söndag

Ord för dagen den 7 oktober - 2 Tim 4

"MEN HERREN HJÄLPTE MIG"

Bibelläsning: Andra Timoteusbrevet 4
"...predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran" (2 Tim 4:2-3 FB)

Paulus uppmanar Timoteos att predika i tid och otid. För det kommer en tid då människorna inte längre ska stå ut med den sunda läran.

Då Paulus berättar i kapitlet om alla sina umbäranden då han förkunnade evangeliet och om hur många som vänt sig bort från honom skriver han orden: "Men Herren hjälpte mig..." (2 Tim 4:17 FB)

Om du också möter motstånd och förakt då du står upp för evangeliet, ska säkert du också, då du ser dig tillbaka, kunna säga: "Men Herren hjälpte mig.."

==>
Mannakorn att tugga på under dagen: Herren hjälper också mig.
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Motstånd
Föregående kapitel talade om de troende i den sista tiden som vill ha ett sken av gudsfruktan och som förnekar Guds kraft (2 Tim 3:5).
I detta kapitel läser vi om det motstånd Paulus fick möta, också här från de troende:
- de står inte ut med den sunda läran (vers 3)
- de styrs av sina egna begär (vers 3), och lyssnar på lärare som har ett budskap som "kliar dem i öronen" (vers 3)
- de vägrar att lyssna på sanningen (vers 4)
- de vänder sig till myter
(vers 4)
Paulus mötte också öppet motstånd från den som häftigt satte sig upp mot Paulus förkunnelse (vers 15)
Till eftertanke:
Detta skriver alltså Paulus till de troende i den sista tiden. Hur är det egentligen idag? Styrs dagens förkunnelse av det man tror församlingen vill höra, det som kliar dem i öronen? Varför hör man så sällan förkunnelse idag i några av Nya Testamentets mest centrala teman: synd, Jesu återkomst, den yttersta domen?

I en tid där evangeliet ifrågasätts av människor uppmanar Paulus att förkunna i tid och otid (vers 2) och att fullgöra evangelistens tjänst (vers 5)
Till eftertanke:
På vilka sätt kan vi förkunna i tid och otid på ett sätt så vi blir "hörda" i dagens samhälle?


Paulus tar avsked
Det låter nästan som ett avskedstal från Paulus då han säger:

- jag har kämpat den goda kampen (vers 7)
- jag har fullbordat loppet (vers 7)
- jag har bevarat tron (vers 7)
Nu väntar belöningen:
- rättfärdighetens segerkrans som Herren ska ge alla som älskar hans återkomst (vers 8)

Till eftertanke:
- Vad menar Paulus då han talar om "Rättfärdighetens segerkrans"?
- Har du samma visshet och förtröstan om evigheten som Paulus hade?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar