måndag

Ord för dagen den 8 oktober - Titus 1

STÅ FAST I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

Bibelläsning: Brevet till Titus 1"Han (församlingsledaren) skall hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna" (Tit 1:9 FB)

Kapitlet handlar om hur en församlingsledare bör vara. Ett av kraven är att han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord.

Vi lever i en föränderlig värld. Förändringstakten accelerar ständigt. Många inom kristenheten överger "lärans tillförlitliga ord" och låter sig anpassas till den nuvarande tidsålderns sätt att tänka.

Vi behöver be om ledare idag som kan stå fasta då allt runtomkring vacklar.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att stå fast förankrad i Dig och Ditt ord, men inte att vara så fast att jag inte kan känna igen Din röst då du ber mig göra det oväntade.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Sänd till... - Vers 1-2 
På samma sätt som i många andra brev inleder Paulus brevet till Titus med att klargöra sitt uppdrag. Paulus var sänd till att
- leda människor till tro (vers 1)
- ge insikt om sanningen som leder till gudsfruktan (vers 1)
- ge hopp om ett evigt liv (vers 2)
Till eftertanke:
Vi är alla kallade till Jesus och sända ut till världen. Vad skulle jag skriva om mig som inledning till mina brev: "Sänd till...."

Församlingsföreståndare - Vers 5-9
Titus uppdrag på Kreta var att insätta äldste i varje stad (vers 5) och från vers 7 ger Paulus en "personlighetsprofil" för den som ska fullgöra tjänsten som församlingsföreståndare. Dels får Titus instruktioner om hur församlingsföreståndaren bör vara, dels ges instruktioner om hu han inte bör vara.
En församlingsföreståndare ska vara:
- oförvitlig (ves 7)
- gästfri (vers 8)
- godhjärtad (vers 8)
- förståndig (vers 8)
- pålitlig (vers 8)
- gudfruktig (vers 8)
- behärskad (vers 8)
En församlingsföreståndare ska inte:
- vara självgod (vers 7)
- vara häftig (vers 7)
- missbruka vin (vers 7)
- vara våldsam (vers 7)
- vara girig (vers 7)
En församlingsföreståndare ska dessutom:
- hålla sig till Ordet (vers 9)
- ge en sund undervisning (vers 9)
- uppmuntra andra (vers 9)
- vederlägga motståndarna (vers 9)
Till eftertanke:
Gå igenom listan på hur en församlingsföreståndare bör vara och hur han inte bör vara. Gå igenom punkt efter punkt och fråga dig själv och Gud hur du uppfyller dessa kriterier på en skala ett till fem.
Be Gud om hjälp att kunna växa, speciellt på de punkter där du gett dig själv ett lågt värde.


Motståndarna - Vers 10-16
Evangeliet mötte motstånd. Motståndarna betecknas som orosstiftare, pratmakare och bedragare (vers 10). Motståndet kom speciellt från de omskurna. Det står om dem att de:
- befattar sig med judiska myter (vers 14)
- vänder sig bort från sanningen (vers 14)
- för egen vinnings skull lär ut sådant de inte borde (vers 11)
"De omskurna" var huvudsakligen de som vuxit upp som judar efter den judiska lagen. Så får de höra budskapet om Jesus och tar emot honom som sin frälsare. Men de vill gärna hålla fast vid det gamla förbundets lagar och ritualer, samtidigt som de lever i det nya förbundet.
Dessutom bevakar de noga de nyomvända hedningekristna och vill försöka tvinga in dem i det gamla förbundets regelverk och traditioner.
Till eftertanke:
Vi ber kanske alla om väckelse. Men väckelse skapar alltid en spänning mellan "det gamla" och "det nya". De nyväckta har lätt att förkasta allt det gamla och de som vill hålla fast det gamla har lätt att förkasta det nya. Detta leder ofta till splittring inom församlingen.
- Hur kan de som vill hålla fast det gamla kunna bemöta det nya på ett bättre sätt?
- Och hur kan de nyväckta kunna förhålla sig till det gamla på ett bättre sätt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar