onsdag

Ord för dagen den 3 oktober - 2 Tim 2

GE DET VIDARE
Bibelläsning: Andra Timoteusbrevet 2
"Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra." (2 Tim 2:2 FB)

Dela med dig av det goda från Guds ord som du själv har fått ta del. Ju mer du delar med dig ju rikare blir du - och dem du delar med dig till.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad ska jag berätta för vem i dag?

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Trohet i tjänsten - vers 1-13
Kapitlet börjar med uppmaningen att hämta kraft (vers 1). Var gör man det och hur gör man det?
För det första är det något vi måste hämta och det finns bara en plats där vi kan hämta det: Hos Jesus.
Jesus säger:
- "Om någon törstar, så kom till mig och drick" (Joh 7:37). Detta sa Jesus om den Helige Andes kraft som de som trodde på honom skulle få (Joh 7:39).
- "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor" (Matt 11:28).
Vi kan också läsa förutsättningen för att vi ska få kraft. Det är Guds nåd (vers 1). Det är befriande att förstå att kraften kommer inte till oss för att vi förtjänar den, utan för att vi förstår att den kommer till oss av bara nåd. Det handlar om Guds kraft och inte vår.
Till eftertanke:
Kan det till och med vara så att vår egen kraft kan vara ett hinder för oss att ta emot hans kraft? Ge exempel.

Guds Ord är som gåvor som vi tar emot för att ge det vidare. Ju mer vi delar vidare ju större kan skörden bli (vers 2). Timoteus hade tagit emot Ordet från Paulus - Timoteus anförstror i sin tur Ordet till pålitliga människor - pålitliga människor för sedan Ordet vidare till andra (...som i sin tur för det vidare till andra, som i sin tur...)

Paulus förmanar vidare Timoteus att till trohet i tjänsten och tar exempel från soldaten (vers 3-4), idrottsmannen (vers 5) och jordbrukaren (vers 6).
Till eftertanke:
På vilket sätt kan dessa tre exempel tjäna som föredöme för vår trofasthet?
Avsnittet om trofasthet avslutas med orden om att till och med då vi är trolösa, kommer Herren att vara trofast. Han kan ju inte förneka sig själv (vers 13)

Strid om ord - Vers 14-26
Det är tydligt att man på den tiden hade problem med människor som fastnade i att strida om ord. Paulus skriver om ordstrider att:
- det inte är till någon nytta (vers 14)
- det bryter ned (vers 14)
- oandligt prat leder till ogudaktighet... (vers 16)
- ...som sprider sig som cancertumörer (vers 17)
- det leder bort från sanningen (vers 18)
- bryter ned tron (vers 18)
Paulus uppmanar oss att inte strida om ord utan att ödmjukt tillrättavisa motståndarna.
Till eftertanke:
Möter vi idag tankar som sprider sig som cancertumörer och som leder bort rån sanningen? I så fall vilka tankar?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar