söndag

Ord för dagen den 8 juli - Första Korintierbrevet 2

I ANDE OCH KRAFT

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 2"Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft" ( 1 Kor 2:4-5)

Det finns predikan som bygger på mänsklig visdom och det finns predikan som bygger på Ande och kraft (vers 4).

Det finns tro som bygger på mänsklig visdom och det finns tro som bygger på Guds kraft (vers 5).

Mänsklig visdom kan vara opålitlig. Den förändrar sig och finner alltid ny visdom. Men jag tror att mänsklig visdom ibland kan vara med att öppna hjärtat för Guds kraft.

-Jag längar efter att få se mer av Ande och kraft i Guds församling i stället för mänsklig visdom och självansträngning.

==> Mannakorn att tgga på under dagen:  Jag längar efter att få se mer av Ande och kraft i mitt liv och i Guds församling i stället för mänsklig visdom och självansträngning.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Svag, rädd och mycket orolig
Vi har lätt att tänka oss Paulus som den store världsevangelisten som utan att frukta var beredd att dö för sin tro. Men här berättar Paulus hur han kände sig inför ett besök i församlingen i Korint.
Vad var det han var så rädd för? Det handlade inte om förföljelse eller fysiskt lidande. Paulus stora fruktan handlade om något helt annat. Han var rädd att hans predikan skulle bygga på mänsklig visdom och inte på bevisning i Ande och kraft (vers 4). Han var rädd att deras tro skulle bygga på mänsklig visdom och inte på Guds kraft (vers 5).
Till eftertanke:
Det finns tydligen tro som byger på mänsklig visdom och tro som bygger på Guds kraft. Vad är skillnaden?
Det finns förkunnelse som bygger på mänskliga ord och förkunnelse som bygger på bevisning i ande och kraft. Försök att definiera de två slagen av predikan?

Världens ande eller Guds Ande
Paulus skriver att människor kan drivas av världens ande eller av Guds Ande (vers 12). Varje människa blir naturligtvis påverkad av den omgivande världens sätt att tänka. I Romarbrevet 12 läser vi att vi inte ska anpassa oss efter denna världen (Rom 12:2).
Till eftertanke:
Vad kännetecknar världens ande? På vilket sätt blir vi påverkade av världens ande? På vilket sätt blir vi påverkade av Guds Ande? Kan vi medvetet välja det ena eller det andra? Och om vi inte väljer, vad blir då resultatet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar