tisdag

Ord för dagen den 3 juli - Romarbrevet 15

ATT FÖRVALTA GUDS EVANGELIUM

Bibelläsning: Romarbrevet 15"Och detta i kraft av den nåd som jag har fått av Gud,  att jag skall vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den helige Ande." (Rom 15:15-16 FB)

"Att förvalta Guds evangelium". Det var på det sättet som Paulus såg sin tjänst. Han inte bara talade evangeliet. Han var det evangelium som människorna mötte.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ska jag förvalta Guds evangelium idag?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Gamla Testamentets funktion - Vers 1-13
Här får vi hjälp att förstå vilken funktion Gamla Testamentet har för oss. Det är skrivet till vår undervisning, "för att vi genom den uthållighet  och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp" (vers 6).
Sedan följer en rad citat från Gamla Testamentet och den första delen av kapitlet avslutas med denna välgångönskan "Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft." (vers 13).
Till eftertanke:
Om vi inte läser Gamla Testamentet vad går vi då miste om enligt detta skriftställe?

Paulus uppdrag - Vers 14-21
Paulus redogör här för sitt uppdrag och sin speciella kallelse till hedningarna. Han sätter sin ära att inte förkunna evangeliet där Kristi namn redan var känt (vers 20).
Paulus skriver också på vilket sätt hedningarna ska vinnas och föras till lydnad (vers 17). De ska vinas "genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft" (vers 19).
Till eftertanke:
Kan du försöka utveckla Paulus evangelisationplan? Vad innebär tecken, under och Andens kraft i praktiken?

Paulus resplaner - Vers 22-33
Paulus skriver om sina planer att komma till församlingen i Rom på väg till Spanien. Vad Paulus inte vet vid detta tillfälle är att han kommer att komma till Rom som en fånge för att sedan dö martyrdöden i Rom.
Men Paulus är trygg i sin kallelse och sitt uppdrag och skriver att när han kommer, så kommer han med Kristi välsignelse i fullt mått (vers 29).
Samtidigt som Paulus är trygg är han fullt medveten om sitt behov av Gud i allt han gör. Han ber församlingen om förbön både för sig själv och de praktiska uppgifter som ligger framför honom (vers 31-31).
Till eftertanke:
Tror du det finns ett samband mellan den förbön Paulus ber om och att han kunde komma med Kristi välsignelse i fullt mått?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar