måndag

Ord för dagen den 1 oktober - 1 Tim 6

ATT VARA NÖJD 

Bibelläsning: Första timoteosbrevet 6
"Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning" (1 Tim 6:6 FB)
"Men sann rikedom är att tro på Gud och samtidigt vara nöjd med det man har." (1 Tim 6:6 En levande bok)

"Att vara nöjd" är inte ett populärt begrepp idag. Det är nästan fult att vara nöjd. Idag ska man alltid ha mer, finare, dyrare, bättre, modernare i jakten på att förverkliga sig själv.

Men det finns en vila i att vara nöjd, i förnöjsamhet. Sann rikedom, säger bibelordet, är att tro på Gud och att vara nöjd.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gudsfruktan och ett förnöjt sinne.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Ska vi vara förnöjda eller ska vi inte vara förnöjda?
Svaret på den frågan är att vi måste vara både-och.

Vad ska vi vara förnöjda med?

Vi varnas kraftigt för att vilja ha mer än vi har:
- Vi kom till världen tomhänta och vi kommer att lämna världen tomhänta (vers 7)
- Har vi våra grundläggande behov tillfredsställda ska vi vara nöjda med det (vers 8)
- Rikedom för med sig många frestelser (vers 9)
- Kärlek till pengar är en rot till allt ont (vers 10)
- Håll dig borta från allt sådant (vers 11)
Till eftertanke:
- På vilket sätt kan pengar vara en rot till allt ont?
- Vad lägger du i begreppet förnöjsamhet?

Vad ska vi inte vara nöjda med?
I Uppenbarelseboken möter vi församlingen i Laodikea som är förnöjd med sig själv. De är nöjda och de "behöver ingenting" (Upp 3:17). Men i själva verket är de eländiga, beklagansvärda, fattiga, blinda och nakna (Upp 3:17). De märker inte ens att Jesus inte finns med i församlingen, utan han står utanför, knackar på och ber att få komma in (Upp 3:20).
   Bör de vara förnöjda? Nej, tvärtom. Den enda vägen ut ur sin förnöjsamhet är att förstå att deras gudsrelation är en katastrof. De måste bli totalt missförnöjda med sin nuvarande situation.
   På samma sätt är det med oss. Vi måste:
- sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet (vers 11)
- kämpa trons goda kamp (vers 12)
- söka vinna det eviga livet (vers 12)
Jesus säger själv att det bara är den som törstar som kan komma till honom för att dricka (Joh 7:37-39).
Till eftertanke:
- Hur kan vi upprätthålla balansen mellan att var förnöjd och att inte vara förnöjd?
- Vilken effekt har vår törst, vår blrist på att vara förnöjda, på vårt andliga liv?

Det rätta perspektivet: Jesus ska komma tillbaka
Genom hela Nya Testamentet finns en stark medvetenhet om att Jesu ska komma tillbaka. Också i detta kapitel finns det perspektivet levande:
- vi kan ingenting ta med oss då vi lämnar denna världen (vers 7)
- sök vinna det eviga livet (vers 12)
- bevara det som han befallt "till vår Herre Jesu Kristi ankomst" (vers 14)
- samla en skatt för den kommande tidsåldern, det verkliga livet (vers 19)
Till eftertanke:
Finns samma medvetenhet om Jesu återkomst och evigheten i vår församling idag? Motivera ditt svar.

Komma bort från tron - Vers 20-21
Brevet avslutas med en varning för det som kallas kunskap utan att vara det (vers 20), en kunskap som för bort från tron (vers 21), och en uppmaning att vända sig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna (vers 20).
Till eftertanke:
Vad tror du menas med en kunskap som gör att människor kommer bort från tron?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar