tisdag

Ord för dagen den 17 juli - Första Korintierbrevet 9

ATT SPRINGA I RÄTT RIKTNING

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 9"Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften." (1 Kor 9:24-26 FB)

Det räcker inte med att springa fortast för att vinna. Man måste även springa åt rätt håll. Man måste ha målet i sikte.

Vi måste gång på gång bli stilla inför Herren och ta ut kompassriktningen. Vad är målet med det jag gör? Kommer jag närmare målet om jag agerar som jag gör?

Det gäller både för livet och för de enskilda dagarna.

Det kan vara viktigt att inför Herren ställa frågorna: Vad är målet för mitt liv? Vad vill jag uppnå med mitt liv? Vem vill jag vara?

Då vi har besvarat de frågorna kan det vara lättare att ta de små besluten i vardagslivet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är målet för mitt liv?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Rättighet och frihet
Den första delen av kapitlet argumenterar Paulus för apostlarnas rätt att leva av förkunnelsen: "När vi har sått ett andligt utsäde bland er, är det då för mycket begärt att vi skördar av ert jordiska goda?" (vers 12).  Den som plöjer och tröskar får sin del (vers 10) och de som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet (vers 13).

Paulus skriver till och med att Herren har befallt  "att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet" (vers 14).

Men Paulus vill för egen del inte utnyttja en sådan förmån (vers 15). Hellre vill han dö än att få betalt för att predika. Paulus predikar inte evangeliet frivilligt. Han gör det för att han är tvungen. Han är kallad "Ve mig om jag inte predikar evangelium" (vers 16). Han har alltså rätt att ta betalt för att predika, men han avstår från den rättigheten frivilligt för att kunna vara fri och oberoende i sin tjänst (vers 19).
Till eftertanke:
Vilka för- och/eller nackdelar finns det i att leva av att predika evangelium?
- Ska den som predikar bra få mer betalt än den som inte predikar lika bra?
- Finns det en risk att man predikar det folk vill höra istället för att predika det Herren säger om vi får vår betalning av dem som lyssnar?
- Kan du förstå den frihet och oberoende som Paulus talar om?

Med målet i sikte
I den senare delen av kapitlet hämtar Paulus bilder från idrottsvärlden. Idrottsmannen underkastar sig hård träning. han vet vad han vill uppnå och försakar mycket för att uppnå det.
För några år sedan läste jag om en fotbollsspelare som förberedde sig för VM i Kina. Hon gick upp varje morgon och tränade på Göteborgs gator. Det kunde vara mörkt och regna och hagla och det var inte många andra ute på Göteborgs gator som kunde beundra hennes hängivenhet. Hon kunde möta ett tidningsbud eller en tom spårvagn, men annars var det bara hon. Hon hade säkert gärna vilja sova en stund till, men tanken på Kina drev henne ut att träna. Rubriken på artikeln var "Många har sett resultatet, men få har sett vad som ligger bakom".
Till eftertanke:
Ser du målet för ditt liv? Hur tränar du för att uppnå det? "Öva dig i stället i gudsfruktan" kan vi läsa i första Timoteusbrevet. Hur övar du? Hur viktigt är det för dig att nå målet?

måndag

Ord för dagen den 16 juli - Första Korintierbrevet 8

AVSTÅ FÖR NÅGON ANNANS SKULL

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 8"Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder, som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Alltså, om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. " (1 Kor 8:11-13 FB)

Här handlar det om att avstå från något som i sig själv inte är fel, men att avstå för någon annans skull. För att inte denne ska komma på fall.

I exemplet handlar det om att avstå från kött från avgudaoffer. Idag kanske det handlar om att avstå från andra saker för att inte någon annan ska komma på fall. Det kan till exempel handla om att avstå från alkohol för att rädda någon att falla tillbaka i missbruk.

Att avstå från en rättighet vi har kan vara lika aktuellt idag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är det något speciellt jag kan avstå från något idag? För någon annans och för Kristi skull.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Min ´frihet´får inte bli till fall för någon annan 
Här återkommer Paulus till ett tema som han skrev om i brevet till romarna. Frågan var om man fick äta kött som kommer från djur som offrats år avgudar (vers 4).
Det fanns de som absolut inte ville beblanda sig med det som hörde till avgudarna. Paulus argumenterar att det inte behöver vara något fel i det, eftersom det bara finns en Gud som är Gud och att vi som kristna är fria och inte bundna till vad andra tycker och tänker.
Det är alltså inte synd att äta kött från djur som offrats åt avgudarna, men det blir synd om min frihet leder till andras fall. "Men se till att er frihet inte blir till fall för de svaga" (vers 9).
För sin egen del hade Paulus tagit ett klart ställningstagande "Om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall" (vers 13).
Det är bland annat på den här grunden som frälsningssoldater avlägger nykterhetslöfte. Att dricka vin är inte synd i sig själv, men det blir synd om det leder till att någon annan kommer på fall. Frälsningsarméns nykterhetslöfte bygger inte på teologiska utan på solidariska skäl. Det måste finnas miljöer i vårt samhälle som är alkoholfria för dem som har problem med alkohol.
Till eftertanke:
Hur förhåller vi oss till denna undervisning å det gäller alkohol? Var går gränsen för att inte väcka anstöt? Vi kan väl inte bygga våra liv på att vara alla till lags?

söndag

Ord för dagen den 15 juli - Första Korintierbrevet 7

KÖPT OCH BETALT

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 7
"Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor." (1 Kor 7:23 FB)

Då vi blir kristna bekänner vi Jesus som Herre (Rom 10:9). Men ibland kan vi under livsvandringen glömma bort vem som är Herre i våra liv. Vi kanske styrs av vad andra människor tycker och blir "förslavade" under människor. Eller vi kanske helt enkelt vill styra allt efter vad vi tycker.

Det är vikigt att vi ofta påminner oss själva om vem som är Herre i vårt liv. Att vi blivit köpta och att priset är betalt.

Då den tanken får fäste i oss kommer den att förvandla våra liv.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Köpt och betalt

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Äktenskapligt samliv - Vers 1-11
Paulus skriver här att äkta makar äger inte sin egen kropp (vers 4), de är givna till varandra. Det betyder inte att de har en rättighet att ´ta´, utan mer en skyldighet att ´ge´. "Mannen skall ge..." (vers 3)
Till eftertanke:
Vad är det för skillnad mellan att kräva sin rätt och att ha en skyldighet att ge?

För att inte komma i frestelse ska äkta makar inte hålla sig borta från varandra (vers 5), om man inte i förväg kommit överens om det för att hålla sig till bönen. Sedan ska de komma tillsammans igen.
Paulus råd för dem som inte är gifta är att förbli ogifta, men skriver att det är bättre att vara gift än att vara upptänd av begär (vers 9).

Gift med en icke troende - Vers 12-16
Till eftertanke: 
Läs igenom dessa verser och försök sammanfatta Paulus undervisning om att vara gift med en icke troende.

Stå kvar i kallelsen - Vers 17-24
Blev du kallad som busschaufför ska du bli kvar i din uppgift, men bli en busschaufför för Jesus. "Ni har blivit köpta och priset är betalt" (vers 23)
Till eftertanke:
Men hur ställer det sig om Gud kallar busschauffören att bli pastor eller missionär?

Den oomskurne som tar emot Jesus behöver inte gå igenom omskärelseceremonin trots att lagen föreskriver det.
Till eftertanke:
Kan man tillämpa samma princip på den som är barndöpt eller inte döpt alls? Måste den som tar emot Jesus gå igenom en ny dopceremoni?

Gift eller ogift - Vers 25-40
Paulus lägger inga hinder i vägen för att gifta sig, men föredrar att vara ogift.
Den som är ogift kan leva 100 procent för Jesus, men den som är gift lägger mycket energi på att vara sin hustru eller man till lags (vers 33+34)

lördag

Ord för dagen den 14 juli - Första Korintierbrevet 6

ETT TEMPEL ÅT DEN HELIGE ANDE

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 6
"Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!" (1 Kor 6:19-20 FB)
I det gamla förbundet bodde Gud i tabernaklet och senare i Templet. I det nya förbundet bor Gud i människor som har tagit emot honom.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad jag än gör och var jag än befinner mig är jag bärare av Guds Ande. På vilket sätt kan det påverka mitt liv idag?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Om tvister i församlingen
Paulus tillrättavisar de troende för att de tvistar och drar varandra inför domstol. Paulus råd till församlingsmedlemmarna är att de hellre borde lida en oförrätt (vers 7).
Till eftertanke:
Vi lever i en tid där vi uppmanas att stå upp för och kräva vår rätt. Hur kan Paulus råd att hellre lida en oförrätt tillämpas i våra dagar i och utanför församlingen?

Vem får ärva Guds rike?
Här räknas det upp ett antal människor som inte kommer att ärva Guds rike (vers 9-10):
- otuktiga
- avgudadyrkare
- äktenskapsbrytare
- de som utövar homosexualitet
- tjuvar
- giriga
- drinkare
- förtalare
- utsugare
Betyder det att den som bryter ett äktenskap, den som förtalar, eller någon från av de andra uppräknade synderna, inte kan ärva Guds rike? Nej, det betyder det inte! En del av dem som Paulus skriver brevet till kommer från dessa grupper, men har tvättats rena, blivit helgade och förklarade rättfärdiga (vers 17). Det finns hopp och förlåtelse för alla!
Till eftertanke:
I uppräkningen står det inte om den som är homosexuell utan om den som utövar homosexualitet. Förklara skillnaden mellan att ha en läggning och att agera efter den. Gäller samma princip för heterosexuella?

Kristi lemmar
Våra kroppar är Kristi lemmar (vers 15) och vi är ett tempel för den Helige Ande (vers 19).
Till eftertanke:
I vilken utsträckning påverkar vår bild av vem vi är, oss själva och våra handlingar?

fredag

Ord för dagen den 13 juli - Psalm 83 och 84

SKYDD MOT ANGREPP - Psalm 83

Dagens Bibelläsning: Psalm 83
"Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar" (Ps 83:4 FB)

Psalm 83 är en bön om beskydd i tider då Guds folk angrips.

Kristendomsfientligheten har tilltagit i Sverige. Vi har fått en alltmer högljudd och angripande ateism. Många röster höjs för att religionen inte ska få plats i politiken eller i det offentliga rummet. Man vill hänskjuta religionen till det tysta privata livet.

Även angriparna citeras i Psalm 83: "Kom, vi utrotar dem, så att de inte längre är ett folk" (vers 5)

Det är inte bara i det offentliga som kristendomen angrips idag. Många kristna hånas för sin tro på arbetsplatser och i skolor.

Vi får, tillsammans med psalmisten och miljoner andra kristna, be Gud om beskydd i alla angrepp. Vi får be med orden från Herrens bön: "..fräls oss från den onde" (Matt 6:13 FB)GUDS VÄGAR I HJÄRTAT - Psalm 84

Dagens Bibelläsning: Psalm 84
"Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion." (Ps 84:6-8 FB)

Psalmen talar om människor som längtar och söker Guds närhet. De går från kraft till kraft (vers 8), och Herren vägrar dem inget gott (vers 12).

Ett kännetecken på dessa människor är att de har sin styrka i Herren och inte i andra saker. Ett annat kännetecken är att de bär Guds vägar i sina hjärtan.

Att möta dessa människor är uppfriskande och uppbyggande. Där de går fram gör de tåredalen rik på källor.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig att bli en sådan människa.

torsdag

Ord för dagen den 12 juli - Psalm 82

RÄDDA DE SVAGA

Dagens Bibelläsning: Psalm 82
"Hur länge skall ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela. Skipa rätt åt den fattige och faderlöse, låt den betryckte och utblottade få rättvisa! Befria den fattige och nödställde, rädda honom från de ogudaktigas hand!" (Ps 82:2-4 FB)

Gud värnar och lider alltid med de svaga. Gud vill att vi ska dela Hans omsorg om dem som lider.

Guds barn förväntas att ta parti för och bry sig om de fattiga, föräldralösa, betryckta, utblottade och nödställda.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, tack att jag får dela din omsorg för de svaga. Visa mig idag på vilket sätt jag bistå den som lider.

onsdag

Ord för dagen den 11 juli - Första Korintierbrevet 5

ERT SKRYT LÅTER INTE BRA

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 5
"Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen?  Rensa bort den gamla surdegen" (1 Kor 5:6 FB)

I kapitlet går Paulus tillrätta med olika missförhållanden i församlingen. Han tar både upp uppenbara moraliska synder, men också mindre synliga uttryck för synd, som skryt.

Det är lätt att vi vill framställa oss själva så positivt som möjligt. Ibland så mycket att vi tänjer på sanningen. Men även om det vi säger skulle vara sant så är det inte alltid nödvändigt att tala om det för andra.

Då vi berättar om oss själva ligger det nära till hands att jämföra oss med andra. Vi vill vara bättre, mer framgångsrika, se bättre ut än andra. Men vi behöver inte ständigt jämföra oss med andra.

En god vän sa ofta: "Fräls oss från jämförelse". Vilken befrielse att få vara frälst från jämförelse.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fräls mig från jämförelse

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL ÖVERSIKT

En renad församling
Här talas det om att otuktssynder finns i församlingen (vers 1), och att församlingen måste renas från dessa synder.
    Församlingsmedlemmarna uppmanas att inte umgås med dem som är otuktiga, giriga, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare (vers 11).
   Paulus skriver också att vi inte ska döma, eller bedöma, dem som står utanför församlingen, men väl de som hör till församlingen (vers 12-13)
Till eftertanke:
-Ordet ´otukt´ är inte ett ord vi använder så mycket idag. Vad lägger du in i det ordet?
-Det finns en lista på synder i vers 11. På samma sätt som församlingen behöver renas från detta, behöver även vi som individer renas från dessa synder. Några av synderna är inte lika uppenbara som andra. Vad säger du om att vara girig eller att förtala? Hur ska vi undvika dessa?
- Varför skriver Paulus att vi ska bedöma dem som är i församlingen, men inte dem som står utanför?