lördag

Ord för dagen den 6 oktober - 2 Tim 3

MÄNNISKORNA I DE SISTA DAGARNA

Dagens bibelläsning: Andra Timoteosbrevet 3 
"De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft" (2 Tim 3:4-5 FB)
"Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas." (2 Tim 3:12 FB)

Det tecknas en dyster bild av människorna i den sista tiden. Det kommer att bli en ytlig form för kristendom där man vill ha ett sken av gudsfruktan.

Å andra sidan kommer det att vara kristna som helhjärtat vill följa Jesus och de kommer att bli förföljda.

Det ser ut som om polariseringen inte kommer att vara mellan kristna och icke-kristna, utan mellan ytliga kristna och brinnande kristna.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Hjälp mig så att min gudsfruktan inte bara ska vara ett ytligt sken, och hjälp mig att bejaka din kraft i mitt liv"


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

De troende i de sista dagar - Vers 1-9

Människorna i de sista dagarna beskrivs utförligt i kapitlets fem första verser. Först ser det ut som att det handlar om människorna i allmänhet, men sen framgår det att beskrivningen handlar om troende mäniskor:
- de är människor med sken av gudsfruktan som inte vill veta av Guds kraft (vers 5). Icke-troende försöker nog inte ha ett sken av gudsfruktan.
- deras tro håller inte provet (vers 8). Det talas här inte om människor i allmänhet utan om de som har tron.
Till eftertanke:
- Hur tycker du att beskrivningen på mäniskorna passar in på troende människor idag? Hur passar de in på dig själv?
- Vilka av egenskaperna som räknas upp är speciellt framträdande i våra dagar?
- Jämför med beskrivningen av församlingen i Laodikea i Uppenbarelseboken (Upp 3:14-22). (Församlingen i Laodikea ses ofta som en förebild för församlingen i den sista tiden)

En gudfruktig människa - Vers 10-17
Paulus talar om den förföljelse han har fått utstå (vers 10-11) och förklarar att alla som vill leva gudaktigt kommer att förföljas (vers 12).
En gudfruktig människa håller fast vid de heliga Skrifterna (14-15), som är utandade av Gud själv (vers 16), och som har makt att göra gudsmänniskan fullt färdig och rustad (vers 17).
Till eftertanke:
- Vad menas med att alla som lever gudfruktigt kommer att förföljas? Om jag inte upplever förföljelse betyder det att jag inte är gudfruktig?
- Vad menas med att Skriften är utandad av Gud?
- Vad innebär det att hålla fast vid de heliga Skrifterna?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar