torsdag

Ord för dagen den 31 maj - Psalm 64

ORD SOM SÅRAR

Dagens bibelläsning: Psalm 64
"Ty de gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger de an som pilar" (Ps 64:4 FB)

Ord kan såra. En del ord är avsedda att såra. Andra ord kanske inte alls är avsedda att såra, men träffar ändå som en pil.

Ord som skadar oss kan sitta kvar länge, som en pil som fastnat i vårt inre. Orden kan påminna oss om sin närvaro hela dagen och följa med oss in i sömnlösa nätter.

Ord som skadar kan inte tas tillbaka. Då de är uttalade så är vi träffade. Vi utsätts alla för det. Alla blir vi träffade någon gång.

Den enda lindring vi kan uppleva är i gemenskapen med Herren. Han kan förstå vad vi går igenom. Han har själv varit där. Då han var försvagad av tortyr hörde han folkmassan ropa om honom: "Korsfäst! Korsfäst!"

I psalmens sista vers tar författaren sin tillflykt hos Herren. Du är också välkommen: "Den rättfärdige gläder sig i HERREN och tar sin tillflykt till honom." (vers 11)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag får glädja mig i Herren och ta min tillflykt til honom.

onsdag

Ord för dagen den 30 maj - Apostlagärningarn 19

"VI HAR INTE ENS HÖRT AT DEN HELIGE ANDE HAR BLIVIT UTGJUTEN"

Bibelläsning: Apostlagärningarna 19
"Tog ni emot den Helige Ande när ni kom till tro?" (Apg 19:2 FB)

Paulus har kommit till Efesus. Som vanligt "predikade han frimodigt" (Apg 19:8) och "Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer" (Apg 19;11)

I Efesus möter Paulus några lärjungar och frågar dem: "Tog ni emot den Helige Ande när ni kom till tro?"(Apg 19:2). De svarar: "Nej, vi har inte ens hört att den Helige Ande har blivit utgjuten" (Apg 19:2).

När lärjungarna fick höra att det fanns mer att få var de genast villiga att ta emot det: "Och när Paulus lade händerna på dem, kom den Helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade" (Apg 19:6)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Gud att frimodigt ta emot den kraft du vill ge mig i dag!ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Den helige Ande kom över dem
Då Paulus bad för lärjungarna från Efesus kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade (vers 6). Frågan kommer av och till upp om man måste tala i tungor som tecken på att man är döpt med den helige Ande. Någon sådan regel finns inte i Bibeln.
   Däremot kan man säga att det är vanligt att uppfyllelsen av den helige Ande åtföljs av synliga manifestatoner, oftast profeterande och/eller att tala i tungor. Dessutom sa Jesus att "Tecken skall följa dem som tror....de skall tala med nya tungor" (Mark 16:17)
Till eftertanke:
Vad tänker du om olika manifestationer i förbindelse med uppfyllelsen av den helige Ande utifrån Bibeln och din egen erfarenhet.

Ordet visar sin styrka
"På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång, och visade sin styrka" (vers 20). På vilket sätt visade ordet sin styrka?:
"Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer" (vers 11)
- "... man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut." (vers 12)
Till eftertanke:
På vilket sätt kan vi låta ordet visa sin styrka i vår tid?

Oroligheterna fortsätter
Då de kom tillbaka blev det mycket motstånd och "folkmassan kom i uppror" (vers 32). Det bara fortsätter kapitel efter kapitel. Paulus beskriver det själv i Andra Korintierbrevet: "Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio gisselslag, så när som på ett, tre gånger har jag blivit piskad med spö, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet.  Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder,  allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken.  Förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna". (2 Kor 11: 24-28)

tisdag

Ord för dagen den 29 maj - Apostlagärningarna 18

"VAR INTE RÄDD, UTAN TALA OCH TIG INTE"

Bibelläsning: Apostlagärningarna 18

"En natt sade Herren i en syn till Paulus: ´Var inte rädd, utan tala och tig inte´!" (Apg 18:9 FB)
I Apg 18 är Paulus fullt upptagen med att predika: "...var Paulus helt upptagen med att predika ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias." (Apg 18:5 FB).

Paulus förkunnelse möts som vanligt av motstånd. Då möter Herren Paulus med orden "Var inte rädd, utan tala och tig inte" (Apg 18:9 FB)

Det är ord som vi också kan få ta emot för dagen i dag.

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Var inte rädd, utan tala!
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Fortsatt förföljelse
Paulus förkunnelse utlöser förföljelser på den ena platsen efter den andra.
- "Men de gick emot honom och hånade honom" (vers 6).
- "...gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus" (vers12)
Det var förmodligen inte någon överraskning för Paulus. Då Ananias kallades att gå och be för Paulus var det med orden: "Gå! Han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn.  Och jag skall själv visa honom, hur mycket han måste lida för mitt namns skull."  (Apg 9:15-16).
Jesus hade sagt: " Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er" (Joh 15:18-20)
Till eftertanke:
Jämför med situationen i våra dagar då det gäller världens hat och förföljelser. Vad kan vara orsaken om vi inte upplever förföljelse?

Vad gör Paulus mitt under alla förföljelser?
Det verkar som om Paulus bara har en enda tanke i huvudet, vad som än möter honom: "Paulus var helt upptagen med att predika ordet" (Vers 5)
Till eftertanke:
Vad tror du det var som drev Paulus, oavsett hur mycket förföljelser han utsattes för?

Nya människor kommer i funktion
I detta kapitel får vi också möta Akvila och Priskilla samt Apollos.
Till eftertanke:
Ta reda på mer om dessa personer. Vem var de? Vad gjorde de? Det står en hel del om Apollos i Nya Testamentet.

måndag

Ord för dagen den 28 maj - Apostlagärningarna 17

EN NY KUNG

Bibelläsning: Apostlagärningarna 17
"De bryter alla mot kejsarens förordningar och säger att det är en annan som är kung, en som heter Jesus." (Apg 17:7)

Det blev en total kulturkollision. I romarriket där det bara fanns en kung, herre och kejsare, kommer det plötsligt ett folk och påstår att de hör till en helt annan herre och kung.

Att bli en kristen, att bli frälst, innebär att byta herre i livet. "Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. " (Rom 10:9 FB)

Oavsett vem, eller vad, som varit herre över ditt liv tidigare, så innebär det ett maktskifte att bli frälst. Jag får bekänna Jesus som Herre och leva mitt liv i Guds herradöme, Guds rike.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad får det för konsekvenser för mig i dag att Jesus är Herre i mitt liv? 

ÖVERSIKT -KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

I Tessalonika - Vers 1-9
Då Paulus förkunnade i Tessalonika blev ett stort antal människor omvända (vers 4). Det resulterade i att en del av judarna blev avundsjuka och ställde till med upplopp och ville ta Paulus till fånga. De anklagade Paulus och Silas för att ha "vänt upp och ned på hela världen" (vers 6).
På natten förde bröderna Paulus och Silas till Berea för att rädda dem (vers 10).

I Berea - Vers 10-14
I Berea var man betydligt mer öppen för Guds Ord. "De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så" (vers 11).
Men judarna i Tessalonika fick reda på att Paulus predikade Guds Ord i Berea och kom dit och hetsade upp massorna mot Paulus och Silas (vers 13).
På nytt fick Paulus fly och kom nu till Athen.

I Athen - Vers 15-34
Paulus predikar på Aeropagen i Athen (vers 22). Där möts han inte av fysiskt motstånd, men blir i stället hånad och ignorerad (32). Bara några få kom till tro i Athen (vers 34).

Till eftertanke:
I detta kapitel får vi rapporter från tre olika platser där Paulus predikar. Antalet omvända och hur Paulus blir mottagen varierar från plats till plats.
- Vad är det som gör att människor blir så fyllda av hat på grund av Paulus förkunnelse?
- I Athen blev det inte så stor framgång och människorna hånade Paulus. Vad tror du var det svåraste för Paulus, att bli fysiskt hotad eller att bli hånad och ignaorerad?
- Vilket motstånd möter vi idag? Vad kan det bero på om vi inte möter motstånd?


söndag

Ord för dagen den 27 maj - Apostlagärningarna 16

BOJORNA FALLER AV

Bibelläsning: Apostlagärningarna 16
"...och bojorna föll av dem alla" (Apg 16:26)

I Apg 16 kan vi läsa om en av de många gånger som lärjungarna blev fängslade. Här är det Paulus och Silas som sitter i fängelse: "Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar, och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken."(Apg 16:23-24).

Det var naturligtvis en svår situation. Det hade kanske varit naturligt att lärjungarna förtvivlade och frågade hur det kunde sluta så här dåligt, det som börjat så bra. Det ligger nära till hands att vi tycker synd om oss själva då vi orättvist drabbas av elände.

Men i stället för att deppa började de sjunga lovsånger till Gud i fängelset. Det blev ett jordskalv. Dörrarna öppnades och bojorna föll av.

Ibland kan vi sitta helt fast i våra negativa tankemönster. Ju mer vi betraktar problemen, ju mörkare blir det. Men i lovsången får vi flytta vår uppmärksamhet från den negativa situationen och hopplösheten och i stället se upp till Gud och hans möjligheter. Då kan det hända att även våra bojor faller av och vi blir fria!
==> Mannakorn att tugga på nder dagen: Lyft blicken!
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Andens ledning - Vers 6-10
Vi ser här hur den helige Ande leder apostlarna i sina förkunnarresor.
- den helige Ande hindrade dem att predika ordet i Asien (vers 6)
- de tänkte resa till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande (vers 7)
- i en syn fick Paulus vägledning att resa till Makedonien
Till eftertanke:
På vilket sätt tror du Anden hindrade dem, eller inte tillät dem, att resa till vissa platser?
Varför tror du Anden hindrade dem från att besöka vissa platser?
Kan du uppleva att Anden leder dig på liknande sätt? Har du något exempel?

Ett öppet hjärta - Vers 11-15
Då Paulus predikade öppnade Herren Lydias hjärta (vers 14).
Till eftertanke:
Vi kan läsa i versen före att Lydia var en person som fruktade Gud. Vad menas då med att Herren öppnade henes hjärta?
Lovsång i fängelset - Vers 16-40
Lovsången i fängelset fick till följd att dörrarna i fängelset öppnades och bojorna lossnade (vers 26). Det ledde vidare till att människor frågade vad de skulle göra för att bli frälsta (vers 30).
Till eftertanke:
Vad är det med lovsång som är så mäktigt och verkningsfullt? Har du något exempel på den kraft lovsång kan föra med sig?

lördag

Ord för dagen den 26 maj - Apostlagärningarna 15

ENIGHET OCH OENIGHET

Bibelläsning: Apostlagärningarna 15
"Den helige anden och vi har beslutat..." (Apg 15:28)

På grund av oenighet ute på fältet om de nykristna skulle vara tvungna att hålla de gamla judiska lagarna, samlades apostlamötet i Jerusalem. Oenigheten ledde fram till ett beslut där man kunde säga att beslutet togs i enighet mellan "den Helige Ande och vi" (Apg 15:28).

Kapitlet avslutas med att Paulus och Barnabas blir oeniga om Markus skulle få åka med dem på nästa missionsresa eller inte. Samtalet slutade med att ett "så häftigt uppträde att de skildes åt." (Apg 15:39). Knappast hedrande för Paulus och Barnabas - men, så mänskligt. Det var tydligen inte alla beslut i apostlarnas liv som togs i enighet med den Helige Ande.

Hjälp mig Gud, att de beslut jag tar i dag och i dagar som kommer, ska fattas i enighet med den Helige Ande.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger den helige Ande till mig idag? 


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Vad krävs för att bli frälst?
Problemet som behandlas i detta kapitel uppstod då några män började lära att man inte kunde bli frälst, om man inte lät omskära sig (vers 1).
Med jämna mellanrum kan man höra att det finns de som ställer upp krav som måste uppfyllas för att man ska bli frälst "...de kunde inte bli frälsta, om de inte..." (vers 1).
Resultatet av Apostlamötet blev att Petrus deklarerar att man blir frälst genom Herrens nåd (vers 11).
Till eftertanke:
Hur skulle du vilja förklara vad som krävs för att bli frälst för någon som ber dig om hjälp med det?
Här är några användbara bibelord: Rom 10:9-10; Apg 2:21; Joh 1:12

Paulus och Barnabbas  blir osams
Att det bli stor enighet i en lärofråga kan ju vara lätt att förstå. Man kan till och med anse att det var rätt att ta strid i en så avgörande fråga.
Men att Paulus och Barnabas blir osams om vem de ska ha med sig på missionsresan kan man väl tycka är mindre smickrande.
Till eftertanke:
Att Lukas, Paulus följeslagare under många senare resor, tar med detaljen att Paulus och Barnabbas blir osams är kanske förvånande. Lukas önskade säkert framställa sin vän så positivt som möjligt.
Anser du att den berättelsen stärker trovärdigheten på Apostlagärningarna?

 

fredag

Ord för dagen den 25 maj - Psalm 62 och 63

ENDAST HOS GUD - Psalm 62

Dagens bibelläsning: Psalm 62
"Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning." (Ps 62:2 FB)
"Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer." (vers 11)

Här talar psalmisten om vad man kan sätta sin lit till och vad man inte kan sätta sin lit till. Han talar också om att sätta sin lit till våld och det man vunnit på ett oärligt sätt. (vers 11).

Rikedom kan inte ge själen ro. Den kanske snarare skänker oro. Det finns bara en enda plats där själen kan få varaktig ro. Endast hos Gud. Endast betyder att det inte finns någon annan plats på jorden som kan ge själen ro.

Vi får ständigt komma tillbaka till honom, som är den enda som kan ge varaktig vila och ro för själen:

"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar." (Matt 11:28-29 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Endast hos dig, Gud.


TÖRST - Psalm 63

Dagens bibelläsning: Psalm 63
"Gud, du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten." (Ps 63:2 FB)

Törst och längtan är det som driver oss till Gud. Men frågan är om vi hinner bli törstiga idag. Hunger och törst är i de flesta västerländska länder något vi aldrig upplever. Vi äter och dricker ofta mycket mer än vi behöver. Men törsten väcks i "ett torrt land som försmäktar utan vatten."

Är det så att den materiella övergödningen även färgar av sig på vår andliga längtan? Att vi fyller våra liv med så mycket aktiviteter så att vi aldrig hinner uppfatta tomheten som finns inom oss.

Förutsättningen för att ta emot från Herren är vår törst:
"Om någon törstar, så kom till mig och drick!" (Joh 7:37)
"Och den som törstar må komma..." (Upp 22:17)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, väck upp törst efter dig igen!

torsdag

Ord för dagen den 24 maj - Psalm 61


 
"En klippa som är högre än jag"


Dagens bibelläsning: Psalm 61

"För mig upp på en klippa som är högre än jag"
(Ps 61:3 FB)

David ber i den 61:a psalmen om hjälp från Gud i en svår situation. Han är i behov av hjälp från någon som är större än han själv.

Ibland kan vi känna det som om vi inte räcker till. Alla våra ansträngningar har inte kunnat lösa våra problem. Vi längtar efter att någon större än oss själva griper in och löser det vi inte själva klarar av.

Eller, som den unga kvinnan uttryckte det, då den unga familjen hade råkat ut för en vattenskada i sitt hus: "Jag önskar att någon vuxen hade varit här".

Det finns någon som är större, högre än vi själva. Det finns någon som vi får komma till då problemen hopar sig. Det finns någon som vi kan be till och säga "För mig upp på en klippa som är högre än jag själv."

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Kom till mig, alla ni som bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila" (Matt 11:28)

onsdag

Ord för dagen den 23 maj - Apostlagärningarna 14

TECKEN OCH UNDER

Bibelläsning: Apostlagärningarna 14
"...Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under" (Apg 14:3)

Två saker går hand i hand genom hela Apostlagärningarna. Evangeliet förkunnas både med ord och med tecken och under. Detta mönster ser vi även i Apg 14.

Evangeliet proklameras med ord:-"de...predikade där på ett sådant sätt att en stor mängd judar och greker kom till tro" (Apg 14:1)
-"Här förkunnade de evangeliet och gjorde många till lärjungar" (Apg 14:21)

Evangeliet demonstreras med tecken och under:
-"...Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under." (Apg 14:3)
-Då de mötte en man som varit lam sedan födseln sa Paulus "med hög röst: ´Res dig upp och stå på benen!´ Då sprang mannen upp och började gå." (Apg 14:10)

I dag blir det ofta mycket ord och väldigt lite av Guds kraft.
Vi borde kanske fråga den fråga som Gideon ställde: "Men om Herren är med oss...var är då alla de under som våra fäder talade om...?" (Dom 6:13). Då Gideon ställde denna fråga till Gud, svarade Gud med att sända Gideon till folket med väckelse och befrielse.

Kanske är det på samma sätt i dag. Gud sänder och använder de människor som frågar efter Hans kraft.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud varför ser jag så lite av din kraft i mitt liv.


ÖVERKSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

"I Ikonum hände samma sak" - Vers 1
Vad var det för ´samma sak´ som hände i Ikonum. Det syftar tillbaka till kapitlet innan där de blev förföljda och bortjagade (13:50)
- I Ikonum förkunnade apostlarna frimodigt med åtföljande tecken och under (vers 3). Då planerade judarna att misshandla dem och stena dem och apostlarna fick fly ut ur staden (vers 5-6).
- I nästa stad fortsatte de att "predika evangeliet" (vers 7), och bota sjuka (vers 9). Där stenade man Paulus och "släpade honom ur staden i tron att han var död" (vers 19)
- Nästa dag i nästa stad predikade de evangeliet och "vann många lärjungar" (vers 21)
Det verkar vara omöjligt att stoppa dessa lärjungar. Stenad och halvdöd reser sig Paulus och fortsätter att predika.
Till eftertanke:
Jämför situationen att vara lärjunge där och då, med hur det är för dig här och nu. Tänk efter om det finns likheter och skillnader.


tisdag

Ord för dagen den 22 maj - Apostlagärningarna 13

DEN HELIGE ANDES VERK

Bibelläsning: Apostlagärningarna 13 
"Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande" (Apg 13:52)

Apostlagärningarna handlar huvudsakligen om Apostlarnas gärningar. Men bakom eller bortom det synliga ser vi hela tiden att den Helige Ande är verksam genom att tala, inspirera, vägleda, utrusta och ge kraft till lärjungarna. Helt enligt Jesu löfte i inledningen av Apostlagärningarna: "Ni ska få kraft när den Helige Ande kommer över er..." (Apg 1:8)

I Apostlagärningarnas trettonde kapitel syns det tydligt:
-Den Helige Ande talar till lärjungarna: "..sade den helige anden till dem.." (Apg 13:2)
-Den Helige Ande sänder och vägleder lärjungarna: "..sändes ut av den helige anden.." (Apg 13:4)
-Den Helige Ande fyller Paulus då han konfronteras med ondskans makter och låter Paulus utföra tecken och under: "Paulus, fylldes då av helig ande. Han spände blicken i honom och sade.."(Apg 13:9)
-Lärjungarna blir uppfyllda med glädje och helig ande då de möter motstånd och förföljs: "Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande" (Apg 13:52).

Den Helige Ande är densamme i dag. Han talar till oss, sänder och vägleder oss, fyller oss med sin kraft och önskar göra sina mäktiga gärningar genom oss.

I Apostlagärningarna 13 återges också innehållet i apostlarnas förkunnelse:
"Vi förkunnar alltså för er detta budskap: ´löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss" (Apg 13:32-33). Folket väntade tydligen på det som redan hade infriats. Apostlarnas glada budskap var att man inte behövde vänta längre. Löftesuppfyllelsen fanns här och nu.

Också i dag finns det många människor som går och väntar på det som redan uppfyllts. Petrus första predikan på pingstdagen var just detta. Löftena är uppfyllda! Vi behöver inte vänta längre. Och löftena gäller alla!
"Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Apg 2:21)
"..jag utgjuter min ande över alla människor." (Apg 2:17)

Det glada budskapet är det samma i dag: Gud har infriat löftena!
-Du behöver inte vänta längre på att bli frälst. Du kan tacka och ta emot frälsningen just nu.

-Du behöver inte vänta längre på att bli fylld med den Helige Ande. Du kan tacka och ta emot uppfyllelsen av den Helige Ande just nu.
-Du behöver inte vänta längre på att få förlåtelse. Du kan tacka och ta emot förlåtelsen just nu.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss (Apg 13:32)ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Dags att gå vidare - Vers 1-3
Paulus och Barnabas var profeter och lärare i lokalförsamlingen i Antiokia. Den helige Ande hade kallat dem till en annan tjänst och då de var samlade sa den helige Ande att det var dags att avskilja dem för deras nya tjänst. De avslutade där och då sin tjänst som profeter och lärare i Antiokia för att bli Apostlar (utsända) till den universella kyrkan.
Till eftertanke:
Till vilken tjänst kallar Gud dig? Det är inte frågan om vi är kallade utan snarare till vad.


Den helige Andes verk
I andakten ovan läste vi om den helige Andes verk bland lärjungarna:
-Den Helige Ande talar till lärjungarna: "..sade den helige anden till dem.." (Apg 13:2)
-Den Helige Ande sänder och vägleder lärjungarna: "..sändes ut av den helige anden.." (Apg 13:4)
-Den Helige Ande fyller Paulus då han konfronteras med ondskans makter och låter Paulus utföra tecken och under: "Paulus, fylldes då av helig ande. Han spände blicken i honom och sade.."(Apg 13:9)
-Lärjungarna blir uppfyllda med glädje och helig ande då de möter motstånd och förföljs: "Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande" (Apg 13:52).
Till eftertanke:
På vilka sätt upplever du/vi den helige Andes verk i våra liv och i våra verksamheter idag?

Gud har infriat löftena
I andakten pekar vi också på budskapet Paulus predikade om att löftena de väntade på nu var uppfyllda (vers 33).
Till eftertanke:
Vilka löften är uppfyllda och vilka väntar vi fortfarande på? Kan det vara så även idag att vi väntar på löften som redan blivit uppfyllda)

måndag

Ord för dagen den 21 maj - Apostlagärningarna 12

BÖN FÖRÄNDRAR VERKLIGHETEN

Bibelläsning: Apostlagärningarna 12
"Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa"
(Apg 12:24)

Trots starkt motstånd fortsatte den kristna församlingen att växa (eller var det på grund av motståndet man växte?).

I kapittel 12 blir Petrus fängslad. Då Petrus sitter i fängelse ber församlingen ivrigt till Gud för honom (Apg 12:5). det resulterar i att en ängel kommer och för ut Petrus från fängelset. Han går då, mitt i natten, till församlingen som är fullt sysselsatt med att ivrigt be för Petrus.

Då Petrus knackar på dörren blir tjänsteflickan så glad att hon glömmer att öppna dörren för Petrus (Apg 12:14). I stället springer hon rakt in i bönemötet för att berätta den goda nyheten om att församlingens böner har blivit besvarade. De bedjande trodde inte på tjänsteflickan utan sa till henne: "Du är tokig" (Apg 12:15).

Det verkar som om det var möjligt för Gud att besvara bönen, även om ingen av de troende trodde att deras bön skulle ge resultat.

Den mängd av tro som du kan lägga in i din bön är inte det avgörande. Det avgörande är att du ber. Vi får komma till Gud med den lilla tro vi har. Gud kan förändra verkligheten som svar på din och min bön.

Gud inbjuder dig och mig in i bönens värld, där vi får vara med att förändra verkligheten.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Bön skapar en ny verklighet.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Även bön med liten tro kan åstadkomma resultat
Petrus satt i fängelse och församlingen bad att han skulle bli frigiven. Det står till och med att de "bad uthålligt för honom" (vers 5).
  Då församlingen som bad att Petrus skulle friges nås av budskapet att han står utanför dörren, var det ingen som trodde det. Trots att det var det de bad om. Istället för att gå och öppna dörren sa de till budbäraren "Du är tokig!" (vers 15). Då de till sist gick till dörren såg de "till sin häpnad" att det var Petrus som stod där (vers 16). Till och med bön med liten tro kan tydligen åstadkomma resultat.
   Det verkar som om ängeln som förde ut Petrus ur fängelset inte riktigt litade på Petrus tro. Petrus gick ut ur fängelset, mer eller mindre i sömnen. Först på gatan "blev han sig själv igen" (vers 11). Ängeln gav bara Petrus en puff i sidan (vers 7) och Petrus trodde sedan att det som hände var en syn (vers 9). Om Petrus hade varit vaken hade han kanske sagt som vi brukar säga "Det är omöjligt. Se på alla kedjor, vakter och låsta dörrar".
Till eftertanke:
Hur fungerar det i ditt böneliv? Ber du om konkreta ting som du önskar ska ske? Kanske du också upplever att du har liten tro då du beder?

söndag

Ord för dagen den 20 maj - Apostlagärningarna 11

VAD SÄGER ANDEN IDAG?

Bibelläsning: Apostlagärningarna 11
"...Anden sade åt mig att följa med dem utan att tveka" (Apg 11:12)

Petrus fick stå till svars för att han besökt hedningarna (Apg 11:2). Han hade gått utanför ramarna, traditionerna, och predikat för hedningarna så att de som lyssnade hade blivit frälsta.

Petrus återberättade allt som hände i förbindelse med mötet i Kornelius hus och så säger han det var Anden som hade sagt till honom att gå till Kornelius hus.

Vad säger Anden till mig i dag?
Och hur kan man veta att det är Anden som talar och inte bara mina egna tankar?

Ett viktigt sätt att pröva om det jag tänker kommer från Anden, är om det stämmer överens med Guds ord. Anden som talar i Guds ord kan inte säga något helt annat då han talar med mig. Det kan ibland, som i Petrus fall, handla om något som är utanför ramarna, utanför traditionerna. Men det kan aldrig vara utanför Guds ord, Bibeln.

-Vad säger Anden till mig i dag?
-Fråga Honom!
-Den som har öron hör vad Anden säger till församlingarna (Upp 2:7)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger Anden till mig idag? 


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Den helige Andes gärningar
Någon har sagt att bibelboken ´Apostlagärningarna´ egentligen skulle heta ´Den helige Andes gärningar´, eftersom den handlar om vad den helige Ande kunde utföra genom en liten grupp helt vanliga människor. Boken handlar inte om exceptionellt duktiga människor, utan snarare om människor som förstod sin egen begränsning och kunde vara beroende av den helige Ande.

Petrus berättar för bröderna i Jerusalem hur Anden talade till Petrus (vers 12) om hur han skulle följa med till Kornelius, därför att Anden hade sagt så till Konelius. Petrus berättar vidare hur den helige Ande föll över hedningarna i Kornelius hus (vers 15), och då kom Petrus ihåg att Jesus hade sagt att man senare kunde bli döpt med den helige Ande (vers 16). Apostlagärningarna handlar om den helige Ande, och vad den helige Ande gör hela tiden.

Lite längre fram i kapitlet förutsäger Anden genom Agabus vad som skulle ända i framtiden.
Till eftertanke:
Upplever vi att den helige Ande är lika verksam i våra dagar? Om inte, vad kan det bero på? Har den helige Ande blivit mindre aktiv, eller beror det på andra saker?

lördag

Ord för dagen den 19 maj - Apostlagärningarna 10

VAD BRUKAR DU SVARA?

Bibelläsning: Apostlagärningarna 10"Nej, nej, herre! Aldrig..." (Apg 10:14)

Då Herren första gången talar till Petrus om att gå till hedningarna och vittna om Jesus blir Petrus första reaktion: "Nej, nej, herre! Aldrig...".Men Petrus gick till slut och predikade för hedningarna i Kornelius hus och de som lyssnade blev frälsta och döpta med den Helige Ande. (Apg 10:44)

-Vad brukar du svara då Herren talar till dig?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger Herren till dig i dag?


ÖVERSIKT- KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Kornelius ser en syn - Vers 1-8
Kornelius var inte troende jude eller kristen, men han bad till Gud. Hans böner var ärliga och innerliga och Gud hörde hans bön. Han får se en syn om vad han ska göra för att lära känna Gud.
På samma sätt som Ananias fick en gatuadress för att gå och be för Paulus (Apg 9), så får Kornelius en syn med en adress i en annan stad.
   Kornelius lyder och sänder iväg män för att hämta Petrus hos Simon garvaren i Joppe (vers 6).
Till eftertanke:
I detta kapitel och det föregående ser vi hur Gud inspirerar människor att göra hans vilja genom syner. Förekommer det även idag? Hur ska vi kunna urskilja om synen kommer från Gud eller om det bara är vad vi själva tänker?


Petrus ser en syn (vers 9-23)
Sedan är det Petrus tur att se en syn. Det ser ut som om det behövdes en hel del övertalning innan Petrus förstod att han måste gå. I den judiska religionen fick man inte besöka en hedning (hedning=alla som inte är judar).
   Först protesterar Petrus, men til slut följer han med männen till Kornelius hus i Cesarea.


Petrus talar och den Helige Ande faller över hedningarna - Vers 34-48
Petrus berättar historien om Jesus för hedningarna i Kornelius hus och medan han talar faller den Helige Ande över dem som lyssnar (vers 44). Då Petrus ser att de har fått ta emot den helige Andes gåva, ser han inte längre något hinder att döpa dem i Jesus Kristi namn.
Till eftertanke:
Vad var det som gjorde att Petrus förstod att hedningarna hade fått den helige Ande? På vilka sätt kan vi uppleva att den helige Ande faller över oss?

fredag

Ord för dagen den 18 maj - Psalm 59 och 60

VAD MÖTER DIG? - Psalm 59

Dagens bibelläsning: Psalm 59
"Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd" (Ps 59: 11 FB)

Vad är det som kommer dig till mötes då du vaknar upp till en ny dag? Oro, bekymmer, jäkt eller lidande?

Vi får låta Guds ord komma oss till mötes. Vi får lyfta vår blick och se att någon kommer oss till mötes. Det är Herren själv.

Och vad är det han möter oss med? Sin nåd.

Välkommen in i den öppna famnen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud kommer mig till mötes.


ETT BANÉR FÖR SANNINGEN - Psalm 60

Dagens bibelläsning: Psalm 60
"Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner att hålla upp för sanningens skull" (Ps 60:6 FB)

Det finns en sanning. Jesus är den sanningen: "Jag är vägen, sanningen och livet" (Joh 14:6).
Det finns en sanning, Guds ord: "Summan av ditt ord är sanning" (Ps 119:160)

Idag undermineras tron på att Jesus är sanningen och att Jesus är den enda vägen. Även tron på Guds ord undermineras idag.

Idag behövs det människor som håller upp sanningens banér och förkunnar frälsning i Jesus Kristus: "Sanningen skall göra er fria" (Joh 8:32)

torsdag

Ord för dagen den 17 maj - Psalm 58

TIGA ÄR INTE ALLTID GULD

Dagens bibelläsning: Psalm 58
"För ni verkligen rättfärdighetens talan, när ni tiger?"
(Ps 58:2 FB)

"Tala är silver, men tiga är guld", säger ordspråket och menar att det är bättre att tiga än att tala.

Psalm 58 säger däremot att det finns tillfällen då vi måste tala för att handla rättfärdigt. Det finns tillfällen då vi kristna måsta tala ut om orättfärdigheten som råder i vårt samhälle.

Det kan vara så att jag genom att vara tyst bidrar till orättfärdigheten.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig förstå när jag ska tiga och ge mig frimodighet att tala då du vill att jag ska göra det.

onsdag

Ord för dagen den 16 maj - Apostlagärningarna 9

ATT LIDA FÖR EVANGELIET

Bibelläsning: Apostlagärningarna 9
"...jag skall låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull." (Apg 9:16)

Då Jesus kallar Paulus till att bli en kristen och en lärjunge gör han det med orden om att Paulus kommer att få lida mycket. Paulus blir inte kallad till kristen för att få ett bekymmersfritt liv i välstånd. Hans kallelse kommer även att innebära lidande.

Det fick Paulus fort uppleva. Han kom till Damaskus för att jaga och fånga in de kristna. Paulus var "rasande av mordlust mot Herrens lärjungar" (Apg 9:1). Men så mötte han Jesus, blev frälst och började vittna om Jesus. Omedelbart gjorde man upp planer på att döda Paulus i Damaskus: "De lurade på honom ... dag och natt för att döda honom"(Apg 9:24). Han lyckades fly och kom till Jerusalem och predikade där, men också där försökte de röja honom ur vägen (Apg 9:29).

Jag kanske inte möter samma motgångar som Paulus, men att vara Jesu lärjunge och att varje dag ta upp mitt kors och följa Jesus kommer att innebära uppoffringar och lidande även för mig.

"Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre ... utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud." (2 Tim 1:8)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Följ mig (Jesus)

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Saulus möter den han förföljer - Vers 1-9
Saulus är full av mordlust på väg till Damaskus för att fängsla de kristna han kunde finna och föra dem till Jerusalem. Plötsligt  bländas Saulus av ett ljussken som gjorde honom blind och han hör en röst som säger "Jag är Jesu den du förföljer" (vers 5).

Saulus och Ananias - Vers 10-19
Saulus förs blind till Jerusalem och börjar be. Saulus var en välutbildad teolog och förstår antagligen att han mött den Messias som skrifterna talar om.
I bönen får han se en syn att det ska komma en man som heter Ananias och lägga händerna på honom. Då ska ha få sin syn tillbaka och bli fylld med den helige Ande.
Problemet var att Ananias inte visste något om vad Gud planerat, och Ananias var precis som du och jag. Vi kanske hör dåligt vad Herren vill säga till oss och om vi hör kanske vi är upptagna med andra saker som vi tycker är viktigare:
Till eftertanke:
Hur reagerar Ananias då Herren ber honom gå till Saulus? Hur brukar du reagera då Herren ber dig om något?

Saulus predikar - Vers 19-31
Så fort Saulus blivit kristen börjar han med frimodighet predika om  att Jesus är Guds son.
Till eftertanke:
Hur reagerade människorna på hans förkunnelse och plötsliga omvändelse?

Petrus förmedlar helande och uppväcker en död kvinna - Vers 32-43
Petrus förmedlar helande till Eneas som varit sjuk i åtta år och väcker upp Tabita från de döda.
Dessa under blev kända i hela Joppe och många kom till tro på Herren.
Till eftertanke:
Evangeliet spreds inte bara med ord, utan framför allt genom att lärjungarna utförde tecken och under. Vilken plats har tecken och under i vår verksamhet idag?

tisdag

Ord för dagen den 15 maj - Apostlagärningarna 8

"GÅ NU..."

 Bibelläsning: Apostlagärningarna 8
"Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde" (Apg 8:26)

Efter att Stefanos stenats utbröt en häftig förföljelse mot de kristna i Jerusalem. De flesta kristna skingrades över hela Judeen och Samarien. En av dem som fick fly från Jerusalem var Filippos, en av de sju som tillsammans med Stefanos var socialarbetare i församlingen.

Filippos kom till huvudstaden i Samarien och började predika Guds ord och utföra tecken och under (Apg 8:6+13). Det resulterade i en stor väckelse. Många blev frälsta och lät döpa sig. Mitt i väckelsen kallar Gud Filippos till en öde väg i Gaza.

Det kanske är lättare att höra Guds kallelse från en öde väg i Gaza till den stora väckelsen i Samarien än omvänt. Men mitt i den stora väckelsen där Filippos stod i centrum kallades han ut till en öde plats. Det resulterade i att en ensam etiopier på genomresa fick bli frälst.

Tänk om det i dag sitter en "ensam etiopier", eller en ensam svensk, eller en ensam invandrare och ber att någon ska komma till honom eller ringa till honom och berätta om Jesus.
-Kommer jag att höra det?
-Och om jag hör det, kommer jag att lyda?
==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Hjälp mig, Herre,  att vara som den vise mannen som både hör och gör vad du säger. (Matt 7:24)


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Svår förföljelse - Vers 1-4
Då Stefanos stenades blev det startskottet på en svår förföljelse i Jerusalem. Alla församlingsmedlemmar, utom apostlarna, skingrades över Judéen och Samarien (vers 1). Man gick så långt att man försökte utplåna församlingen då man gick från hus till och drog fram både män och kvinnor (vers 3). Saulus själv stod i spetsen för denna förföljelse.
Men det verkar som om Satan gjorde självmål då han fick igång en stor förföljelse av kristna. I stället för att utplåna församlingen, fick den hjälp att spridas ut över hela Judéen och Samarien.
De som lyckades undkomma förföljelsen försökte inte dölja sin tro. I stället gick de omkring och predikade evangeliet (vers 4).
Till eftertanke:
Idag kan det se ut att vara mer liv i den kyrka som lever i förföljelse än i den kyrka som är accepterad av samhället. Vad tänker du om det?

Filippus i Samarien - Vers 4-13
En av dem som hade flytt från Jerusalem var Filippus. Han var, tillsammans med Stefanus, en av de sju socialarbetarna som man valt i kapitel 6. Hans uppgift var egentligen inte att predika utan att dela ut mat. 
Men då han alldeles ensam kommer till huvudstaden i Samarien har han ingen mat att dela ut, så han ställer sig att predika. Och folket började hålla sig till Filippus då de hörde hans förkunnelse och såg de tecken han gjorde (vers 6). Många människor kom till tro och lät döpa sig (vers 12).
Till eftertanke:
Det verkar som om de första lärjungarna var totalt fokuserade på att förkunna Kristus. Det var det viktigaste för dem. Speciellt med tanke på det budskap de fått på pingstdagen om att Jesus skulle komma tillbaka. Jesus hade talat om att det finns två vägar: vägen till livet och vägen till förtappelsen. Det var viktigt och det var bråttom. Hur är det med fokuseringen i våra församlingar idag?

Apostlabesök i Samarien - Vers 14-25
Då man fíck höra i Jerusalem att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes  för att be att de nyomvända skulle få del av den helige Andes kraft, "för Anden hade inte fallit på någon av dem" (vers 16).
Då de bad för de nyomvända kunde man tydligen se något påtagligt resultat av deras förbön. Simon såg att Anden gavs och ville betala pengar för att få denna kraft (vers 18-19).
Till eftertanke:
Vad tror det var som gjorde att Simon blev så imponerad av förbönen om den helige Ande?

Från det stora mötet till mötet med en enskild människa - (vers 26-40)
Från den stora väckelsen i Samarien kallas Filippus till en öde väg (vers 26). Där får han leda en etiopisk hovman tillfrälsning.
Förföljelsen i Jerusalem ledde alltså till väckelse i Samarien och till att evangeliet förs vidare till den afrikanska kontinenten.

måndag

Ord för dagen den 14 maj - Apostlagärningarna 7

BE FÖR DEM SOM FÖRFÖLJER ER

Bibelläsning: Apostlagärningarna 7
"Herre ställ dem inte till svars för denna synd" (Apg 7:60)

De håller på att stena Stefanos. Men Stefanos ber inte för sig själv. Han ber inte att han ska bli räddad. Han ber för bödlarna. Han ber för dem som förföljer honom.

Det är lätt att be för det som är mitt och dem som är "mina", och det ska vi naturligtvis göra. Men bönen får inte bara stanna där. Bibelordet utmanar oss att be för dem som står emot oss. Dem som vi har svårt att tycka om. De som attackerar min tro. De som gör livet svårt för mig.

Det är kanske de som verkligen behöver mina förböner.

Vem ska jag be för i dag? Jesus svarar: "Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er" (Matt 5:44)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack Herre att du påminner mig om vem jag ska be för idag.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Stefanus tal
- Vers 1-53
Stefanus håller ett långt tal som svar på översteprästens fråga. I talet går han igenom hela Israels historia: Han talar om Abraham, Isak, Jakob, Josef, Mose, David och Salomo. Genom hela talet citerar Stefanus bibelord från Gamla Testamentet.
Till eftertanke:
Varför tror du Stefanus berättar hela Israels historia, som måste ha varit känd för dem som lyssnade? Varför alla dessa citat från Gamla Testamentet?

Stefanus stenas - Vers 7:54-8:1
Stefanus tal slutar med att de som lyssnade blev ursinniga (vers 54) och drev ut honom och stenade honom (vers 59).
Stefanus däremot var uppfylld av den helige Ande och får se in i himlen (vers 55-56). Stefanus ser ut att vara mer bekymrad om bödlarnas väl än om sitt eget (vers 60).

söndag

Ord för dagen den 13 maj - Apostlagärningarna 6

SOCIALARBETARNA INTAR SCENEN

Bibelläsning: Apostlagärningarna 6
"Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket." (Apg 6:8)

Församlingen växte och man började inrätta olika funktioner i församlingen. I kapitel sex kan vi se två riktningar på tjänsterna:
1/ Att ägna sig helt åt bönen och ordets tjänst.
2/ Den sociala omvårdnaden (här: att dela ut mat)

Men det fanns inga vattentäta skott mellan de olika tjänsteinriktningarna. Även socialarbetarna förkunnade och gjorde tecken och under bland folket. Motståndet växte. Man drog Stefanos inför rätta och skickade fram falska vittnen (Apg.6:13).

Man anklagade inte Stefanos för att han bedrev social verksamhet. Det fick han gärna göra. Det var då han började förkunna om Jesus som myndigheterna vände sig mot Stefanos. Huvudanklagelsen var att man påstod att Stefanos förkunnat att Jesus skulle ändra på deras seder och bruk. (Apg 6:14). Tänk vad vi kan bli förälskade i våra traditioner!

Den som vill stå upp för Jesus kan inte räkna med att bli populär i omvärlden. Ibland kan den som vill stå upp för Jesus möta falska anklagelser. Det gäller både då och nu.

Vågar jag stå upp för Jesus i dag? I en tid som visar allt mindre respekt för Guds ord och Jesus?
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att Du ger mig mod att stå upp för evangeliet idag.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Val av nya medarbetare - Vers 1-7
Arbetet växte och de tolv fick mer och mer praktiska uppgifter att utföra. De kunde ha fortsatt att försöka fullgöra alla de uppgifter som var nödvändiga. De kunde ha arbetat mer och mer, sprungit fortare och fortare, men de skulle då ha försummat den uppgift som var deras viktigaste: "Bönens och ordets tjänst" (vers 4).
Till eftertanke:
Vad menas egentligen med att försumma Guds ord? Vad innebär det i mitt liv?

Kvalifikationerna för att bli utvald till att dela ut mat var gott anseende och att vara uppfylld av Ande och vishet. För att utvälja dessa medarbetare kallade de samman alla lärjungarna (vers 2 - det måste ha varit en övermåttan stor samling). Sedan valde man sju män och avskiljde dem för uppgiften (vers 5-6).

I det första kapitlet i Apostlagärningarna utsåg man ledare genom att kasta lott. Här i kapitel sex går församlingen till val för att utse ledare. Senare i kapitel 14 är det en överordnad ledare som insätter ledare i de olika församlingarna (Apg 14:23). Här finner vi tre olika sätt att tillsätta ledare och det står inte vilket sätt Gud föredrar. Såvitt jag vet är det idag inte vanligt att man har lotteri om vem som ska vara ledare i församlingen. Däremot är val ett vanligt sätt i frikyrkosverige, medan det i Frälsningsarmén är vanligt att en överordnad ledare tillsätter ledare under sig. Det finns alltså fler olika bibliska modeller för tillsättandet av ledare och bibelordet prioriterar inte den ena modellen framför den andra.

Stefanus - Vers 8-15
Stefanus, som egentligen var matutdelare, gjorde även "stora under och tecken bland folket" (vers 8). Det var alltså inte bara apostlarna som förväntades demonstrera under och tecken. Det var som Jesus hade sagt: "Dessa tecken skall följa dem som tror" (Mark 16:17).
Till eftertanke:
Man säger ibland att det var mycket lättare förr. Tror du att det var lättare förr att utföra tecken och under eller finns det andra orsaker till att det inte förekommer lika ofta i våra dagar som under apostlatiden.

lördag

Ord för dagen den 12 maj - Apostlagärningarna 5

ATT RESA SIG OCH GÅ VIDARE

Bibelläsning: Apostlagärningarna 5
"De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias." (Apg 5:42)

Då jag var liten fanns det en leksak i form av en liten trägubbe med rund botten och en tyngd i botten. Vad man än gjorde med trägubben reste den sig alltid till upprätt stående ställning. Jag kunde slå hur hårt som helst, men den reste sig alltid.

Så måste det ha känts för myndighterna då man försökte "slå ned" de kristna. De bara reser sig och går vidare.

I kapitel fyra i Apostlagärningarna (gårdagens kapitel) togs Petrus och Johannes till fånga och fördes inför rådet. Efter stränga förhållningsorder om att att aldrig mer tala i Jesu namn släpptes de och gick rätt ut och förkunnade Guds ord med frimodighet (Apg 4:31).

I kapitel fem fängslas apostlarna på nytt (Apg 5:18). En ängel släpper ut dem och de går direkt till templet och undervisar.

Då myndigheterna upptäckte detta fängslades apostlarna åter. Man ville döda dem, men begränsade sig till att prygla dem och igen förbjuda dem att tala i Jesu namn (Apg 5:40). Då står det om apostlarna:
"Apostlarna lämnade rådet, glada över att de befunnits värdiga att förnedras för Namnets skull. De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias." (Apg 5:41-42)

Det verkar som det var omöjligt att tysta lärjungarna. De bara reste sig och fortsatte förkunna.


==> Mannakorn att tugga på under dagen:
-Har vi i dagens kristna församling "tystnat" med att tala i Jesu namn?
-Hur mycket behövs för att "tysta" mig?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Att fresta Herrens Ande - Vers 1-11
Kapitlet börjar med berättelsen om Ananias och Safira som sålde sin egendom och gav en del av köpesumman till församlingen, samtidigt som de gav sken av att gav allt. Berättelsen slutar med att både Ananias och Safira dör. Orsaken till deras död var att de hade kommit överens om att fresta Herrens Ande (vers 9)
Till efttertanke:
Vad ligger i begreppet "fresta Herrens Ande"? På vilka sätt kan vi "frestra Herrens Ande"?

Apostlarna gör under - Vers 12-16
Apostlarna gjorde många tecken och under (vers 12). Skaror av människor blev botade från sina sjukdomar (vers 16), och församlingen växtre mer och mer (vers 14).
Till eftertanke:
Varför är tecken och under inte lika vanliga i våra församlignar i dag? Kan vi påverka det?


Apostlarna inför Stora rådet - Vers 17-42
Översteprästerna och saduccéerna reagerade på många olika sätt på lärjungarnas verksamhet och förkunnelse:
- de uppfylldes av avvund (vers 17)
- de blev villrådiga (vers 24)
- de blev ursinniga och ville döda dem
Till eftertanke:
Kan du förklara varför lärjungarnas goda gärningar väckte så många negatriva reaktioner?

fredag

Ord för dagen den 11 maj - Psalm 56 och 57

SAMLA ALLA TÅRARNA I EN SKÅL - Psalm 56

Dagens bibelläsning: Psalm 56
"På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig?" (Ps 56:12 FB)

David ropar ut sin nöd till Gud. Han talar om hur länge han har måst lida. Han ber Gud räkna alla flyktdagar, att samla alla tårar i en skål (vers 9)

Mitt i sitt lidande uppmanar han sin själ att förtrösta på Herren. Då kan människor inte göra honom illa.

Liknande ord finner vi i Hebreerbrevet:
"Därför kan vi frimodigt säga :"Vad kan en människa göra mig?" (Hebr 13:6 FB)

Citatet börjar med ordet ´därför´. Orsaken till att vi frimodigt kan säga att vi inte behöver frukta står i versen innan: "Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig".

Därför att Gud har lovat vara med David kunde David säg till sig själv: "På Gud förtröstar jag och fruktar inte".

Därför att Gud lovat vara med dig kan du frimodigt säga: "Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta"

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta"


HUR MYCKET KOSTAR NÅDEN? - Psalm 57

Dagens bibelläsning: Psalm 57
"Ty din nåd räcker upp till himlen..." (Ps 57:11 FB)

Hur långt är det till himlen? Det måste vara oändligt långt. Så är det med Guds nåd. Den har inga gränser den tar aldrig slut.

Bibeln säger att blir frälsta av bara nåd (Ef 2:8). Men för många människor är det så svårt att ta emot av bara nåd. Det hade varit mycket lättare för många människor om man kunde göra något för att förtjäna frälsningen. Om man kunde göra något riktigt svårt för att kvalificera, hade det varit många som gärna skulle blivit frälsta - Med en god känsla av att "det har jag verkligen förtjänat!".

Då vi tar emot en gåva, eller blir bortbjudna, börjar vi genast tänka på vad vi kan ge tillbaka, eller när vi kan bjuda igen. Det vi ger, eller det vi bjuder på, bör helst vara av samma klass, eller lite bättre, än det vi tog emot. Vi vill skapa balans. Vi vill inte stå i skuld. Vi vill inte vara i underläge.

Det är kanske därför det är så svårt för många med Guds nåd. Vi kan inte bjuda igen på något i samma klass. Vi ger avkall på vår värdighet. Vi blir blottställda inför Gud. Vi är inte längre likställda - Gud och jag.

Så nåden har kanske trots allt ett pris. Då vi tar emot av bara nåd ger vi avkall på vår stolthet och ställer oss under Gud.

Då har vi äntligen kommit på rätt plats! Då kan vi lyfta blicken, se upp mot himlen och säga:
"Vakna upp, min ära, vakna upp psaltare och harpa!  Jag vill väcka morgonrodnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre, jag vill lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd räcker upp till himlen..." (vers 9-11)

torsdag

Ord för dagen den 10 maj - Psalm 55

KASTA BÖRDOR

Dagens bibelläsning: Psalm 55
"Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig"
(Ps 55:23 FB)
Psalm 55 uttrycker mycket oro och ängslan:
- "I mitt bekymmer är jag utan ro" (vers 3)
- "Mitt hjärta änglas i mitt bröst" (vers 5)
- "Fruktan och bävan drabbar mig, förfäran lamslår mig" (vers 6)

Författaren känner sig helt lamslagen av sin oro. Han önskar att han kunde flyga bort från alltihop som fågeln (vers7-8).

Men vad han än gör finns den förtärande oron kvar inom honom, tills han kommer på lösningen. Han ska ge oron till den som orkar bära den. Han säger till sig själv "Kasta din börda på Herren."

Läs också Matt 11:28 och 1 Petr 5:7

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Kasta din börda på Herren."

onsdag

Ord för dagen den 9 maj - Apostlagärningarna 4

"VI KAN INTE TIGA MED VAD VI HAR SETT OCH HÖRT"

Bibelläsning: Apostlagärningarna 4
"Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört" (Apg 4:20)

Lärjungarna hade blivit intagna på förhör och blivit ålagda att aldrig mer tala eller undervisa i Jesu namn (vers 18). Men det fanns en gräns för var man inte längre kunde lyda myndigheterna. De måste lyda Gud mer än människorna (vers 19).

Hur är det i mitt liv?
-Följer jag vad Gud säger eller har jag lätt att anpassa mig till människors förväntningar och påbud?
-Kan jag säga som lärjungarna att jag inte kan tiga med vad jag sett och hört?

Jag är rädd att jag alltför ofta kan tiga då jag skulle ha vittnat om Jesus.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att du ger mig frimodighet att vittna med rätt ord på rätt sätt i de situationer du har förberett för mig.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Förhöret - Vers 1-22
Helandet av den lame mannen i förra kapitlet orsakar mycket huvudbry för Stora rådet. Petrus och Johannes fängslas och förhörs. Undret gjorde att många fler kom till tro på Jesus. Nu hade de blivit 5.000 män (vers 4).
Frågan som Stora rådet ställer till Petrus och Johannes var: "Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta?" (vers 7). Stora rådet förstod tydligen att det var helt övernaturliga krafter som verkade och de ville veta varifrån dessa krafter kom.
Då Petrus skulle svara uppfylldes han av den helige Ande (vers 8).  Petrus hade blivit fylld med den helige Ande en gång tidigare på pingstdagen och innan detta kapitel är slut blir han fylld med den helige Ande en gång till (vers 31).
Till eftertanke:
Kan man verkligen bli fylld av den helige Ande gång på gång? I så fall hur blir man det och vad får det för konsekvenser för mitt liv?

Petrus svarar att det under som skedde var gjort  "i kraft av Jesu Kristi, nasaréens namn" (vers 10). Lärjungarna drevs av överbevisningen att det inte finns frälsning i något annat namn än i Jesu namn (vers 12).
Till eftertanke:
Av och till kan man uppleva att människor säger att kristendomen är en av flera vägar till Gud. Uppenbarligen hade lärjungarna en annan uppfattning.Vad säger du?

De som förhörde apostlarna blir helt svarslösa då de ser den lame mannen helt frisk (vers 14), och de vet inte vad de ska göra (vers 16). Förhöret slutar med att de anklagade beläggs med förbud att ytterligare tala i Jesu namn (vers 18) och blev hotade  (vers 21). Apostlarnas svar blev att de inte kan tiga om vad de sett och hört.
Till eftertanke:
Idag är det ingen som förbjuder oss att tala om Jesus i våra länder. Ändå ser det ut som om apostlarna inte kunde låta bli att tala, trots förbud och hot. Vad tänker du om det?

Bönemötet - Vers 23-31
Då Petrus och Johannes hade blivit frisläppta går de direkt till sina egna för att be. De ber inte om att de ska bli beskyddade från förföljelse och straff. De ber om att de ska bli ännu frimodigare att predika Guds ord (vers 29).
Och de blir bönhörda. Då de slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.


Ett hjärta och en själ - Vers 32-37
Lärjungarna i Jerusalem var "ett hjärta och en själ" (vers 32) och levde i egendomsgemenskap. Även om egendomsgemenskap förekom i församligen i Jerusalem den första tiden blev det sedan inte det normala i de övriga kristna församlingarna.
Till eftertanke:
Vad lägger du i begreppet "ett hjärta oc en själ"? Är det kännetecknande även för dagens kristna? Hur skulle vi kunna leva med "ett hjärta och en själ" i dag i våra församlingar?

tisdag

Ord för dagen den 8 maj - Apostlagärningarna 3

GÅR DU FÖRBI?

Bibelläsning: Apostlagärningarna 3
"Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!" (Apg 3:6 FB)

Petrus och Johannes är på väg till den dagliga bönen. De gick dit varje dag. Vid Sköna porten sitter den lame mannen och tigger. Det gjorde han varje dag enligt texten (v.2)

Varje dag måste Petrus och Johannens ha passerat den lame mannen på väg till bönemötet. Men just den här dagen måste den Helige Ande ha gett Petrus en speciell ingivelse. Petrus var lydig och genom det förvandlades den lame mannens liv och flera tusen människors liv på grund av händelsen på väg till bönemötet. Petrus kunde ha varit olydig och sagt: "Jag hörde nog fel..."

Då jag läser den här berättelsen tänker jag "Hur ofta har jag gått förbi...". Hur ofta har inte jag tänkt: "Jag hörde nog fel..."

Tänk om Gud förbereder "gudomliga möten" utefter min livsväg. En människa som behöver höra ett ord till uppmuntran? En människa som just nu ber att någon ska ringa till henne? En människa i djup livskris som ropar på hjälp?

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Gud hjälp mig att inte gå förbi de "gudomliga möten" du har förberett för mig i dag!


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

En lam man blir frisk - Vers 1-3
Undret då en man, som hade varit lam sedan födseln, helt plötsligt blir helad, leder till många reaktioner. Den lame mannen hoppar omkring och prisar Gud (vers 8). Människorna som såg miraklet prisade Gud (vers 9). Människor fylldes med förskräckelse och förundran (vers 10), och blev utom sig av häpnad (Vers 11).
Till eftertanke:
- Hur tror du att du skulle uppleva ett sådan ett under?
- Hur kommer det sig att Petrus vågar säga det han säger: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig: I Jesus Kristi, nasaréens namn: stig upp och gå!" (vers 6)?

Petrus förklarar i ett tal hur det kommer sig att mannen blev frisk - (Vers 11-26)
Petrus förklarar undret och säger att det skedde "genom tron på hans namn" (vers 16).
Till eftertanke:
-Hur kan tron på ett namn bota någon som är sjuk?

Här får vi också en tidsangivelse på hur länge Jesus måste vara i himlen (vers 21). Himlen måste behålla Jesus tills de gamla profetiorna har gått i uppfyllelse.
Till eftertanke:
Vad är som ännu inte är återupprättat och som krävs innan Jesus kommer tillbaka?

måndag

Ord för dagen den 7 maj - Apostlagärningarna 2

TVÅ LÖFTEN

Bibelläsning Apostlagärningarna 2
"Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Apg 2:21 FB)
"Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor." (Apg 2:17)

På pingstdagen bryter det in en ny tid. Två löften ges till alla människor. Att löftena gäller alla uttrycks med orden: "..var och en.." och "..över alla människor.."

Men även om löftena gäller för alla människor, måste varje människa ta emot det personligt i sitt liv.
-Du kan bli frälst om du i tro tar emot det Gud har givit dig.
-Du kan bli fylld med den Helige Ande om du i tro tar emot vad Gud har givit dig.

Då vi läser vidare i Apostlagärningarna ser vi hur lärjungarna blir fyllda med den Helige Ande gång på gång.

Låt dig fyllas av den Helige Ande i dag! "..låt er uppfyllas av ande.." Ef 5:19
==>  Mannakorn att tugga på under dagen:  "Ta emot den Helige Ande" (Joh 20:22)

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

"Vad kan detta betyda?" - Vers 12
Den Helige Ande kom och förvandlade lärjungarnas liv. De hade låst in sig "av rädsla för judarna" (Joh 20:19). Plöstsligt glömde de bort att de var rädda. De öppnade dörrarna och gick rakt ut på gatan för att vittna om Jesus. Dessutom gjorde de något som de inte kunde. De talade flytande andra språk för att bli förstådda. Folket blev häpna och förundrade (vers 7) och undrade vad detta kunde betyda (vers 12).
Då träder Petrus fram och förklarar vad det är alla ser: Den Helige Ande har blivit utgjuten över dem.
Jesus erbjuder alla människor att ta emot frälsningen och han utgjuter sin Helige Ande över alla människor (vers 17-21).
Till eftertanke:
Om Jesus erbjuder frälsningen till var och en, hur kommer det sig att inte alla vill ta emot det?
Om den Helige Ande är utgjuten över alla människor, hur kommer det sig att så många människor inte tar emot det?

Petrus pingstpredikan - Vers 14-41
Då Petrus predikar hänvisar han flera gånger till texter i det Gamla Testamentet. 
Till eftertanke:
-Varför tror det att det var viktigt för Petrus att knyta förklaringen av det människor kunde se till det Gamla Testamentet?
- Varför tror du att så många människor plötsligt öppnade sig för Jesus?

Efter pingstdagen - Vers 42-27
Efter pingstdagen blev människor frälsta varje dag.
Till eftertanke:
- Vad gjorde lärjungarna efter pingstdagen?
- Idag kan vi uppleva att förhållandevis få människor är beredda att ta emot frälsningen. Hur kom det sig att så många människor i detta skriftställe ville bli frälsta?