tisdag

Ord för dagen den 2 oktober - 2 Tim 1

VAR INTE MODLÖS

Bibelläsning: Andra Timoteosbrevet 1
"Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande." (2 Tim 1:7 FB)

Du behöver inte vara modlös. Den Ande som Gud gett dig är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

Be Gud fylla dig med den Helige Ande - Tacka honom för att han gör det.
==>Mannakorn att tugga på under dagen: Gud ger mig kraftens, kärlekens och själv behärskningens Ande. Idag!

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Kallad och sänd
Kapitlet handlar om att vara kallad och sänd:
- Paulus skriver att han är sänd att predika löftet om liv i Kristus Jesus (vers 1).
- Jesus har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse (vers 9)
- Paulus uppdrag är att vara förkunnare, apostel och lärare (vers 11)
Vi är alla kallade till Jesus för att fullgöra vår uppgift i Kristi kropp. Ingen del av kroppen är utan funktion. Frågan är inte om Gud har kallat dig, utan till vad han har kallat dig.
Till eftertanke:
- Paulus skrev att han var sänd att predika löftet om liv. Hur skulle du vilja beskriva vad du är sänd att göra?
- Paulus uppgift i Kristi kropp var att vara förkunnare, apostel och lärare. Hur ser du på din uppgift?

Den Helige Ande i oss
Kapitlet handlar också om den Helige Ande som bor i varje kristen (vers 14). Den Ande som bor i oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande (vers 7).
Men den Helige Ande som bor i varje kristen vill också uppenbara sig genom sina nådegåvor hos varje kristen (1 Kor 12:7). Timoteus hade i sig resurser från den Helige Ande som han inte använde, så Paulus uppmanar honom att på nytt låta Guds gåva flamma upp i honom (vers 6).
Till eftertanke:
- Vilka konsekvenser får det i mitt liv att kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande bor i mig?
- I undervisningen om de andliga nådegåvorna i 1 Kor 12 och 14, uppmanas vi att söka de andliga nådegåvorna (1 Kor 14:1). På vilket sätt kan vi söka dem? Vilka gåvor är det störst behov för i det sammanhang jag finns?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar