tisdag

Ord för dagen den 9 oktober - Titus 2

GUDS NÅD FOSTRAR OSS

Bibelläsning: Brevet till Titus 2
"Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är"
(Tit 2:11-12 FB)Kan man bli fostrad av nåden? Brukar inte fostran normalt bygga på negativa reaktioner på oönskade handlingar och omvänt?

Men nåd handlar inte om negativa reaktioner eller sanktioner.

Nåd innebär att jag fortsätter att vara älskad även om jag skulle uppföra mig illa.

Då jag förstår djupet av Guds nåd, hur mycket det kostade Jesus att köpa mig den nåden, då aktar jag mig för att såra den som älskar mig så mycket.

Då blir jag fostrad av nåden...
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att förstå din nåd på djupet så att jag naturligt säger "nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är"
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Förmaningar - Vers 1-10
Här ger Paulus förmaningar till olika grupper i församlingen:
- till äldre män (vers 2)
- till äldre kvinnor (vers 3-5)
- till yngre män (vers 6)
- till slavarna (vers 9-10)
- Det är speciellt intressant att se att kvinnornas tjänst som lärare betonas (vers 3), då det finns bibelställen som ser ut att säga det motsatta.(Se kommentaren i NT-boken 2:4 sid.44  om kvinnans rätt att tala /1Kor 11/)
- Slavar var en naturlig del av samhället på den tid då Paulus skrev detta. Det har till och med senare i historien funnits de som med Bibeln i handen försvarat sin rätt att ha slavar. Men lyckligtvis avskaffades det lagliga slaveriet under 1800-talet, huvudsakligen genom en grupp kristnas agerande (Claphamsekten).
(Citat från Wikipedia: "
William Wilberforce, född 24 augusti 1759 i Hull, England, död 29 juli 1833 i London, var en brittisk parlamentsledamot, och aktivist för kristendom och mänskliga rättigheter. Wilberforce var en av de främsta krafterna bakom att slavhandeln och slaveriet avskaffades, i Storbritannien och globalt genom Wienkongressen. Han var därtill en samhällsreformatör.")

Paulus ger också förmaningar till Timoteus själv: "Var sund och oklanderlig i ditt tal" (vers 8). Jakobs brev säger att den som inte felar i sitt tal är en fullkomlig man (Jak 3:2). Jakobs brev säger vidare: "Tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift" (Jak 3:8).
Och ändå uppmanas Timoteus att vara oklanderlig i sitt tal.
   Hur lätt är det inte att det slinker ut saker i vår mun som vi inte borde ha sagt? Varje ord vi säger sås in i den människa som tar emot det. Några ord bygger upp och andra bryter ned. En människa kan gå och lida i många år för någor som någon sa för länge sedan.
Till eftertanke:
Hur är det med mitt tal? Behöver jag också be att Herren ska hjälpa mig att bli oklanderlig i mitt tal?
Guds nåd - Vers 11-15
   Guds nåd fostrar oss. Då vi förstår vilket pris Jesus fick betala för att köpa nåd för oss, passar vi oss noga för att inte såra den som gav allt för oss. 
   Guds nåd är given för alla människors frälsning (vers 11). Det finns också här bibelord som ser ut att peka på predestination, det vill säga att några är förutbestämda till frälsning och andra inte. Men här framställs det klart att frälsningen är för alla människor. Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4).
Till eftertanke:
- På vilket sätt låter jag mig fostras av Guds nåd?
- Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Hur påverkar det mitt liv och min iver att berätta om Jesus? Vill jag att Guds vilja ska ske, eller är det bara något jag säger i min bön?

Jesus ska komma tillbaka! Också här framgår hur nära den kristna tron var förknippad med Jesu återkomst (vers 13). Det är ett av de absolut dominerande budskapen i Nya Testamentet. Vi väntar på något bättre. Hela Bibeln avslutas med orden: "Han som betygar detta säger: ´Ja, jag kommer snart´. Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd var med er alla".
Till eftertanke:
Är Jesu återkomst ett centralt tema i din kår/församling? Är det ett centralt tema i mitt liv?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar