tisdag

Ord för dagen den 10 juli - Första Korintierbrevet 4

FÖRVALTARE AV GUDS HEMLIGHET

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 4
"Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig." (1 Kor 4: 1-2 FB)

Här presenterar sig Paulus som förvaltare av Guds hemlighter. En förvaltare är någon som har fått ansvar för sin Herres tillgångar. Han förväntas förvalta sin Herres tillgångar så att de ger maximal utdelning.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur förvaltar jag Guds hemligheter? Gömmer jag undan dem eller använder jag dem så att de ger skörd.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Förvaltare av Guds hemligheter
Man ska betrakta oss kristna som goda förvaltare av Gud hemligheter, skriver Paulus (vers 1). Men vi är inte bara förvaltare av Guds hemligheter. Vi förvaltar vår tid, våra pengar, våra naturliga och andliga gåvor och våra kroppar, Ytterst sett är hela livet ett förvaltarskap.
Till eftertanke:
Vad har du fått att förvalta? Hur vill du förvalta det på bästa sett?

Hjärtats tankar och avsikter
Vi bedömer efter vad vi ser. Gud bedömer på ett djupare plan. Han bedömer våra hjärta och avsikter med vad vi gör. Han lyser upp det som döljs i mörker (vers 5)
Till eftertanke:
Om Gud skulle lysa upp ditt hjärtas tankar och avsikter nu, vad skulle då avslöjas? 

Mätt och belåten
Församlingsmedlemmarna i Korint beskrivs som mätta och rika. Det är ett farligt tillstånd för en församling. Då man är mätt vill man inte ha något mer. I Uppenbarelseboken beskrivs en sådan församling "Du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken" (Upp 3:17).
Jesus vill se människor och församlingar som är törstiga "Om någon törstar, så kom till mig och drick!" (Joh 7:37). Jesus prisar den salig som hungrar och törstar efter rättfärdighet (Matt 5:6).
Till eftertanke:
Det finns idag säkert församlingar som likt den i Korint är "mätta" och inte önskar något mer. Vad kan vi göra då vi möter något sådant?


Bli mina efterföljare
Paulus uppmanar folket i Korint att bli hans efterföljare (vers 16). Vi är varandras förebilder. Vi behöver idag starka kristna förebilder som är värda att följa. Paulus säger att vi ska se på honom och sedan följa honom, men vi möter ofta motsatsen "Se inte på mig. Se på Jesus". Det är ungefär som att säga att nu har jag försökt och det gick inte så bra, nu är det din tur att försöka.
Till eftertanke:
-Hur skulle församligen se ut om de hade dig som förebild och följde dig?

-Hur kan vi bli de förebilder Jesus vill att vi ska vara?

Vad är Guds rike?
"Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft" (vers 20). Om Guds rike bara bestod av ord skulle säkerligen hela världen vara frälst vid det här laget med tanke på alla hundratals predikningar som serveras varje söndag i vårt land. Men det räcker inte att tala om Guds rike, vi måste också demonstrera Guds rike i våra församlingar och i vårt liv.
Till eftertanke:
-Vad menas egentligen med att Guds rike består av kraft?
-Har vi den nödvändiga kraften för att demonstrera Guds rike? Om inte, vad ska vi göra med det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar