ska-komma-tillbaka-del-23.html

Del 3:  Tidens tecken
- Följ länken: http://rupebaradio.blogspot.no/2013/10/jesus-ska-komma-tillbaka-del-33.html

söndag

Ord för dagen den 16 september - 1 Tessalonikerbrevet 3

ATT FÖRMEDLA NYTT MOD

Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet 3 
"Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, och det mitt i alla svårigheter och lidanden" (1 Tess 3:7)

Ibland kan vi uppleva situationer där modet har tagit slut och vi behöver få nytt mod. Ofta får vi då nytt mod genom någon annan människas ord eller handling.
 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Idag kanske du kan vara med att förmedla hopp eller mod till den som är hopp-lös eller mod-lös. Fråga Gud om det är någon speciell som du ska kontakta idag.


ÖVERIKT - KOMMENTAR  TILL EFTERTANKE

 Lidandet – en del av vår lott (vers 1-3)
Paulus framhåller vid flera tillfällen i brevet att lidandet är något man måste räkna med om man ska vara kristen. Paulus fick verkligen uppleva sin beskärda del av lidandet själv. Här beskriver vad han har gått igenom: 
Jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio minus ett slag, tre gånger har jag slitit spö, en gång har jag stenats, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på havet, faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat, jag har svultit och törstat och ofta fastat, jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag: mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld.” (2 Kor 23-29)

TILL EFTERTANKE

Hur är vårt förhållande till lidandet för evangeliets skull i våra dagar i västvärlden? Innebär det lidande att bekänna sin kristna tro? I så fall på vilket sätt?Förspilld möda (vers 5)
Igen talar Paulus om hur frestaren försöker rasera Guds verk bland människorna. Paulus var verkligen fokuserad på att uppnå resultat för Guds rike. Resultat innebar att människor blev frälsta och att de sedan växte i sin tro. Om det inte uppnåddes betraktade han sina ansträngningar som förspilld möda, arbete till ingen nytta. I ett annat brev beskriver han hur målbevissta vi måste vara i den andliga kampen  ”Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas.” (1 Kor 9:28).

TILL EFTERTANKE
-Hur är det med oss idag? Är vi målbevissta i vårt arbete för Guds rike?
-Är vi nöjda om vi håller verksamheten igång?
-Bryr vi oss om vår möda blir förspilld?
-Har vi målet i sikte?
-Slår vi i tomma luften?
-Vad kan vi göra för att inte kasta bort vår energi där den blir förspilld?


Ett heligt folk (vers 7-13)
Paulus uttrycker sin stora glädje över hur tessalonikerna utvecklas i sin nya tro på Jesus. Han talar om deras tro (vers 7), han ber för deras kärlek ska tillväxta (vers 12), han ber att de ska bli styrkta, oförvitliga och heliga (vers 13).
Paulus var inte nöjd med att tessalonikerna hade blivit frälsta och fått sin synd förlåten. Efter pånyttfödelsen följer en helgelseprocess, att bli mer och mer lik Jesus. Guds mål med oss är detsamma som då han först skapade oss. Han vill återskapa oss till sin egen avbild ”Vi skall göra människor till vår avbild, lika oss” (1 Mos 1:26).

Det berättas om hur guldsmeden renar guldet. Han häller upp det som ska renas i en skål och värmer upp det. Slaggprodukter flyter upp till ytan och guldsmeden tar bort slagget med en skopa. Därefter ökar han temperaturen och nytt slagg kommer upp till ytan. Han fortsätter att öka värmen för att kunna ta bort mer slagg. Guldsmeden är inte nöjd förrän guldet är så rent att han kan se sin egen spegelbild då han ser ned i guldet.

Helgelse handlar helt enkelt om att bli lik Jesus. Paulus skriver i ett annat brev:
Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden” (2 kor 3:18).

Det innebär att då vi är tillsammans med Jesus i bön och tillbedjan händer det något med oss. Det är ingenting vi kan göra själva, det är Anden som gör något med oss. Vi förvandlas (passiv verbform) till samma avbild som vi är tillsammans med.

I Galaterbrevet får vi en beskrivning på den naturliga utvecklingen för en kristen som vandrar i Anden. Han eller hon bär Andens frukt, som är Jesu sinnelag:
Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.” (Gal 5:22-23)

TILL EFTERTANKE
Helgelse handlar om kristen växt, att bära Andens frukt, att bli mer lik Jesus. Vi kan inte producera frukt genom mänsklig vilja. Äpplen växer inte fortare om trädgårdsmästaren skriker åt dem att växa.
Men finns det något vi kan göra för att Andens frukt ska ta form i vårt liv?


Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga (vers 13)
Som vanligt slutar kapitlet med en påminnelse om att Jesus ska komma tillbaka. Här står det att han kommer tillbaka tillsammans med sina heliga. Vilka är de? Vem är de heliga?

´De heliga´ i Nya Testamentet är helt enkelt en benämning på de som är kristna. Uttrycket förekommer otaliga gånger. Då Paulus skriver brev till människorna i en församling skriver han till de heliga i…..

Uppenbarligen innebär detta att Jesus kommer tillbaka i sällskap med de kristna. I nästa kapitel däremot kommer han inte tillbaka tillsammans med de kristna, där kommer han för att hämta de kristna. Hur hänger det ihop? Vi kommer tillbaka till det i nästa kapitel.

Här i det tredje kapitlet ser vi hur två bärande teman står sida vid sida. Vår helgelse och Jesu återkomst till jorden. I Nya Testamentet hör de två ihop. Då Jesus ska komma för att hämta sin brud, församlingen, väntar han att finna en brud ”utan minsta fläck eller skrynka; helig och felfri skulle den vara” (Ef 5:27).
Då Petrus skriver om att Herrens dag kommer som en tjuv om natten säger han:
När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla vis medan ni väntar på Guds dag” (2 Pet 3:11)

TILL EFTERTANKE
På vilket sätt påverkas jag i förhållande till mig själv och i förhållande till andra då jag vet att Jesus ska komma tillbaka?

lördag

Ord för dagen den 15 september - 1 Tessalonikerbrevet 2

GUDS ORD VERKAR

Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet 2

"Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror." (1 Tess.2 FB)

Tessalonikerna hade tagit emot Guds ord så att det fortsatte att verka i dem. Så att det var verksamt i dem.
 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Öppna mitt hjärta för Ditt ord, så att Ditt ord får vara verksamt i mitt liv.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

 Mod att predika (vers 2)
Paulus skriver att Gud gav dem mod att predika, och det behövdes verkligen mod att predika på den tiden. Det var starkt motstånd förenat med livsfara att predika evangeliet.
Hur är det idag? Behöver vi mod att predika? Ja, i vissa delar av världen är det ännu idag förenat med livsfara att förkunna Jesus. Men även om vi inte riskerar vårt liv i Sverige då vi vittnar och förkunnar om Jesus, tror jag ändå att det krävs mod att predika sanningen idag. Det är varken vanligt eller populärt idag med förkunnelse om synd och om den dubbla utgången av livet. Det är vanligare att förkunnelsen handlar om att du är bra nog som du är.
Problemet med den förkunnelsen är att den är falsk. Du är inte bra nog som du är. Om du hade varit bra nog som du är hade inte Jesus behövd dö på korset. Han dog på korset för att jag helt enkelt inte är bra nog som jag är. Det är sant att du får komma till Gud precis som du är, men han älskar dig för mycket för att låta dig förbli den du var. Han vill ge dig ett nytt liv.
Profeterna i Gamla Testamentet blev inte populära av sin förkunnelse. Jesus blev inte populär då han förkunnade att de som inte tror på honom är på väg mot fördärvet (Matt 7:13), och att de som inte tror på honom är på väg mot undergången (Joh 3:16), och det gäller att bestämma sig för att en dag kommer det att vara för sent (Matt 25:12-13) och de som inte är beredda kommer att mötas av en stängd dörr. Nej Jesus blev inte populär av sin förkunnelse. Han dödades på ett kors.

TILL EFTERTANKE
-Hur upplever du att det är att vittna om Jesus?
-Gud älskade människorna så mycket att han gav din enfödde son för att alla som tror på honom skulle slippa att hamna på fel plats i evigheten. Älskar du människorna så mycket att du har mod att berätta sanningen för dem?
-Hur kan vi vittna om den dubbla utgången av livet och att våra val här i livet avgör vårt eviga väl?
-Hur kan vi vittna så att det är möjligt att ta emot det vi säger.

 

Ära av människor eller ära av Gud (vers 4-6)
Paulus skriver att han inte förkunnar för att vara människor till lags – utan Gud (vers 4), och att han inte strävar efter att bli ärade av människor (vers 6).

TILL EFTERTANKE
Visst är det gott då andra människor talar väl om oss. Det talas mycket i våra dagar om vårt behov av bekräftelse. Det kan till och med gå så långt att vårt välbefinnande är beroende av hur mycket bekräftelse jag får den dagen.
Vi måste fråga oss vad det är som driver oss i livet. Lever jag mitt kristna liv för att få bekräftelse av de andra? Vittnar jag för att bli bekräftad av de andra? Eller gör jag det för att ära Gud? Vad är drivkraften i mitt liv?Ta emot Guds ord (vers 13)
I det förra kapitlet talades det om att predika Guds ord i den Helige Andes kraft. Men det hjälper inte om Odet förkunnas med kraft om det inte finns en mottagare som tar emot budskapet. Tessalonikerna lyssnade till budskapet (vers 6), men de gjorde mer än lyssnade de tog emot budskapet som Guds ord. Det står till och med att gudsorden de tog emot visade sin kraft hos de troende.
Erik Bernspång skriver i sin kommentar till Första Tessalonikerbrevet:
”Varför är så många kyrkbänkar tomma idag? Är det inte därför att det i så många predikstolar talas människoord? Bara Guds ord mättar människohjärtats hunger.
Vad predikar vi? Socialt patos? Moral och humanism? Sådant kan aldrig ersätta Guds ord.”
Och så citerar Bernspång Fjellstedts förklaring hundra år tidigare:
”En av de största orsakerna till otron, avfallet och ogudaktigheten i Kristi kyrka nu är just det, att mycket mer människoord än Guds ord predikas. Och att även Guds ord, då det predikas,, icke mottages som Guds ord, utan såsom människoord, så att många tror, att de har rättighet att utgallra och förkasta allt, som icke behagar dem.”
Guds ord måste både sås ut och tas emot i den Helige Ande. Då kan det visa sin kraft.
William Booth lär ha sagt till sin son Bramwell, då han låg på dödsbädden: ”Det finns kraft i Guds löften……. Om vi bara tror dem.” Det är då vi tar emot Guds löften och handlar som de är sanna, som Guds kraft kan frigöras.
Hebreerbrevets författare talar om två grupper av människor som hör samma budskap. För den ena gruppen blev budskapet livsförvandlande, och för den andra gruppen till ingen nytta. Tänk vilket slöseri med tiden att gå och lyssna till långa predikningar till ingen nytta:
”Också vi har fått del av det glada budskapet alldeles som de en gång. För dem som då hörde ordet var det till ingen nytta, eftersom de inte tog emot det i tro.” (Heb 4:2)

TILL EFTERTANKE
Jesus berättar en liknelse om hur samma såkorn (gudsord) sås in i olika mottagare. Tänk igenom de olika mottagarna och funderar på hur du själv och andra tar emot Ordet.
Fundera också på vad det kan ha för olika orsaker att vi som mottagare kan ta emot Ordet så olika.


Hindrad av Satan (vers 18)
Paulus upplever Satan som en verklig person som på olika sätt försöker hindra att evangeliet om Jesus sprids vidare.

TILL EFTERTANKE
Hur är det i vår kår/församling. Upplever vi också att Satan gör vad han kan för att hindra oss evangelisationsiver? Eller är vi så ofarliga att han låter oss hålla på med vår verksamhet utan att störa oss? 

Jesus ska komma tillbaka (vers 19)
På samma sätt som alla andra kapitel i Första Thessalonikerbrevet avslutas det andra kapitlet med en påminnelse om att Jesus ska komma tillbaka.

TILL EFTERTANKE
Jesu återkomst är det ämne som det talas mest om i hela Nya Testamentet. Jesus talar väldigt mycket om det och några av Jesu längsta tal handlar om just detta. I brevlitteraturen finns detta perspektiv med i nästan alla brev och i fler av breven är detta huvudämnet. Johannes Uppenbarelse har den sista tiden och Jesu återkomst som huvudtema.
-Om detta nu är ett så viktigt ämne i Nya Testamentet, varför talar vi så sällan om det? Varför hör vi så lite förkunnelse om Jesu andra tillkommelse? Borde inte det som är viktigt i Bibeln också vara viktigt i våra vittnesbörd, vår förkunnelse och vår undervisning?

fredag

Ord för dagen den 14 september - 110 och 111

HÄREN SAMLAS - Psalm 110

Dagens bibelläsning: Psalm 110
"Villigt kommer ditt folk när du samlar din här, i helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte" (Ps 110:3 FB)

Detta är en bibelvers som sjungits otaliga gånger i kyrkor och konferenser sedan 1970-talet. Den handlar om att folket samlas då Herren samlar sin här.

Om man slår på ordet "här" på wikipesia.se, får man reda på att "här" är ett gammalt gemanskt ord som mer och ersatts av synonymen "armé".

En armé består av soldater som står under auktoritet och som har ett enda mål: att besegra fienden. Vårt mål är inte att strida mot människor, utan mot "ondskans andemakter" (Ef 6:12).

Det finns mycket av ondska även i vårt moderna samhälle. Människor går under i avsaknad av kunskap om Herren. Herren samlar sin armé för att slåss emot ondskan och befria människor. Herren samlar en armé för att rädda människor i vår tid - en frälsningsarmé.

Är du med då Herren mobiliserar och samlar sin armé, eller sitter du bara på läktaren och iakttar striden?


==>Mannakorn att tugga på under dagen: Stridsklar!


MAN KAN LITA PÅ GUD - Psalm 111

Dagens bibelläsning: Psalm 111

"Han har sänt sitt folk förlossning och grundat sitt förbund för evig tid" (Ps 111:9 FB)

Två gånger i psalm 111 nämns Guds förbund (vers 5 och 9). Vid bägge tillfällena talas det om att förbundet är evigt.
Ett förbund bygger inte på tillfälliga åsikter eller känslor. Det är något som står fast. Gud står fast vid sitt förbund hur mycket vi än misslyckas att hålla vår del av av förbundet.

Du kan lita på Gud - hans förbund står fast - vad som än händer. Han står fast vid sitt förbund "å sin sida":

"Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN" (Jes 59:21 FB)

torsdag

Ord för dagen den 13 september - Psalm 109

OSKYLDIGT ANKLAGAD

Dagens bibelläsning: Psalm 109
"Jag har blivit till åtlöje för dem, när de ser mig skakar de på huvudet." (Ps 109:25 FB)

I psalm 109 är David omsnärjd av fiender som vill honom illa och han utropar "Hjälp mig, Herre, min Gud! Fräls mig enligt din nåd." (vers 26)

Det kan vara tungt att tro eller veta att andra människor talar illa om mig. Att uppleva att andra skakar på huvudet och berättar saker om mig som inte är sanna.

Det finns ingen arena där man kan försvara sig. Jag bara hör, eller tror mig höra, att det talas bakom ryggen på mig.

Den enda tröst jag kan finna är att Herren vet hur det verkligen är: "Ty han står på den fattiges sida för att frälsa honom från dem som dömer honom" (vers 31).

David upplever att han själv har gjort allt med bästa uppsåt och med kärlek: "De lönar gott med ont och min kärlek med hat." (vers 5)

Men så gör David det som kan vara svårt, men som är det bästa att göra i liknande situationer. Både i Davids situation och i vår. Han ber för dem som anklagar honom: "Som svar på min kärlek anklagar de mig, men jag ber för dem" (vers 4)


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Idag ber jag för dem jag har svårt att älska

onsdag

Ord för dagen den 12 september - 1 Tessalonikerbrevet 1

...SOM LEVER I GUD...

Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet"Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er." (1 Tess 1:1 FB)

I inledningshälsningen till Paulus brev till någon församling, skriver Paulus ofta något som kännetecknar församlingen. Till Tessalonikerna adresseras brevet till församlingen
som lever i Gud.Paulus skriver vidare att de tog emot evangeliet med glädje mitt under svåra lidanden (v.6) och att evangeliet kom till dem inte bara i ord utan även i kraft (v.5).

Vi kan ha tagit emot evangeliet på olika sätt, under olika förhållanden, men den viktigaste frågan är hur vi lever nu.


==> Mannkorn att tugga på under dagen: Kan det sägas om mig att jag lever mitt liv i Gud? Eller vad är det som tar Guds plats i mitt liv? Vad lever jag i?ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Tacksägelse (vers 2)Paulus börjar brevet till tessalonikerna med att försäkra dem om att han ständigt ber för dem. Bönen börjar med tacksägelse. Tacksägelse är säkert det allra bästa sättet att inleda sina böner.

Många gånger börjar vi våra böner med förbön för allt som bekymrar oss. Ibland kan det till och med vara så att vår bönestund gör oss sämre till mods än då vi började be, om vår bön fastnar i en detaljerad beskrivning av våra bekymmer. Vi kanske då umgås mer med våra bekymmer än med Gud.

Då vi ber för våra böneämnen fokuserar vi på det som vi inte har, men om vi börjar med tacksägelse fokuserar vi med tacksamhet för det vi har.

I Psalm 100 liknas tacksägelse med att gå in i porten till Gudsgemenskap: "Gå in genom hans portar med tacksägelse" (Ps 100:4)


TILL EFTERTANKE

Vi ska göra våra önskningar kända för Gud. Men då vi gör våra önskningar kända är det vi själva och våra önskningar som är i centrum. I tacksägelse och lovprisning är det Gud som står i centrum.


Då Jesus undervisar sina lärjungar i hur man ska be, uppmanar han dem att ha en riktig balans i sin bön. "Herrens bön" börjar med lovprisning där vi lyfter upp vår blick och bekänner Guds storhet och makt. Vi ber om Ditt namn, Ditt rike, Din vilja. Bönen slutar med att vi lyfter upp vår blick i lovprisning. Vi ber om Ditt rike, Din makt och Din härlighet. Mellan början och slutet kommer våra önskningar och bönebegär om dagligt bröd, förlåtelse, vägledning och beskydd. Det är bra att låta bönen börja och sluta med Gud och inte med våra problem.

- Hur är det i ditt böneliv? Finns det plats för tillbedjan, tacksägelse och lovprisning? Ger du dig tid att bli stilla inför Gud och lyssna på honom?Förkunnelse i den Helige Andes kraft (vers 5)
Paulus hade grundat församlingen i Tessalonike och påminner tessalonikerna om hur han kom till dem med evangeliet. Evangeliet förmedlades inte bara med ord utan "också med kraft och Helig Ande i fullt mått" (vers 5). Det är tydligt av texten att Ordet följdes av synbara resultat som var väl kända för thessalonikerna "ni vet ju vad vi förmådde göra bland er" (vers 5).Paulus förlitade sig inte på att han skulle kunna formulera sina ord så att människor blev frälsta. Han visste att ord inte räcker till, utan att det behövs något mer än bara ord. Han såg inte på sig själv som någon god talare. Han beskriver sig själv som en "klen talare" (2 Kor 11:6), men lät sig inte hindra av det för han visste att goda tal för med sig stora problem:


-För det första kan det bli så att vi litar på vår förmåga att uttrycka oss på ett bra sätt, i stället för att vara beroende av den Helige Ande.

-För det andra kan goda tal leda till att människor bygger sin tro på mänskliga argument och inte på den helige Andes kraft. Paulus skriver i ett annat av sina brev: "Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på mänsklig visdom utan på Guds kraft" (1 Kor 2:3-5 FB)


TILL EFTERTANKE
I den grekiska kulturen var vältalighet en av de mest upphöjda konsterna. Det handlade om att på bästa sätt övertyga sina åhörare om sanningshalten i det som sades.

Aristoteles hade formulerat tre nyckelord för att kunna övertyga de som lyssnade:


- Etos som har med etik att göra. Man måste ge ett trovärdigt intryck och vara en trovärdig person. Om två personer säger samma sak kanske du tror på den ena men förkastar det den andra säger med utgångspunkt från den tillit du känner för de olika personerna
- Patos. Det du säger måste sägas med patos, med inlevelse. Åhörarna måste uppleva att du är ett med budskapet och att budskapet är viktigt för dig. En förkunnare som säger väldigt bra saker, men på ett oengagerat sätt blir ofta inte hörd.
- Logos har att göra med logik. Innehållet i det du säger måste vara logiskt uppbyggt och förståeligt för att det ska kunna tas emot.
Alla dessa saker är viktiga att tänka på för alla som vittnar och förkunnar. Men kanske är det detta som Paulus vänder sig mot i sina brev. Han går med en fruktan att det är hans egen förmåga som får människor att tro. En sådan tro kommer inte att hålla länge. Därför betonar han att det inte räcker vers 6-9)med att lita på mänsklig förmåga. Den Helige Andes övertygande kraft är en absolut nödvändighet för att våra vittnesbörd och vår förkunnelse ska kunna gå fram till andra människors längtande hjärtan.

-På vilket sätt kan vi vara med och bidra till att ordet inte bara blir ord, utan presenteras "med kraft och helig Ande i fullt mått."

 

Från att ha förebild till att bli förebild (vers 6-9)
Tessalonikerna hade tagit emot Ordet (vers 6). Paulus var den som förmedlat Ordet till dem och Paulus blev helt naturligt den som blev deras förebild på vad det innebär att vara kristen. Det står att de följde Paulus exempel. Nya kristna behöver bra förebilder. Efterhand som de lärde känna Jesus mer och mer blev det Jesus som blev den stora förebilden (vers 6).


Nästa steg i utvecklingen, då de hade blivit stadfästa i sin tro, var att de själva blev förebilder för andra som var i behov av goda förebilder för att i sin tur kunna växa sig starkare i sin tro (vers 7-9)..

Det är det naturliga i livet. Småsyskon lär sig av sina storasyskon och nya lärjungar lär sig av dem som vandrat med Herren en bit på väg.

TILL EFTERTANKE

-Hur skulle det se ut i församlingen om alla andra hade mig som förebild?
-På vilket sätt skulle jag behöva utvecklas i mitt lärjungaskap för att bli en förebild värd att följa?

 

Jesus ska komma tillbaka (vers 10)Varje kapitel i Första Tessalonikerbrevet berör på något sätt Jesu andra tillkommelse. Det är huvudtemat i brevet. Ja, det är till och med ett huvudtema i hela Nya Testamentet. Budskapet i Gamla Testamentet var att Messias skulle komma. Och Messias kom. Huvudbudskapet i Nya Testamentet är att han ska komma tillbaka.

I det första kapitlets sista vers står det helt enkelt att Jesus ska komma från himlen och rädda oss från den kommande vreden. Vad är det för vrede som Jesus ska rädda oss från?

En trolig tolkning är att vreden är den sista stora nöden som kommer i förbindelse med Jesu andra tillkommelse. Den nöden går också under namnet "Den stora vedermödan" och Jesus säger om den tiden:
"Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världen början till denna dag" (Matt 24:21). Den vreden talas det också i en helt annan litterär form i Uppenbarelseboken där vredesskålarna töms över jorden (Upp 16).

Detta tema kommer jag att kommentera vidare i varje kommande kapitel av Första Tessalonikerbrevet. Kanhända kommer bilden av Jesu andra tillkommelse att klarna efterhand.

TILL EFTERTANKE

De sista orden lärjungarna fick höra i förbindelse med Kristi Himmelsfärd var

"Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen." (Apg 1:11). Detta budskap fyllde lärjungarna med förväntan och hopp.
-Hur upplever du budskapet om att Jesus ska komma tillbaka? Fylls du av förväntan? Påverkar kunskapen om att Jesus ska komma tillbaka dig på något sätt? I så fall på vilket sätt?