fredag

Ord för dagen den 12 oktober - Psalm 121 och 122

VAR KAN MAN FÅ HJÄLP - Psalm 121

Bibelläsning: Psalm 121
"Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord."
(Ps 121:1-2 FB)

Psalmförfattaren behöver hjälp. Han ser sig omkring och frågar sig var han ska kunna få denna hjälp. Och då han lyfter sin blick och ser upp mot bergen förstår han...

Den ende som har makt att hjälpa mig är han som har skapat bergen och allt som finns på jorden. Det fantastiska är att han som har skapat allt detta bryr sig om mig som bara är en liten obetydlig människa bland alla mijarder människor som är resultatet av hans skapelse.

-Herren kommer inte att låta din fot vackla (vers 3)
-Herren är ditt skydd (vers 5)
-Herren skall bevara dig från allt ont (vers 7)
-Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid (vers 8) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min hjälp kommer från Herren. GLÄDJEN ÖVER ATT FÅ GÅ TILL HERRENS HUS 
- Psalm 122

”Jag blev glad när man sade till mig: ”Vi skall gå till Herrens hus”. (Ps 122:1 FB)

Psalmen beskriver glädjen över att få gå till Jerusalem och till Herrens hus. Den är fylld av förväntan inför det som ska möta i Herrens hus. Den önskar frid över Jerusalem och välgångsönskningar över alla som älskar Jerusalem (vers 6).

-Har jag den känslan inför det ”Herrens hus” där jag hör hemma?
-Blir jag fylld av glädje då det börjar bli dags att gå till söndagens gudstjänst?
-Ber jag om framgång för min kår/församling?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar