onsdag

Ord för dagen den 20 juni - Romarbrevet 6

HUR SER DU PÅ DIG SJÄLV?

Bibelläsning: Romarbrevet 6
"Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus." (Rom 6:11 FB)

Vår bild av oss själva styr i hög grad vårt beteende och agerande i mötet med andra människor. Hur ser du på dig själv?

I dagens bibelvers uppmanas vi att se på oss själva på ett bestämt sätt. Då vi gör det kommer också vårt beteende att påverkas.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Se på dig själv som död från synden och levande för Kristus.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Dopets innebörd - Vers 1-10
Dopet definieras som att begrava det gamla livet och upptstå till nytt liv med Kristus. Det avgörande är inte en ceremoni, antingen det utförs med mycket vatten, lite vatten eller inget vatten. Det avgörande är om vi är förenade  med honom i en död som hans och förenade med honom genom en uppståndelse som hans (vers 5)
Till eftertanke:
Är vi döpta om vi inte har begravt det gamla livet och uppstått till nytt liv i Kristus?

Död, men levande - Vers 11
Vi uppmanas att se på oss själva som döda från synden och levande i Kristus (vers 11).
Till eftertanke:
Vilken betydelse tror du det har hur vi ser på oss själva?

Antingen - eller - Vers 12-23
Här är det antingen-eller som gäller. Antingen väljer vi det ena - eller hamnar i det andra.
Antingen är vi:
- i syndens tjänst eller i Guds tjänst (vers 13)
- slavar under synden eller under lydnaden (vers 16)
- syndens slavar eller rätfärdighetens slavar (vers 17-18)
- i orenhetens slavtjänst eller i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse (vers 19)
Resultatet av att vi befrias från synden och blir Guds slavar är att vi helgas och får evigt liv (vers 23).
Till eftertanke:
- Vad menas med att vara slav under lydnaden?
- Vad menas med att vara rättfärdighetens slavar?

Lön eller gåva? - Vers 24
"Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv" (vers 24)
Till eftertanke: 
Vad krävs för att vi ska få lön? Vad krävs för att vi ska få en gåva?

tisdag

Ord för dagen den 19 juni - Romarbrevet 5

GUDS KÄRLEK UTGJUTEN

Bibelläsning: Romarbrevet 5
"Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss." (Rom 5:5 FB)

Utgjuten - Ordet känns som om Gud har vänt upp och ned på hinken och tömt hela innehållet på mig. Innehållet är Guds kärlek.

-Bli stilla några ögonblick och försök förstå vad Gud har utgjutit över dig. Öppna ditt hjärta och låt Guds kärlek flyta in i ditt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds kärlek är utgjuten i mitt hjärta. Vad får det för konsekvenser i mitt föhållande till Gud, andra och mig själv?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Konsekvenser av rättfärdiggörelsen genom tro - Vers 1-4
Att bli blir rättfärdiggjorda genom tro för med sig många konsekvenser:
- vi får frid med Gud (vers 1)
- vi får tillträde till Guds nåd (vers 2)
- vi jublar i hoppet om Guds härlighet (vers 2)
- vi jublar även över lidanden eftersom de leder till tålamod, fasthet och hopp (vers 3-4)

Kristus dog för oss som inte förtjänade det - Vers 5-11
Jesus dog inte på korset för att vi var älskvärda. Tvärtom han dog för oss "medan vi ännu var syndare" (vers 4).

Adam och Kristus - Vers 12-21
Synden kom in i världen genom en människa (vers 12). "En endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv"(vers 18).
Synden fanns visserligen innan lagen kom, "men synd tillräknas inte där ingen lag finns" (vers 13).
Det finns ett sätt att bli fri från sin synd: Förlåtelse genom Jesu död på korset. Jesu blod är det ultimata "syndborttagningsmedlet" (1 Joh 1:7-9).
Till eftertanke:
Om det inte finns någon lag, finns det inte heller någon synd. Vi lever i en tid som revolterar mot normer och regler. Om det inte längre finns något som är rätt eller fel, kan man ju inte göra fel och om man inte kan göra något fel, behövs ingen förlåtelse och då dog Jesus på korset helt i onödan. Hur tänker du om ett sådant resonnemang? Är vi på väg in i ett normlöst samhälle? Finns det längre något som betraktas som ´synd´i våra dagar?

måndag

Ord för dagen den18 juni - Romarbrevet 4

DÄR ALLT HOPP VAR UTE

Bibelläsning: Romarbrevet 4 
"Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft ? han var då omkring hundra år - och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla." (Rom 4:18-20 FB)

Här talas det om en ny slags rättfärdighet. En rättfärdighet som inte bygger på gärningar utan på tro.

"När allt hopp var ute...var han övertygad om att det Gud lovat, det var han också mäktig att hålla."

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Där allt hopp varu ute, trodde och hoppades han...ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Rättfärdig av tro
Här fortsätter undervisningen från förra kapitlet om rättfärdiggörelse genom tro och inte av gärningar. Abraham blev rättfärdig för att han trodde Gud (vers 3), och David prisar den människa salig," som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar" (vers 6).

Vad är det då för skillnad på rättfärdiggörelsen genom tron före och efter Kristus? Jo, Abraham, som levde före Kristus, blev rättfärdig genom tron på Guds löften som skulle uppfyllas  (vers 21 och 22), medan vi, som lever efter Kristus, blir rättfärdiga genom tron på Guds löfte son har uppfyllts. Men trots att löftena redan har uppfyllts är det många som lever som löftena ännu inte blivit uppfyllda. Det är detta som Paulus förkunnar  då han säger: "det löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss" (Apg 13:32-33).

Genom att tron tillräknades Abraham medan han ännu var oomskuren är Abraham en fader för alla oomskurna som tror så att rättfärdigheten tillräknas dem (vers 11). Efter omskärelsen blir han även en fader för dem som är omskurna (vers 12).

Till eftertanke:
Kan man använda samma resonnemang att vår rättfärdighet inte bygger på yttre handlingar, såsom på vilket sätt vi blivit döpta eller inte döpta? Eller hur vill du förklara att vår rättfärdighet bygger på tro, av bara nåd (vers 16)?

söndag

Ord för dagen den 17 juni - Romarbrevet 3

TRONS REGEL

Bibelläsning: Romarbrevet 3
"Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel." (Rom 3:27 FB)

Här talas det om trons regel. Frälsningen bygger inte på våra egna gärningar. Jesus har blivt en nådastol (vers 25) och genom vår tro på Jesu verk får vi bli frälsta.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig idag att leva efter trons regel. Att lita på din kraft och din ledning och inte på min egen.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Inför Gud är alla syndare
Kapitlet inleds med frågan om judarna har något företräde framför andra folk? Svaret är nej. Inför Gud är alla lika:
- både judar och greker är under syndens välde (vers 9)
- ingen är rättfärdig och ingen söker Gud (vers 10-11)
- alla har avvikit (vers 12)
- de har inte gudsfruktan för sina ögon (vers 18)
Till eftertanke:
- Vad innebär det att vara under "syndens välde"?
- Hur ska man leva för att ha "gudsfruktan för sina ögon"?

Lagens funktion
Ingen kan bli rättfärdig genom laggärningar. Lagen har inte kommit till för att vi ska kunna bli rättfärdiga. Lagen har en helt annan funktion. den ger oss insikt om synd (vers 20)
Till eftertanke:
Tänk vidare på följande resonnemang: Det finns tydligen en stor fara med lagen och regler. Om vi till stor del lyckas hålla dem kan den ge oss en känsla av att vi klarar oss ganska bra och inte är så beroende av Guds nåd. Och om vi kan bli rättfärdiga genom att hålla vissa lagar och regler, då dog Jesus på korset helt i onödan.

Trons regel
I Kristus har vi blivit friköpta utan att förtjäna det (vers 24). Vi blir förklarade rättfärdiga genom tro, utan laggärningar (vers 28). Allt beröm är uteslutet, eftersom det sker av nåd (vers 27).
Till eftertanke:
Betyder det att vi kan leva precis hur som helst eftersom våra gärningar inte räknas? Hur skulle du vilja förklara sambandet mellan lagen och nåden? Jesus kom ju inte bara med nåd, utan också med sanning  (=lagen?) (Joh 1:14).

lördag

Ord för dagen den 16 juni - Romarbrevet 2

LYDA SANNINGEN

Bibelläsning: Romarbrevet 2
"...dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten." (Rom 2:8 FB)

Här talar Paulus om den dubbla utgången. Han varnar för att bara söka sitt eget och att inte lyda sanningen.

Alla människor har en inre kompass som talar om vad som är rätt och fel. Paulus skriver om hedningarna: "De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan" (Rom 2: 15 FB).
Alla människor har i någon mån förmågan att välja sanningen genom den inre kompassen.

Men den som är född på nytt har ett finkänsligare instrument. Den Helige Ande som bor i oss. Han uppenbarar dagligen sanningen för oss. Han leder oss, visar vägen och hjälper oss att göra det som är rätt i våra liv just här och nu.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad innebär det för mig att lyda sanningen idag?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Döm inte andra - Vers 1-8
Här talas det mycket om att inte döma andra. I andra bibelställen anklagas församlgen för att inte döma, t.ex. då det gäller kvinnan Isebel i Upp 2: 19.
Till eftertanke:
- När ska man döma och när ska man inte döma?
- Är det skillnad på att döma och att bedöma? (profetior ska till exempel prövas 1 Kor 14:29)
- Är det skillnad på att döma människan och handlingen?

Lagen nedlagt i människan - Vers 9-16
Här talas det om hedningar som saknar lagen, men ändå har lagen skriven i sina hjärtan (vers 14-15).
Till eftertanke:
På vilket sätt kan man uppleva att människor i vår tid gör det som är rätt utan att ha ett skrivet rättesnöre?

Omskuren genom Anden och inte genom bokstaven - Vers 17-29

Den som verkligen är jude är den som är det i sitt inre genom hjärtats omskärelse (vers 29).
Till eftertanke:
Här möter vi en något ovanlig definition på vem som verkligen är jude. Kan vi tillämpa denna princip om hjärtat och bokstaven på andra områden? i så fall vilka?

torsdag

Ord för dagen den 15 juni - Psalm 71 och 72

MIN KLIPPA - Psalm 71

Dagens bibelläsning: Psalm 71
"Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma, du som givit befallning om min frälsning, du mitt bergfäste och min borg." (Ps 71:3 FB)

Vi behöver en fast punkt i tillvaron. En punkt som vi kan lita på och som inte förändras efter dagsformen. Det handlar om livskvalitet.

Vårt liv är inte bara våra känslor, humörsvängningar eller vad vi tror att andtra människor anser om oss. Vårt liv måste ha den fasta punkten som vi ständigt får återkomma till.

Herren vill vara allt detta i våra liv. Herren, som frälste oss, är en klippa för oss:
-där vi får bo
-dit vi alltid får komma
-som är vårt bergfäste och vår borg

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus är min klippa.


VÅRREGN - Psalm 72

Dagens bibelläsning: Psalm 72
"Han skall vara lik regnet som faller på nyslagen äng, lik en regnskur som vattnar jorden."
(Ps 72:6 FB)

Den torra marken längtar efter vatten. Jorden har blivit hård och saknar förmåga att bära fram växtligheten. Då kommer det stilla regnet som mjukar upp marken och livet kan börja spira fram.

Ibland kan det vara så att vi tappar kontakt med vår längtan. Vi kan tycka att det är bra som det är. Vi har anpassat våra liv till en viss nivå. Vi kanske inte längtar efter förändring. Vi kanske inte längre frågar efter vårregnet.

Nya Testamentet talar vid flera tillfällen om vem det är som får komma och dricka: "Den som törstar". För den som inte törstar finns det inget att få.

Vår längtan, vårt behov, är Guds möjlighet i våra liv.

Denna psalm talar också om vem det är som får hjälp - Den som lider brist och har ett behov: "Ty han skall rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har." (vers 12)

Behovets barn har tillgång till oerhörda resurser.

"Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade", men "Ve er, ni som nu är mätta" (Luk 6:21+25 FB)

Ord för dagen den 14 juni - Psalm 70

"KOM TILL MIN RÄDDNING"

Bibelläsning: Psalm 70

"Gud, kom till min räddning! Skynda till min hjälp!" (Ps 70: 2 FB)

Desperationen är nära. Ett rop om hjälp i nattens mörker.

Många av psalmerna i Bibeln handlar om kampen om att kunna hantera allt ont som vill uppsluka oss och en stilla förtröstan på att Gud ska gripa in.

Förtvivlans rop på hjälp blandas med förtröstans bekännelse om Guds hjälp: "Alla som söker dig skall jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsning skall alltid säga: ´Högt lovad vare Gud!" (vers 5)

Vi får också, mitt i stunder av förtvivlan, bekänna vår tro på en levande Gud som ser vår situation, lider med oss och som kommer att leda oss ut ur mörkret.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Endast hos dig får min själ sin ro.