onsdag

Ord för dagen den 10 oktober - Titus 3


FÖRNYELSE I DEN HELIGE ANDE

Bibelläsning: Brevet till Titus 3
"Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare" (Tit 3:4-6 FB)Han frälste oss. Inte på grund av våra gärningar. Vi får ta emot förnyelse i den Helige Ande. Inte heller det på grund av våra gärningar.

Vi har så lätt att falla tillbaka och leva som om allt hängde på våra gärningar. I stället för att leva i "förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss" litar vi på våra egna ansträngningar och vår egen förmåga.

Men Gud vill att vi ska leva i, och vara beroende av, den Helige Ande som Gud så rikligt utgjuter över oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Jag får just nu bara bli stilla, se på hans löfte, och andas in den Helige Andes närvaro och kraft i mitt liv."

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Förr och nu - Vers 1-7
Här ställer Paulus förr och nu mot varandra:
Förr (vers 3):
- var vi oförnuftiga
- var vi olydiga
- var vi vilsegångna
- var vi slavar under begär och lustar
- levde vi i ondska och avund
- var vi avskyvärda
- hatade vi varandra
Nu (vers 4-7):
- är vi frälsta, inte på grund av våra egna gärningar, utan av bara barmhärtighet
- är vi födda på nytt
- har vi fått förnyelse genom den helige Ande som han rikligt utgöt över oss
Resultatet (vers 7):
- vi står rättfärdiga genom hans nåd
- vi är arvingar till det eviga livet
Till eftertanke:
- Se över beskrivningen över hur vi är innan vi blir frälsta. Känner vi igen oss själva? Tror du att den som inte är kristen känner igen sig i beskrivningen?

Den helige Ande rikligen utgjuten över oss (vers 5-6)
Här beskrivs den helige Ande som något som är utgjutet över oss i rikt mått.
Den helige Andes utgjutande var en av de saker som Jesus kom för att förlösa.
- Första gången Jesus presenteras offentligt säger Johannes döparen om honom: "Han skall döpa er i den helige Ande och eld" (Matt 3:11)
- Jesus beskriver vad som ska hända vid den Helige Andes utgjutande på pingstdagen som "strömmar av levande vatten" (Joh 7:37-39)
- På pingstdagen händer det:"Jag skall utgjuta min Ande över alla människor" (Apg 2:17)
Till eftertanke:
Den helige Ande både föder oss på nytt och utgjuter den Helige Ande rikligen över oss. Hur skulle du vilja förklara dessa skeenden i den troendes liv?

Dåraktiga dispyter och villolärare - Vers 9-11
Ofta relaterar Paulus till dåraktiga dispyter och villolärare i sina brev.
Till eftertanke:

- Vilka dåraktiga dispyter nämns här? Förekommer det dåraktiga dispyter också i vår tid? Vad kan de handla om?
- Vilka aktuella villoläror möter vi idag? Hur rekommenderar Paulus att vi ska förhålla oss till villolärare? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar