onsdag

Ord för dagen den 28 februari - Markus 15

"DÅ BRAST FÖRLÅTEN"

Bibelläsning: Markusevangeliet 15
"Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner" (Mark 15:38 FB)

"Förlåten" var skiljeväggen in till det allra heligaste, där Gud själv bodde. Dit hade människor inte tillträde.

Men då Jesus dog på korset öppnades vägen till Gud. Och att det betonas att den brast uppifrån och ner visar att det inte var möjligt för oss människor att öppna vägen genom våra egna ansträngningar. Den kunde bara öppnas uppifrån, av Gud.

Nu är vägen öppen. Idag får jag fritt komma inför Gud.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Vägen till Jesus är öppen för mig.

___________________
Översikt/kommentar

Här möter vi en förvirrad Pilatus. Först är det mötet med Jesus som förvånar honom (vers 5). Pilatus vet inte vad han ska göra med Jesus och frågar folket vad han ska göra. Sedan förstår vi att han egentligen inte ville döda Jesus. Han kunde inte finna något skäl att korsfästa Jesus, och frågar "Vad har han gjort för ont?" (vers 14). Folket har inget svar på den frågan utan ropar bara "korsfäst!" (vers 13 och 14).
   Eftersom det var sed att frige en fånge under påsktiden, föreslår Pilatus, som inte ville korsfästa Jesus, att han skulle friges. Men folket valde att i stället frige en kriminell person, Barabbas.(vers 11).
Till eftertanke:
Hur kommer det sig att folket som bara några dagar tidigare ropat "Hosinna" nu ropar "Korsfäst"?

Barabbas fick sin frihet medan Jesus dog på korset. Den skyldige går fri och den oskyldige straffas.
Barabbas var den förste av många som fick sin frihet genom Jesu död.

Det ser ut som om Jesus blev övergiven och hånad av alla.
- Soldaterna hånade och misshandlade Jesus (vers 20)
- De som korsfästes tillsammans med Jesus hånade honom (vers 32)
- De som var åskaådare till korsfästelsen hånade honom (vers 36)
- Jesus var övergivan av alla. Till och med lärjungarna som levt tillsammans med honom i tre år lyste med sin frånvaro.
- Han kände sig till och med övergiven av Gud (vers 34)
Till eftertanke:
Vad betyder Jesu död för dig?

tisdag

Ord för dagen den 27 februari - Markus 14

ATT FULLGÖRA SIN UPPGIFT

Bibelläsning: Markusevangeliet 14
"Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen." (Mark 14:8 FB)

"Hon har fullgjort sin uppgift", säger Jesus om kvinnan som smorde honom med olja. Hennes uppgift var att ära Jesus med den dyrbara oljan.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är min uppgift? På vilket sätt kan jag ära Jesus? Kommer Jesus att kunna säga till mig: "Han har fullgjort sin uppgift"?
_________________
Översikt/kommentar

Vers 1-11 Förberedelser för slutet
- Översteprästerna och de skriftlärde söker efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom 
(vers 1)
- Judas går till översteprästerna och kommer överens med dem att utlämna honom vid ett lämpligt tillfälle (vers 10-11)
- En kvinna med dyrbar olja i en alabasterflaska, bryter upp sin flaska och smörjer Jesus med innehållet. Då hon får kritik för att använda så dyrbar olja på det sättet säger Jesus till dem som kritiserat henne "Hon har fullgjort sin uppgift" (vers 8) 
Till eftertanke:
Varför blir man upprörd på kvinnan? 
Kvinnan får bekräftelse av Jesus för det hon gjort mot honom. Vad skulle det innebära för oss att "bryta sönder alabasterflaskan och smörja Jesus"?

Vers 12-31 Den sista måltiden
- Jesus sänder två av sina lärjungar in till staden för att förbereda påskmåltiden. Jesus säger att de kommer att se en man som bär på en kruka. Honom ska de följa. De ska se i vilket hus han går in och då ska de säga till husets ägare att mästaren frågar var rummet är där han ska äta påskalammet tillsammans med sina lärjungar. Och huset ägare ska då visa dem ett rum som är iordningsställt för dem.
Till eftertanke:
Hur tror du lärjungarna upplevde det då Jesus i förväg kunde berätta om vad som skulle ske med dem då de kom in i staden? Hur skulle du reagera?
- Då de ätit påskalammet och Jesus delat bröd och vin med sina lärjungar, sjöng de lovsången och gick ut till Oljeberget (vers 23-26).
- På väg till oljeberget förutsäger Jesus att Petrus ska förneka honom. Petrus säger emot Jesus och lovar att även om alla andra skulle överge Jesus skulle han inte göra det (vers 29). Men Jesus fortsätter att tala om Petrus förnekelse och Petrus fösäkrar ännu ivrigare att han till och med är villig att dö för Jesus (vers 31).

Vers 32-52 I Getsemane
- Jesus ber att inte behöva bli korsfäst, men först och främst att Faderns vilja ska ske och inte hans. Medan Jesus kämpar i sin bönekamp somnar lärjungarna gång på gång.
Till eftertanke:
Jesus säger till lärjungarna: "Anden är villig men köttet är svagt" (vers 38) Vad menar han med det?

Vers 43-65 Jesus fängslas och ställs inför Stora rådet
- Då Jesus grips i Getsemane överger alla lärjungarna honom och flyr.
Till eftertanke:
Kan du förstå lärjungarnas reaktion? Hade de inte lovat att följa Jesus även i svåra tider?
Kan det vara så att lärjungarna var fullständigt oförberedda på att Jesus skulle gripas, öven om han uttryckligen sagt det?
- Inför stora rådet börjar misshandeln av Jesus (vers 65). De band för ögonen på Jesus och slog honom samtidigt som de bad honom profetera vem det var som slagit honom.
Till eftertanke: 
Varför tror du att Jesus blev mött med ett sådant hat inför Stora rådet? Han hade trots allt bara utfört goda gärningar under sitt liv.

Vers  66-72 Petrus förnekelse
Den Petrus som några timmar tidigare lovat att ge sitt liv för Jesus, vågar nu inte ens inför en tjänsteflicka erkänna att han varit tillsammans med Jesus. Han till och med förbannade och svor på att han inte känner "den mannen" (vers 71). Avsnittet slutar med att Petrus brister i gråt då han förstod vad han gjort.
Till eftertanke:
Tänk dig in i hur Petrus upplevde förändringen från den frimodiga bekännelsen till den fullständiga förnekelsen. På vilka sätt kan vad vi säger och vad vi gör idag vara en förnekelse av Jesus?måndag

Ord för dagen den 26 februari - Markus 13

VAKNA!

Bibelläsning: Markusevangeliet 13
När ni ser allt detta hända, skall ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. (Mark 13:29

Kapitlet handlar om de olika händelser som kommer att föregå Jesu återkomst till jorden. Händelser som är påtagliga i vår tid.

Budskapet upprepas många gånger i kapitlet: "Var på er vakt", "Håll er vakna" och "Vaka", ty ni vet inte när stunden är inne (v.33).

Då Jesus kommer tillbka, beskrivs det ofta som "en tjuv om natten". Han kommer oväntat i en tid då inte många är beredda

Det gäller att varje dag och stund leva beredd att möta Jesus då han kommer tillbaka.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då nte leva" (2 Pet 3,11). 
___________________
Översikt/kommentar

Kapitlets huvudtema är att vi ska vara vakna och beredda. Sex gånger återkommer varningsropet i detta kapitel (vers 9, 23, 33, 35, 36, 37).

Jesus talar här också om händelser och katastrofer som kommer att föregå Jesu återkomst. Han beskriver det inte som jordens "dödskamp", utan som "födslovåndor" (vers 8). Jesu återkomst handlar inte om att det tar slut, utan att om något nytt ska födas fram. En ny himmel och en ny jord där rättfärdiget bor.

Nöden under den sista tiden ska inte vara en nöd i största allmänhet, utan en nöd större än all tidigare nöd "Ty det skall i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall komma" (vers 19).

Kännetecknande för den tiden skall enligt Jesus vara:
- Stridslarm och rykten om krig (vers 7)
- Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike (vers 8)
- Jordbävningar på många platser (vers 8)
- Hungersnöd (vers 9)
- Jesu lärjungar kommer att misshandlas och ställas inför rätta (vers 9)
- Bröder skall utlämna varandra för att dödas (vers 12)
- Jesu lärjungar kommer att bli hatade för Jesu namns skull (vers 13)

Dessa händelser ska avslutas med att Jesus kommer tillbaka med stor makt och härlighet (vers 26).

Himmel och jord kommer att förgå. Men det finns en sak som inte kommer att förgå. Det är vad Gud har sagt, Guds ord!

söndag

Ord för dagen den 25 februari - Markus 12


DET STÖRSTA BUDET

Bibelläsning: Markusevangeliet 12
"...du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft" Mark 12:30)
En skriftlärd som, antagligen tyckte att det fanns väl många bud att hålla reda på,kommer till Jesus och frågar vilket av buden som är det viktigaste. Jesu svar är tydligt. Det största budet är att älska Herren. Sedan kommer på andra plats vår kärlek till våra medmänniskor. På dessa två bud vilar hela lagen och profeterna.

Om vi lever i uppfyllelsen av dessa två bud kommer vi automatiskt att uppfylla de andra buden. Lever vi så kan de andra buden vila.

Ibland kan vi bli så upptagna att följa alla små bud att det skymmer det största budet. De små buden kan vara viktiga de också, men det finns bara ett som är det viktigaste. Om vi missar det blir också de andra meningslösa.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Helhjärtad kärlek till Herren. Vad får det för konsekvenser för mig idag?
_____________________
Översikt/kommentar

Vers 1-12 Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna
Jesus fortsätter samtalet med översteprästerna och de skriftlärede genom att berätta om vingårdsarbetarna som slog ihjäl ägarens sändebud och till slut hans egen son. Översteprästerna förstod att det var om dem berättelsen handlade.
Till eftertanke:
- Varför grep man inte Jesus vid detta tillfälle?
- Vilka tror du att sändebuden före Jesus representerade i berättelsen?

Vers 13-17 Skatt till kejsaren
Försöken att snärja Jesus fortsätter. Nu med frågan om det är rätt att betala skatt till ockupationsmakten. Jesus svarar på ett sätt som gör dem som frågar svarslösa. 
Till eftertanke:
Vi betalar också i våra dagar skatt till staten (kejsaren), antingen vi vill eller inte. Men Jesus säger att det finns en del pengar som tillhör Gud. Den delen är det ingen som tar ifrån oss, den ger vi frivilligt. Hur ser du på tiondegivandet? Ska man ge tionde före skatt eller efter skatt? Får vi någon vägledning om detta i denna berättelse?

Vers 18-27 De dödas uppståndelse
Här får Jesus frågan vem man är gift med i himlen om man haft flera äkta makar här på jorden.
Till eftertanke:
Fundera över Jesu svar. Får vi någon klarhet om hur det fungerar mellan äkta makar i himlen?

Vers 28-34 Det viktigaste budet
Se kommentar i dagens andakt ovan.


Vers 35-44 Jesus fortsätter att undervisa
Jesus talar om Messias som Davids son och varnar för de skriftlärda.
Då Jesus talar om änkans offergåva framgår det att det inte är gåvans storlek som är det avgörande, utan gåvans betydelse för den som ger.
Till eftertanke:
Håller du med om kommentaren att det är gåvans betydelse för givaren som är det avgörande? Kan du utveckla din ståndpunkt?


 

lördag

Ord för dagen den 24 februari - Markus 11

HERREN BEHÖVER DET

Bibelläsning: Markusevangeliet 11
"Gå till byn som ligger framför er. Så snart ni kommer in i den, skall ni finna ett åsneföl som är bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. Om någon frågar varför ni gör så, skall ni svara: Herren behöver det. Och ägaren skall genast sända hit det." (Mark 11:2-3 FB)

Det var en åsna som Herren behövde den gången. Gud använder det som finns tillgängligt. Oftast använder han människor.

I många situationer är det just dig som Herren behöver.

Han behöver en sådan som dig för att förmedla ord av tröst, för att förmedla omsorg, för att förmedla Herrens närvaro. 
Det var just det han behövde åsnan till: Att bära fram Jesus till folket.
==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, vad vill du använda mig till idag?

___________________
Översikt/kommentar
Vers 1-11 Jesu intåg i Jerusalem
Här finner vi berättelsen om då Jesus rider in i Jerusalem. Folket la sina mantlar och kvistar på vägen, samtidigt som de ropade: "Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn"
Till eftertanke:
Hur tror du åsnan kände sig då han gick in i Jerualem? Han visste väl inte vem som satt på hans rygg. Han kanske till och med trodde att det var honom folket jublade åt. Kan det vara så att vi ibland tar åt oss ära som egentligen borde tillfalla Herren?

Vers 12-14 Jesus förbannar fikonträdet
På avstånd såg man att fikonträdet hade gröna blad och förväntade att det skulle bära frukt. Men då man kom närmare fanns igen frukt.
Till eftertanke:
Vad tror du denna berättelse har för budskap till oss?
Kan det vara en varning för oss att inte bara se ut som om vi bar frukt, utan att vi också bär frukt? Vad innebär det i så fall att bära frukt?

Vers 15-19 Jesus rensar templet
Jesus anklagar folket för att de har gjort Guds tempel till ett rövarnäste. Efter detta intensifierar översteprästerna och fasiséerna sina planer att röja Jesus ur världen.
Till eftertanke:
Vad kan det finas för orsaker till att översteprästerna och fariséerna blev så provocerade av Jesus att de ville röja honom ur världen?

Vers 20-26 Om bön
Här finner vi ett långtgående löfte från Jesus: "Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert"
Till eftertanke:
- Vad är förutsättningen för bönesvar enligt detta bibelställe? (vers 24)
- Vad är förutsättningen för att vi ska kunna ta emot förlåtelse enligt vers 25?

Vers 27-33 Frågan om Jesu fullmakt
Då Jesus får frågan om vem som har givit honom fullmakt att göra det han gör, svarar han inte på frågan utan kommer med en motfråga.
Till eftertanke:
Varför svarar inte Jesus på frågan? Vad får hans motfråga för konsekvens?

fredag

Ord för dagen den 23 februari - Psalm 23 och 24

"MIG SKALL INTET FATTAS" - Psalm 23

Dagens bibelläsning - Psalm 23
"HERREN är min herde, mig skall intet fattas." (Ps 23;1 FB)

Vilken känsla. Ingenting fattas. En känsla av total mättnad. Att det inte finns något som fattas. Att det inte finns något som skulle kunna göra mitt liv bättre än det är idag. Fullständigt tillfredsställd.

Det är en grundkänsla i det kristna livet. Jag har allt jag behöver i Kristus och vad som än händer kommer Jesus att leda mig vidare.

Men samtidigt som vi har denna känsla av att vara totalt tillfredställd, måste vi ha en annan känsla. En känsla av att inte vara nöjd eller tillfredsställd.

Den dagen vi är nöjda med oss själva och ser oss själva som "färdiga", slutar vi att växa. Vi måste ständigt växa i vår hunger efter att bli mer lika Jesus. Vi får inte slå oss till ro.

Även om vi tycker att vi uträttat mycket, finns det alltid mer som borde göras. Det finns fortfarande människor som inte är frälsta. Det finns fortfarande människor som lider.

Vi måste alltså kunna leva både i känslan av att vara tillfredsställda och i känslan att vara otillfreddställda - samtidigt!

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Herre led mig på rätta vägar idag! 

Till eftertanke:
Vilka delar av den 23:e psalmen upplever du i ditt liv? Har du hadt samma upplevelse som David att ingenting fattas dig? Tänk igenom situationen och känslan. 


ETT RENT HJÄRTA - Psalm 24
Dagens bibelläsning - Psalm 24
"Vem får gå upp på HERRENS berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt." (Ps 24:3-4 FB)

Vem är det som får leva i Guds närhet? En av förutsättningarna är ett rent hjärta. Ett rent hjärta för med sig välsignelse från Herren (vers 5)

Men ett rent hjärta är inte något vi kan skapa själva. Det kommer av att vi frågar efter honom och söker hans ansikte (vers 6). Det kommer av att vi öppnar våra hjärtan för Herren. Psalmisten uttrycker det som att vi ska göra våra portar och dörrar höga och vida, så att Herren kan dra in (vers 7).

==> Mannakorn att tugga på under dagen "Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta" (Ps 51:12 FB)

torsdag

Ord för dagen den 22 februari - Psalm 22

"...DU SVARAR INTE..."

Dagens bibelläsning - Psalm 22
"Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro." (Ps 22:3 FB)

Ibland kan vi kanske uppleva det som om våra böner faller platt ned. Det kan kännas som om det inte finns någon som bryr sig eller ens lyssnar på vad jag ber. Många av psalmerna uttrycker detta med ord som "Varför?" eller "Var finns du Gud?"

Men Jesus vet vad du går igenom. Han har själv varit där. Jesu förtvivlade rop "Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?", finns även med i denna psalm (vers 2).

Men det är inte bara så att han har varit där. Jesus finns hos dig också idag i de mörkaste stunderna - även om du inte känner det så.

Vi kan också få uppleva detsamma som psalmisten. Bönen för med sig resultat. Psalmen avslutas i en helt annan sinnesstämning än den börjar: "Han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom.
Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen.
" (vers 25-26) 


==>  Mannakorn att tugga på under dagen:  Herren är här. I mörka dagar och i ljusa.

Till eftertanke:
Har du upplevt detsamma som psalmisten i denna psalm? Ge exempel på det.

onsdag

Ord för dagen den 21 februari - Markus 10

"VAD VILL DU ATT JAG SKALL GÖRA FÖR DIG?"

Bibelläsning: Markusevangeliet 10
"Mannen kastade då av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Den blinde sade: "Rabbuni, gör så att jag kan se igen!" Jesus sade: "Gå, din tro har frälst dig." Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen." (Mark 10:50-52 FB)

Även om Jesus kände till mannens behov frågade han honom vad han ville att Jesus skulle göra för honom. Våra behov är ofta Guds möjligheter i våra liv. Om vi bara talar om dem för Jesus.

-->  Mannakorn att tugga på under dagen:
Idag frågar Jesus dig: "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Vad svarar jag? Mitt svar kan vara Guds möjlighet i mitt liv.
__________________
Översikt/kommentar
Vers 1-12 Äktenskap och skilsmässa
Då Jesus talar om äktenskapet definierar han det på samma sätt som det står formulerat i skapelseberättelsen och i Paulus brev.
Äktenskapet består av tre delar:
Lämna far och mor - det innebär att man får en ny förstahandsfamilj. Om en av parterna fortsätter att vara alltför förankrad i, och beroende av sin ursprungsfamilj kan det skapa stora problem i äktenskapet.
Hålla sig till varandra - det talar om trohet och trofasthet
Bli ett - det talar om den nya enheten som tar sig uttryck i den sexuella föreningen.

Vers 13-16 Jesus och barnen
Jesus säger att det är bara den som tar emot Guds rike som ett barn som kan komma in. Tänk på barnet som utan fruktan kastar sig ut och väntar sig att bli fångad i fars armar. Det är den tillit och förtröstan som Herrens vill se i oss då det gäller vår relation till honom.

Vers 17-22 Jesus och den rike mannen
Här möter Jesus den rike mannen som ville få evigt liv, men som inte var beredd att släppa det enda som fattades för att det skulle kunna ske. Den unge mannen frågade Jesus vad det var som fattas. Jesus svarade att det var mannens rikedom som hindrade honom att följa Jesus.
Till eftertanke:
Kan vi också ha saker som hindrar oss att följa Jesus helt och fullt? Vilka är hindren och vad ska vi göra med dem?
Vers 23-31 Kamelen och nålsögat
Då Jesus använder bilden av en kamel och ett nålsöga utbrister lärjungarna "Vem kan då bli frälst?" Jesus svarar då att det är helt omöjligt för människor men allting är möjligt för Gud.
    Man hör ibland en utläggning om att det fanns en port i Jerusalem som hette "Nålsögat". För att kamelen skulle kunna komma in genom porten måste den lägga sig på knäna och ta av all packning. Då kunde den komma in genom porten.
   Men denna tolkning leder helt fel. För det första har det aldrig funnits en port i Jerusalem med det namnet. För det andra blir konsekvensen att det visserligen är svårt att komma in i Guds rike, men om vi verkligen anstränger oss och tar av all packning kan vi klara det. Jesus har en helt annan slutsats. Det är inte svårt att komma in i Guds rike - det är omjöjligt för människor. Bara Gud kan åstadkomma det.

Vers 32-45 Jesus talar om sin död och lärjungarna talar om att få en bra position
(Se kommentar till Markus 9)

Vers 46-52 Den blinde Bartimeos
Till eftertanke:
Fundera på varför Jesus frågar Bartimeos vad han vill ha, då det är uppenbart för alla som läser berättelsen.

tisdag

Ord för dagen den 20 februari - Markus 9

"VARFÖR KUNDE INTE VI?"

Bibelläsning: Markusevangeliet 9När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut honom?" Han svarade: "Detta slag kan endast drivas ut med bön." (Mark 9:28-29 FB)

Varför kan inte vi? Jesu svar var att det fattades bön. Jesus själv kom just från gemenskapen med sin far på härlighetens berg.

Det kan kanske vara så att våra "varför-kunde-inte-jag" beror på att vi tillbringar för lite tid i Herrens gemenskap, där han får vägleda oss, utrusta oss och inspirera oss.

Det var aldrig meningen att vi skulle utföra Guds verk utifrån våra egna resurser och förmågor. Bara den som är totalt beroende av Gud och hans kraft kan vara med att förlösa Guds kraft i livet.

Det är många saker som är omöjliga för människor att utföra. Men för Gud är allting möjligt (Mark 10:27).

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: "Allt förmår den som tror" (vers 23)

____________________
Översikt/kommentar

Vers 1-13 På förklaringsberget
Uppe på Förklaringsberget möts lärjungarna av Moses och Elia. Men hur kommer det sig att de kan vara med på Förklaringsberget? Är inte de döda och ska vara i dödsriket till uppryckelsens dag (2 Tess 4:16)?
Ja, vi vet att Elia inte dog en naturlig död. Han fick åka direkt till himlen (2 Kung 2:11). 
Men hur var det med Moses? Ja, det var något mystiskt med Mose död. Vi kan läsa att Gud själv begravde honom och att ingen vet var den graven finns (5 Mos 34:6).
Vi kan också i Nya Testamentet få reda på att det var en tvist mellan ärkeängeln Mikael och djävulen om Mose kropp (Judas brev 1:9). Tydligen vann ärkeängeln den tvisten och Moses kunde komma direkt till Jesus i himlen.

Vers 14-29 Efter förklaringsberget
Då Jesus är på väg ned från förklaringsberget möter han några av sina lärjungar som hade misslyckats med att hjälpa en man att bota hans son.
Det verkar som om Jesus anser att lärjungarna borde ha klarat av den situationen för han säger: "Du släkte som inte vill tro" (vers 19)
Till eftertanke:
Jesus förebrår inte sina lärjungar för att de inte kunde tro, utan för att de inte ville tro. Fundera över vilken betydelse viljan har för vår tro.

Vers 30-37 Vad finns i dina tankar?
Jesus talar än en gång om sin förestående död (vers 31). Medan Jesus talar om vad som kommer att hända med honom, är lärjungarnas tankar fyllda av andra saker. De diskuterar vem av dem som är störst (vers 34)
Till eftertanke:
Vad är det som fyller mina tankar? Är det att jag ska framhävas eller att Guds rike ska växa?

Vers 38-50 Jesus talar om vem som är för honom och om frestelser och förförelser
Jesus talar till sina lärjungar om vem som är för och vem som är mot dem.
Jesus talar om straffet för den som förför en av dessa små.
Jesus talar om salt som förlorat sin sälta.
Till eftertanke:
Salt är en bra sak säger Jesus. Men om det förlorat sin sälta, hur ska det då få sältan igen?
Hur är det med oss idag? Är vi salt utan sälta? Hur får vi sältan tillbaka?

måndag

Ord för dagen den 19 februari - Mark 8

                                          VEM ÄR JESUS FÖR DIG?

Bibelläsning: Markusevangeliet 8
På vägen frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att jag är?" De svarade: "Johannes Döparen, andra säger Elia och andra någon av profeterna." Då frågade han dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade honom: "Du är Messias." (Mark 8:27-29 FB)

Det fanns många olika uppfattningar om vem Jesus var då han levde som människa här på jorden. Också idag finns det många olika uppfattningar om vem Jesus är. 
Jesus är en viktig person ockå hos muslimerna, men har där en helt annan identitet än i Bibeln. För många svenskar är Jesus bara det lilla barnet som tas fram varje jul. Till och med inom den kristna kyrkan möter vi idag mycket olika uppfattningar om vem Jesus är.
Men frågan Jesus ställer till mig idag är "Vem säger du att jag är?" Frågan är av avgörande betydelse. Min definition av Jesus avgör om jag kan bli frälst eller inte. För att bli frälst måste jag tro att Jesus uppstod från de döda och bekänna honom som herre i mitt liv (Rom 10:9).

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Vem är Jesus för mig?
__________________ 
Översikt/kommentar 
Vers 1-9 Änu mer matHär sker det igen. Många människor är samlade till möte. Mötet blir långt och människorna blir hungriga. Då Jesus lägger fram problemet för sina lärjungar, kan de inte se någon lösning och säger "Var skall man få mat här i ödemarken så att de blir mätta?" (vers 4). Lärjungarna hade tydligen glömt bort det stora undret som Jesus gjorde förra mötet då han mättade femtusen med två fiskar och fem bröd (kap. 6). Jesus ber bordsbönen, lärjungarna delar ut mat och då alla ätit sig mätta var det sju korgar över fulla med mat.
Vers 10-21 Fariseerna begär tecken och lärjungarna hade glömt ta med sig bröd.
På väg hem från mötet blev lärjungarna hungriga och upptäcker att de glömt ta med sig bröd på båtresan hem. Det verkar som de glömt att Jesus hade frambringat mat till fem tusen några dagar tidigare, och frambringat mat till fyra tusen samma dag. Skulle inte Jesus kunna skaffa mat åt tolv hungriga lärjungar? Jesus säger till dem "Varför säger ni att ni inte har?" (vers 17).
Till eftertanke:
- Lärjungarna framställs ofta på ett ofördelaktigt sätt. Jesus klandrar dem för att de inte fattar något. Normalt skulle de som har makt över hur evangelierna blev utformade (apostlarna) varit mer angelägna att framställa sig själva på ett mer fördelaktigt sätt. Vad säger det om evangeliernas trovärdighet?
- Kanske säger Jesus samma sak till oss idag: "Varför säger i att ni inte har?"

Vers 22-33 Jesus botar en blind och Petrus bekännelse
Petrus svar på frågan om vem Jesus är var klart och tydligt: "Du är Messias" (vers 28). Detta sa Petrus under gudomlig inspiration. 
Då Jesus sedan talar om sitt kommande lidande och död, säger Petrus ivrigt emot honom. Jesus säger då "Gå bort från mig, Satan! Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar" (vers 33).
Till eftertanke:
Petrus talar här både Guds tankar och människotankar. Hur är det med våra tankar och vårt tal?

Vers 34-38 Skäms du för Jesus?
Här talar Jesus om efterföljelse. Villkoret för att följa Jesus är att förneka sig själv och ta sitt kors på sig (vers 34).
Jesus säger också att han kommer att skämmas för den den som skäms för honom (vers 38).
Till eftertanke:
Vad innebär det att förneka sig själv? Vad innebär det att ta sitt kors på sig?

söndag

Ord för dagen den 18 februari - Markus 7

ATT ÄRA GUD I HJÄRTAT

Bibelläsning: Markusevangeliet 7
"Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig." (Mark 7:6 FB)

Det är så lätt att vår relation med Herren blir ytlig och bara demonstreras i det yttre. Att vår lovsång och tillbedjan bara finns i munnen, men aldrig bottnar och når ner i djupet av vårt inre.

Det är viktigt att ära Gud med våra läppar. Det ska vi göra. Men om vår lovsång inte kommer från hjärtat är det en falsk tillbedjan.

Gud söker hjärtan som hängivet vill leva i relation med Honom själv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  
Jag vill ära Gud i mitt hjärta, och utifrån mitt hjärta vill jag ära Gud med vad jag säger och vad jag gör. 

************************
 Översikt/kommentar

Vers 1-23 Kontroverser med fariséer och skriftlärda
Här händer det igen. Fariséerna och de skriftlärda anklagar Jesus för att hans lärjungar inte tvättar händerna före maten enligt de äldstes stadgar.
Jesu svar är att fariséerna upphäver Guds bud och ersätter dem med människostadgar (vers 7-8)
Sedan undervisar Jesus om att det som orenar människor är inte det som kommer utifrån, utan det som kommer inifrån hjärtat. Därifrån kommer de onda tankar som föder synd (vers 21-23).
Till eftertanke:
Håller du med om att all synd börjar i våra tankar? Om det är så, vad kan vi göra för att motverka de tankar som leder till synd?

Vers 24-37 Jesus befriar en som är besatt och botar en dövstum
Till eftertanke:
-> Det verkar som om Jeusus först inte är villig att hjälpa kvinnans dotter. Varför är han det? Vad är det till slut som gör att Jesus agerar?
-> På vilket sätt botar Jesus den dövstumme mannen? Varför gör han så?

lördag

Ord för dagen den 17 februari - Mark 6

AVSIDES

Bibelläsning: Markusevangeliet 6
"Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite." (Mark 6:30 FB)

Jesus vill ta dig avsides för att vara tillsammans med dig. Han vill att du ska ta ett steg tillbaka och inte bara vara aktivitets- och resultatorineterad, utan också vara relationsorineterad. Det handlar om din relation med Honom. Han kallade oss inte bara för att sända ut oss, han kallade oss för att vara tillsammans med honom (Mark 3:14)

Avsides, det är där han vill lyssna på dig: "När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig." (Matt 6:6)

Där, avsides, vill Han låta dig uppleva ljuvligheten i Hans närhet. Han vill tala till dig, röra vid dig och försäkra dig om din identitet i Honom.
--> Mannakorn att tugga på under dagen: Avsides  med Jesus

************************
Översikt/kommentar

Vers 1-6 "Och han kunde inte..."
Jesus undervisar i sin hemstad och kunde inte göra någon kraftgärning där. Orsaken var människornas otro. Är Gud verkligen begränsad av vår tro?
Ja, Gud har valt att begränsa sig under den nuvarande tidsåldern. Det kommer en tid då Jesus inte begränsas av något. Då ska han komma tillbaka till jorden, döma människorna och skapa en ny himmel och en ny jord. 
Men fram till dess har han låtit sig begränsas av att verka i sin ny kropp på jorden, Kristi kropp församlingen.
Gud gör inget på jorden utom genom sina älskade barn, eller som svar på sina älskade barns böner. Vår tro kan vara med att frigöra det som finns hos Gud. Våra böner kan vara med att frigöra det som finns hos Gud. Våra handlingar kan vara med att frigöra det som finns hos Gud.
Till eftertanke:
På vilket sätt kan jag begränsa att Guds vilja får ske på jorden?
På vilket sätt kan jag vara med att frigöra Guds vilja på jorden?

Vers 6-13 Jesus sänder ut de tolv
I kapitel 3 kunde vi läsa varför Jesus utvalde apostlar: för att vara tillsammans med dem och för att sända dem ut (Mark 3:14).
Här i kapitel 6 sänder han ut dem och ger dem makt över de orena andarna (vers 7). De gick ut och förkunnade, "drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem" (vers 12-13).

Vers 14-29 Johannes Döparens död
Berättelsen om hur Herodes låter halshugga Johannes Döparen fast han egentligen inte ville göra det.

Vers 30-44 Tolv korgar fulla
Det börjar med att Jesus tar med sig lärjungarna till en öde plats för att vara ensamma och vila lite (vers 31).
Vilan blev kortvarig eftersom folket snart fick reda på var de var. Jesus förbarmade sig över folket och undervisade dem grundligt (vers 34)
Till eftertanke:
- Det där låter spännande. Jag skulle gärna velat ha varit med och lyssna då Jesus undervisade dem grundligt. Vad tror du Jesus talade om? Vad tänker du är det viktigaste budskapet i Jesu undervisning?
- Efter en stund blev lärjungarna hungriga och ber Jesus sända iväg folket så att de kunde köpa sig lite mat. Men Jesus svarade lärjungarna att det var de som skulle ge folket mat (vers 37). Lärjungarna hade bara fem bröd och två fiskar. Jesus sa till dem att ge dem till honom och sedan bad Jesu bordsbönen och gav tillbaka till lärjungarna (det var fortfarande två fiskar och fem bröd).
Så börjar undren i lärjungarnas händer. Maten tar aldrig slut, och då alla femtusen var mätta stod det tolv korgar med mat kvar som ingen orkade äta.
Till eftertanke:
Då vi tycker att vi inte har något att komma med kanske vi också kan höra Jesus säga: "Ge det till mig". Kan du tänka på några situationer då vi får överlämna oss själva och våra bristande resurser i Guds händer för att det överhuvudtaget ska bli något?
Undret sker i lärjungarnas händer då de handlar i lydnad för Gud. Kan du tänka på liknande situationer där vi kan uppleva samma sak?

Vers 45-52 Jesus går på vattnet
På väg hem från den stora matfesten hamnar lärjungarna i en storm. Jesus kommer gående på vattnet och stillar stormen, och säger till dem "Var lugna. Det är jag. Var ine rädda" (vers 50).
Till eftertanke:
Kan du tänka på situationer där Jesus kommer till oss och säger samma sak till oss?

Vers 53-56 "Alla som rörde vid honom blev friska"
Då de kom fram till andra sidan sjön samlades det snart folk från trakten och alla sjuka som rörde vid honom blev friska (vers 56)


fredag

Ord för dagen den 16 februari - Psalm 20 och 21

RES UPP BANERET - Psalm 20

Dagens bibelläsning - Psalm 20

"Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. Herren må besvara alla dina böner." (Ps 20:6 FB)

Psalm 20 är en psalm som trosvisst lyfter upp trosbaneret och förväntar sig Guds ingripande:
"..han skall ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda dina planer. " (vers 5)

Orsaken till att vi trosvisst kan lyfta trosbaneret är att vi inte förlitar oss på vår begränsade förmåga, utan vi förlitar oss på Guds obegränsade förmåga: "Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds, namn." (vers 8)

--> Mannakorn att tugga på under dagen:
Idag vill jag berömma mig av Herren och inte av mig själv


EVIGT LIV - Psalm 21
 
Dagens bibelläsning - Psalm 21

"Han bad dig om liv och du gav honom det, ett långt liv alltid och för evigt." (Ps 21:5 FB)

Här talar psalmisten om evigt liv som en gåva från Gud. Och visst är det fantastiskt att få leva ett liv som aldrig tar slut.

Men det handlar inte bara om längden på livet, utan framför allt handlar det om livskavlitet. För vem vill leva ett långt liv om det bara är eländigt?

Psalmisten beskriver livet i termer av livskvalitet. Tänk vilka löften att leva av:
" Vad hans hjärta önskar ger du honom, vad hans läppar begär vägrar du honom inte. Sela. Ty du möter honom med rika välsignelser, du sätter en krona av rent guld på hans huvud." (vers 3-4)

Tänk att få leva där Gud möter oss med rika välsignelser! Där han, bildligt talat, sätter en krona av rent guld på vårt huvud.

Men den allra största välsignelsen kanske ändå är då vi själva får bli till välsignelse. Då vi får ge välsignelsen vidare och välsigna andra:
"Du låter honom bli till välsignelse..." (vers 7)

-->  Mannakorn at tugga på under dagen:
Hjälp mig, Herre, att bli till välsignelse för någon idag.

Till eftertanke:
Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Här och många andra platser i Bibeln finns det ett förhållande mellan det vi kan ta emot från Gud och vad vi längtar, törstar och trånar efter. Jesus frågar ibland "Vad vill du att jag ska göra för dig", även om behovet är uppenbart. Vad skulle du svara idag om Jesus ställde den frågan till dig?

torsdag

Ord för dagen den 15 februari - Psalm 19

 KUNSKAP OM GUD

Dagens bibelläsning - Psalm 19
"Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk." (Ps 19:2 FB)
Psalm 19 talar om kunskap om Gud på tre nivåer.

1/ Vi kan uppleva Gud i naturen (vers 1-7). Men även om naturen vittnar om att det finns en Gud, kan vi inte i naturen få kunskap om vem Gud är, bara att han finns.

2/ I Bibeln kan vi förstå mycket mer om vem Gud är (vers 8-12). Bibeln avslöjar vad som finns i Guds hjärta och lär oss om Jesus.

3/ Personlig relation till Gud (vers 13-15). Även om vi vet allt om Gud genom naturen och genom Bibeln, har vi ingen nytta av det förrän vi öppnar vårt hjärta för Gud och går in i en personlig relation med honom

-->  Mannakorn att tugga på under dagen:
Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig

*************************

Översikt/kommentar

Psalm 19 talar om vad Guds ord kan göra med oss:
- Det ger själen nytt liv (vers 8)
- Det gör enkla människor visa (vers 8)
- Det ger glädje åt hjärtat (vers 9)
- Det upplyser ögonen (vers 9)
- Det varnar för att gå fel (vers 12)
- Det för med sig stor lön att följa Guds ord (vers 12)
Till eftertanke:
Hur är dina erfarenheter av att läsa Guds ord? Vad gör Guds ord med dig?

Den personliga relationen med Gud
Vi felar många gånger och ofta märker vi det inte själva. Vi får också be att Gud ska förlåta våra hemliga brister (vers 13).
Psalmisten ber inte bara om förlåtelse, han ber också att hans liv ska behaga Gud. Inte bara vad han gör eller säger, utan till och med vad han tänker.
Till eftertanke:
Gud bryr sig till och med om vad jag tänker. Upplever jag det som ett hot eller en välsignelse?

onsdag

Ord för dagen den 14 februari . Markus 5

"VAR INTE RÄDD. TRO ENDAST!"

Bibelläsning: Markusevangeliet 5
"Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren: "Var inte rädd. Tro endast." (Mark 5:36 FB)

Markusevangeliets femte kapitel berättar om tre "omöjliga" situationer som blir totalt förvandlade då Jesus griper in: Jesus botar en man som var besatt, Jesus uppväcker Jairus dotter och händelsen då en sjuk kvinna rör vid Jes mantel oc blir frisk.

Vi möter kanske också situationer i vårt liv som kan upplevas som omöjliga. Då vill Jesus föra oss in i trons vila med orden: "Var inte rädd. Tro endast"

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Gud kan!
********************* 
Översikt/kommentar

Vers 5-20 Jesus botar en besatt
Den besatte mannen skadade sig själv och andra. Ingen kunde binda honom. Han var besatt av många andar. Jesus tilltalar de onda andarna och frågar efter deras namn, och får till svar att de hette Legion, som betecknade en häravdelning på 6.000 man.
De onda andarna ber Jesus att de ska få fara in i en svinhjord och Jesus gjorde dem till viljes. 
Till eftertanke:
Varför gick Jesus med på de onda andarnas förslag att bli sända in i svinhjorden? Vad hade alternativen varit?

Vers 21-43 Jesus uppväcker Jairus dotter och botar en sjuk kvinna 
Två berättelser vävs in i varandra. Jesus är på väg för att bota Jairus dotter, då en kvinna rör vid hans mantel. Då kvinnan blivit botad fortsätter berättelsen om Jairus dotter.
Kvinnan var övertygad om att hon skulle bli frisk om hon bara rörde vid Jesus (vers 28). Då kvinnan blivit botad säger Jesus till henne: "Var inte rädd. Din tro har frälst dig."
Till eftertanke:Varför säger Jesus att det är kvinnans tro som frälst henne? Var det inte Jesus som gjorde det?

Då Jesus sedan fortsätter för att bota Jairus dotter har hon redan hunnit dö. Budbärarna säger att det inte är någon idé att fortsätta till synagogföreståndarens hus eftersom hon nu var död. Men Jesus fortsätter ändå och människorna hånskrattar åt Jesus då han säger att flickan bara sover. Men flickan var död och Jesus väckte upp henne från döden.
Till eftertanke:
Detta avsnitt uppvisar stora kontraster mellan tro och otro. Är det vanligt att människor, istället för att tro på Jesus, förklarar det är omöjligt?
Då Jesus skulle väcka upp flickan från döden drev han ut alla ur rummet utom lärjungarna och barnets föräldrar. Varför gjorde han det?

tisdag

Ord för dagen den 13 februari - Markus 4

SÅNINGSMANNEN SÅR ORDET

Bibelläsning: Markusevangeliet 4
"Såningsmannen sår ordet" (Mark 4:14 FB)
"Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem, på ett sådant sätt att de ville lyssna." (Mark 4:33 FB)

I liknelsen om såningsmannen berättar Jesus om människors olika mottaglighet för Guds ord. 
- Några är som en vägkant där fåglarna kommer och äter såkornet innan det har fått slå rot. 
- Andra människor är som en stenig mark där det inte finns så mycket jord. Sådden växer upp fort men torkar lika fort bort, eftersom det inte kunnat utveckla ett bra rotsystem.
- Några är som en åker med tistlar. De tar emot ordet, men världsliga bekymmer och begär efter rikedom kväver ordet så att det inte bär frukt.
- Några är som den goda jorden. De tar emot ordet och bär frukt.

- Vi får ständigt möjligher att i samtal och vittnesbörd "så ordet" i människor vi möter. Det som var speciellt med Jesus var att han gjorde det på ett sätt så att de ville lyssna.

--> Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig att berätta om Jesus på ett sätt så att någon vill lyssna.
*********************** 
Översikt/kommentar

Vers 1-25 Liknelsen om såningsmannen
Då Jesus förklarar liknelsen säger han att såkornet som såningsmannen sår ut är ordet (vers 14).
Jesus talar om fyra olika mottaglighet för Guds ord.
Till eftertanke:
Kan du ge exempel på människor du mött som representerar de fyra olika jordmånerna? 
Var finns du själv? 
Kan det vara så att de olika jordmånerna inte behöver vara olika människor, utan samma människor i olika situationer under livet?
Kan vi göra något för att förbereda jorden för att ta emot ordet?

Vers 26-29 Liknelsen om den växande säden.
En man sår. Sedan låter han åkern vara. Den växer och bär frukt utan att han behöver göra något. Då grödan är mogen tar han skäran och går ut och skördar. Mannen måste gå ut på åkern två gånger. För att så och för att skörda.
Till eftertanke:
Ibland kan vi kanske vara så upptagna med att så ut och så ut, så att vi glömmer att vi måste komma tillbaka och hämta in skörden av det vi sått ut. Vad inebär det att skörda? Hur gör man det?

Vers 30-34 Liknelsen om senapskornet.
Himmelriket är som det minsta av alla frön på jorden. Men då det sås kan det växa upp till ett stort träd. Jesus predikade för dem så att de ville lyssna.
Till eftertanke:
Hur kan vi berätta om Guds rike så att människor vill lyssna?

Vers 35-41 Jesus stillar stormen
Jesus somnar i båten då den stora stormen kommer. Lärjungarna blir rädda och Jesus förebrår dem för att de har så liten tro.
Till eftertanke:
Vad vill den berättelsen säga oss om vår fruktan och tro?

måndag

Ord för dagen den 12 februari - Markus 3

"VARA HOS HONOM"

Bibelläsning: Markusevangeliet 3
"Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika " (Mark 3:14 FB)

Här förklarar Jesus varför Han utvalde lärjungar. Det fanns två orsaker:
1. Att de skulle var hos Honom
2. Att Han skulle sända dem ut

Varför har vi så lätt att glömma nr.1 medan vi är uptagna att utföra nr.2?

Jesus önskar att jag ska vara hos Honom. Jesus ber mig avsätta tid dagligen, då jag bara är tillsammans med Honom, en daglig bönestund, där jag får tala till Honom, lyssna till Honom, men framförallt bara var tillsammans med Honom.

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Kallad till gemenskap med Jesus (1 Kor 1:9)

***********************
Översikt/kommentar

Vers 1-6 "Räck ut din hand"
Fariseerna fortsätter att irritera sig på Jesu verksamhet. Här botar Jesus en man med en förtvinad hand på sabbaten och det resulterar i att de börjar planera för att röja Jesu ur vägen (vers 6).
Till eftertanke:
Varför ber Jesus mannen att räcka ut handen? Kunde inte Jesus bota mannen utan att mannen räckte ut sin hand? Eller ökar den uträckta handen mannens mottaglighet för Jesu verk?

Vers 7-19 Där ute och där inne
Här ser vi den ständigt återkommande växlingen mellan enskildhet och verksamhet bland de stora skarorna. Jesus visar med sitt handlande behovet av avskildhet med Gud för att vara framgångsrik i den yttre tjänsten.
Då Jesus utser och kallar sina lärjungar, gäller kallelsen två saker (vers 14):
- att vara tillsammans med Jesus
- att sändas ut till tänst
Jesus sänder också ut sina lärjungar idag i missionsbefallningen
- "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar" (Matt 28:19). Men innan Jesus säger "Gå ut", säger han "Gå in"
- "Gå in i din kammare och stäng din dörr" (Matt 6:6)
Kallelsen handlar inte om att gå ut eller gå in. Den gäller både-och. Det finns de som bara har hört "Gå ut" och de blir som ett träd utan rötter. Antingen torkar de ut eller blåser bort. Andra har bara hört "Gå in" och kommer aldrig ut och intar den seger som blev förberedd i bönekammaren.
Ett kristenliv i balans handlar inte om antingen-eller, utan om både-och.
Till eftertanke:
Hur är det i mitt liv? Lever jag i obalans?

Vers 20-30 Jesu gärning eller Satans
Jesus försvarar sig mot de skriftläsrdas anklagelser om att han driver ut de onda andrana med Satans hjälp.

Vers 31-35 Jesu familj
Jesus definierar sin sanna familj. Det handlar inte om släktskap. Det handlar om vars och ens individuella beslut. "Den som gör min vilja är min bror och min syster och min mor" (vers 35).
Till eftertanke:
Tillhör jag Jesu familj? Lever jag i Jesu vilja med mitt liv?

söndag

Ord för dagen den 11 febrari - Markus 2

FÖRNYADE VINSÄCKAR

Bibelläsning: Markusevangeliet 2
"Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gjorde så, skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar." (Mark 2:22 FB)

Skinnsäckar som torkat blir stela och oformliga. För att kunna använda dem igen var man tvungen att lägga den i ett vattenbad och sedan smörja in dem med olja. Då blev de som nya (förnyade) igen, så att de kunde ta emot det nya vinet.

-->  Mannakorna att tugga på under dagen:
Hjälp mig att vara formbar så jag kan vara mottagare av det nya liv du ständigt vill ge mig.

**********************
Översikt/kommentar

Kapitlet handlar om hur Jesus blir ifrågasatt av de skriftlärda och fariseerna:


Vers 1-12 Jesu rätt att förlåta synder ifrågasätts
Jesus botar den lame mannen. Det fanns något hos den lame mannens vänner som gjorde att Jesus agerade: "Jesus såg deras tro..." (vers 5)
Till eftertanke:
Hur kan jag också få en tro som frigör Guds kraft?

Vers 13-17 Jesu besök hos "syndare" ifrågasätts
Men Jesus kommer speciellt till dem som inte ser sig själva som fullkomliga eller rättfärdiga: "De är inte de friska som behöver läkare" (vers 17)
Till eftertanke:
Kan det vara så att det är svårare att ta emot från Jesus då vi lyckas väl med allt vi gör och ser oss själva bra människor?

Vers 18-22 Jesu matvanor ifrågasätts
Jesus ifrågasätts för att han inte fastar (vers 19)
Till eftertanke:
Ger detta avsnitt någon vägledning till hur vi ska förhålla oss till fasta?

Vers 23-28 Jesu sabbatsvanor ifrågasätts
Jesus ifrågasätts för att hans lärjungar äter ax på sabbaten. Jesu svar är att sabbaten blev gjord för människor och inte tvärtom.
Till eftertanke:
Vad kan det betyda då det gäller vår vilodag?


lördag

Ord för dagen den 10 februari - Markus 1

BANA VÄG

Bibelläsning: Markusevangeliet 1
"Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!" (Mark 1:2-3 FB)

I någon mån är vi alla sända att vara budbärare från Jesus. Våra liv och våra ord är brev till människor som berättar om Jesus.

Det kan finnas många hinder som står i vägen för att människor ska hitta fram till Jesus. Vi får göra stigarna raka, vi får ta bort stenar på vägen som hindrar folk att komma fram.

På samma sätt som Johannes Döparen får vi också bana väg, göra det lätt för människor att ta emot budskapet om Jesus.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Herre, hjälp mig att bana väg för någon människa att hitta fram till dig.

**********************

Översikt/kommentar

Vers 1-11 Jesus och Johannes Döparen
Johannes Döparen talar både om sitt uppdrag och om Jesu uppdrag.
Johannes uppdrag är att bana väg för Jesus, och Jesu uppdrag är att "döpa er med den helige Ande" (vers 8)
Till eftertanke:
Vad kan det finnas för hinder för att männsikor i dag ska finna vägen fram till Jesus?

Vers 12-45 Jesus presenterar Guds rike i ord och i handlingar
Jesus predikar att Guds rike nu är här (vers 15), och han kallar människor till efterföljelse (vers 17).
Människorna som mötte Jesus "häpnade" (vers 22) över hans undervisning, och blev "förskräckta" (vers 27) då de såg de under Jesus gjorde.
Jesus undervisade med en auktoritet (vers 22) som de inte hade hört förut och hans lära presenterades med makt (vers 27) genom att han botade sjuka och drev ut onda andar.
Men Jesus hade ett ständigt behov att dra sig tillbaka för att be, mitt under all verksamhet bland människorna: "Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där" (vers 35).
Till eftertanke:
Tänk dig in i Jesu behov att dra sig tillbaka för att vara ensam för att be. Hur är det i mitt liv med den saken?

fredag

Ord för dagen den 9 februari - Psalm 17 och 18

ÖGONKONTAKT

Bibelläsning - Psalm 17
"Men jag skall se ditt ansikte i rättfärdighet, jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar." (Ps 17:15 FB)

Psalm 17 är ett rop på hjälp från Gud för den som är oskyldigt förföljd. Psalmen är en bön om beskydd från alla förföljare som vill skada, ett rop till Gud att Han ska höra: "Jag ropar till dig, ty du, Gud, skall svara mig. Vänd ditt öra till mig och hör mina ord!" (vers 6)

Det enda som ger tröst i situationen är att få se Guds ansikte, att veta att Gud finns hos mig och att få ögonkontakt med Gud.

Det lilla spädbarnet söker ständigt ögonkontakt med sin förälder. Ögonkontakten är nödvändig för att barnet ska uppleva trygghet i tillvaron.

Ögonkontakten med Gud, vetskapen om Guds närvaro fyller palmisten med tillförsikt: "..jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar." (vers 15)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren ser 


"VEM ÄR GUD FÖRUTOM HERREN! 

Bibelläsning - Psalm 18
"Guds väg är fullkomlig, HERRENS tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Ty vem är Gud förutom HERREN, vem är en klippa utom vår Gud?" (Ps 18:31-32 FB)

Psalm 18 är en tacksägelsepsalm. Psalmisten tar ett steg tillbaka och betraktar Herren.

Han beskriver vem Herren är:
Bergfäste, borg, räddare, tillflykt, sköld, horn, värn (vers 3)

Och vad Herren gör:
"Han förde mig ut på rymlig plats, han räddade mig, ty han har mig kär." (vers 20)
"Du gör plats för mina steg där jag går, mina fötter vacklar inte." (vers 37)

Psalmen vslutas med tacksägelse:
"Därför vill jag tacka dig bland hednafolken, HERRE, och lovsjunga ditt namn." (vers 50)
==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Du gör plats för mina steg

torsdag

Ord för dagen den 8 februari - Psalm 16

LIVETS VÄG

Bibelläsning - Psalm 16
"Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje" (Ps 16:11 FB)

Då jag blir en kristen byter jag väg. Den nya vägen heter livets väg för den leder till livet. Jesus säger att den vägen är smal och att det är få som finner den (Matt 7:14).

Men jag vandrar inte ensam på den vägen. Det är en gemenskapens väg. Jesus skickar inte iväg oss ensamma på den vägen. Han går före och säger följ mig.

"Du lär mig livets väg". Varje dag vill han lära oss mer och mer om livets väg. Han vill att vi ska vara sanna lärjungar. Och så länge vi är villiga att lära av Jesus, fortsätter vi att vara Hans lärjungar.

"Inför ditt ansikte mättas jag av glädje". Och då jag förstår att det är en gemenskapens väg och att Herren redan har vänt sitt ansikte till mig, så mättas jag av glädje.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen:  
Jag går på Livets väg. Vad betyder det för mig idag?

onsdag

Ord för dagen den 7 februari - Matteus 28

UPPDRAGET

Bibelläsning: Matteusevangeliet 28
"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar"
(Matt 28:19)

Detta säger Jesus till sina lärjungar, för det är bara lärjungar som kan göra lärjungar.
-Hur kan jag själv växa och fördjupa mitt eget lärjungaskap?
-På vilket sätt kan jag bidra till att missionsbefallningen blir verklighet där jag finns?

Jesus skickar inte iväg oss på uppdrag. Han går före oss och säger till oss "Följ mig". Då vi följer Jesus kan vi inte ta ett enda steg där inte har han gått före oss och förberett marken för oss. Han går med oss i varje steg. "Och jag är med er alla dagar till tidens slut" (Matt 28:20)

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: "Följ mig" Vad innebär det för mig idag?

********************
Översikt/kommentar

Vers 1-15 Jesu uppståndelse
Jesu uppståndelse står centralt i kristen tro. Man kan till och med säga att hela den kristna tron vilar på denna händelse. Men frågan som ständigt återkommer är om Jesus verkligen stod upp från de döda.
Var graven verkligen tom?
Svaret på den frågan måste vara att graven var tom. Om graven inte var tom, hade översteprästerna bara kunnat visa graven med Jesu kropp och då hade kristendomen inte kunnat fortsätta att hävda att Jesus hade stått upp.
Om graven verkligen var tom, vad hade då hänt med Jesu kropp?
Ett svar kan ju vara att någon kan ha flyttat på den döda kroppen. Men vem skulle det då ha varit?
Jesu fiender kan inte ha flyttat kroppen. Det som de fruktade mest av allt, var att någon skulle ta kroppen och hävda att Jesus hade uppstått (vers 11-15).
Kan Jesu lärjungar ha flyttat kroppen? Problemet med det är att stenen var förseglad och att det stod soldater och vaktade graven. Men det starkaste argumentet till att det inte var Jesu lärjungar som flyttade kroppen var lärjungarnas beteende efter uppståndelsen. De trodde verkligen att Jesus hade uppstått. De byggde hela sitt liv på att det var sant, och de flesta fick till och med dö martyrdöden för att de trodde på Jesus.
Många människor är beredda att ge sitt liv för det de tror på, men få är villiga att ge sitt liv för något som de vet är osant.
Om graven var tom och om varken Jesu vänner eller Jesu fiender flyttat på kroppen, finns det bara ett alternativ kvar: Jesus uppstod från de döda!

Vers 16-20 Missionsbefallningen
Jesu befallning var att göra alla folk till lärjungar och att lära dem allt som Jesus hade befallt dem.
Till eftertanke:
- Vad är en lärjunge? Kan du ge en bra definition på vad en lärjunge är?
- Lärjungar kommer inte till av sig själva. Det är någon som måste göra dem, enligt Jesus. Om du ska göra någon till lärjunge, vad skulle du lära honom eller henne? Vilka är de viktigaste saker du skulle lära ut till den som ska bli lärjunge.
tisdag

Ord för dagen den 6 februari - Matteus 27

EN ÖPPEN VÄG

Bibelläsning: Matteusevangeliet 27
"Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner" (Matt 27:51)

Kapitlet handlar om Jesu lidande. Rubrikerna är Jesus inför Pilatus, Jesus döms, Soldaterna hånar Jesus, korsfästelsen, Jesu död.

Varje gång jag läser detta upplever jag det som plågsamt ända fram till orden ""Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner"

Ända fram till dess hade vägen fram till Gud varit stängd av förhänget. Folket fick stanna på förgården, prästerna kunde vara "i det heliga", men i "det allra heligaste", innanför förhänget fick ingen komma, utom översteprästen en gång per år.

Men i och med Jesu död öppnades vägen och vi får ha fritt tillträde till Gud varje dag och varje stund. Vägen ligger öppen för oss i dag. Använd den!

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Tack vare Jesus har jag idag fritt tillträde till Gud.

***************************
Översikt/kommentar

I kapitel 27 kan vi läsa om Jesu lidande och död

Vers 3-10  Judas 
Judas ångrar att han förådde Jesus och vill lämna tillbaka pengarna han fått. Matteus påpekar igen att det som händer i Jesu liv är en ständig uppfyllelse av profetiorna från det Gamla Testamentet. Här pekar Matteus på profetian om de trettio silvermynten.

Vers 11-26 Jesus inför Pilatus
Det verkar som om Pilatus helst vill frige Jesus. Pilatus fru hade dessutom haft en dröm om att Pilatus var rättfärdig och borde friges.
Till eftertanke:
- Varför frigav inte Pilatus Jesus, om det nu var det han ville?
- Om Pilatus hade frigivit Jesus, vad hade det fått för konsekvenser? För oss?
- Vad menar folket då de säger: "Hans blod må komma över oss och våra barn"

Vers 27-56 Jesu död
Till eftertanke:
Då Jesus dör blev det jordbävning, jorden skakde ochc klipporna rämnade. Det ser ut som om det inträffar naturfenomen varje gång det händer något avgörande med Guds son.
- Vilka synbara tecken syns vid Jesu födelse?
- På vilket sätt reagerar naturen och universum då Jesus sk komma tillbaka?

Vers 57-66 Jesus begravs
Det fanns en fruktan hos översteprästerna och fariseerna att Jesu lärjungar skulle stjäla kroppen och påstå att Jesus hade stått upp från de döda. Därför förseglade man gravstenen och satte ut en vaktstyrka.

måndag

Ord för dagen den 5 februari - Matteus 26

SISTA NATTEN MED LÄRJUNGARNA

Bibelläsning: Matteusevangeliet 26
"Även om alla andra överger dig, så skall jag inte göra det" (Matt 26:33 FB)

Det var Petrus trosstarka ord till Jesus. Petrus sa också: "Om jag än måste dö med dig, skall jag aldrig förneka dig" (Matt 26:35 FB). Och de andra lärjungarna sa samma sak: "Så sade också de andra lärjungarna" (Matt 26:35 FB).

Det var inget fel på deras överlåtelse eller deras fasta beslut att stå upp för Jesus i alla situationer. Men, bara några timmar senare, då man kommer för att gripa Jesus står det om lärjungarna: "Då övergav alla lärjungarna honom och flydde" (Matt 26:56 FB). Ytterligare några timmar senare säger Petrus: "Jag känner inte den mannen" (Matt 26:74 FB).

Det verkar som om det var en grupp ganska opålitliga män som Jesus valt till lärjungar. De lovar mycket och gör sedan tvärtom.

Men det var genom dessa opålitliga män som Herren gav uppdraget att sprida evangeliet. Och i Guds kraft gick de ut och förändrade världshistorien.

Gud söker tydligen inte perfekta, fullkomliga människor för att förverkliga sin plan på jorden. Det räcker med helt vanliga människor, som du och jag, som ofta misslyckas.

Så låt oss i dag, i Guds kraft, se till att Guds rike får bryta igenom i den lilla värld där vi lever. 
-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Gud använder helt vanliga människor
*************************** 
Översikt/kommentar 
Kapitel 26 beskriver de sista timmarna innan Jesus grips:
- Kvinnan med alabasterflaskan smörjer Jesus
- Judas förråder Jesus
- Den sista måltiden
- Jesus förutsäger Petrus förnekelse
- I grips Getsemane
- Jesus inför Stora Rådet
- Petrus förnekar Jesus 

Till eftertanke: 
- Då lärjungarna somnade istället för att vaka med Jesus säger Jesus: "Anden är villig, men köttet är svagt". Vad menar Jesus med det? Kan man säga detsamma om dagens kristna? På vilket sätt?
- Då tuppen gol gick Petrus ut och grät bittert. Varför grät han? Kan du sätta dig in i hans situation? Var hans förnekelse förutbestämd eller var det bara så att Jesus visste vad som skulle hända?

söndag

Ord för dagen den 4 februari - Matteus 25

"BRUDGUMMEN KOMMER!"

Bibelläsning: Matteusevangeliet 25
 "Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer!" (Matt 25:6 FB)

I kapitel 25 fortsätter Jesus sitt tal om tidens slut. Jesus använder tre bilder:
-Tio jungfrur. Fem var beredda och hade olja i sina lampor. Fem kunde inte vara med på festen.
-Tre män fick några talenter att förvalta. Två gjorde det väl. Den tredje grävde ned sitt pund.
-Människosonens dom där han skiljer fåren från getterna efter om de hade tagit hand om de lidande eller inte.

Om man ser isolerat på den sista berättelsen så kan det se ut som om det är våra goda gärningar som frälser oss. Men om vi lyfter blicken och ser Bibelns helhetsbudskap förstår vi att vi aldrig kan bli frälsta genom gärningar. Bara genom nåd i tro på Jesus.

Huvudbudskapet är "Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer." (Matt 25:13 FB)

Men medan vi väntar låt oss använda de möjligheter, pund, som Gud ger oss. Både för att förkunna evangeliet och för att hjälpa dem som lider.

-->  Mannakorn att tugga på under dagen:
"Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag...." (2 Pet 3:11-12 FB)

*******************************
Översikt/kommentar

Jesus fortsätter sitt stora tal om den sista tiden.

I liknelsen om de tio jungrurna såg alla tio ut att "vara med". De hade bröllopskläder på och lampa i sina händer. Men även om de hade alla yttre tecken på att "höra till", visade det sig att de inte hade olja i sina lampor.
  Det kan kanske vara på samma sätt idag. Människor som är en del av församlingen och tänker att allt är med bara för att de finns med i församlingens verksamhet. Men man blir inte kristen av att finnas med i en församling. Man blir bara kristen om man tar emot Jesus i sitt hjärta och blir frälst.

Till eftertanke: Vad är kriteriet för att bli frälst enligt Rom 10:9?

I liknelsen om talenterna framgår det att vi alla har fått olika gåvor och möjligheter i livet. Det avgörande är inte vem som fått mest, utan hur vi var och en använder de gåvor och möjligheter som Herren gett oss.

I berättelsen om domen säger Jesus att allt vi gjort för människor som lider, det har vi gjort mot Jesus själv (vers 40)

lördag

Ord för dagen den 3 februari - Matteus 24

VAR BEREDD!

Bibelläsning: Matteusevangeliet 24 
Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. (Matt 24:42 FB)
Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. (Matt 24:44 FB)

I Matteus 24 håller Jesus sitt stora tal om denna tidsålders slut. Den värld vi lever i kommer inte att bestå för evigt. Jesus säger: "Himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå" (Matt 24:35 FB).

Ingen av oss vet när det ska ske eller hur det ska ske. Men, om du visste att Jesus skulle komma tillbaka i morgon, hur skulle du då leva i dag?

Då du har svarat på den frågan. Lev så!

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus ska komma tillbaka

********************************
Översikt/kommentar

I Matteus 24 talar Jesus om den sista tiden och vad som kommer att hända i förbindelse med Jesu återkomst. 

Vers 3-14 En tid med mycket lidande
Då Jesus beskriver händelserna i förbindelse med att "himmelen och jorden skall förgå" (vers 35) talar han om "födlovåndor" (vers 8). Det handlar inte om att allt tar slut, då skulle Jesus kanske ha talat om jordens "dödskamp", men födslovåndor talar om att något nytt ska komma, en ny himmel och en ny jord.
Den sista tiden kommer att präglas av krig, hungersnöd och jordbävningar (vers 7). De kristna kommer att förföljas och misshandlas många kommer att "komma på fall" (vers 10), och kärleken kommer att svalna hos de flesta (vers 12).

Vers 15-28 ´Förödelsens styggelse´Här hänvisar Jesus till Daniels bok. ´Förödelsens styggelse´ talar om att Jerusalem och Templet kommer att förstöras. 
Jesus fortsätter att beskriva den stora vedermödan som ska komma i Ändens tid: "Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse" (vers 21)

Vers 29-51 Jesus kommer tillbaka
Efter den stora vedermödan kommer Jesus tillbaka med stor makt och härlighet.
Jesus uppmanar oss att vara vaksamma, eftersom vi inte vet vilken dag han ska komma (Vers 42).
   Jesus använder också en bild av fikonträdet som bär tecken på vår. Bilden tolkas ofta som att den generation som ser fikonträdet (Israel) få liv igen, inte ska förgås innan allt detta har skett (Vers 34.)
  Himmelen och jorden kommer att förgå, men Jesu ord ska aldrig förgå (Vers 35).

fredag

Ord för dagen den 2 februari - Psalm 14 och 15

FINNS DET NÅGON SOM SÖKER GUD?

Dagens bibelläsning - Psalm 14
"HERREN blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud." (Ps 14:2 FB)

I den första versen säger psalmförfattaren: Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud."Dårarna sätts i denna psalm i motsättning till de förståndiga, de som söker Gud.

Då man läser vidare i psalm 14 ser man att Herren blickar förgäves efter någon som söker honom.

Herren blickar fortfarande ner från himlen för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud.

Tänk om Herren idag skulle se en armé av längtande människor som böjer sig inför honom och sträcker ut sina händer för att ta emot från Herren. Tänk om Herren idag skulle finna förståndiga människor, som söker Herren av hela sitt hjärta.

Tänk om jag skulle vara en av dem.

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill söka Herren av hela mitt hjärta


I GUDS NÄRHET

Dagens bibelläsning - Psalm 15

"HERRE, vem får vistas i ditt tält, vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever fullkomligt och lever rättfärdigt" (Ps 15:1-2 FB)

Vem får vistas hos Gud? Vem for bo hos Gud? Vem får leva i Guds närhet?
Psalmisten svarar
-den som talar sanning i hjärtat
-den som inte baktalar
-den som ärar den som fruktar Herren
-den som inte bryter ed, även om han förlorar på det
-den som inte tar mutor
-den som lever fullkomligt och lever rättfärdigt

Finns det då någon som kvalificerar till allt detta? Finns det någon som kan leva i Guds närhet?

Då vi kommer nära Herrens helighet uppenbaras våra misslyckanden och vår orenhet. Men Gud har gett oss en väg vidare: förlåtelse genom Jesus Kristus.

Vi kommer inte inför Gud i kraft av vår egen rättfärdighet, utan iklädda den rättfärdighet som Jesus har köpt till var och en som ber om förlåtelse (1 Joh 1:9). Då vi ber om förlåtelse ber vi samtidigt om kraft att i framtiden kunna leva ett liv som behagar Gud. 

torsdag

Ord för dagen den 1 februari - Psalm 13

Dagens bibelläsning - Psalm 13
"Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till HERRENS ära, ty han är god mot mig." (Ps 13:6 FB)

Psalm 13 är en av de kortare psalmerna i Bibeln. Psalmen uttrycker en djup ångest och ställer frågan "Hur länge..." ska det dröja innan Gud griper in.

Men psalmen slutar ändå med lovsång. Den uttrycker förtröstan på Gud och ett hjärta som jublar över Guds frälsning.

Men förtröstan och jublet är inte hämtat ur tomma intet. Det finns en orsak att psalmisten kan förtrösta. Det finns en orsak för jublet. Orsaken är att att Gud är god.Det är grunden för tillit och förtröstan. Gud ändras inte. Han är god. Och förvissningen om Guds godhet gör att vi kan förtrösta - även de dagar då vi inte ser något ljus.


-->  Mannakorn att tugga på under dagen:  Gud är god

***********************
Översikt/kommentar

Fyra gånger ropar psalmisten ut sin förtvivlan och frågar "Hur länge!" (vers 1-3)
Han upplever:
-sig vara bortglömd av gud
-att Gud döljer sitt ansikte för honom
-dagligen oro och ängslan
-att fienderna triumferar över honom

Sedan går de förtvivlade ropen över i bön (vers 4-5)

För att till sist sluta i förtröstan och jubel (Vers 6)