söndag

Ord för dagen den 1 juli - Romarbrevet 13

MÖRKRETS GÄRNINGAR

Bibelläsning: Romarbrevet 13
"Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning" (Rom 13:12 FB)

I mörkret kan vi dölja vem vi är. Men då det börjar dagas uppenbaras allt.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tål mitt liv solljuset? Mina handlingar, mina ord, mina tankar?
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Den kristne och överheten - Vers 1-8 
Här framhåller Paulus vikten av att underordna sig den överhet vi har över oss. Att sätta sig emot överheten är att gå emot det Gud har bestämt (vers 1-2).
Om vi inte underordnar oss det myndigheterna har bestämt skapar vi kaos. Om vi vill ha vår frihet att köra på vänster sida av vägen istället för på den högra sidan är vi en stor fara för oss själva och många andra. 
Men ska vi i alla situationer underordna oss överheten som står över oss? Vi får i detta kapitel exempel på bestämmelser där vi ska undrordna oss: att betala skatt och tull enligt myndegheterna beslut (vers 7). Vi ska uppfylla våra medborgerliga skyldigheter. Men finns det gränser?
Ja, i apostlagärningarna kan vi läsa att lärjungarna gick emot överhetens beslut med motiveringen "Man måste lyda Gud mer än människor" (Apg 5:29).
Till eftertanke:
Var går gränsen där man inte längre kan lyda överheten? 

Tiden är nära - Vers 9-14
Sedan följer uppmaningen att det är hög tid att vakna upp ut sömnen (vers 11) för dagen är nära (vers 12). Hur ska vi då leva när vi ser dagen närma sig?
- vi ska lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning (vers 12)
- vi ska ikläda oss Herren Jesus Kristus och inte hemfalla åt kroppens begär (vers 14)
Till eftertanke:
Är dessa levnadsråd lika aktuella idag som då de skrevs? Hur klär man sig i ´ljusets vaptenrustning´?
Vad är det för dag som ´är nära´?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar