måndag

Ord för dagen den 9 juli - Första Korintierbrevet 3

GUD GER VÄXTEN

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 3
Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. (1 Kor 3:6-9 FB)

Människor liknas vid en åker. I en del människor vi möter får vi vara med att plantera tron på Gud. Hos andra får vi vattna den tro som redan finns. Men det är Gud som ger växten.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att idag vara vaksam på de möten med andra människor som jag får. Hjälp mig att att kunna plantera och vattna tron, så att du kan ge växt.
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Spädbarn i Kristus
I det första kapitlet kunde vi läsa att församlingen i Korint inte saknade någon nådegåva, men att de saknade andlig mognad. Här går Paulus ännu längre, han kallar dem för spädbarn i Kristus, köttsliga människor som inte tål fast föda utan måste matas med mjölk (vers 1-2).
Paulus nämner tre saker som visar att de är andliga spädbarn. Avund och strid fanns ibland dem och så levde de ”som alla de andra” (vers 3).
Till eftertanke:
Kristna som lämnat spädbarnsstadiet bakom sig lever tydligen inte ”som alla de andra”. På vilket sätt skiljer sig en kristens sätt att leva från ”alla de andra”?

Guds medarbetare
Ett tecken på brist på mognad var att församlingsmedlemmarna höll sig till sina favoriter. Några höll sig till Paulus, andra till Apollos. Men, framhåller Paulus, de kommer bara in i processen vid olika tidpunkter. Paulus planterade och Apollos vattnade. De olika tjänsterna är beroende av varandra. Det är meningslöst att plantera om ingen vattnar och det är meningslöst att vattna om ingen först har planterat.
Så ska vi se på oss själva. Vi är Guds medarbetare och samverkar för att Guds rike ska bryta igenom i människor. Vi kan komma in i olika skeden av processen. I vissa fall kanske vi lägger grunden för en tro som långt senare kommer att blomma ut. I andra tillfälle får vi vattna där någon annan sått, och ibland får vi till och med skörda där andra har sått och vattnat före oss.
I varje möte med en människa bör vi fråga oss om det finns något att vattna eller skörda. Finns det inte det kanske vi får så ett korn av tro, hopp eller förhoppning som någon annan senare får vara med att föra vidare.
I varje möte med kristna syskon borde vi vara ivriga att vattna, att stärka tron, hos varandra.
Till eftertanke:
I vilken uppgift känner du bäst igen dig själv? Den som sår, den som vattnar eller den som skördar?

Vad bygger du med?
Vi kan bygga vårt kristna liv med olika byggnadsmaterial. Med ´guld, silver och dyrbara stenar´ eller med ´trä, hö och halm´ (vers 12).
Till eftertanke:
Vad lägger du i begreppet ´guld, silver och dyrbara stenar´?
Vad lägger du i begreppet ´trä, hö och halm´?

Guds tempel
Paulus påminner här församlingsmedlemmarna om deras nya identitet. Varje kristen är ett tempel och inne i det templet bor Guds Ande (vers 16).
Att Guds Ande bor i den kristne innebär att den Helige Ande inte bara kommer på besök till oss då och då. Han finns där hela tiden. Det är där han bor. Till och med då vi sover eller  inte tänker kristna tankar finns han där. Det är där han bor. I varje kristen.
Till eftertanke:
Korintierna behövde påminnas om vem de var. Behöver vi det också?
- På vilket sätt kan våra liv påverkas om vi glömmer det?
- På vilket sätt påverkas våra liv om vi kommer ihåg det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar