måndag

Ord för dagen den 2 juli - Romarbrevet 14

RÄTTFÄRDIGHET, FRID OCH GLÄDJE

Bibelläsning: Romarbrevet 15
"Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande." (Rom 14:17 FB)

Guds rike består av rättfärdighet, frid och glädje i den Helige Ande. Det är det livsrum Gud vill att jag ska leva i.

Guds rike är inte något som vi själva kan skapa. Det är något vi tar emot - och lever ut.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre hjälp mig att idag leva i din rättfärdighet, frid och glädje.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Mat och dryck och mina syskon i Herren
Det handlar om vår frihet och vårt ansvar för våra medsyskon i Herren.
Någon sätter en dag högre än den andra (vers 5), någon äter allt medan andra bara äter grönsaker (vers 2). Någon håller på en viss tradition och andra föraktar traditionen. Undervisningen handlar om att vi inte ska döma varandra, utan respektera och ta hänsyn till varandra.
Vi möter ibland syskon som, för att demonstrera sin frihet i Herren, gör saker som väcker anstöt hos andra.
Men om din frihet blir någon annan till fall, har du missbrukat din frihet: "Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av" (vers 21). "Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för" (vers 15).
Det är bland annat på den här grunden som frälsningssoldater avlägger nykterhetslöfte. Att dricka vin är inte synd i sig själv, men det blir synd om det leder till att någon annan kommer på fall. Frälsningsarméns nykterhetslöfte bygger inte på teologiska utan på solidariska skäl.
Till eftertanke:
Hur förhåller vi oss till denna undervisning? Då det gäller sabbatsbudet, mat eller alkohol? Var går gränsen för att inte väcka anstöt? Vi kan väl inte bygga våra liv på att vara alla till lags?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar